Uppförandekod för Microsofts digitala evenemang​

Microsofts mål är att göra det möjligt för alla personer och organisationer på planeten att uppnå mer. Det omfattar alla evenemang och sammankomster från Microsoft, även på digitala plattformar och vi försöker alltid skapa en respektfull, vänlig, rolig och inkluderande upplevelse för alla deltagare.​

 ​

Vi förväntar oss att alla deltagare i digitala evenemang följer principerna i den här uppförandekoden, som handlar både om själva det digitala evenemanget och om alla relaterade aktiviteter. Vi tolererar inte någon form av störande eller respektlöst uppträdande eller respektlösa meddelanden, bilder eller interaktioner från någon deltagare i någon del av programmet, inklusive företagsaktiviteter och sociala aktiviteter, oavsett plats.​

 ​

Microsoft tolererar inte trakasserier eller diskriminering på grund av ålder, härkomst, färg, könsidentitet eller könsuttryck, nationellt ursprung, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, religion, sexuell läggning eller någon annan egenskap som skyddas av tillämpliga lokala lagar, regler och förordningar.​

 ​

Vi uppmuntrar alla att bidra till att skapa en välkomnande och säker miljö. Rapportera alla problem, trakasserier eller misstänkta eller störande aktiviteter till lokalens personal, evenemangets värd eller ägare eller närmaste evenemangspersonal. Vi uppmuntrar även anställda att när som helst kontakta sin Microsoft-chef eller vår Business Conduct Hotline (1-877-320-MSFT eller buscond@microsoft.com) om de känner att en sammankomst strider mot vår policy eller inte är förenlig med Microsoft-kulturen. Utanför USA kan du ringa ett mottagaren betalar-samtal till 1-720-904-6844. Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst vägra personer inträde till eller avlägsna personer från ett Microsoft-evenemang efter eget godtycke.​