Trace Id is missing

Power BI och Excel

Excel är ett kraftfullt och flexibelt verktyg för varje analysaktivitet. Kombinera det med Power BI för breda funktioner för dataanalys och visualisering för att enkelt samla in, forma, analysera och utforska viktiga affärsdata på nya sätt – på kortare tid.
ÖVERSIKT

Sex sätt som Excel-användare sparar tid med Power BI

 • Skapa interaktiva instrumentpaneler snabbt genom att på ett enkelt sätt överföra alla dina aktuella Excel-frågor, datamodeller och rapporter till Power BI – utan att du behöver lära dig ett nytt program eller ett nytt språk.
 • Få rätt data direkt när du öppnar instrumentpanelen – utan att behöva vidta några ytterligare åtgärder. Ställ in dina Power Pivot-data så att de uppdateras manuellt eller automatiskt med valfri frekvens.
  En skärmbild av schemalagd uppdatering
 • Visa dataintervall, diagram och tabeller i en Power BI-instrumentpanel – med kombinerade data från flera källor – genom att ansluta dina Excel-arbetsböcker till Power BI.
  Bild av Power BI-diagram som ansluter till Excel-arbetsböcker
 • Få omfattande, interaktiva visualiseringar och möjligheten att fråga genom att ställa frågor på naturligt språk genom att utöka dina Excel-datamodeller till Power BI-rapporter. Ge kollegor med varierande förmåga och erfarenhetsnivåer – även Excel-nybörjare – möjlighet att förstå dina insikter och upptäcka sina egna.
  En skärmbild av instrumentpanelen för en BI
 • Få anpassad avancerad visualisering, modellering och förutsägande funktioner för avancerade analytiska arbetsflöden i Power BI, genom att köra R-skript och använda R-drivna anpassade visuella objekt.
  En skärmbild av instrumentpanelen för en BI
 • Arbeta enkelt med Power BI-data i Excel för ad hoc-analys. Med ett enda klick kan du ansluta dina datamodeller direkt från Excel och skapa kraftfulla PivotTables och diagram.
  En skärmbild av ett dialogfönster i Excel för att konfigurera en anslutning till Power BI
En kvinna sitter vid ett bord och använder en bärbar dator.
Nästa steg

Börja analysera

Ladda ned Power BI Desktop, få en Power BI-utvärderingsversion och analysera data med Excel-verktyg. Höj din dataupplevelse idag.

Följ Power Platform