Trace Id is missing
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Microsoft Viva

OKR (เป้าหมายและและผลลัพธ์ที่สำคัญ) คืออะไร

OKR คือเฟรมเวิร์กการตั้งเป้าหมายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับการสร้างความสอดคล้องต้องกัน การให้ความสำคัญ และวัฒนธรรมการทำงานที่มีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ

คำจำกัดความของระเบียบวิธี OKR

กลยุทธ์ OKR ส่งเสริมการให้ความสำคัญและความสอดคล้องต้องกัน พร้อมกับมอบความโปร่งใสและการติดตามที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล OKR ช่วยให้ทีมเปลี่ยนการให้ความสำคัญจากผลผลิตไปยังผลลัพธ์ โดยทำให้พนักงานมีส่วนร่วมกับเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ใหญ่ขึ้น

เฟรมเวิร์ก OKR ประกอบด้วย:

 • เป้าหมาย: เป้าหมายที่ชัดเจนและสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันระหว่างทีมและองค์กร
 • ผลลัพธ์ที่สำคัญ: ผลลัพธ์ที่ทะเยอทะยานแต่บรรลุผลได้ซึ่งทีมสามารถวัดได้จากเป้าหมาย
 • ความคิดริเริ่ม: ชุดกิจกรรมและการดำเนินการหลักที่สามารถขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ในผลลัพธ์ที่สำคัญได้

วิธีการที่ OKR สามารถปรับทีมให้สอดคล้องต้องกันและปรับปรุงประสิทธิภาพ

OKR ปรับปรุงความสอดคล้องต้องกัน

OKR ช่วยให้ทีมเข้าใจวิธีการที่งานประจำวันจะมีส่วนสำคัญในเป้าหมายและลำดับความสำคัญที่ใหญ่ขึ้นขององค์กร เนื่องจาก OKR เน้นความโปร่งใสและการติดตาม ทีมต่างๆ จึงสามารถมองเห็นความคืบหน้าในองค์กรของตนได้ดีขึ้น

OKR ปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจ

OKR ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่องค์กร ซึ่งสามารถกำหนดทิศทางสำหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการดำเนินการขององค์กรในอนาคตได้ เป้าหมายและเมตริกที่โปร่งใสและดำเนินการได้ยังช่วยส่งเสริมการให้ความสำคัญและประสิทธิภาพภายในทีมอีกด้วย

OKR ปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานด้านพนักงาน

OKR ช่วยให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายของทีม และช่วยให้บุคลากรมองเห็นวิธีการที่งานของตนจะมีส่วนสำคัญภายในบริบทของวัตถุประสงค์ที่ใหญ่ขึ้นขององค์กร OKR ปรับปรุงประสิทธิภาพ ความเป็นอิสระ และการทำงานร่วมกันระหว่างและภายในทีม โดยช่วยให้บุคลากรสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้

ตัวอย่าง OKR

สำรวจตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อรับทราบแนวคิดของวิธีการที่ OKR จะมีส่วนสำคัญในกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายขององค์กรของคุณ และค้นพบตัวอย่างเพิ่มเติมใน E-Book ของ Microsoft Viva ที่มีชื่อว่า  “วิธีการที่ OKR ช่วยให้ธุรกิจเติบโต”

 • ตัวอย่าง OKR ระดับบริษัท

  เป้าหมายประจำปี: เพิ่มรายได้ประจำปีเป็นสองเท่าเพื่อสร้างบริษัทที่มีผลกำไรและยั่งยืน

  ผลลัพธ์ที่สำคัญประจำปี: เพิ่มผลตอบแทนเฉลี่ยประจำปีจาก 12 ล้าน USD เป็น 24 ล้าน USD

  เป้าหมายประจำไตรมาส: เพิ่มรายได้และปรับกระบวนการขายให้เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีรายได้ประจำปีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

  ผลลัพธ์ที่สำคัญประจำไตรมาส: เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่จาก 12 ล้าน USD เป็น 15 ล้าน USD ในไตรมาสแรก

  ความคิดริเริ่มที่สำคัญ: พัฒนาเอกสารส่งเสริมการขายแบบใหม่

 • ตัวอย่าง OKR ด้านการดำเนินธุรกิจ

  เป้าหมาย: มอบการดำเนินการด้านรายได้ที่ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนทีม GTM

  ผลลัพธ์ที่สำคัญ 1: เพิ่มความเร็วไปป์ไลน์จาก 30,000 USD เป็น 45,000 USD

  ผลลัพธ์ที่สำคัญ 2: เพิ่มข้อมูลลูกค้าและผู้ใช้ร่วมระหว่าง Marketo และ Salesforce จาก 80 เปอร์เซ็นต์เป็น 90 เปอร์เซ็นต์

  ผลลัพธ์ที่สำคัญ 3: ลดชั่วโมงการทำงานด้วยตนเองในแต่ละสัปดาห์จากสามชั่วโมงเหลือหนึ่งชั่วโมงโดยการปรับปรุงกระบวนการจัดการการสมัครใช้งาน

 • ตัวอย่าง OKR ด้านผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม

  เป้าหมาย: เปิดตัวผลิตภัณฑ์เวอร์ชัน 2.0 เพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง ปรับแต่ง UI และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

  ผลลัพธ์ที่สำคัญ 1: ลดจำนวนตั๋วการสนับสนุนจาก 120 รายการต่อเดือนเหลือ 30 รายการต่อเดือน

  ผลลัพธ์ที่สำคัญ 2: ลดจำนวนขั้นตอนในกระบวนการเช็คเอาท์จาก 9 เหลือ 6 ขั้นตอน

  ผลลัพธ์ที่สำคัญ 3: เพิ่มเวลาที่ผู้ใช้อยู่บนไซต์จาก 2:37 นาทีต่อเซสชันเป็น 3:45 นาทีต่อเซสชัน

  ความคิดริเริ่ม 1: ดำเนินการศึกษาการคลิก

  ความคิดริเริ่ม 2: รวบรวมรายงานจุดบกพร่อง

 • ตัวอย่าง OKR ด้านความสำเร็จของลูกค้า

  เป้าหมาย: ปรับกระบวนการฝึกอบรมให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มการเริ่มนำผลิตภัณฑ์ไปใช้

  ผลลัพธ์ที่สำคัญ 1: เพิ่มผู้ใช้งานรายเดือนของบัญชีหลักจาก 250,000 คนเป็น 350,000 คน

  ผลลัพธ์ที่สำคัญ 2: เพิ่มบทความฐานความรู้สำหรับลูกค้าจาก 25 รายการเป็น 100 รายการ

  ผลลัพธ์ที่สำคัญ 3: เพิ่มบุคลากรที่เข้าร่วมในเวลาทำการเป็นสองเท่าจาก 500 คนเป็น 1,000 คน

  ความคิดริเริ่ม: สรุปปฏิทินกิจกรรมของลูกค้าสำหรับ 2 ไตรมาสถัดไป

 • ตัวอย่าง OKR ด้านการขาย

  เป้าหมาย: เพิ่มผลตอบแทนเฉลี่ยประจำปี 1 ล้าน USD ผ่านการขายให้แก่ลูกค้าใหม่ในปีงบประมาณ 2022

  ผลลัพธ์ที่สำคัญ 1: ปิดยอดข้อตกลงใหม่สำหรับองค์กรที่ 500,000 USD

  ผลลัพธ์ที่สำคัญ 2: ปิดยอดข้อตกลงใหม่สำหรับตลาดระดับกลางที่ 300,000 USD

  ผลลัพธ์ที่สำคัญ 3: ปิดยอดข้อตกลงใหม่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่ 200,000 USD

 • ตัวอย่าง OKR ด้านการตลาด

  เป้าหมาย: ปรับปรุงขั้นตอนการวางแผนการตลาดเพื่อเป็นผู้ขายที่ทุกคนเลือกในอุตสาหกรรม

  ผลลัพธ์ที่สำคัญ 1: ดำเนินการตามแคมเปญสำหรับว่าที่ลูกค้าที่กำหนดเป้าหมาย 6 รายการภายในไตรมาสแรก

  ผลลัพธ์ที่สำคัญ 2: ได้รับว่าที่ลูกค้าใหม่ทางการตลาดที่มีคุณสมบัติ 950 รายสำหรับการขายภายในไตรมาสแรก

  ผลลัพธ์ที่สำคัญ 3: ผลักดันงบ 10 ล้าน USD ในไปป์ไลน์ที่เกิดขึ้นจากการตลาดภายในไตรมาสแรก

  ความคิดริเริ่ม: อัปเดตเอกสารด้านการตลาด

ประโยชน์ต่างๆ ที่ OKR มอบให้แก่ธุรกิจ

 • การให้ความสำคัญและระเบียบปฏิบัติ: ช่วยให้บุคลากรจัดลำดับความสำคัญของเวลาและจัดการปริมาณงานได้ดีขึ้น
 • ความสอดคล้องต้องกันและความร่วมมือ: ค้นหาวิธีการที่ดีกว่าในการทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ใหญ่ขึ้น
 • เวลาในการตั้งเป้าหมายที่ลดลง: ลดความซับซ้อนของกระบวนการตั้งเป้าหมายทั้งหมด
 • การสื่อสารที่ชัดเจนขึ้น: อนุญาตให้ทุกคนเห็นเป้าหมายขององค์กรและวิธีการที่ผลงานของทุกคนมีส่วนช่วยในการเติบโต
 • การมีส่วนร่วมของพนักงานที่เพิ่มขึ้น: เชื่อมโยงบุคลากรเข้ากับพันธกิจที่ใหญ่ขึ้นและซึ่งกันและกัน
 • ความเป็นอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบ: กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ทุกคนพร้อมกับให้อิสระในการทำงานประจำวัน
 • การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายยิ่งขึ้น: ใช้เป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่งเพื่อสร้างความท้าทายให้แก่บุคลากรและทีม
 • ความคล่องตัวและนวัตกรรม:: อนุญาตให้ทีมเปลี่ยนทิศทางและปรับตัวเมื่อจำเป็น

อ่าน“มีส่วนร่วมกับพนักงานของคุณเพื่อบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ”  เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จด้วย OKR

วิธีการเขียน OKR ที่ยอดเยี่ยม

เขียน OKR ที่ตอบสนองความต้องการและวงจรที่ไม่เหมือนใครในธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายและลำดับความสำคัญระยะสั้นหรือมองไปยังอนาคตข้างหน้า OKR ที่น่าเชื่อถือจะระบุจุดต่างๆ สำหรับการปรับปรุงที่มีความหมายและสื่อสารผลลัพธ์ที่สำคัญที่วัดผลได้อย่างชัดเจน

OKR ที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยเทมเพลตง่ายๆ: ฉันจะ [เป้าหมาย] ที่วัดผลจาก [ผลลัพธ์ที่สำคัญ] ผ่าน [ความคิดริเริ่ม] การปฏิบัติตามสูตรพื้นฐานนี้ช่วยให้คุณและทีมมองเห็นเป้าหมายและการวัดผลได้อย่างชัดเจน

ส่วนเป้าหมาย ของ OKR คือเป้าหมายเฉพาะเจาะจงที่คุณตั้งเป้าไว้ว่าจะบรรลุผล เป้าหมายนี้อาจเป็นส่วนบุคคลหรือรายบุคคล เฉพาะสำหรับทีมของคุณ หรือครอบคลุมไปทั่วทั้งองค์กรของคุณก็ได้ ทั้งนี้เป้าหมายควรจะสร้างแรงบันดาลใจและทะเยอทะยาน

ส่วนผลลัพธ์ที่สำคัญ ของ OKR คือเมตริกที่คุณจะใช้เพื่อวัดความคืบหน้าสู่เป้าหมายของคุณ ผลลัพธ์ที่สำคัญของคุณควรสามารถวัดผลได้และเฉพาะเจาะจง และควรมีไทม์ไลน์สำหรับการทำให้เสร็จสมบูรณ์หรือการรายงาน

ส่วนความคิดริเริ่มของ OKR รวมถึงกิจกรรมที่ช่วยให้ทีมบรรลุผลลัพธ์ที่วัดผลได้ของคุณ 

วิธีการสร้างเป้าหมาย

เริ่มต้นด้วยการถามตัวเองด้วยคำถามเกี่ยวกับลำดับความสำคัญและเป้าหมายของคุณ นึกถึงวิธีการที่คุณให้นิยามความสำเร็จ และแสดงเป้าหมายที่ชัดเจนจากคำถามเหล่านี้ หากนี่คือ OKR ที่ต้องบรรลุเป้าหมาย อย่าลืมตั้งเป้าหมายของคุณให้สมเหตุสมผลและบรรลุผลได้

วิธีการแสดงผลลัพธ์ที่สำคัญอย่างชัดเจน

พยายามยึดตามผลลัพธ์ที่สำคัญที่วัดผลได้สามถึงห้ารายการสำหรับแต่ละเป้าหมาย และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ทุกคนโดยรับรองว่ามีผู้ดูแลผลลัพธ์แต่ละรายการ ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ทีมของคุณเข้าใจบทบาทของแต่ละบุคคลในการบรรลุผลลัพธ์

วิธีการกำหนดความคิดริเริ่ม

ถามตัวเองว่า: ชุดกิจกรรมและการดำเนินการหลักที่จะใช้เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ในผลลัพธ์ที่สำคัญของคุณคืออะไร พยายามยึดตามความคิดริเริ่มสามถึงห้ารายการสำหรับแต่ละ OKR เพื่อให้คุณมีกลยุทธ์เกี่ยวกับงานที่กำลังทำเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ

 

 

วิธีการใช้งาน OKR

 1. กำหนดวิธีการที่คุณจะใช้งานเฟรมเวิร์ก OKR คุณจะบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กรหรือไม่ หรือใช้กับทีมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโครงการนำร่องเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการยอมรับจากทีมผู้นำของคุณ และวางแผนวิธีการที่ OKR จะดำเนินการในระดับบุคคล ทีม และองค์กร
 2. ระบุไทม์ไลน์ของคุณ พิจารณาระยะเวลาที่ต้องใช้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ 
 3. หารือเกี่ยวกับเฟรมเวิร์ก OKR กับทีมของคุณ หารือวิธีการทำงานของเฟรมเวิร์ก OKR ให้สอดคล้องต้องกันกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือพันธกิจที่ใหญ่ขึ้นขององค์กรของคุณ ขอความคิดเห็นจากทีมของคุณเกี่ยวกับเป้าหมาย ความรับผิดชอบ และความต้องการที่เฉพาะเจาะจง และอย่าลืมตอบทุกคำถาม
 4. กำหนดความรับผิดชอบเพื่อผลลัพธ์ที่สำคัญแบบเฉพาะเจาะจง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมแต่ละคนเข้าใจบทบาทของตนและวิธีการที่ตนเองจะมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่สำคัญแต่ละรายการควรมีบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามความคืบหน้า
 5. พิจารณาช่วงเวลาและวิธีการที่คุณจะทบทวนความคืบหน้า หากคุณจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสิ่งใดก็ตาม นี่คือเวลาที่จะทำเช่นนั้นแล้ว
 6. รายงานผลลัพธ์ แบ่งปันผลลัพธ์สุดท้ายกับทีมและผู้นำของคุณ และระบุโอกาสในการปรับปรุงด้วย OKR ในอนาคต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเผยแพร่ OKR ในองค์กรของคุณใน บล็อกโพสต์ Microsoft Viva ที่มีชื่อว่า “เคล็ดลับในโลกแห่งความเป็นจริง 4 ข้อจากแชมเปี้ยน OKR” เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จในระยะยาว

แนวทางปฏิบัติสำหรับ OKR

 1. ระบุให้เฉพาะเจาะจง สร้างเป้าหมายหลักที่วัดผลได้ซึ่งทุกคนสามารถติดตามและเข้าใจได้ง่าย ระบุว่า OKR ของคุณเป็น OKR ที่ต้องบรรลุเป้าหมายหรือที่สร้างความท้าทาย
  a. OKR ที่ต้องบรรลุเป้าหมาย: OKR ที่ต้องบรรลุเป้าหมาย คือเป้าหมายที่บรรลุผลได้ซึ่งบุคคลหรือทีมสามารถทำสำเร็จได้อย่างสมเหตุสมผลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทีมที่เห็นพ้องต้องกันใน OKR ที่ต้องบรรลุเป้าหมายที่มีความชัดเจนและตรงไปตรงมา ยอมรับว่าตนสามารถบรรลุ OKR ได้อย่างเต็มรูปแบบ
  b. OKR ที่สร้างความท้าทาย: OKR ที่สร้างความท้าทาย คือเป้าหมายที่ท้าทาย หรือเป้าหมายที่ผลักดันให้บุคคลและทีมทำได้มากกว่าสิ่งที่ตนทราบว่าสามารถทำให้สำเร็จได้ องค์กรที่ใช้งาน OKR ที่สร้างความท้าทายเข้าใจว่าทีมของตนอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเต็มรูปแบบ อาจต้องใช้เวลามากขึ้นในการบรรลุเป้าหมาย หรืออาจต้องปรับเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่สำคัญใหม่ตลอดกระบวนการความคิดริเริ่ม OKR ที่สร้างความท้าทายจะผลักดันให้ทีมบรรลุศักยภาพของตนได้มากขึ้น

 2. ใช้แนวทางแบบทำซ้ำและอดทน OKR อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อองค์กรของคุณ แต่การฝึกฝนจะช่วยสร้างความชำนาญเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงทุกประเภท

 3. ได้รับการยอมรับจากทีมของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมเข้าใจวัตถุประสงค์ของเฟรมเวิร์ก OKR และรู้สึกสอดคล้องต้องกันกับผู้ร่วมงานและองค์กร

 4. ขอความคิดเห็นจากทีมของคุณ ตรวจสอบตลอดระยะเวลาตามไทม์ไลน์ของคุณและดูสิ่งที่คุณอาจต้องการดำเนินการปรับเปลี่ยน

 5. มีความโปร่งใส OKR ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อทุกคนเข้าใจวิธีการทำงานภายในเฟรมเวิร์กเชิงองค์กรที่ใหญ่ขึ้น

 6. ปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจขององค์กรที่ครอบคลุม ระบุให้ชัดเจนถึงวิธีที่ OKR ทำงานภายในหรือมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจ หรือวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณ

 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถวัดผลลัพธ์ที่สำคัญทั้งหมดได้ ความเฉพาะเจาะจงจะช่วยให้ทีมของคุณดำเนินการได้ตามแผนด้วยวิสัยทัศน์สู่ความสำเร็จที่ชัดเจน

 8. แจ้งให้ทุกคนรับทราบถึงความคืบหน้าอยู่เสมอ รายงานเป็นประจำถึงสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่และดำเนินการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น

OKR และ KPI แตกต่างกันอย่างไร

KPI (Key Performance Indicator หรือตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก) เป็นเมตริกการติดตามที่ทีมสามารถใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพเทียบกับเป้าหมายได้ ในขณะที่ OKR เป็นเฟรมเวิร์กการตั้งเป้าหมายที่ออกแบบมาเพื่อปรับและกระตุ้นทีมให้สอดคล้องต้องกัน

KPI จะมีประโยชน์เมื่อใช้ร่วมกับ OKR ในขณะที่ OKR พิจารณาภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นและกำหนดเฟรมเวิร์กเฉพาะเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แต่ KPI เป็นภาพรวมที่เล็กกว่าของประสิทธิภาพระหว่างกระบวนการความคิดริเริ่ม

ตัวอย่างเช่น เป้าหมายทางการตลาดอาจเป็นการเพิ่มการจดจำแบรนด์ โดยมีผลลัพธ์ที่สำคัญคือการเพิ่มปริมาณการใช้งานเว็บไซต์จาก 300,000 ครั้งเป็น 500,000 ครั้ง KPI หนึ่งที่ต้องติดตามอาจได้แก่การมีเวลาในการทำงานของเว็บไซต์ที่ 99.5 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่า KPI จะมีความสำคัญ เพราะผู้คนจะไม่สามารถเห็นคุณได้หากเว็บไซต์หยุดทำงาน แต่เป้าหมายที่แท้จริงซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญคือการเพิ่มปริมาณการใช้งาน

ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับ OKR

OKR ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้:

 • สิ่งที่มีไว้สำหรับผู้นำเท่านั้น: การมีส่วนร่วมทั้งองค์กรถือเป็นกุญแจสำคัญในการโฟกัสและการปรับให้สอดคล้องต้องกันเชิงกลยุทธ์
 • ระบบการจัดการโครงการ: โซลูชัน OKR จะรวมเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ ไม่ใช่เข้ามาแทนที่
 • สิ่งที่มีไว้เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของบุคคล: ในขณะที่ผลผลิตของ OKR อาจเป็นหนึ่งในข้อมูลมากมายในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล แต่ OKR ควรมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จของธุรกิจ ไม่ใช่ความสำเร็จของบุคคล
 • เครื่องมือสำหรับจัดการงานประจำวัน: OKR ควรติดตามเป้าหมายที่สร้างความท้าทาย ไม่ใช่งานประจำวัน
 • สิ่งที่มีไว้สำหรับบริษัทเทคโนโลยีระดับสูงเท่านั้น: ผู้นำในหลากหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างประสบความสำเร็จด้วย OKR

โซลูชัน OKR

OKR ช่วยให้องค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการติดตามเป้าหมาย และกำหนดความรับผิดชอบให้แก่ทีมตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่าง การเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ และการระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่สำคัญที่เฉพาะเจาะจงจะช่วยให้ทีมของคุณรู้สึกสอดคล้องต้องกันกับวัตถุประสงค์ที่ใหญ่ขึ้นขององค์กร

สำหรับทีมที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน OKR ซอฟต์แวร์เฉพาะของ OKR อย่าง Microsoft Viva Goals มีเครื่องมือในการสนับสนุนทีมของคุณไปตลอดกระบวนการ การสร้าง OKR ภายใน Viva Goals เป็นเรื่องง่าย เพียงใช้เทมเพลตเพื่อตั้งค่าและติดตามเป้าหมายของคุณ ตรวจสอบความคืบหน้า รวมถึงปิดงานและให้คะแนน OKR ของคุณ

สำรวจเพิ่มเติม

คนสามคนกำลังสนทนากัน

เรียนรู้วิธีการที่ OKR ส่งเสริมการเติบโต

ค้นพบตัวอย่าง OKR 27 แบบสำหรับทุกแผนก

คนสามคนกำลังดูแล็ปท็อป

สาเหตุที่ OKR มีความสำคัญต่อพนักงาน

ร่วมรับฟัง Vetri Vellore จาก Microsoft เกี่ยวกับวิธีการที่ OKR สามารถช่วยให้ทุกคนเข้าใจถึงเหตุผลที่การมีส่วนร่วมของตนมีความสำคัญ

คนกำลังใช้ Surface และปากกา

เคล็ดลับสำหรับแชมเปี้ยน OKR

รับคำแนะนำที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริงจากแชมเปี้ยน OKR ในโลกแห่งความเป็นจริง

คำถามที่ถามบ่อย

 • OKR ย่อมาจากคำว่า Objectives and Key Results (เป้าหมายและผลลัพธ์ที่สำคัญ) ความคิดริเริ่มก็เป็นส่วนสำคัญของ OKR เนื่องจากเป็นตัวแทนของงานเชิงกลยุทธ์ที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่สำคัญ

 • ระเบียบวิธี OKR ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายที่ระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่สำคัญที่เฉพาะเจาะจง เปลี่ยนการให้ความสำคัญจากผลผลิตไปยังผลลัพธ์ โดยดูแลบุคลากรและทีมให้มีส่วนร่วมและสอดคล้องต้องกันกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรที่ใหญ่ขึ้น

 • ใช้เทมเพลตต่อไปนี้เพื่อเขียน OKR ที่ชัดเจนและวัดผลได้: 

  ฉันจะ [เป้าหมาย] ที่วัดผลจาก [ผลลัพธ์ที่สำคัญ] ผ่าน [ความคิดริเริ่ม]

 • OKR มอบประโยชน์มากมายหลายประการ ได้แก่:

  • ความโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร
  • การทำงานร่วมกันระหว่างทีมที่ได้รับการปรับปรุง
  • การให้ความสำคัญและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในการทำงานประจำวัน
  • ความคืบหน้าสู่เป้าหมายที่บันทึกไว้และข้อมูลที่สามารถช่วยในการตัดสินใจในอนาคต
  • หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับเป้าหมายและผลลัพธ์
  • การสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการที่การทำงานประจำวันสอดคล้องต้องกันกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
  • ความเป็นอิสระที่แข็งแกร่งขึ้นภายในทีม
 • ซอฟต์แวร์ OKR ทำให้การใช้งานและการติดตาม OKR เป็นเรื่องง่าย โซลูชันการจัดการ เช่น Viva Goals ช่วยปรับทีมให้สอดคล้องต้องกันกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ ซึ่งจะขับเคลื่อนผลลัพธ์และธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

สำรวจ Microsoft Viva

ชุดโปรแกรม Microsoft Viva

นำความรู้ การเรียนรู้ และข้อมูลเชิงลึกมารวมกันด้วยชุดโปรแกรมประสบการณ์ใช้งานด้านพนักงานเต็มรูปแบบ

Viva Goals

โซลูชันการตั้งเป้าหมายและการจัดการ OKR ที่ช่วยปรับทีมให้สอดคล้องต้องกันกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ ซึ่งจะขับเคลื่อนผลลัพธ์และธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

Viva Connections

ค้นพบปลายทางที่บุคลากรสามารถสำรวจข่าวสาร เข้าร่วมการสนทนา และเชื่อมต่อกับคนอื่นๆ

Viva Engage

เชื่อมต่อทุกคนในองค์กรของคุณผ่านชุมชนพนักงานและการสนทนา

Viva Insights

ช่วยยกระดับผลิตภาพและสวัสดิภาพด้วยข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่อิงตามข้อมูลและได้รับการปกป้องความเป็นส่วนตัว

Viva Learning

เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่พนักงานเพื่อมุ่งเน้นการเติบโตและการพัฒนา

Viva Topics

จัดระเบียบเนื้อหาและความเชี่ยวชาญทั่วทั้งองค์กรของคุณโดยอัตโนมัติ

Viva Sales

บันทึกข้อมูล Microsoft 365 และ Microsoft Teams ลงในเครื่องมือ CRM โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การขาย

ติดตาม Microsoft 365