Dizajniran za hibridni rad

Produktivan

Poboljšajte produktivnost i fokus zaposlenih uz jednostavno, moćno iskustvo korisnika.

Napravljen za saradnju

Otkrijte pametniji način za saradnju uz Microsoft Teams.1

Obezbeđivanje

Zaštitite podatke i pristup uz operativni sistem spreman za nultu pouzdanost.

Dosledan

Pripremite Windows 11 i upravljajte njime kao da je Windows 10.

Produktivan i napravljen za saradnju

Ostvarite lične ciljeve i ciljeve tima uz ugrađene funkcije pomoći u operativnom sistemu Windows 11.

The Windows 11 home screen.

Doživite jednostavne, moderne vizuelne elemente

Fokusirajte se na ono što je važno uz poboljšano, ali poznato korisničko iskustvo operativnog sistema Windows i odmah počnite da radite.

The Windows 11 home screen showing multiple windows in perfect arrangement using snap assist.

Ostanite organizovani uz pomoć pri kačenju

Pomoć za kačenje optimizuje prostor na ekranu i pamti rasporede čak i kada usidrite i opozovete usidrenje da biste lako nastavili tamo gde ste stali.2

An icon on the taskbar of Windows 11 showing that the microphone is muted

Koristite inkluzivne video konferencije

Uključite i isključite mikrofon sa trake zadataka tako da svako može da se čuje. Zadržite stranicu u pozadini uz inteligentno potiskivanje buke i zamućenje.1

A window being shared while in a Microsoft Teams meeting from the taskbar.

Deljenje prozora tokom sastanka

Lako delite bilo koji otvoreni prozor sa trake zadataka tokom poziva ili hibridnog sastanka.1

Two windows being run in Windows 11, one showing a new instance of Microsoft Edge being launched and one showing a Power Automate Desktop.

Fokusirajte se na ono što je važno, automatizujte ostalo

Automatizujte suvišne i ručne zadatke sa radne površine ili iz veb pregledača pomoću Power Automate radne površine.

An Excel worksheet and a PowerPoint presentation being viewed at the same time on Windows 11.

Radite nesmetano sa Microsoft 365 aplikacijama

Sve funkcioniše zajedno: od operativnog sistema do aplikacija koje u njemu pokrećete.3

The Windows 11 home screen.

Doživite jednostavne, moderne vizuelne elemente

Fokusirajte se na ono što je važno uz poboljšano, ali poznato korisničko iskustvo operativnog sistema Windows i odmah počnite da radite.

The Windows 11 home screen showing multiple windows in perfect arrangement using snap assist.

Ostanite organizovani uz pomoć pri kačenju

Pomoć za kačenje optimizuje prostor na ekranu i pamti rasporede čak i kada usidrite i opozovete usidrenje da biste lako nastavili tamo gde ste stali.2

An icon on the taskbar of Windows 11 showing that the microphone is muted

Koristite inkluzivne video konferencije

Uključite i isključite mikrofon sa trake zadataka tako da svako može da se čuje. Zadržite stranicu u pozadini uz inteligentno potiskivanje buke i zamućenje.1

A window being shared while in a Microsoft Teams meeting from the taskbar.

Deljenje prozora tokom sastanka

Lako delite bilo koji otvoreni prozor sa trake zadataka tokom poziva ili hibridnog sastanka.1

Two windows being run in Windows 11, one showing a new instance of Microsoft Edge being launched and one showing a Power Automate Desktop.

Fokusirajte se na ono što je važno, automatizujte ostalo

Automatizujte suvišne i ručne zadatke sa radne površine ili iz veb pregledača pomoću Power Automate radne površine.

An Excel worksheet and a PowerPoint presentation being viewed at the same time on Windows 11.

Radite nesmetano sa Microsoft 365 aplikacijama

Sve funkcioniše zajedno: od operativnog sistema do aplikacija koje u njemu pokrećete.3

Bezbedan

Spreman za model „nulta pouzdanost“ radi zaštite podataka i pristupa s bilo kojeg mesta.

Nabavite najbezbedniji Windows do sada

Podrazumevano povećajte zaštitu pomoću bezbednosnog integriteta koda zasnovanog na virtuelizaciji i integriteta koda zaštićenog hipervizorom.

Zaboravite na lozinke

Bez lozinke koristite praktičnu, bezbednu, višestruku potvrdu identiteta uz Windows Hello za posao.

Omogućite daljinski rad

Isporučite korisnicima uređaj u vlasništvu preduzeća  koji je u skladu sa korporativnim smernicama.

Dosledan

Pripremite Windows 11 i upravljajte njime kao da je Windows 10.

Windows 11 Enterprise izdanja

Windows 11 Enterprise dio je okruženja Microsoft 365 Enterprise koji nudi aplikacije za produktivnost i saradnju, upravljanje uređajima i sigurnosne servise.

Windows Enterprise E3

Za velika i srednja preduzeća s naprednim potrebama za sigurnošću i sveobuhvatnim upravljanjem.

 • Windows 11 Enterprise E3 nadogradnja je na Windows 11 Pro uz dodatak sledećih funkcija:

  •  širokog raspona mogućnosti za implementaciju operativnog sistema i kontrolu ažuriranja
  •  sveobuhvatnog upravljanja uređajima i aplikacijama
  •  upravljanja štampanjem bez servera uz univerzalno štampanje
  •  naprednu zaštitu od modernih bezbednosnih pretnji.

 • Preduslovi:

  •  kvalifikovani operativni sistem: Windows 11 Pro.
  •  licenciranje po korisniku, uključujući instance virtuelne radne površine na platformi Azure i sistema Windows 365. Pogledajte pojedinosti o licenciranju.

Windows Enterprise E5

Za organizacije koje žele iskoristiti prednosti holističkog rešenja za sigurnost krajnjih tačaka u oblaku.

Windows Enterprise E3 u okruženju Microsoft 365 F3

Za velike i srednje organizacije sa radnicima zaduženima za prvu interakciju sa klijentima.

 • Windows 11 Enterprise E3 obuhvaćen je pretplatama na Microsoft 365 F3 uz dodatak sledećih funkcija:

  •  širokog raspona mogućnosti za implementaciju operativnog sistema i kontrolu ažuriranja
  •  sveobuhvatnog upravljanja uređajima i aplikacijama
  •  upravljanja štampanjem bez servera uz univerzalno štampanje
  •  naprednu zaštitu od modernih bezbednosnih pretnji.

 • Preduslovi:

  •  kvalifikovani operativni sistem: Windows 11 Pro.
  •  licenciranje po korisniku, uključujući upravljanje u oblaku i virtuelizaciju. Pogledajte pojedinosti o licenciranju.

Hibridni Windows za hibridni svet

Objedinite snagu i sigurnost oblaka sa svestranošću i jednostavnošću PC-ja.

Windows 11 Pro

Windows 11 Pro dostupan je na PC-jevima poslovne klase kao čvrst temelj svakog poslovanja.

Omogućite hibridni rad

Windows 11 Enterprise deo je celovitog rešenja za veću produktivnost, mobilnost i sigurnost.

Resursi za IT profesionalce

Pronađite najčešća pitanja o sistemu Windows 11, smernice za spremnost za implementaciju i druge resurse.

FastTrack za Windows 11

Smernice za implementaciju bez dodatnih troškova za klijente sa sistemom Windows 11 Enterprise te 150 ili više licenci.

1. Dostupno u budućem izdanju; izgled se može razlikovati. 
2. Neki rasporedi su dostupni samo uz određene postavke rezolucije i skaliranja ekrana. Aplikacije koje više nisu otvorene neće se automatski vratiti na mesto. Aplikacije koje napuste prikaz na celom ekranu kad odsidrite računar praktično će se postaviti na ekran, ali se neće vratiti na prikaz na celom ekranu.
3. Potrebna je pretplata na aplikacije okruženja Microsoft 365. Prodaje se zasebno.
4. App Assure od 2018. sarađuje s hiljadama klijenata i do sada je procenio gotovo 800.000 aplikacija i utvrdio stopu kompatibilnosti od 99,7%. Za preostalih 0,3 % aplikacija tim za App Assure sarađivaće s vama da bi vam omogućio njihovo pokretanje. Saznajte više.
5. App Assure dostupan je bez dodatne naknade kvalifikovanim klijentima sa 150 i više licenci. Saznajte više.