Vision hero

คืนลมหายใจให้กับการทำงาน

ผู้คนไม่ใช่เครื่องจักรผลผลิตมิติเดียว เรามีเอกลักษณ์เฉพาะ ซับซ้อน และเต็มไปด้วยชีวิตชีวา แม้แต่ในที่ทำงานก็เช่นกัน ถึงเวลาแล้วที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์ใช้งานด้านพนักงานขึ้นมาใหม่ สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ยอมรับความแตกต่าง และเพิ่มศักยภาพให้กับผู้คนและทีมทำงานได้ดีที่สุด

ทำความรู้จักกับ Microsoft Viva

Microsoft Viva คือแพลตฟอร์มประสบการณ์ใช้งานด้านพนักงานที่ช่วยคุณสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก ซึ่งผลักดันผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

vision empower

เพิ่มศักยภาพให้กับผู้คนและทีม

ขยายวัฒนธรรมและการสื่อสาร

เชื่อมต่อ ร่วมมือ และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ด้วย Microsoft Viva Connections

สร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานและสวัสดิภาพ

ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ผู้คนสามารถทำงานได้ดีที่สุดและองค์กรต่างๆ ก็เจริญรุ่งเรืองด้วย Microsoft Viva Insights

ใช้ประโยชน์จากความรู้และความเชี่ยวชาญ

เพิ่มศักยภาพให้กับผู้คนด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญในแอปที่พวกเขาใช้งานทุกวันด้วย Microsoft Viva Topics

เร่งการเพิ่มทักษะและการเติบโต

ทำให้การเรียนรู้และการเติบโตส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานด้วย Microsoft Viva Learning

มีอะไรถัดไป

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Viva และวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วม

ธุรกิจจะดียิ่งขึ้นเมื่อผู้คนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุด

พนักงาน 94% กล่าวว่าพวกเขาจะอยู่ที่บริษัทนานขึ้นหากบริษัทลงทุนในการเรียนรู้และพัฒนา1

พนักงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันได้ 11-14% ด้วยชุดเครื่องมือค้นหาความรู้ที่ปรับใช้อย่างเหมาะสม2

องค์กรที่มีพนักงานที่มีส่วนร่วมสูงมีผลกำไรเพิ่มขึ้น 21%3

A person smiling and looking down at a laptop.

ค้นพบกลยุทธ์ EX ที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ

อ่านการค้นหาครั้งสำคัญของ “ประสบการณ์ใช้งานด้านพนักงาน: คู่มือฉบับสมบูรณ์ ฉบับฤดูร้อน 2021” โดย The Josh Bersin Company ซึ่งจัดทำโดย Microsoft เพื่อเรียนรู้ว่ากลยุทธ์และโปรแกรมใดที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ทางธุรกิจ บุคลากร และนวัตกรรมที่แท้จริง

[noalt]

Image_Divider

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Viva

ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการที่เครื่องมือและบริการแบบครบวงจรของ Microsoft Viva ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้คนและทีมทำงานได้ดีที่สุด

ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นด้วย Microsoft 365

เชื่อมต่ออยู่เสมอและทำงานได้มากขึ้นด้วยแอปและประสบการณ์ใช้งานอัจฉริยะ บริการ Cloud แบบครบวงจร และการรักษาความปลอดภัยในตัว

สร้างสรรค์ประสบการณ์ใช้งานด้านพนักงานขึ้นมาใหม่ด้วย Microsoft Viva

ค้นพบว่าแพลตฟอร์มประสบการณ์ใช้งานด้านพนักงานที่อิงตามข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกมีความสำคัญมากกว่าที่เคยได้อย่างไร

กรณีสำหรับ EXP

ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ดิจิทัลในการทำงานสำหรับบริษัทคือประสบการณ์ใช้งานด้านพนักงาน