Skeniranje i čuvanje pomoću skeniranja dokumenata u usluzi OneDrive

Izbegnite glomazni skener i pretvorite papirne dokumente, račune, bele table, pa čak i lične dokumente, u PDF-ove pomoću aplikacije za mobilne uređaje OneDrive.

Two mobile phones displaying documents that have been scanned into the One Drive app.

Lako skeniranje i skladištenje dokumenata

Budite organizovani

Uklonite nered i omogućite dostupnost papirnih dokumenata na bilo kom uređaju tako što ćete ih skenirati u usluzi OneDrive.

Skeniranje, potpisivanje i slanje

Skenirajte, potpisujte i šaljite važnu dokumentaciju, kao što su ugovori i obrasci, bez štampanja.

Skladištenje ličnih dokumenata

Skenirajte pasoš, polisu osiguranja i vozačku dozvolu direktno u funkciji „OneDrive lični trezor“ da bi bili lako dostupni i bezbedni.

Čuvanje i deljenje starih fotografija

Skenirajte stare, odštampane fotografije da biste mogli da ih sačuvate i delite.

A person using the One Drive mobile app to scan a document with their camera.

Ručni skener dokumenata

Konvertujte papirne dokumente, račune ili beleške sa bele table u PDF tako što ćete dodirnuti ikonu kamere u aplikaciji za mobilne uređaje OneDrive i snimiti skeniranu kopiju.

Arhiviranje i organizovanje

Bilo da su vam računi nagomilani na stolu ili želite da arhivirate umetnička dela svog deteta, skeniranje dokumenata vam pomaže da sačuvate ono što je važno.

A person looking at their files stored in One Drive on mobile and a tablet.
A person using One Drive on their tablet and mobile phone.

Besplatno skeniranje pomoću usluge OneDrive

Nabavite aplikaciju za mobilne uređaje OneDrive sa 5 GB besplatnog skladišta. Počnite da skenirate dokumente već danas i pristupajte im bilo gde, sa bilo kog uređaja.

Dodavanje beležaka i crteža

Označavajte skenirane kopije beleškama, istaknutim tekstom, crtežima, oblicima i simbolima pomoću alatke za označavanje u usluzi OneDrive.

A person using the touchscreen on their laptop to look through photos saved to One Drive.

Upišite se

Besplatno počnite da koristite OneDrive.

Pogledajte planove i cene

Uporedite sve planove za OneDrive.