Trace Id is missing
Ana içeriğe atla
Microsoft Güvenlik

SIEM nedir?

Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi (SIEM), kurumların tehditleri işler kesintiye uğramadan önce algılamasına yardımcı olan bir güvenlik çözümüdür.

SIEM Tanımı

Güvenlik bilgileri ve olay yönetiminin kısaltması olan SIEM, kurumların faaliyetlerini sekteye uğratmasına fırsat vermeden güvenlik tehditlerini algılamasına, analiz etmesine ve müdahale etmesine yardımcı olan bir çözümdür.

"Sim" olarak telaffuz edilen SIEM, hem güvenlik bilgi yönetimini (SIM) hem de güvenlik olayı yönetimini (SEM) tek bir güvenlik yönetim sisteminde birleştirir. SIEM teknolojisi, bir dizi kaynaktan olay günlüğü verilerini toplar, gerçek zamanlı analizle normdan sapan etkinlikleri tanımlar ve gerekli eylemi gerçekleştirir.

Özetlemek gerekirse SIEM, kurumların potansiyel siber saldırılara hızlıca yanıt verip uyumluluk gerekliliklerini karşılayabilmesi için ağlarındaki etkinlikleri görünür hale getirir.

SIEM teknolojisi son on yıllık evrimi sonucunda yapay zeka ile tehdit algılama ve olay yanıtı süreçlerini daha akıllı, daha hızlı hale getirdi.

SIEM araçları nasıl çalışır?

SIEM araçları nasıl çalışır?

SIEM araçları, güvenlik ekiplerinin saldırıları tespit edip engelleyebilmesi için bir kurumun uygulamalarından, cihazlarından, sunucularından ve kullanıcılarından gerçek zamanlı olarak yüksek hacimde veri toplayıp bunları bir araya getirir ve analiz eder. SIEM araçları, güvenlik ekiplerinin tehditleri tanımlamasına ve uyarılar oluşturmasına yardımcı olmak için önceden belirlenmiş kurallardan yararlanır.

SIEM özellikleri ve kullanım örnekleri

SIEM sistemleri sundukları beceriler bakımından değişkenlik gösterse de genellikle şu temel işlevleri sunar:

 • Günlük yönetimi: SIEM sistemleri devasa boyutlardaki verileri tek bir yerde toplayıp düzenleyerek bir tehdit, saldırı veya ihlal belirtisi olup olmadığını inceler.
 • Olaylar arasındaki bağıntılar: Daha sonra, olası tehditlerin hızlı bir şekilde algılanıp giderilmesi için veriler düzenlenerek aralarındaki ilişki ve bağlantılar belirlenir.
 • Olay izleme ve olay yanıtı: SIEM teknolojisi, bir kurumun ağındaki güvenlik olaylarını izler ve bir olayla ilgili tüm etkinlikler için uyarı ve denetim seçenekleri sunar.

SIEM sistemleri şüpheli kullanıcı etkinliklerini algılama, kullanıcı davranışlarını izleme, erişim girişimlerini sınırlama ve uyumluluk raporları oluşturma gibi birçok farklı alanda siber risklerin azaltılması için kullanılabilir.

SIEM kullanmanın avantajları

SIEM araçları, bir kurumun genel güvenlik duruşunu güçlendirmeye yardımcı olabilecek birçok avantaj sunar:

 • Olası tehditleri tek merkezden görme imkanı
 • Gerçek zamanlı tehdit tanımlama ve yanıt
 • Gelişmiş tehdit analizi
 • Mevzuat uyumluluk denetimi ve raporları
 • Kullanıcıları, uygulamaları ve cihazları izleme konusunda daha fazla şeffaflık

SIEM çözümü nasıl uygulanır?

Her boyutta kurum siber güvenlik risklerini azaltmak ve yasal uyumluluk standartlarını karşılamak için SIEM çözümleri kullanmaktadır. SIEM sistemi uygulama konusunda şu noktalara dikkat edilmelidir:

 • SIEM dağıtımı için gereksinimleri tanımlayın
 • Çalıştırarak test edin
 • Yeterli miktarda veri toplayın
 • Olay yanıtı konusunda bir planınız olsun
 • SIEM’inizi sürekli geliştirin

İşletmeler için SIEM'in rolü

SIEM, bir kurumun siber güvenlik ekosisteminin önemli bir parçasıdır. SIEM, güvenlik ekiplerine kurum genelinde büyük hacimli verileri toplamak, kümelemek ve analiz etmek için merkezi bir yer sağlayarak güvenlik iş akışlarını etkin bir şekilde kolaylaştırır. Ayrıca uyumluluk raporlaması, olay yönetimi ve tehdit etkinliklerine öncelik veren gösterge panoları gibi operasyonel özellikler sunar.

SIEM hakkında daha fazla bilgi edinin

SIEM ve XDR ile tehdit koruması

Etki alanları genelinde bütünleşik tehdit koruması imkanından yararlanın.

SIEM kapsamını genişletme: Güvenlik yığınınızı optimize edin

Kapsamlı algılama ve yanıt (XDR) teknolojisinin SIEM çözümlerinize nasıl değer katabileceğini, korumayı geliştirirken maliyetleri ve karmaşıklığı nasıl azaltabileceğini öğrenin.

En son Microsoft Sentinel yeniliklerini görün

Tehdit algılama ve yanıt sürecini hızlandıran akıllı güvenlik analizi ile kurumunuzu gelişmiş tehditlere karşı nasıl koruyabileceğinizi öğrenin.

Microsoft Sentinel

Bulut tabanlı bir SIEM çözümü ile tehdit algılama ve yanıt süreçlerinizi daha akıllı ve hızlı hale getirin.

Sık sorulan sorular

 • SIEM çözümleri kurumlara faaliyetlerin kesintiye uğramasına fırsat vermeden tehditlere daha hızlı yanıt verme imkanı sunmak için ağlarının tamamındaki etkinliklerin kuşbakışı görünümünü sunan güvenlik yazılımlarıdır.

  SIEM yazılımları, araçları ve hizmetleri gerçek zamanlı analiz ile güvenlik tehditlerini algılayıp engeller. Bir dizi kaynaktan veri toplayıp normlardan sapan etkinlikleri belirler ve gerekli önlemleri alırlar.

 • Güvenlik bilgi yönetimi (SIM), analiz amacıyla olay ve etkinlik günlüğü verilerini toplama, saklama ve izleme sürecidir. Daha geniş kapsamlı ve uzun vadeli bir süreç olarak görülür.

  Güvenlik olayı yönetimi (SEM), tehditleri gidermek, olaylar arasındaki bağlantıları belirlemek ve olaylara yanıt vermek için güvenlik olaylarının ve uyarılarının gerçek zamanlı olarak izlenip analiz edilme sürecini ifade eder. SIM'in aksine, tehdit olabilecek belirli olaylara yakından bakar.

  SIEM'ler bu iki yaklaşımı tek bir çözümde birleştirir.

 • Sürekli gelişen siber tehditlere ayak uydurmak için SIEM'ler de bir adaptasyon süreci geçirdi. SIEM araçları, 15 yıldan uzun bir süre önce ilk ortaya çıktığında, kurumların Ödeme Kartı Sektörü Veri Güvenliği Standartları (PCI DSS) gibi çeşitli düzenlemelere uymalarına yardımcı olmak için kullanıldı. Günümüzdeyse etkili SIEM çözümleri bulut tabanlıdır ve yapay zekadan yararlanarak tehdit algılama, soruşturma ve yanıt süreçlerini hızlandırır.

 • SIEM ve SOAR teknolojilerinin ikisi de siber güvenlik alanında önemli roller oynamaktadır.

  Basitçe ifade etmek gerekirse SIEM, olayları ve etkinlikleri tanımlayıp kategorilere ayırarak ve analiz ederek kurumların uygulamalardan, cihazlardan, ağlardan ve sunuculardan toplanan verileri anlamlandırmasına yardımcı olur.

  Güvenlik Düzenleme, Otomasyon ve Yanıt anlamına gelen SOAR, tehdit ve güvenlik açığı yönetimi, güvenlik olayı yanıtı ve güvenlik operasyonları (SecOps) otomasyonu konularında çözüm sunan yazılımları ifade eder.

  SOAR, olay yanıtı iş akışlarını otomatikleştirerek güvenlik ekiplerinin SIEM tarafından oluşturulan tehditlere ve uyarılara öncelik vermesine yardımcı olur. Ayrıca, kapsamlı etki alanları arası otomasyon sayesinde, kritik tehditleri daha hızlı bulmaya ve çözmeye yardımcı olur. SOAR, devasa boyutlardaki verilerden gerçek tehditleri ortaya çıkarır ve olayları daha hızlı çözer.

 • Belirli kaynaklara yönelik derinlikli bağlamsal bilgilerle tehditleri tespit etme ve yanıt verme sürecini iyileştirme amacıyla kullanılan Genişletilmiş tespit ve yanıt ya da kısaca  XDR , siber güvenlik alanında yaygınlaşmaya başlayan bir yaklaşımdır.

  XDR platformları şu konularda yardımcı olur:

  • Tüm uç noktalar, kullanıcılar, uygulamalar, IoT ve bulut iş yükleri için birleşik bir çözümle farklı platform ve bulutlardaki belirli kaynaklara yönelik saldırıları anlayarak araştırma yapın.

  Kaynaklarınızı koruma altına alıp fidye yazılım ve kimlik avı gibi tehditlere karşı güvenlik duruşunuzu sağlamlaştırın. Otomatik düzeltme teknolojisiyle tehditlere daha hızlı yanıt verin SIEM çözümleri, tüm kurum genelinde kapsamlı bir SecOps komuta ve kontrol deneyimi sunar.

  SIEM şunlar konusunda yardımcı olur:

  • Varlığınızın kuşbakışı görünümünden yararlanarak güvenlik operasyonlarını yönetmek
  • Siloları aşan olayları tespit etmek, araştırmak ve bunlara yanıt vermek için tüm kurumunuzdan veri toplamak ve analiz etmek
  • Özelleştirilebilir algılamalar, analizler ve yerleşik otomasyonla SecOps verimliliğini artırmak

  SIEM ve XDR çözümlerini birleştirerek tüm dijital varlıklarınız için kapsamlı görünürlük sağlamakla kalmayıp belirli tehditlere ilişkin derinlemesine bilgiler içeren bir strateji, SecOps ekiplerinin günlük zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olur.

Microsoft’u takip edin