Trace Id is missing

Uppfyll de tuffaste företagskraven

Säkerställ tillförlitlighet, konsekvens och säkerhet för data i realtid inom hela organisationen med Power BI.

Förena självbetjäning och BI för företag

Minska kostnaden och komplexiteten när du använder flera analyslösningar med hjälp av en heltäckande business intelligence-plattform (BI) för självbetjäning och företag.

Se vad oberoende analysföretag säger

Gartner-logotyp

Microsoft utses till ledare i april 2023 Gartner® Magic Quadrant™ för Analys- och Business Intelligence-plattformar.1

Forrester-logotyp

Läs om varför Microsoft fick den högsta poängen av någon leverantör i strategikategorin i The Forrester Wave™: Augmented Business Intelligence Platforms, Q2 2023.

Få snabb, användardriven innovation

Håll jämna steg med de senaste framstegen inom AI, stordata, visualiseringar, inbäddad analys och certifierade datamängder. Veckovisa och månatliga uppdateringar baserade på idéer från den globala communityn med Power BI-användare säkerställer att din lösning ger dig den bästa upplevelsen och den mest innovativa tekniken.

Bygg verksamheten på säkra dataanalyser

Tillämpa känslighetsetiketter på Power BI-data genom att använda Microsoft Purview Information Protection i den välbekanta Microsoft 365-upplevelsen.

Utöka dataförlustskyddet och styrningen till Power BI-användare – inklusive rapportdelning – med Microsoft Defender for Cloud Apps.

Uppfyll sekretess- och myndighetskrav bättre genom att kontrollera känsliga data med hjälp av BYOK (bring your own key).

Skydda organisationens data genom att använda Power BI-säkerhet med servicetaggar, Microsoft Azure Private Link och Azure Virtual Network.

Bild av en kvinna som tittar på skärmen på en bärbar dator

Kom i gång på några minuter

Se hur du snabbt kan skapa meningsfulla datavisualiseringar, dela insikter och administrera BI i hela organisationen – allt från det välbekanta gränssnittet i Microsoft 365.

Få insikter överallt

Anslut till valfri datakälla, antingen lokalt eller i molnet. Förvandla sedan dina data till insikter med interaktiva rapporter och instrumentpaneler, och dela dem på valfri enhet.

Fatta datastyrda, kontextbaserade beslut

Förbättra Power BI-instrumentpanelerna med Microsoft Excel-, Power Apps- och Visio-innehåll och bädda sedan in i Teams, SharePoint eller exportera det till PowerPoint så att du och ditt team kan fatta välgrundade beslut utan att byta appar.

Skärmbild som visar innehåll som är spärrat för nedladdning

Förbättra publiceringseffektiviteten och precisionen i BI-innehåll

Identifiera snabbt skillnader och flytta innehåll från utveckling och test till produktion med hjälp av de enkla visuella ledtrådarna i distributionspipeliner.

Anpassa BI-distributionen

Få värde från dina data var de än är med flexibla hybriddistributionsalternativ. Distribuera Power BI bakom din brandvägg med Power BI-rapportserver, använd ett globalt nätverk med säkra molnbaserade datacenter som hostas av Microsoft eller välj en kombination av båda alternativen.

Mer information om Power BI

Bläddra bland resurser för att komma igång snabbt.

Planera en företagsdistribution Power BI

Utforska Power BI säkerhet

Bläddra i teknisk dokumentation

[1] Gartner; Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, Kurt Schlegel, Julian Sun, David Pidsley, Anirudh Ganeshan, Fay Fei, Aura Popa, Radu Miclaus, Edgar Macari, Kevin Quinn, Christopher Long, 2023 april 2023.

Gartner är ett registrerat varumärke och tjänstmärke och Magic Gartner är ett registrerat varumärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt

Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att endast välja leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Kontakta säljteamet

Chatta med försäljningsteamet

Tillgängliga mån–fre 9–17.

Skicka en förfrågan om att vi kontaktar dig

Be en Power BI-säljexpert kontakta dig.