Molnlagring jämfört med lokala servrar: 9 saker att tänka på

När du ska bestämma dig för om du ska lagra företagets information lokalt eller i molnet (eller migrera den från det ena till det andra) kan bara tanken på det kännas överväldigande och krångligt. Många företag, stora som små, väljer ändå en molnlösning. Enligt en undersökning från 2020 kommer i själva verket 41 % av företagens arbetsbelastningar att köras på offentliga molnplattformar i slutet av året. Ytterligare 22 % använder ett hybridalternativ, det vill säga en blandning av båda alternativen. I studien förutspås dessutom att lokala arbetsbelastningar kommer att minska med hela 10 procentenheter före årets slut – från 37 % till 27 %.

Små, medelstora och stora företag flyttar till molnlagring eftersom det i allmänhet är den bästa lösningen baserat på flera kriterier – men det finns vissa gränsfall där det inte passar perfekt. Vi ska ta en titt på fördelarna och nackdelarna med både molnlagring och lokal lagring, så att du kan ta ett väl underbyggt beslut. 

Vad är lokal lagring? 

Lokal lagring innebär att företagets server finns inom organisationens infrastruktur och i många fall fysiskt på plats. Servern styrs, administreras, underhålls, införskaffas osv. av ditt företag och det interna IT-teamet eller en IT-partner. Data och annan information delas mellan datorer via ditt lokala nätverk.

Vad är molnlagring?

Molnlagring innebär att en extern tjänsteleverantör som Microsoft är värd för dina data. Molnleverantören införskaffar, installerar och underhåller all maskinvara, programvara och annan stödjande infrastruktur i sina datacenter. Du kommer åt dessa tjänster och hanterar ditt konto via Internet från en dator, webbläsare eller mobilapp.

Fördelar och nackdelar

Eftersom du behöver jämföra de potentiella kostnaderna som är relaterade till säkerhet, underhåll, efterlevnad, skalbarhet, tillförlitlighet och integration – bara för att nämna några saker – kan frågan om ”att flytta eller inte flytta till molnet” kännas svår. Här är nio viktiga överväganden när du väljer mellan en molnlösning och en lokal lösning: 

1. Kostnader och underhåll

Affärsbeslut hänger ofta på kostnaderna. Men när det gäller något så viktigt som dina kritiska data spelar inte bara de ekonomiska faktorerna in. Här är en titt på skillnaden mellan molnet och en lokal lösning, när det gäller kostnader och underhåll:

Lokalt

På kort sikt innebär en distribution av företagets lokala infrastruktur att du inledningsvis måste göra stora investeringar i maskinvara, själva installationen, licensavgifter för programvara, säkerhetskopiering av data, extra IT-tjänster, support med mera. När allt är klart måste du investera i intern eller extern IT-personal för fortlöpande support, underhåll och säkerhet, samt betala för elkostnader, värdkostnader och extra kvadratmetrar för kontorsutrymme. Och vi kan inte heller glömma de löpande uppdateringarna av maskinvara, programvara, licensiering och köp. 

Om maskinvaran inte fungerar och behöver bytas ut, eller om du vill uppgradera till ny utrustning, krävs ytterligare investeringar. För nya företag som just startat upp kan de här investeringarna vara en stor nackdel. Men du behöver inte betala för löpande abonnemangsavgifter för molntjänster, och du kanske kan få en lägre Interneträkning eftersom din infrastruktur inte kräver lika mycket bandbredd för att få åtkomst till filer som lagras med molnbaserade tjänster.

Molnet 

En av de största fördelarna med att välja en molnleverantör är att du slipper stora initialkostnader. Du betalar månatliga prenumerationsavgifter allt eftersom. Molnleverantören bär ansvar för underhåll, uppdaterad programvara, säkerhet och support – och din personal behöver inte slösa bort dyrbar tid på att felsöka problem. De flesta leverantörer inkluderar dessutom stora mängder lagring i sina basabonnemang, tillsammans med fördelar som ökad säkerhet, fildelning och alla andra förmåner som är förknippade med molnet (se nr. 2–9 nedan). 

Ofta är dina totala molnkostnader mindre än det du skulle lägga på lokal lagring/serveranvändning, nedkylning, golvyta, elkostnader osv. Kom ihåg att molnleverantörernas kostnader kan variera en hel del, så se till att jämföra priser och se vilka planeringsverktyg de erbjuder, som priskalkylatorermigreringsberäkningar och så vidare. 

2. Säkerhet/skydd mot hot

Oavsett om ditt datacenter finns lokalt eller i molnet, bör frågan om molnsäkerhet (både fysisk och virtuell) ligga i fokus. Nästan hälften av IT-beslutsfattarna uppger också detta som anledning till att de väljer en lokal lösning i stället för molnet. Femtioåtta procent anser att appar som kommer i kontakt med kritiska data eller system måste vara lokala. Men är det en befogad oro? Vi ska ta en titt på fördelarna och nackdelarna med båda valen när det gäller säkerhet:

Lokalt 

Företag som väljer att behålla sin lokala lösning tycker ofta att de får mer kontroll när de håller allt lokalt. Och eftersom en tredjepartsleverantör inte är inblandad har färre personer tillgång till den. Men om du väljer att behålla allt lokalt är det du som är ansvarig för att skapa ett säkerhetssystem – och det ansvaret faller helt och hållet på dig. 

Det här valet kräver en hög säkerhetskompetens och konstant övervakning/underhåll av fysiska tillgångar (som maskinvara, servrar, kontorsutrymme) och ditt nätverk. Du behöver säkerhetsverktyg för att bygga en ordentlig brandvägg, samt kryptering och säker åtkomstkontroll. Det här kräver såklart mycket intern tid och pengar.

Molnet 

Fastän vissa företag kan vara ovilliga att övergå till molnet har molnsäkerheten aldrig varit bättre. Det här lättar på bördan för ditt företag. Enligt Gartners uppskattningar kommer arbetsbelastningar i offentliga molntjänster att drabbas av minst 60 % färre säkerhetsincidenter än i traditionella datacenter. 

De bästa molnleverantörerna erbjuder omfattande säkerhet i flera lager där följande ingår:

 • System för åtkomstkontroll
 • Kontinuerlig hotövervakning
 • Kryptering för data under överföring och vilande data
 • Fysisk datacentersäkerhet 
 • Nätverksskydd
 • Programsäkerhet
 • Dataredundans
 • Kontinuerlig validering
 • Skydd mot massborttagning av filer
 • Övervakning av misstänkta inloggningar och misstänkt aktivitet 

Till skillnad från lokal lagring har du ett team av globala cybersäkerhetsexperter som hjälper till med att skydda företagets tillgångar och data utan avbrott. 

Överträdelser kan ändå inträffa, precis som de kan inträffa lokalt. Företag som använder molnet kan minska riskerna med hjälp av registrerings- och avregistreringsprocesser för att hantera anställdas åtkomst och hantera hur och när medarbetarna använder externa program.  

3. Efterlevnad

Många företag inom finans- och sjukvårdsbranschen (och andra branscher) måste uppfylla efterlevnadskrav med regelverk som HIPAA, GDPR och CCPA, bara för att nämna några. Så, vad är bättre när det gäller efterlevnad, en lokal lösning eller molnet? 

Lokalt  

Oavsett om du har att göra med lokala, internationella eller branschspecifika regelverk innebär efterlevnad att du behöver specialkunskaper och expertis. Om du väljer att bygga eller fortsätta med din lokala infrastruktur kan det bli dyrt. Du måste se till att du konfigurerar och underhåller dina system på rätt sätt så att de följer standarder, och att du har rätt personal och resurser till hands för att få det gjort. 

För att uppfylla efterlevnadskrav måste du anställa personal som känner till de regelverk som gäller dig, kontinuerligt övervakar system/inloggningar, skapar incidentprocedurer och använder datakryptering. Om något går fel faller ansvaret 100 % på ditt företag eftersom det är du som äger servrarna och lagringsutrymmet. Om du granskas eller bötfälls för att du inte uppfyller kraven kan det medföra ytterligare kostnader. 

Molnet

Om du använder en molnleverantör som uppfyller efterlevnadskrav kan det minska mycket av det kostsamma efterlevnadsarbetet för dig. Till skillnad från en lokal lösning har en bra molnleverantör team av experter som har efterlevnadscertifikat i tiotals viktiga branscher, inklusive sjukvård, myndigheter, ekonomi, utbildning, tillverkning och media. För att inte tala om grupper som engagerar sig globalt med myndigheter, tillsynsmyndigheter, standardiseringsorgan och icke-statliga organisationer. 

Obs! I slutändan är det ditt företag som är ansvarigt om efterlevnadskraven inte uppfylls, så du bör be din molnleverantör om efterlevnadscertifikat eller granskningsresultat.

4. Skalbarhet

När det är dags för företag att skala upp finns det stora skillnader mellan lokala lösningar och molnlösningar. Det här behöver du veta:

Lokalt

När din lokala infrastruktur inte längre kan hantera den förändrade arbetsbelastningen måste du skala genom att lägga till resurser som ny maskinvara och programvara och mer minne och processorkraft. Att öka dina datorresurser kräver pengar, arbetskraft, expertis, anskaffning, maskinvara, programvara, övervakningssystem och dyrbar tid. Och om din efterfrågan är kortlivad blir utgifterna riktigt ineffektiva.

Molnet

Med molnlagring behöver du inte stapla servrar. I molnet kan företag skala arbetsbelastningar baserat på specifika mått efter behov, bokstavligen med några få klick, med hjälp av inbyggda funktioner. Tack vare den här funktionen kan du enkelt skala upp, ner, ut, in – och till och med automatiskt. Den här flexibiliteten minskar dramatiskt omkostnader relaterade till övervakning och manuell skalning av resurser.

5. Tillförlitlighet

Först och främst måste åtkomsten till dina servrar vara snabb och pålitlig, samtidigt som den ska vara användarvänlig. Här är några saker du bör tänka på när det gäller tillförlitlighet när du väljer mellan lokal lagring och molnlagring: 

Lokalt 

Vissa företag gillar tanken på lokal lagring eftersom det inte kräver en Internetanslutning för personal på plats för att få åtkomst till lagring. Den är alltså helt tillgänglig utan att det behövs en bra anslutning. Men om du har alla dina data på servern begränsas också åtkomsten till endast de som arbetar på kontoret, och dagens många distansarbetare exkluderas. Dessutom kräver lokal lagring el och reservkraft (som en generator) och ett system för säkerhetskopiering av lagring, vilket kommer att öka dina kostnader. 

Molnet

En bra, snabb och pålitlig Internetanslutning är avgörande när det gäller molnlagring. Om du saknar anslutning saknar du även åtkomst till dina filer. En långsam anslutning kan vara lika bekymmersam. Ett avbrott i anslutningen kan ge förseningar i verksamheten och sänka produktiviteten. Se till att du är nöjd med din Internetanslutning innan du byter till molnlagring. Många väljer att ha en extra Internetanslutning som backup om hela (eller större delen) av arbetsbelastningen finns i molnet.

6. Säkerhetskopiering av data

Återhämtning efter haverier kan vara ett företags värsta mardröm. Enligt en studie saknar ungefär hälften av alla företag beredskap för att återhämta sig efter ett haveri. Här är en titt på hur en lokal lösning mäter sig med molnet:

Lokalt

Med lokala lagringssystem lagras dina data på en intern server, vilket innebär att ditt företag tar en större risk när det gäller dataförluster. Många företag väljer ändå att lagra lokalt, men med en reservtjänst för säkerhetskopiering på en annan plats för att undvika dataförlust. Åttio procent av organisationerna som använder lokala servrar använder fortfarande molnet åtminstone för en del av sin dataskyddsstrategi (se nr. 9).

Molnet

En pålitlig leverantör av molnlagring erbjuder företag många funktioner för att undvika dataförlust, bland annat inbyggd redundans, redundansväxling, säkerhetskopiering, automatisk loggning och övervakning. Det ger kortare återställningstid jämfört med lokala alternativ.

7. Åtkomst överallt (via en mobilapp, webbläsare, dator)

Ditt företags fjärråtkomst och mobilåtkomst spelar roll när du ska välja rätt alternativ. Här är några överväganden när det gäller att komma åt din information via molnet jämfört med lokalt:

Lokalt 

Om de flesta av dina användare arbetar på samma kontor och sällan är mobila kan en lokal server vara ett bra val eftersom du sannolikt inte behöver den åtkomst överallt som du får med molnet. Om du ofta arbetar med stora filer eller videor kanske du vill ha dem lokalt för att få korta uppladdnings- och nedladdningstider. (Om du använder VPN, tänk på att oförutsedda situationer som till exempel naturkatastrofer eller COVID-19 plötsligt kan göra kontorspersonal till distansmedarbetare, vilket kan överväldiga ditt VPN-system.)

Molnet 

Med molnlagring får du något som motsvarar ett virtuellt skrivbord. Medarbetare kan komma åt allt de gör på kontoret via en molnserver, så länge som de har en Internetanslutning. Denna fördel gör molnet till ett utmärkt val för medarbetare som ofta kommer att använda det hemifrån eller när de är på resande fot, utan att VPN behövs. 

Molnservrar är också perfekta för att köra program som alltid måste vara igång och tillgängligaDessutom möjliggör molnet enkel fildelning, samarbete i realtid och bättre versionskontroll. Slutligen erbjuder vissa leverantörer av molnlagring differentiell synkronisering, som dramatiskt minskar uppladdningstiden och bandbredden som används vid ändringar av stora filer.

8. Integration av appar och äldre system

När det gäller val av lagringslösning måste många företag ta i beaktande om de har program med format som inte går att överföra snabbt till andra system. Därför uppger 84 % av de tillfrågade företagen att integrationen har hög prioritet när de väljer hur de ska modernisera sina program. En del vill helt enkelt behålla specifika data helt inom företaget, och andra överväger molnet. Så vad är det bästa valet? Det beror på ditt företags specifika situation:

Lokalt

Om du har en äldre verksamhetsspecifik app som har direkt åtkomst till din lokala filserver – och du inte kan eller vill säga adjö till den programvaran riktigt än – måste dessa äldre system vara kvar lokalt för tillfället, åtminstone delvis (se hybridalternativ nr. 9).

Molnet

Om du är redo att modernisera hela din infrastruktur är det dags att flytta till molnbaserade appar och inte bara fillagring. Då är det leverantören som står för kostnaderna för att underhålla, implementera och stöda din programvara i stället för du. Dessutom är det skalbart, mobilt och på det hela taget en bättre användning av resurser.  

9. En hybridlösning

Möjligheten för företag att använda både det offentliga molnet och lokala data kan förbättra IT-flexibiliteten och maximera effektiviteten. I en hybridlösning kan data och program flyttas mellan lokala servrar och offentliga moln för större flexibilitet och fler distributionsalternativ. Med andra ord kan du behålla filer som din verksamhetsspecifika programvara använder lokalt – och lagra resten av dina filer och dokument i molnet. Andra fördelar är bland annat:

 • Kontroll: Din organisation kan upprätthålla en privat infrastruktur för känsliga tillgångar
 • Flexibilitet: Du kan dra nytta av ytterligare resurser i det offentliga molnet när du behöver dem
 • Kostnadseffektivitet: Med möjligheten att skala till det offentliga molnet betalar du bara för extra processorkraft när det behövs
 • Enkelhet: En övergång till molnet behöver inte vara överväldigande eftersom du kan migrera gradvis och fasa in arbetsbelastningar över tid

Trots att en hybridlösning verkar erbjuda det bästa av två världar för vissa företag, är det i själva verket en tillfällig lösning. Idag kör små och medelstora företag redan 43 % av sina arbetsbelastningar i det offentliga molnet, och det beräknas öka. Med detta i åtanke är det svårt att ignorera fördelarna med att helt migrera till molnet för små och medelstora företag med underbemannade och överansträngda IT-avdelningar. 

Ta reda på mer om hybridmolnalternativ för ditt företag, samt helt offentliga molnlösningar.

Kom igång med Microsoft 365

Det är samma Office som vanligt, med extra verktyg som hjälper dig att samarbeta på ett bättre sätt så att du får mer gjort – när du vill, var du vill.

Köp nu
Närliggande ämnen
Företagsteknik

Utnyttja möjligheterna till kostnadsfria videokonferenser maximalt

Läs mer
Företagsteknik

Gratis skärmdelning är enkelt, men gör du rätt?

Läs mer
Företagsteknik

Hur vi gjorde telemedicin till ett alternativ för patienterna under en svår tid

Läs mer

Insikter och idéer för företag ger inte professionella råd om skatt och ekonomi. Du bör kontakta en professionell rådgivare om du vill diskutera din situation.