Konsolidácia serverov

Riešenie konsolidácie výpočtovej techniky

Využitie prostriedkov Tento aspekt je stále dôležitejší a ak je váš podnik obmedzený nízkym využitím serverov a ukladacích priestorov, pravdepodobne nadmerne investujete do hardvéru a plytváte priestorom a výkonom a prispievate k postupnému šíreniu prevádzkových nedostatkov. Tieto skutočnosti ďalej zvyšujú náklady a vedú k negatívnym dopadom na životné prostredie.

Vďaka svojej jedinečnej pozícii vám spoločnosť Microsoft pomôže konsolidáciou datacentra znížiť náklady a zvýšiť dynamiku. Skvelú hodnotu virtualizácie serverov na základe systému Windows Server 2008 Hyper-V dokážeme skombinovať s funkciami produktu System Center Virtual Machine Manager pre správu fyzických a virtuálnych systémov. Spoločnosť Microsoft spolupracuje so širokým radom partnerov dodávajúcich ukladaciu infraštruktúru a prostredníctvom konsolidácie serverov a ukladacích priestorov môže ponúknuť pozoruhodné úspory nákladov na datacentrum. Naše riešenia sa zameriavajú na tieto aspekty:

  • Minimalizácia investičných výdavkov
  • Zníženie prevádzkových nákladov
  • Zvýšenie úrovne služieb
ilustračné ikona

Produkty a možnosti pre riešenia

IT prostredie podniku môžete skonsolidovať, zjednodušiť a vylepšiť pomocou nasledujúcich produktov:

ilustračné ikona

Partner

Kontaktujte niektorého partnera a zistite, ako svoj podnik môžete optimalizovať pomocou virtualizácie.

ilustračné ikona

Prípadové štúdie

O tejto problematike sa môžete dozvedieť oveľa viac. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete tu: