Trace Id is missing

Pronađite Windows 365 plan koji najviše odgovara vašem preduzeću

Odgovorite na nekoliko pitanja o preduzeću da biste pronašli konfiguraciju računara u oblaku koja najbolje ispunjava vaše potrebe.

Napomena: Prilikom popunjavanja ove ankete, pretpostavite da svi korisnici imaju slične potrebe za performansama računara. U svakom trenutku možete ponovo popuniti anketu koristeći i druge scenarije zaposlenih.

Niste sigurni da li vam je potreban računar u oblaku? Saznajte više.
Pitanja Pitanje

Želite li da upravljate računarima u oblaku koristeći Microsoft Intune?

Pitanja Pitanje

Koliko računara u oblaku kupujete?

Pitanja Pitanje

Koji Microsoft proizvodi su licencirani za ove zaposlene danas?

(Izaberite sve što je potrebno)

Pitanja Pitanje

Kojoj vrsti aplikacija će ovi zaposleni pristupati na svojim računarima u oblaku?

(Izaberite sve što je potrebno)

Pitanja Pitanje

Da li će ovi zaposleni obavljati više zadataka pomoću nekoliko aplikacija istovremeno na svojim računarima u oblaku?

Pitanja Pitanje

Da li će ovi zaposleni pristupati svojim računarima u oblaku sa poslovnih uređaja sa instaliranim operativnim sistemom Windows 11 Pro ili Windows 10 Pro?

Odaberite Windows 365 Računar u oblaku koji vam najviše odgovara

Preporučeno
Windows 365 Enterprise

USD$28.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima 
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare (samo ćaskanje i audio pozivi)
 • Neograničeni broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Windows 365 Enterprise

USD$31.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima
 • Podržava verzije za računare Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i OneDrive
 • Podržava verziju za računare usluge Microsoft Teams (samo ćaskanje i audio pozivi)
 • Neograničen broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Windows 365 Enterprise

USD$40.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima
 • Podržava verzije za računare Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i OneDrive
 • Podržava verziju za računare usluge Microsoft Teams (samo ćaskanje i audio pozivi)
 • Neograničen broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Preporučeno za vas
Windows 365 Enterprise

USD$41.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Neograničeni broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Windows 365 Enterprise

USD$50.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Neograničeni broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Windows 365 Enterprise

USD$66.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Neograničeni broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Windows 365 Enterprise

USD$75.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Neograničeni broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Windows 365 Enterprise

USD$101.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Neograničeni broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Windows 365 Enterprise

USD$123.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Neograničeni broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Windows 365 Enterprise

USD$132.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Neograničeni broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Windows 365 Enterprise

USD$158.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Neograničeni broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Na osnovu vaših odgovora, preporučujemo Windows 365 Enterprise planove navedene u nastavku. Možda ćete ipak želeti da posetite stranicu sa najčešćim pitanjima za Windows 365 da biste pre kupovine potvrdili da imate kvalifikovanu licencu. Ako još uvek nemate kvalifikovanu licencu a želite Windows 365 Enterprise, posetite stranicu Windows 11 Enterprise ili Microsoft 365 da biste saznali više i kupili plan koji vam najviše odgovara
Preporučeno za vas
Windows 365 Enterprise

USD$28.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima 
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare (samo ćaskanje i audio pozivi)
 • Neograničeni broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Windows 365 Enterprise

USD$31.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima
 • Podržava verzije za računare Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i OneDrive
 • Podržava verziju za računare usluge Microsoft Teams (samo ćaskanje i audio pozivi)
 • Neograničen broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Windows 365 Enterprise

USD$40.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima
 • Podržava verzije za računare Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i OneDrive
 • Podržava verziju za računare usluge Microsoft Teams (samo ćaskanje i audio pozivi)
 • Neograničen broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Na osnovu vaših odgovora, preporučujemo Windows 365 Enterprise planove navedene u nastavku. Možda ćete ipak želeti da posetite stranicu sa najčešćim pitanjima za Windows 365 da biste pre kupovine potvrdili da imate kvalifikovanu licencu. Ako još uvek nemate kvalifikovanu licencu a želite Windows 365 Enterprise, posetite stranicu Windows 11 Enterprise ili Microsoft 365 da biste saznali više i kupili plan koji vam najviše odgovara
Preporučeno za vas
Windows 365 Enterprise

USD$41.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Neograničeni broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Windows 365 Enterprise

USD$50.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Neograničeni broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Na osnovu vaših odgovora, preporučujemo Windows 365 Enterprise planove navedene u nastavku. Možda ćete ipak želeti da posetite stranicu sa najčešćim pitanjima za Windows 365 da biste pre kupovine potvrdili da imate kvalifikovanu licencu. Ako još uvek nemate kvalifikovanu licencu a želite Windows 365 Enterprise, posetite stranicu Windows 11 Enterprise ili Microsoft 365 da biste saznali više i kupili plan koji vam najviše odgovara
Preporučeno za vas
Windows 365 Enterprise

USD$66.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Neograničeni broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Windows 365 Enterprise

USD$75.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Neograničeni broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Na osnovu vaših odgovora, preporučujemo Windows 365 Enterprise planove navedene u nastavku. Možda ćete ipak želeti da posetite stranicu sa najčešćim pitanjima za Windows 365 da biste pre kupovine potvrdili da imate kvalifikovanu licencu. Ako još uvek nemate kvalifikovanu licencu a želite Windows 365 Enterprise, posetite stranicu Windows 11 Enterprise ili Microsoft 365 da biste saznali više i kupili plan koji vam najviše odgovara
Preporučeno za vas
Windows 365 Enterprise

USD$123.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Neograničeni broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Windows 365 Enterprise

USD$132.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Neograničeni broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Windows 365 Enterprise

USD$158.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Integrisano sa rešenjem Microsoft Intune za naprednu zaštitu od pretnji i upravljanje računarima i mobilnim uređajima
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Neograničeni broj korisnika
Preduslovi za kupovinu i licenciranje

Pretplata zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca. Pogledajte najčešća pitanja za Windows 365 da biste pronašli listu podržanih uređaja i sistemskih zahteva.

Preporučeno za vas
Windows 365 Business

USD$28.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare (samo ćaskanje i audio pozivi)
 • Do 300 korisnika
Windows 365 Business

USD$31.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare (samo ćaskanje i audio pozivi)
 • Do 300 korisnika
Windows 365 Business

USD$40.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare (samo ćaskanje i audio pozivi)
 • Do 300 korisnika
Preporučeno za vas
Windows 365 Business

USD$32.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare (samo ćaskanje i audio pozivi)
 • Do 300 korisnika
Windows 365 Business

USD$35.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare (samo ćaskanje i audio pozivi)
 • Do 300 korisnika
Windows 365 Business

USD$44.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare (samo ćaskanje i audio pozivi)
 • Do 300 korisnika
Preporučeno za vas
Windows 365 Business

USD$41.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Do 300 korisnika
Zahtevi za probnu verziju

Pretplata na probnu verziju zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca.

Windows 365 Business

USD$50.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Do 300 korisnika
Preporučeno za vas
Windows 365 Business

USD$45.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Do 300 korisnika
Zahtevi za probnu verziju

Pretplata na probnu verziju zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa ulogom globalnog administratora ili administratora naplate, odnosno kreiranje novog zakupca.

Windows 365 Business

USD$54.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Do 300 korisnika
Preporučeno za vas
Windows 365 Business

USD$66.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Do 300 korisnika
Windows 365 Business

USD$75.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Do 300 korisnika
Windows 365 Business

USD$101.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Do 300 korisnika
Windows 365 Business

USD$70.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Do 300 korisnika
Windows 365 Business

USD$79.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Do 300 korisnika
Windows 365 Business

USD$105.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Do 300 korisnika
Preporučeno za vas
Windows 365 Business

USD$123.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Do 300 korisnika
Windows 365 Business

USD$132.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Do 300 korisnika
Windows 365 Business

USD$158.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare (sve funkcije)
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Do 300 korisnika
Windows 365 Business

USD$127.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Do 300 korisnika
Windows 365 Business

USD$136.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Do 300 korisnika
Windows 365 Business

USD$162.00

po korisniku mesečno

U cenu nije uracunat porez.

Pretplata se automatski obnavlja1

Ovaj proizvod trenutno nije dostupan za vašu zemlju ili region.

 • Pristupajte Računaru u oblaku i upravljajte njim putem sajta windows365.microsoft.com
 • Podržava verziju Microsoft 365 aplikacija, programa Outlook i usluge OneDrive za računare
 • Podržava verziju usluge Microsoft Teams za računare (sve funkcije)
 • Podržava Microsoft Visual Studio, Power BI i Dynamics 365
 • Do 300 korisnika

Pronađite dodatne resurse

Najčešća pitanja

Pronađite odgovore na najčešća pitanja.

Budite informisani

Dobijajte najnovije vesti i novosti o Windows 365 i Microsoft 365 proizvodima.

Pronalaženje saveta stručnjaka

Delite sa stručnjacima iz zajednice Windows 365 Tech Community i učite od njih.

 • [1] Kada počne plaćena pretplata, smernice za otkazivanje se razlikuju u zavisnosti od vašeg statusa kao novog klijenta i izbora proizvoda i domena kod korporacije Microsoft. Saznajte kako da otkažete pretplatu na Windows 365 i otkažite je u bilo kom trenutku u Microsoft 365 centru administracije. Kada se pretplata otkaže, brišu se svi povezani podaci. Saznajte više o zadržavanju, brisanju i uništavanju podataka u sistemu Microsoft 365.
 • [2] Klijenti mogu da nabave promotivnu licencu za Windows 365 Business, Windows 365 Enterprise ili oba izdanja da bi pristupali 2vCPU/8 GB/128 GB verziji i koristili je besplatno do 30 dana („Probni period“). Svakom klijentu je dostupan samo jedan probni period po verziji. Klijenti možda neće dobiti dodatnu promotivnu licencu za bilo koju verziju za koju su prethodno nabavili promotivnu licencu. Nakon isteka perioda besplatne probne verzije naplatiće vam se naknada za pretplatu. Potrebna je kreditna kartica. Otkažite je u bilo kojem trenutku da biste sprečili buduće naplate.

Pratite nas