อุปกรณ์ Surface สำหรับพื้นที่ทำงานอันทันสมัย

เพิ่มขีดความสามารถให้ทีมของคุณด้วยสิ่งที่ดีที่สุดจาก Microsoft

ตระกูลอุปกรณ์ Surface ปรากฏภาพบนฉากหลังสีเทาอ่อน

ประสบการณ์ที่ดีที่สุดเพื่อการทำงาน จาก Microsoft เท่านั้น

แอปพลิเคชัน Windows และ Office พร้อมประสบการณ์ที่คุณคุ้นเคยและไว้วางใจเพื่อช่วยให้งานของคุณสำเร็จลุล่วง

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกธุรกิจ

Surface มอบสิ่งที่ดีที่สุดจาก Microsoft เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ


อุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับงานสมัยใหม่

อุปกรณ์ Surface ช่วยให้คุณดึงดูดใจและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรใหม่ ๆ ที่มีความสามารถ ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถทำงานนอกสถานที่ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางธุรกิจ


สถานที่จำหน่ายอุปกรณ์ Surface

ซื้ออุปกรณ์ Surface โดยตรงจาก Microsoft หรือค้นหาตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย