ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Microsoft Viva
คนกำลังยิ้ม

เมื่อผู้คนประสบความสำเร็จ บริษัทก็เติบโตขึ้น

เติบโตไปด้วยกันด้วย Microsoft Viva ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มประสบการณ์ใช้งานด้านพนักงานภายใน Microsoft 365 และ Microsoft Teams Viva สนับสนุนการเชื่อมต่อ ข้อมูลเชิงลึก วัตถุประสงค์ และการเติบโต ซึ่งเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรและทีมเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ภาพรวม

 • โพสต์ที่เพิ่มประสิทธิภาพใน Microsoft Viva กำลังแบ่งปันข่าวสารของบริษัทเกี่ยวกับ AMA

  ให้ทุกคนได้รับข้อมูล มีส่วนร่วม และได้รับแรงบันดาลใจ

  สนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานที่ครอบคลุมมากขึ้นด้วยพื้นที่สำหรับการสนทนา ข่าวสารของบริษัท และความสนใจร่วมกัน

  ข้อคิดเห็นสองรายการจากพนักงานเกี่ยวกับโพสต์ข่าวสารใน Viva แสดงให้เห็นถึงความตื่นเต้นสำหรับบริษัทของตน

  เชื่อมต่อผู้คนกับองค์กรของคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน

  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมความเชื่อมโยง และช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในที่ทำงานแบบไฮบริด

  ห้าชุมชนที่ผู้ใช้เข้าร่วมใน Viva Engage ประกอบด้วยบริษัททั้งหมด แนวทางปฏิบัติด้านการขาย และอื่นๆ

  สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายในที่ทำงาน

  มอบสถานที่ให้พนักงานเชื่อมต่อ แสดงตัวตน และค้นหาความเป็นส่วนหนึ่งในที่ทำงาน

  กลับไปยังแท็บ
 • โอเวอร์เลย์ใน Viva Insights กำลังแสดงกระบวนการจองเวลาโฟกัสสำหรับผู้ใช้

  ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและสวัสดิภาพด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ดำเนินการได้

  แปลงข้อมูลให้เป็นการดำเนินการด้วย Workplace Analytics และคำติชมจากพนักงาน

  โอเวอร์เลย์ใน Outlook จาก Viva Insights กำลังแสดงการพิจารณาการบล็อกเวลาที่ปิดการแจ้งเตือนเพิ่มเติมในปฏิทินของผู้ใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  สร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานและสวัสดิภาพ

  ช่วยให้พนักงานและทีมทั่วทั้งองค์กรของคุณประสบความสำเร็จด้วยคำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและสวัสดิภาพของพวกเขา

  โอเวอร์เลย์ใน Viva Insights กำลังแสดงกระบวนการจองเวลาโฟกัสสำหรับผู้ใช้

  ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและสวัสดิภาพด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ดำเนินการได้

  แปลงข้อมูลให้เป็นการดำเนินการด้วย Workplace Analytics และคำติชมจากพนักงาน

  กลับไปยังแท็บ
 • โอเวอร์เลย์ใน Viva Goals กำลังแสดงความคืบหน้าสำหรับชุด KPI ที่ติดตาม

  ปรับการทำงานของบุคลากรให้เข้ากับเป้าหมายของทีมและองค์กร

  เชื่อมต่องานประจำวันเข้ากับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ด้วยการตั้งเป้าหมายและการจัดการเป้าหมายและผลลัพธ์ที่สำคัญ (OKR)

  การเช็คอินใหม่กำลังถูกสร้างใน Viva Goals โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน สถานะ และหมายเหตุเกี่ยวกับ KPI

  เชื่อมต่อทีมและบุคคลเข้ากับเป้าหมายร่วมกัน

  ช่วยให้บุคลากรและทีมเข้าใจเป้าหมายสูงสุดและรับรองการปรับตัวทั่วทั้งองค์กรของคุณ

  โอเวอร์เลย์ใน Viva Goals กำลังแสดงความคืบหน้าสำหรับชุด KPI ที่ติดตาม

  ปรับการทำงานของบุคลากรให้เข้ากับเป้าหมายของทีมและองค์กร

  เชื่อมต่องานประจำวันเข้ากับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ด้วยการตั้งเป้าหมายและการจัดการเป้าหมายและผลลัพธ์ที่สำคัญ (OKR)

  กลับไปยังแท็บ
 • โอเวอร์เลย์ใน Viva Learning กำลังต้อนรับผู้ใช้กลับมาและแสดงความคืบหน้าของพวกเขา

  ช่วยให้บุคลากรได้เรียนรู้ เติบโต และประสบความสำเร็จ

  ให้ข้อมูลที่บุคลากรต้องการเพื่อพิชิตการทำงานด้วยเครื่องมือความรู้และการเรียนรู้

  อีเมลการสรุปรายวันใน Outlook จาก Viva กำลังถามว่าผู้ใช้ต้องการกำหนดเวลาไว้สำหรับเวลาโฟกัส ข้อความ การพัก หรือการเรียนรู้หรือไม่

  เรียนรู้ในโฟลว์การทำงาน

  รวมการเรียนรู้เข้ากับเครื่องมือที่ผู้ใช้ใช้งานอยู่แล้วกับ Microsoft Teams และ Microsoft 365

  อีเมลที่กำลังเขียนใน Outlook กล่าวถึงหัวข้อและบัตรหัวข้อที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏขึ้น

  ค้นพบความรู้และความเชี่ยวชาญ

  จัดระเบียบเนื้อหาและความเชี่ยวชาญทั่วทั้งองค์กรของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้ค้นหาได้ง่าย

  กลับไปยังแท็บ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการโทรกับลูกค้าด้วย Viva Sales ที่แสดงบันทึกย่อที่แนะนำ ไทม์ไลน์ และสำเนาบทสนทนาเป็นลายลักษณ์อักษร

  ลดความซับซ้อนของงานและเอาเวลาคืนมา

  ปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานด้านพนักงานด้วยเครื่องมือสำหรับบทบาทเฉพาะ เช่น ฝ่ายขาย การตลาด และบริการลูกค้า

  รายละเอียดที่ติดต่อใหม่สำหรับลูกค้าที่กำลังดูผ่าน Viva Sales ใน Outlook

  เพิ่มความสามารถให้กับระบบ CRM ของคุณ

  ช่วยขจัดการใส่ข้อมูลด้วยตนเองและให้ผู้ขายมีเวลาโฟกัสกับการขายมากขึ้น

  ข้อมูลเกี่ยวกับการโทรกับลูกค้าด้วย Viva Sales ที่แสดงบันทึกย่อที่แนะนำ ไทม์ไลน์ และสำเนาบทสนทนาเป็นลายลักษณ์อักษร

  ลดความซับซ้อนของงานและเอาเวลาคืนมา

  ปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานด้านพนักงานด้วยเครื่องมือสำหรับบทบาทเฉพาะ เช่น ฝ่ายขาย การตลาด และบริการลูกค้า

  กลับไปยังแท็บ
คนกำลังยิ้มขณะที่เอามือเท้าศีรษะ

ออกแบบเพื่อความเป็นส่วนตัว

มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลส่วนตัวโดยอิงตามรูปแบบการทำงานได้ การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันความเป็นส่วนตัวในระบบคลาวด์ที่น่าเชื่อถือจะช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมและภูมิภาคได้

เริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Viva

เรื่องราวของลูกค้า

อาคารของ PayPal

Improving employee wellbeing

“We need to deliver an exceptional employee experience—under all workplace conditions. We use Viva Insights to empower our existing workforce while also competing for new talent.”

- Dan Torunian, Vice President for Employee Technology and Experiences, PayPal

ผู้ปกครองสองคนและลูกกำลังใช้เวลาร่วมกันในห้องครัวขณะทำอาหารเช้า

Empowering frontline workers

“With Viva Connections, we’re better engaging employees and showing them that they’re working together as part of something big.”

- Sarah Blum, Employer Branding and Recruiting Specialist, Blum

ภาพตัดปะของผู้คนที่กำลังบันทึกเพลงที่บ้านและและการแสดงดนตรีสดในสถานที่ต่างๆ

Tuning in to a culture of learning

“Providing leading-edge tools like Microsoft Viva demonstrates the company’s interest in attracting and nurturing talent from within.”

- Lorna Stubbs, Chief Human Resources Officer, Music Tribe

ผู้เล่นคริกเก็ตกำลังเดินออกจากสนาม

Improving employee work-life balance

"Today, when we onboard someone, we are confident we are providing them the best tools and insights through Microsoft 365 and Microsoft Viva to help them be effective in their role and manage their wellbeing."

- Allison Robison, Executive General Manager of People and Culture, Cricket Australia

มุมมองจากบนลงล่างของคีย์บอร์ดแล็ปท็อปและมือที่วางบนเมาส์

Strengthening focus on employees

“The power of Viva is that it’s helped us give employees information at their fingertips when they need it.”

- Marci Jenkins, IT Executive, Workplace IT Experience, Avanade

กลับไปยังแท็บ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ขับเคลื่อนการเติบโตที่รวดเร็วขึ้นด้วยเครื่องมือประสบการณ์ใช้งานด้านพนักงานที่ครบวงจร

ผู้นำ HR ที่เก่งกาจรู้ดีว่าผู้คนในปัจจุบันต้องการมากกว่าแค่เช็คเงินเดือน พวกเขาต้องการความยืดหยุ่นและเพลิดเพลินไปกับความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โชคดีที่ประโยชน์ของการปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงานนั้นเป็นไปได้ทั้งสองทาง

รายงานที่ชื่อว่า แนวโน้มเทคโนโลยี HR สำหรับการปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานด้านพนักงาน

สร้างประสบการณ์ใช้งานด้านพนักงานแบบองค์รวม

การค้นคว้าแสดงให้เห็นว่าผู้คนคาดหวังมากขึ้นจากที่ทำงาน และการรองรับความต้องการเหล่านั้นจำเป็นต้องให้ผู้นำธุรกิจค้นหาโซลูชันที่มอบประสบการณ์ที่ดีขึ้น ครอบคลุม และครบวงจรสำหรับพนักงาน

รายงานที่ชื่อว่า สร้างประสบการณ์ใช้งานด้านพนักงานแบบองค์รวม

แนวโน้มเทคโนโลยี HR—ปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานด้านพนักงาน

ผู้นำด้าน HR กำลังทบทวนประสบการณ์ใช้งานด้านพนักงานเพื่อสนับสนุนการทำงานแบบไฮบริดและรักษาความสามารถในการแข่งขัน แต่บริษัทต้องทำมากกว่าตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง พวกเขาต้องเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะมาถัดไป

คนสองคนทำงานร่วมกันที่โต๊ะทำงาน

Viva สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT

คู่มือ

สำรวจคู่มือและทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับนักพัฒนาและมืออาชีพด้านเทคโนโลยี

Microsoft Learn

เรียนรู้ทักษะใหม่และค้นพบวิธีที่ Microsoft Viva สามารถปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานด้านพนักงานด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับผู้ดูแลระบบ

ชุมชนด้านเทคนิค

ทำงานร่วมกัน แชร์ และเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับนักพัฒนา

สร้างแอปและโซลูชันสำหรับ Microsoft Viva เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทุกองค์กรในยุคดิจิทัลใหม่

เริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Viva

คนที่ยิ้มและพิงเคาน์เตอร์กำลังใช้แล็ปท็อป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Viva

เริ่มต้นใช้งานด้วยคำแนะนำและเคล็ดลับที่มีประโยชน์สำหรับ Microsoft Viva ในที่ทำงาน
ตัวเตือนให้จองเวลาโฟกัสด้วย Viva Insights

Protect your time

Learn how to schedule focus time, configure quiet time, or start a virtual commute.

ตัวเตือนให้ติดตามเพื่อนร่วมงานและเพิ่มงานลงในรายการสิ่งที่ต้องทำ

Be intentional about your day

See how to get a head start on your work, meetings, and learning with personalized recommendations in daily briefing emails.

ข้อความยินดีต้อนรับกลับมาและพร้อมท์ให้เรียกดูหลักสูตรด้วย Viva Learning

Personalize your learning

Discover learning content based on your interests with Viva Learning in Microsoft Teams.

เริ่มต้นใช้งานวันนี้

ช่วยให้บุคลากรและทีมมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้แอปและประสบการณ์ที่พวกเขาพึ่งพาทุกวันเพื่อเชื่อมต่อ ทำงานร่วมกัน และทำงานให้สำเร็จจากทุกที่

ติดตาม Microsoft 365