Download Microsoft Power Query för Excel from Official Microsoft Download Center

Microsoft Power Query för Excel

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Microsoft Power Query för Excel är ett Excel-tillägg som förbättrar informationshanteringen i Excel genom att förenkla dataupptäckt, åtkomst och samarbete.