Trace Id is missing

Insikter för dina användare, enkelt att hantera för dig

Hur ger du din organisation tillgång till data från försäljning, marknadsföring, ekonomi och mer, samtidigt som du säkerställer systemets tillgänglighet 24/7/365, skyddar data och åtkomst och gör allt med lätthet?

Allt är möjligt med Power BI. Ge dina användare en holistisk syn på verksamheten samtidigt som du också tillhandahåller det som är viktigast för dig: hög tillgänglighet och skalbarhet, säkerhet och efterlevnad samt enkel hantering.

Tillgängligt

Power BI är en SaaS-tjänst (Software as a Service) som ger 99,9 % drifttid med snabb distribution i moln eller hybridmoln + lokala scenarier.

Skalbart

Du får skalbarhet med SaaS-hastighet när det gäller dina verksamhetsbehov, med optimerade kostnader som baseras på antal användare och deras specifika databehov.

Flexibel

Anslut till alla dina data, oavsett om de finns i molnet eller lokalt via liveanslutningar eller schemalagd uppdatering via företagsgateway som förser dina användare med de senaste insikterna oavsett var informationen finns.

Vi menar allvar när det gäller säkerhet och efterlevnad

Håll dina data säkra där de är och anslut till dem på ett säkert sätt med hjälp av Microsoft Entra ID och OAuth 2.0-autentisering med Power BI. Vi uppfyller regleringskraven enligt ISO 27001, ISO 27018, EU-modellklausuler, HIPAA BAA och UK G-Cloud-efterlevnad.

Power BI är enkelt att hantera och distribuera

Optimera investeringarna i LTE-verktyg och infrastruktur genom Power BI:s inbyggda anslutning till flera olika datakällor, både i molnet och lokalt.

Säkerhet när det gäller vem som får åtkomst till vilka data i Power BI med säkerhet på radnivå i kombination med din befintliga Azure och Office 365-investering.

Standardisera hur rapporter och datamängder delas över hela organisationen på ett konsekvent och säkert sätt med organisationsinnehållspaket.

Distribuera Power BI-tjänsten enkelt och med snabbheten hos SaaS och distribuera Power BI Desktop, ett kompletterande redigeringsverktyg som använder din befintliga distributionsinfrastruktur och process.

Kom igång med Power BI

Följ Power BI