SIEM nedir?

Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi (SIEM), kurumların, tehditleri iş kesintiye uğramadan önce algılamasına yardımcı olan bir güvenlik çözümüdür.

SIEM Tanımı

Güvenlik bilgileri ve olay yönetimi, kısaca SIEM, kurumların güvenlik tehditlerini işletme operasyonlara zarar vermeden önce algılamasına, analiz etmesine ve yanıt vermesine yardımcı olan bir çözümdür.
 

"Sim" olarak telaffuz edilen SIEM, hem güvenlik bilgi yönetimini (SIM) hem de güvenlik olayı yönetimini (SEM) tek bir güvenlik yönetim sisteminde birleştirir. SIEM teknolojisi, bir dizi kaynaktan olay günlüğü verilerini toplar, gerçek zamanlı analizle normdan sapan etkinlikleri tanımlar ve gerekli eylemi gerçekleştirir.
 

Kısacası, SIEM, potansiyel siber saldırılara hızlı bir şekilde yanıt verebilmeleri ve uyumluluk gereksinimlerini karşılayabilmeleri için kurumlara ağlarındaki faaliyetlere ilişkin görünürlük sağlar.
 

Son on yılda, SIEM teknolojisi, yapay zekâ ile tehdit algılama ve olay yanıtını daha akıllı ve daha hızlı hale getirmek üzere gelişim gösterdi.

SIEM araçları nasıl çalışır?

SIEM araçları, bir kurumun uygulamalarından, cihazlarından, sunucularından ve kullanıcılarından gerçek zamanlı olarak büyük hacimli verileri toplar, kümeler ve analiz eder. Böylece, güvenlik ekipleri saldırıları algılayabilir ve engelleyebilir. SIEM araçları, güvenlik ekiplerinin tehditleri tanımlamasına ve uyarılar oluşturmasına yardımcı olmak için önceden belirlenmiş kurallardan yararlanır.

SIEM özellikleri ve kullanım durumları

SIEM sistemleri, işlevleri bakımından farklılık gösterir ancak genellikle şu temel işlevleri sunar:
 

• Günlük yönetimi: SIEM sistemleri büyük miktarda veriyi tek bir yerde toplar, düzenler ve ardından onların bir tehdit, saldırı veya ihlâl belirtileri gösterip göstermediğini belirler.
• Etkinlik bağıntısı: Daha sonra veriler, olası tehditleri hızlı bir şekilde algılamak ve bunlara yanıt vermek için ilişkileri ve düzenleri belirlemek üzere sıralanır.
• Olay izleme ve olay yanıtı: SIEM teknolojisi, bir kurumun ağındaki güvenlik olaylarını izler ve bir olayla ilgili tüm etkinlikler için uyarı ve denetimler sunar.
 

SIEM sistemleri, şüpheli kullanıcı etkinliğini algılama, kullanıcı davranışını izleme, erişim girişimlerini sınırlama ve uyumluluk raporları oluşturma gibi çeşitli kullanım durumları ile siber riski azaltabilir.

SIEM kullanmanın avantajları

SIEM araçları, bir kurumun genel güvenlik duruşunu güçlendirmeye yardımcı olabilecek, aşağıdakiler dahil birçok avantaj sunar:

• Potansiyel tehditlerin genel görünümü

• Gerçek zamanlı tehdit tanımlama ve tehdit yanıtı
• Gelişmiş tehdit analizi
• Mevzuata uygun uyumluluk denetimi ve raporlaması
• Kullanıcıları, uygulamaları ve cihazları izleyen daha fazla şeffaflık

Bir SIEM çözümü nasıl uygulanır?

Kurumlar büyüklükleri fark etmeksizin, siber güvenlik risklerini azaltmak ve yasal uyumluluk standartlarını karşılamak için SIEM çözümlerini kullanır. Bir SIEM sistemini uygulamaya yönelik en iyi uygulamalara şunlar dahildir:

• SIEM dağıtımı için gereksinimleri tanımlama
• Bir test çalıştırması yapma
• Yeterli veri toplama
• Bir olay yanıtı planına sahip olma
• SIEM'inizi geliştirmeye devam etme

İşletmeler için SIEM'in rolü

SIEM, bir kurumun siber güvenlik ekosisteminin önemli bir parçasıdır. SIEM, güvenlik ekiplerine kurum genelinde büyük hacimli verileri toplamak, kümelemek ve analiz etmek için merkezi bir yer sağlayarak güvenlik iş akışlarını etkin bir şekilde kolaylaştırır. Ayrıca, uyumluluk raporlaması, olay yönetimi ve tehdit faaliyetlerine öncelik veren gösterge panoları gibi operasyonel özellikler sunar.

SIEM hakkında daha fazla bilgi edinin

Sık sorulan sorular

|

SIEM çözümü, kurumlara, iş kesintiye uğramadan önce tehditlere daha hızlı yanıt verebilmeleri için ağlarının tamamındaki etkinliği kuşbakışı görünümde sunan bir güvenlik yazılımıdır.

 

SIEM yazılımı, araçları ve hizmetleri; gerçek zamanlı analiz ile güvenlik tehditlerini algılar ve engeller. Bir dizi kaynaktan veri toplar, normdan sapan faaliyetleri belirler ve gerekli önlemleri alırlar.

Güvenlik bilgi yönetimi (SIM), analiz için olay ve etkinlik günlüğü verilerini toplama, saklama ve izleme sürecidir. Daha geniş, daha uzun vadeli bir süreç olarak kabul edilir.

 

Güvenlik olayı yönetimi (SEM), tehditleri ele almak, düzenleri belirlemek ve olaylara yanıt vermek için güvenlik olaylarının ve uyarılarının gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve analizi sürecidir. SIM'in aksine, tehdit olabilecek belirli olaylara yakından bakar.

 

SIEM'ler bu iki yaklaşımı tek bir çözümde birleştirir.

SIEM'ler, sürekli gelişen siber tehditlere ayak uydurmak için adapte oldu. SIEM araçları, 15 yıldan uzun bir süre önce ilk ortaya çıktığında, kurumların Ödeme Kartı Sektörü Veri Güvenliği Standartları (PCI DSS) gibi çeşitli düzenlemelere uymalarına yardımcı olmak için kullanıldı. Günümüzde ise etkili SIEM çözümleri bulut tabanlıdır ve tehdit algılama, soruşturma ve yanıtı hızlandırma için yapay zekâdan yararlanır.

SIEM ve SOAR teknolojilerinin ikisi de siber güvenlikte önemli rol oynamaktadır.

 

Basitçe ifade etmek gerekirse, SIEM, olayları ve etkinlikleri tanımlayarak, kategorilere ayırarak ve analiz ederek kurumların uygulamalardan, cihazlardan, ağlardan ve sunuculardan toplanan verileri anlamlandırmasına yardımcı olur.

 

SOAR; Güvenlik Düzenleme, Otomasyon ve Yanıt anlamına gelir ve tehdit ve güvenlik açığı yönetimi, güvenlik olayı yanıtı ve güvenlik operasyonları (SecOps) otomasyonunu ele alan yazılımı tanımlar.

 

SOAR, olay yanıtı iş akışlarını otomatikleştirerek güvenlik ekiplerinin SIEM tarafından oluşturulan tehditlere ve uyarılara öncelik vermesine yardımcı olur. Ayrıca, kapsamlı etki alanları arası otomasyon sayesinde, kritik tehditleri daha hızlı bulmaya ve çözmeye yardımcı olur. SOAR, fazla miktarda veriden gerçek tehditleri ortaya çıkarır ve olayları daha hızlı çözer.

Kapsamlı algılama ve yanıt veya kısaca XDR, belirli kaynaklara yönelik derin bağlamla tehdit algılama ve yanıtı geliştirmek üzere siber güvenlik için yeni ortaya çıkan bir yaklaşımdır.

XDR şunlar konusunda yardımcı olur:

  • Uç noktalar, kullanıcılar, uygulamalar, IoT ve bulut iş yükleri kapsamında birleştirilmiş platformlar ve bulutlar genelinde belirli kaynakları anlayarak saldırıları araştırmak

Fidye yazılımı ve kimlik avı gibi tehditlere karşı koruma sağlamak için kaynakları korumak ve duruşunuzu güçlendirmek Otomatik düzeltmeyi kullanarak tehditlere daha hızlı yanıt vermek SIEM çözümleri, tüm kurum genelinde kapsamlı bir SecOps komuta ve kontrol deneyimi sunar.

SIEM şunlar konusunda yardımcı olur:

  • Varlığınızın kuşbakışı görünümünden yararlanarak güvenlik operasyonlarını yönetmek
  • Siloları aşan olayları tespit etmek, araştırmak ve bunlara yanıt vermek için tüm kurumunuzdan veri toplamak ve analiz etmek
  • Özelleştirilebilir algılamalar, analizler ve yerleşik otomasyonla SecOps verimliliğini artırmak

SIEM ve XDR çözümlerini birleştirerek hem tüm dijital varlık genelinde geniş görünürlük hem de belirli tehditlere ilişkin bilgi derinliğini içeren bir strateji, SecOps ekiplerinin günlük zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olur.