Transformišite preduzeće pomoću usluge Microsoft 365

Povežite i osnažite sve zaposlene, od kancelarije do radnika zaduženih za prvu interakciju sa klijentima, pomoću Microsoft 365 rešenja koje poboljšava produktivnost i podstiče inovaciju.

Microsoft 365 E3

Nabavite vrhunske aplikacije za produktivnost u kombinaciji sa osnovnim mogućnostima za bezbednost i usaglašenost za vaše preduzeće.

Microsoft 365 E3 USD$36.00
po korisniku mesečno
(godišnja obaveza)
U cenu nije uracunat porez.

Microsoft 365 E5

Nabavite najbolje aplikacije za produktivnost u klasi i napredne mogućnosti vezane za bezbednost, usaglašenost, glasovne funkcije i analitiku za vaše preduzeće.

Microsoft 365 E5 USD$57.00
po korisniku mesečno
(godišnja obaveza)
U cenu nije uracunat porez.

Microsoft 365 F3

Ranije Microsoft 365 F1 Osnažite zaposlene za direktnu komunikaciju sa klijentom pomoću aplikacija za produktivnost i usluga u oblaku koje im omogućavaju da rade najbolje što mogu.

Microsoft 365 F3 USD$8.00
po korisniku mesečno
(godišnja obaveza)
U cenu nije uracunat porez.
Poređenje funkcija Microsoft Office proizvoda
Ime funkcije Microsoft 365 E3 Microsoft 365 E5 Microsoft 365 F3

Microsoft 365 aplikacije

Iskažite svoje najbolje ideje, obavite poslove i ostanite povezani u pokretu.

 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftPublisher (samo za PC)
 • MicrosoftAccess (samo za PC)

Uključeno

Uključeno

Uključeno

Instalirajte Office klijentske aplikacije (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher (samo za PC) i Access (samo za PC)) na do 5 PC/Mac računara, 5 tableta i 5 mobilnih uređaja po osobi.13

MicrosoftOffice

funkcija je uključena

funkcija je uključena

feature is included

pogledajte uslove1

Office na vebu i mobilnim uređajima

funkcija je uključena

funkcija je uključena

feature is included

pogledajte uslove1

E-pošta i kalendar

Povežite se, ostanite organizovani i upravljajte svojim vremenom uz e-poštu poslovne klase, kalendare i kontakte – sve to na jednom mestu.

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftBookings

Uključeno

Uključeno

Uključeno

Outlook

MicrosoftOutlook

funkcija je uključena

funkcija je uključena

feature is included

pogledajte uslove1

Exchange

MicrosoftExchange

funkcija je uključena

funkcija je uključena

feature is included

pogledajte uslove2

Microsoft Bookings

MicrosoftBookings

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija nije uključena

Sastanci i glasovni pozivi

Ostvarite poboljšan utisak pri radu tokom sastanaka uz sofisticiranu funkcionalnost poziva i centralno čvorište za sastanke, ćaskanje, sadržaj i pozivanje.

MicrosoftTeams
Ova funkcija je delimično uključena

Uključeno

Ova funkcija je delimično uključena

Microsoft Teams

MicrosoftTeams

funkcija je uključena

funkcija je uključena

feature is included

pogledajte uslove3

Telefonski sistem, Audio konferencija14

funkcija nije uključena

funkcija je uključena

funkcija nije uključena

Upravljanje uređajima i aplikacijama
Pomozite korisnicima da budu produktivni gde god da se nalaze i štitite poslovne informacije. Rešenja za prilagodljivo upravljanje i snažnu bezbednost omogućavaju vam da pružate zaštićene utiske pri radu sa mobilnim uređajima na svakom uređaju. 
MicrosoftWindows
funkcija je uključena
funkcija je uključena
Ova funkcija je delimično uključena
MicrosoftWindows
funkcija je uključena
funkcija je uključena
funkcija je uključena
Windows Autopilot, precizno podešeno iskustvo korisnika i Univerzalno štampanje 
funkcija je uključena
funkcija je uključena
funkcija je uključena
Microsoft 365 centar administracije
funkcija je uključena
funkcija je uključena
funkcija je uključena
funkcija je uključena
funkcija je uključena
funkcija je uključena
Microsoft Endpoint Configuration Manager
funkcija je uključena
funkcija je uključena
funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

feature is not included

pogledajte uslove12

Društvo i intranet

Povežite se i angažujte u čitavoj organizaciji koristeći inteligentni, mobilni intranet i društveno umrežavanje na nivou preduzeća.

 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftYammer
 • MicrosoftViva veze

Uključeno

Uključeno

Uključeno

SharePoint

MicrosoftSharePoint

funkcija je uključena

funkcija je uključena

feature is included

pogledajte uslove4

Yammer

MicrosoftYammer

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

Microsoft Viva veze

MicrosoftViva veze

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

Microsoft Viva angažman

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

Datoteke i sadržaj

Pristupajte datotekama sa bilo kog uređaja, kad god želite. Angažujte se uz inteligentan video i pravite vizuelno upečatljiv sadržaj za nekoliko minuta.

 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftSway
 • MicrosoftLists
 • MicrosoftForms
 • MicrosoftVisio

Uključeno

Uključeno

Uključeno

Microsoft OneDrive za posao5

MicrosoftOneDrive

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

Microsoft Lists

MicrosoftLists

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

Microsoft Forms

MicrosoftForms

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

Microsoft Stream

MicrosoftStream

funkcija je uključena

funkcija je uključena

feature is included

Pogledajte uslove6

Sway za Microsoft 3657

MicrosoftSway

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

 Visio u usluzi Microsoft 3658

MicrosoftVisio

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

Upravljanje poslom

Efikasno upravljajte poslovanjem pojedinaca, timova i organizacija. Pravite i automatizujte poslovne procese.

 • MicrosoftPlanner
 • MicrosoftPower Apps
 • MicrosoftPower Automate
 • MicrosoftPower Virtual Agents
 • MicrosoftTo Do

Uključeno

Uključeno

Uključeno

Power Apps za Microsoft 365

MicrosoftPower Apps

funkcija je uključena

funkcija je uključena

feature is included

Pogledajte uslove9

Power Automate za Microsoft 365

MicrosoftPower Automate

funkcija je uključena

funkcija je uključena

feature is included

Pogledajte uslove9

Power Virtual Agents za Teams

MicrosoftPower Virtual Agents

Uključeno

Uključeno

Uključeno

Dataverse for Teams

Uključeno

Uključeno

Uključeno

Planner

MicrosoftPlanner

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

To Do

MicrosoftTo Do

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

Napredna analitika

Radite pametnije zahvaljujući uvidima u ličnu i organizacijsku produktivnost. Donosite brze i informisane odluke pomoću naprednih analitičkih mogućnosti.

 • MicrosoftPower BI Pro
 • MicrosoftViva uvidi
Ova funkcija je delimično uključena

Uključeno

Nije uključeno

Viva uvidi

MicrosoftViva uvidi
feature is included

Lični uvidi

feature is included

Lični uvidi

funkcija nije uključena

Power BI Pro

MicrosoftPower BI Pro

funkcija nije uključena

funkcija je uključena

funkcija nije uključena

Upravljanje identitetima i pristupom

Bezbedno povezivanje osoba, uređaja, aplikacija i podataka. Povećajte bezbednost i produktivnost pomoću jednog holističkog rešenja za identitet koje pruža prilagodljivost i kontrolu.

Ova funkcija je delimično uključena

Uključeno

Ova funkcija je delimično uključena

Windows Hello, Credential Guard i direktan pristup10

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

Azure Active Directory Premium plan 2

funkcija nije uključena

funkcija je uključena

funkcija nije uključena

Zaštita od pretnji

Otkrivajte i istražujte napredne pretnje, ugrožene identitete i zlonamerne radnje u lokalnim okruženjima i oblaku. Zaštitite organizaciju pomoću prilagodljive, ugrađene inteligencije.

Ova funkcija je delimično uključena
Ova funkcija je delimično uključena
Ova funkcija je delimično uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

Antivirusni program Microsoft zaštitnika i Device Guard10

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

Nije uključeno

Uključeno

Nije uključeno

funkcija je uključena

funkcija nije uključena

funkcija nije uključena

funkcija nije uključena

funkcija je uključena

funkcija nije uključena

funkcija nije uključena

funkcija je uključena

funkcija nije uključena

funkcija nije uključena

funkcija je uključena

funkcija nije uključena

Zaštita informacija

Zaštitite osetljive podatke svuda, čak i u pokretu i tokom deljenja. Steknite uvid u to na koji se način koristi svaka datoteka i kontrolu nad time pomoću sveobuhvatnog i integrisanog rešenja za zaštitu informacija.

Ova funkcija je delimično uključena

Uključeno

Ova funkcija je delimično uključena

Sprečavanje gubitka podataka za e-poštu i datoteke

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija nije uključena

Windows Information Protection i BitLocker

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

Azure Information Protection P2

funkcija nije uključena

funkcija je uključena

funkcija nije uključena

funkcija nije uključena

funkcija je uključena

funkcija nije uključena

Upravljanje bezbednošću

Steknite uvid u aplikacije i usluge u oblaku, napravite uvide pomoću sofisticirane analitike i kontrolišite na koji se način podaci prenose kako biste mogli da odgovorite na kibernetičke pretnje i borite se protiv njih.

Uključeno

Uključeno

Uključeno

Microsoft Secure Score

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

Microsoft centar za bezbednost i usaglašenost

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

Upravljanje usaglašenošću

Procenjujte rizike u vezi sa usaglašenošću, upravljate osetljivim podacima i štitite ih i odgovorite na zakonske zahteve.

Ova funkcija je delimično uključena

Uključeno

Ova funkcija je delimično uključena

Ručne oznake za zadržavanje, pretraga sadržaja, osnovni nadzor

funkcija je uključena

funkcija je uključena

funkcija je uključena

Osnovne smernice za zadržavanje na nivou cele organizacije ili lokacije, smernice za zadržavanje usluge Teams, osnovno e-otkrivanje i zadrška za potrebe sudskog spora

funkcija je uključena

funkcija je uključena

Nije uključeno

Smernice za automatsko zadržavanje zasnovane na pravilima, zadržavanje zasnovano na mašinskom učenju, upravljanje zapisima

Nije uključeno

funkcija je uključena

Nije uključeno

Napredno e-otkrivanje, napredni nadzor

Nije uključeno

funkcija je uključena

Nije uključeno

Upravljanje insajderskim rizikom, usaglašenost komunikacije, prepreke za informacije, Lockbox klijenta, Privileged Access Management

Nije uključeno

funkcija je uključena

Nije uključeno

Ugrađene veze nezavisnih proizvođača

Nije uključeno

funkcija je uključena

Nije uključeno

Koristite pomoć prilikom primene bez dodatnih troškova

FastTrack za Microsoft 365 pomaže organizacijama da ubrzaju primene, usvajanje i migracije bez dodatnih troškova tokom trajanja pretplate.

Poređenje usluge Office 365 sa uslugom Microsoft 365

Otkrijte koje rešenje će ispuniti potrebe organizacije.

Tehnička dokumentacija i resursi

Pronađite informacije o obuci, primeni i još mnogo toga za Microsoft 365.


 1. F3 obuhvata samo Office za veb i aplikacije za mobilne uređaje. Office aplikacije za mobilne uređaje ograničene su na uređaje sa integrisanim ekranima dijagonale 10,1” ili manje.
 2. F3 obuhvata samo prijemno poštansko sanduče od 2 GB, bez integracije sa programom Outlook i bez govorne pošte.
 3. Obuhvata Voki-toki, Upravljanje zadacima, Upravljanje smenama i Odobrenja.
 4. Bez poštanskog sandučeta na veb sajtu. Bez ličnog sajta. Nije moguće kreirati obrasce.
 5. Microsoft će obezbediti do 5 TB početnog OneDrive skladišta po E3/E5 korisniku na osnovu podrazumevane kvote za zakupca. Možete da zatražite dodatno skladište tako što ćete se obratiti Microsoft podršci. Pretplate za manje od pet E3/E5 korisnika dobijaju 1 TB OneDrive skladišta koje nije moguće proširiti. F3 planovi obuhvataju 2 GB OneDrive skladišta po korisniku.
 6. F3 obuhvata samo korišćenje, bez objavljivanja/deljenja.
 7. Sway trenutno nije dostupan za Government Community Cloud (GCC) klijente i klijente u određenim geografskim oblastima. Neki zastareli Office 365 planovi koji više nisu na tržištu od avgusta 2015. možda takođe nemaju pristup aplikaciji Sway.
 8. Visio u Microsoft 365 obuhvata samo veb aplikaciju i trenutno se izdaje za Government Community Cloud (GCC), GCC High i druge suverene klijente u oblaku.
 9. Obuhvata mogućnost kreiranja i korišćenja. Power Automate, Power Apps i Power Virtual Agents ograničeni su na 2000 API zahteva dnevno. Pogledajte Najčešća pitanja o licenciranju i vodič za licenciranje da biste pronašli detalje.
 10. Nije dostupno u operativnom sistemu Windows 10 Enterprise E3 u S režimu.
 11. Glavna podrška za Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) obustavljena je 12. januara 2021. Proširena podrška će se nastaviti do januara 2026. Pronađite dodatne informacije ovde.
 12. Windows 10/11 Enterprise E3 uključen u Microsoft 365 F3 ne obuhvata Microsoft Desktop Optimization Pack, Windows Enterprise kanal za dugoročno pružanje usluga niti Windows Autopatch.
 13. Dostupnost aplikacija za mobilne uređaje zavisi od zemlje/regiona.
 14. Dostupnost funkcija „Audio konferencija“ i „Planovi pozivanja“ razlikuje se u zavisnosti od zemlje/regiona. Pogledajte podržane zemlje i regione da biste pronašli više informacija.