Preuzimanje slike diska (ISO datoteke) za Windows 7

Ako treba da instalirate ili ponovo instalirate Windows 7, možete da preuzmete sliku diska (ISO datoteku) na ovoj stranici da biste kreirali sopstveni instalacioni medijum pomoću USB fleš diska ili DVD-a.

Pre nego što počnete

 • Postarajte se da imate:
  • Windows šifru proizvoda (xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx). Saznajte više.
  • Vezu sa internetom (mogući su troškovi dobavljača internet usluge).
  • Dovoljno skladišnog prostora za preuzimanje na računaru, USB fleš disku ili spoljašnjoj disk jedinici.
  • Prazan USB fleš disk ili DVD (kao i DVD pisač) sa barem 4 GB slobodnog prostora, ukoliko želite da kreirate medijume. Preporučujemo da koristite prazan USB fleš disk ili DVD jer će svi sadržaji biti izbrisani.
 • Pročitajte Sistemske zahteve.
 • Prijavite se u Centar za usluge količinskog licenciranja da biste preuzeli Enterprise izdanja.

Pratite ove korake da biste preuzeli operativni sistem Windows 7

 1. Za preuzimanje ovog proizvoda vam je potrebna važeća šifra za aktivaciju proizvoda. U polje u nastavku unesite šifru proizvoda od 25 znakova koju ste dobili uz proizvod. Šifra proizvoda nalazi se u kutiji u kojoj je dostavljen DVD sa operativnim sistemom Windows, na DVD-u ili u e-poruci sa potvrdom koja predstavlja dokaz da ste kupili operativni sistem Windows.
 2. Kada se potvrdi da je šifra proizvoda važeća, odaberite jezik proizvoda u meniju.
 3. Odaberite 32-bitnu ili 64-bitnu verziju za preuzimanje. Ako su obe verzije dostupne, primićete veze za preuzimanje obe verzije. Niste sigurnu koju verziju treba da odaberete? Više informacija o izboru potrebne(ih) verzije(a) potražite na stranici sa najčešćim pitanjima.
Licencni ključ mora da sadrži 25 znakova i slova i ne sme da sadrži sledeće specijalne znakove: ()[].-#*/
Licencni ključ ne razlikuje velika i mala slova
Privatnost

*Korišćenje alatki za kreiranje medijuma na ovoj lokaciji regulisano je Microsoft uslovima korišćenja za veb lokaciju.
Windows 7