Preuzimanje slike diska (ISO datoteke) za Windows 10

Pre nego što obavite ažuriranje, pogledajte Informacije o izdanju operativnog sistema Windows da biste saznali poznate probleme i uverili se da vaš uređaj nije pogođen njima.

Usmereni ste na ovu stranicu jer operativni sistem koji koristite neće podržati alatku za kreiranje Windows 10 medijuma, a želimo da se uverimo da možete da preuzmete Windows 10. Da biste koristili alatku za kreiranje medijuma, posetite Microsoft stranicu za preuzimanje softvera za Windows 10 sa nekog uređaja sa operativnim sistemom Windows 7, Windows 8.1 ili Windows 10.

Preko ove stranice možete da preuzmete sliku diska (ISO datoteku) koju možete da koristite da biste instalirali ili ponovo instalirali Windows 10. Sliku takođe možete da koristite za kreiranje instalacionog medijuma na USB fleš disku ili na DVD-u.

Izdanja operativnog sistema Windows 10 koja su navedena u nastavku važe i za Windows 10 Home i Windows 10 Pro.

Izaberite izdanje iz padajućeg menija.

* Korišćenje alatke za pravljenje medijuma na ovoj lokaciji regulisano je Microsoft uslovima korišćenja za ovu veb lokaciju.

Windows 10