Surface Laptop สีแพลตินัมตั้งอยู่ในแนวเฉียง มีพื้นหลังรูปภูเขาหิมะบนหน้าจอ พร้อ Surface Arc Mouse สีแพลตินัมวางอยู่ข้าง ๆSurface Laptop สีแพลตินัมตั้งอยู่ในแนวเฉียง มีพื้นหลังรูปภูเขาหิมะบนหน้าจอ พร้อ Surface Arc Mouse สีแพลตินัมวางอยู่ข้าง ๆSurface Laptop สีแพลตินัมตั้งอยู่ในแนวเฉียง มีพื้นหลังรูปภูเขาหิมะบนหน้าจอ พร้อ Surface Arc Mouse สีแพลตินัมวางอยู่ข้าง ๆSurface Laptop สีแพลตินัมตั้งอยู่ในแนวเฉียง มีพื้นหลังรูปภูเขาหิมะบนหน้าจอ พร้อ Surface Arc Mouse สีแพลตินัมวางอยู่ข้าง ๆSurface Laptop สีแพลตินัมตั้งอยู่ในแนวเฉียง มีพื้นหลังรูปภูเขาหิมะบนหน้าจอ พร้อ Surface Arc Mouse สีแพลตินัมวางอยู่ข้าง ๆ

Surface Laptop ออกแบบสำหรับธุรกิจ

ทำงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยโปรเซสเซอร์ความเร็วสูง ไม่ต้องพกพาสายไฟติดตัว ด้วยแบตเตอรี่นานสูงสุด 14.5 ชั่วโมง1 และสัมผัสคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยในระดับองค์กรที่คุณกำลังมองหา Surface Laptop ยกระดับการทำธุรกิจของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมชมวิดีโอ
ผู้หญิงกำลังใช้ Surface Pro ในโหมดคลิปบอร์ดผู้หญิงกำลังใช้ Surface Pro ในโหมดคลิปบอร์ดผู้หญิงกำลังใช้ Surface Pro ในโหมดคลิปบอร์ดผู้หญิงกำลังใช้ Surface Pro ในโหมดคลิปบอร์ด

ปกป้อง Surface ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม
วิศวกรสองคนทำงานโดยใช้ Surface Proวิศวกรสองคนทำงานโดยใช้ Surface Proวิศวกรสองคนทำงานโดยใช้ Surface Proวิศวกรสองคนทำงานโดยใช้ Surface Pro

ติดตามอุปกรณ์ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม
 ผู้หญิงสองคนนั่งในร้านกาแฟและมี Surface Book 2 ในโหมดมุมมองวางอยู่ตรงหน้า   ผู้หญิงสองคนนั่งในร้านกาแฟและมี Surface Book 2 ในโหมดมุมมองวางอยู่ตรงหน้า   ผู้หญิงสองคนนั่งในร้านกาแฟและมี Surface Book 2 ในโหมดมุมมองวางอยู่ตรงหน้า   ผู้หญิงสองคนนั่งในร้านกาแฟและมี Surface Book 2 ในโหมดมุมมองวางอยู่ตรงหน้า  

การสนับสนุนสำหรับธุรกิจ

ติดต่อเรา

1 เล่นวิดีโอนานสูงสุด 14.5 ชั่วโมง ดำเนินการทดสอบโดย Microsoft ในเดือนเมษายน 2560 โดยใช้อุปกรณ์ที่มี Intel® Core™ i5, 256 GB และ RAM ขนาด 8 GB การทดสอบเป็นการใช้แบตเตอรี่จนหมดในระหว่างเล่นวิดีโอ การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้น: มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับเครือข่าย อายุแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปอย่างเห็นได้ชัดตามการตั้งค่า การใช้งาน และปัจจัยอื่น ๆ

2 แอปมีจำหน่ายต่างหาก