Často kladené otázky

Aktivácia produktov
Implementácia technológie aktivácie produktu do produktov spoločnosti Microsoft je jedným z nástrojov boja proti softvérovej kriminalite. Jej princíp je veľmi jednoduchý, legálneho používateľa nezaťažuje a rešpektuje úplne právo na súkromie. Viac...

Prevod licencií medzi organizáciami
Prevod licencií je možný len v prípade, že sa prevádza celá multilicencia (jedna zmluva Microsoft Open License sa nesmie deliť). Viac...