Microsoft Cloud for Manufacturing ile tanışın. Önizleme için sunulmuştur.

Açık standartlar ve ekosistemler aracılığıyla daha esnek ve sürdürülebilir bir gelecek için üretin.

Şimdi sürdürülebilir bir gelecek için üretin

Microsoft Cloud for Manufacturing, sektörün temel süreçlerini ve gereksinimlerini destekleyen özellikler sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu uçtan uca üretim bulut çözümleri; kurumların daha dayanıklı olmaları için kişileri, varlıkları, iş akışını ve iş süreçlerini güvenli bir şekilde birbirine bağlamaya yardımcı olan yayımlanmış ve yeni özellikleri içerir.

İş gücünüzü dijital olarak güçlendirin

Yeni dijital deneyimlerle çalışanlarınıza yeni beceriler kazandırın ve müşteri memnuniyetini artırın.

Güvenli ve çevik fabrikalar işletin

Endüstriyel IoT, bulut, yapay zeka ve karma gerçeklikle geleceğin üretken ve akıllı fabrikasını kurun.

Daha esnek tedarik zincirleri oluşturun

Uçtan uca tedarik zinciri görünürlüğü, çevikliği ve karlılığını, akıllı planlama ve yürütme, talep değerlendirme ve izlenebilirlik aracılığıyla geliştirin.

Yenilikleri ve yeni hizmetleri ortaya çıkarın

Yeni kurum değeri mühendisliğini, dijital geri bildirim döngüleri ve dijital ikizler kullanarak hızlandırın.

Genel bakış
Guided Tour

Özellikler

Üretim için Microsoft Bulut

Akıllı üretim çözümleriyle iş gücünüzü güçlendirin

Dijital üretimin yeni karmaşıklığına ve hızına güvenle ayak uydurmak için yeni nesil iş gücünüzü gerekli beceriler ve araçlarla donatarak dijital olarak etkinleştirin.

Çalışanların ve ekiplerin her yerde üretken olmasını sağlayın

Ön saflardaki çalışanları, ofis çalışanlarını ve müşterileri, uzaktan çalışmayı desteklemek için gereken güvenli işbirliği ve bilgi yönetimi araçlarıyla birbirine bağlayın.

Eğitimi, yükümlülükleri ve bilgi aktarımını yeniden tanımlayın

Çalışanları hızlıca işe yerleştirin ve özel, role dayalı öğrenme yollarıyla becerilerini sürekli geliştirmelerine yardımcı olun.

Geleceğin çevik fabrikasını oluşturun

IoT, bulut tabanlı bilişim, yapay zeka ve karma gerçeklik kullanarak çeviklik, güvenlik, üretkenlik ve yenilik seviyelerini yönetin.

Endüstriyel IoT ve OT güvenliğini basitleştirin

Endüstriyel IoT ve OT ortamlarını sürekli varlık keşfi, güvenlik açığı yönetimi ve tehdit algılama ile koruyun.

Çalışanları, ürünleri ve süreçleri birbirine bağlayın

Operatörlerin sorunları analiz etmesine ve iş akışı verimliliğini artırmasına olanak tanıyan genel tesis sistemleri ve iş akışının 360 derecelik bir görünümünü sağlayın.

Genel ekipman etkinliğini (OEE) iyileştirin

Maliyetleri azaltırken, üretim hacmini, kaliteyi ve teslimatı iyileştirmek için çevik fabrikalar ve akıllı üretim süreçlerini tahmini teknolojiler, IoT ve karma gerçeklik kullanarak inşa edin

Akıllı üretim süreçlerini yapay zeka ile optimize edin

Yapay zeka destekli otomasyon ve üretim bulut çözümlerini kullanarak, veri bilimcilere gerek duymadan üretim verimliliğini artırın ve kesinti süresini azaltın.

Tedarik zinciri esnekliğini artırarak tedarik zinciri kesintilerini en aza indirin

Tedarik zincirinin görünürlüğünü sağlamak, planlamanızı optimize etmek ve envanter ihtiyaçlarınızı akıllıca yönetmek için dahili ve harici tedarik zinciri, müşteri ve piyasa verilerini birbirine bağlayın.

Çevik bir tedarik zinciriyle esneklik oluşturun

Dijital tedarik zinciri ile aksaklıkları hızlı bir şekilde tahmin edin ve üstesinden gelin, görünürlüğü artırın, planlamayı iyileştirin ve varlık üretkenliğini en üst düzeye çıkarın.

Operasyonlarınızda daha fazla öngörülebilirlik sağlayın

Çevikliği yönetmek ve pazardaki değişikliklere hızla yanıt vermek için akıllı iş uygulamalarını ve ileri düzey analitik kullanarak, yenilik ve hızdan ödün vermeden, tedarik zincirinizdeki sistemler genelinde verileri birleştirin.

Yeni ürünler ve hizmetler oluşturup sunun.

Dijital ikizler ve üretim bulut çözümleri ile ürünleri tasarlayarak, simüle ederek ve doğrulayarak yeniliği hızlandırın.

Ürünleriniz ve hizmetleriniz için dijital ikizler ile dijital iş parçacığı imkanları oluşturun

Gerçek dünyadaki öğeler, yerler, kurumsal süreçler ve çalışanların dijital bir sunumunu oluşturun.

Etkili müşteri sonuçları sunun

Müşteri memnuniyetini, etkileşimi ve kar marjlarını iyileştirmek için pazarlamacılarınızın, satıcılarınızın ve hizmet temsilcilerinizin kanallar arasında uzaktan ve dijital olarak etkileşim kurarken müşteriyi anlamasına yardımcı olun.

Satış sürecini daha etkin biçimde yürütün

Satış ekiplerini hız, öngörülebilirlik ve karla yeni ve tekrar eden gelirler elde etmeleri için güçlendirin.

Ürün ve hizmetlerle ilgili görüş kazanın

Ekiplerin, müşterileriniz bir sorun olduğunu bile anlamadan, hizmet sorunlarını tahmin ederek, tespit ederek ve çözerek hizmet beklentilerinin üzerine çıkmasını sağlayın.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGav?ver=cd26","imageAlt":"Atanan görevlerini kontrol etmek için tablet kullanan ve PPE takan bir kişi. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":2,"name":"Ön saflardaki çalışanları güçlendirme","videoHref":"","content":"<p>Ön saflardaki çalışanları, ofis çalışanlarını ve müşterileri, uzaktan çalışmayı desteklemek için gereken güvenli işbirliği ve bilgi yönetimi araçlarıyla birbirine bağlayın.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Microsoft Teams'i keşfedin","href":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/frontline-workforce","openInNewTab":true,"title":"Microsoft Teams'i keşfedin","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Çalışanların ve ekiplerin her yerde üretken olmasını sağlayın"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"çalışanlara yeni beceriler kazandırma","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Öğrenme ve bilgi yönetimi","videoHref":"https://www.microsoft.com/tr-tr/videoplayer/embed/RWNgIB","content":"<p>Çalışanları hızlıca işe yerleştirin ve özel, role dayalı öğrenme yollarıyla becerilerini sürekli geliştirmelerine yardımcı olun.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Microsoft Viva Öğrenme ile keşfedin.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-viva/learning","openInNewTab":true,"title":"Microsoft Viva Öğrenme ile keşfedin","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Eğitimi, yükümlülükleri ve bilgi aktarımını yeniden tanımlayın"}],"arialabel":null,"id":"İş gücü dönüşümü","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ4O?ver=1beb","imageAlt":"Teams’deki bir görüntülü görüşme sırasında cep telefonunun kamerasını kullanarak görüştüğü kişiye bir makine gösteren bir kişi. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"İş gücü dönüşümü","videoHref":"","content":"<p>Dijital üretimin yeni karmaşıklığına ve hızına güvenle ayak uydurmak için yeni nesil iş gücünüzü gerekli beceriler ve araçlarla donatarak dijital olarak etkinleştirin.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Üretimdeki yeni normalde beceri açığını ele alma hakkındaki blogu okuyun","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2021/01/19/addressing-the-skills-gap-in-manufacturings-new-normal/ ","openInNewTab":true,"title":"Blogu okuyun","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Akıllı üretim çözümleriyle iş gücünüzü güçlendirin"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"IoT ve OT güvenliği","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy9EB?ver=349f","imageAlt":"Azure Defender IoT kullanarak IoT ve OT ortamlarının korunmasını gösteren bir varlık haritası. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":5,"name":"IoT ve OT güvenliği","videoHref":"","content":"<p>Endüstriyel IoT ve OT ortamlarını sürekli varlık keşfi, güvenlik açığı yönetimi ve tehdit algılama ile koruyun.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"IOT için Azure Defender'ı keşfedin","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-defender-for-iot/ ","openInNewTab":true,"title":"IOT için Azure Defender'ı keşfedin","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Azure IoT Güvenliği hakkında bilgi edinin.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/security/","openInNewTab":true,"title":"Azure IoT Güvenliği hakkında bilgi edinin","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Endüstriyel IoT ve OT güvenliğini basitleştirin"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Operasyonel Görünürlük","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxJce?ver=5434","imageAlt":"Azure IoT çözüm hızlandırıcısında iğnelerin vurgulandığı bir harita. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":6,"name":"Operasyonel görünürlük","videoHref":"","content":"<p>Operatörlerin sorunları analiz etmesine ve iş akışı verimliliğini artırmasına olanak tanıyan genel tesis sistemleri ve iş akışının 360 derecelik bir görünümünü sağlayın.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Azure IoT'yi keşfedin","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/industry/discrete-manufacturing/","openInNewTab":true,"title":"Azure IoT'yi keşfedin","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Bağlı fabrika veri sayfasını okuyun.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2159725&clcid=0x41f&culture=tr-tr&country=TR","openInNewTab":true,"title":"Bağlı fabrika veri sayfasını okuyun","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Çalışanları, ürünleri ve süreçleri birbirine bağlayın"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"varlık üretkenliği","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Varlık üretkenliği","videoHref":"https://www.microsoft.com/tr-tr/videoplayer/embed/RWNot6","content":"<p>Maliyetleri azaltırken, üretim hacmini, kaliteyi ve teslimatı iyileştirmek için çevik fabrikalar ve akıllı üretim süreçlerini tahmini teknolojiler, IoT ve karma gerçeklik kullanarak inşa edin</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Varlık üretkenliği veri sayfasını okuyun.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2157984&clcid=0x41f&culture=tr-tr&country=TR","openInNewTab":true,"title":"Varlık üretkenliği veri sayfasını okuyun","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Azure IoT Hub hakkında bilgi edinin.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/iot-hub/","openInNewTab":true,"title":"Azure IoT Hub hakkında bilgi edinin","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Genel ekipman etkinliğini (OEE) iyileştirin"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"otonom kontrol sistemleri","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgl?ver=865a","imageAlt":"Bir üretim tesisindeki makineler. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":8,"name":"Üretim operasyonları","videoHref":"","content":"<p>Yapay zeka destekli otomasyon ve üretim bulut çözümlerini kullanarak, veri bilimcilere gerek duymadan üretim verimliliğini artırın ve kesinti süresini azaltın.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Microsoft yapay zeka teknolojisine sahip otonom sistemleri keşfedin","href":"https://www.microsoft.com/en-us/ai/autonomous-systems","openInNewTab":true,"title":"Microsoft yapay zeka teknolojisine sahip otonom sistemleri keşfedin","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Akıllı üretim süreçlerini yapay zeka ile optimize edin"}],"arialabel":null,"id":"Geleceğin çevik fabrikası","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ8i?ver=afbf","imageAlt":"Dokunmatik ekranlı bir cihazı kullanırken koruyucu gözlük takan bir kişi. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":4,"name":"Geleceğin çevik fabrikası","videoHref":"","content":"<p>IoT, bulut tabanlı bilişim, yapay zeka ve karma gerçeklik kullanarak çeviklik, güvenlik, üretkenlik ve yenilik seviyelerini yönetin.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"\"Endüstri 4.0: IoT geleceğin çevik fabrikalarını inşa etmenin anahtarı\" başlıklı blog iletisini okuyun","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/16/industry-4-0-iot-key-to-building-agile-factories-of-the-future/","openInNewTab":true,"title":"Blogu okuyun","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Geleceğin çevik fabrikasını oluşturun"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Tedarik zinciri planlaması ve optimizasyonu","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNyKO?ver=f819","imageAlt":"A calendar of production orders, transfer orders and purchase orders in Supply Chain Management.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Tedarik zinciri planlaması ve optimizasyonu","videoHref":"","content":"<p>Dijital tedarik zinciri ile aksaklıkları hızlı bir şekilde tahmin edin ve üstesinden gelin, görünürlüğü artırın, planlamayı iyileştirin ve varlık üretkenliğini en üst düzeye çıkarın.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dynamics 365 Supply Chain Management'ı keşfedin.","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/supply-chain-management/overview/","openInNewTab":true,"title":"Dynamics 365 Supply Chain Management'ı keşfedin","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Çevik bir tedarik zinciriyle esneklik oluşturun"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Tedarik Zinciri Görünürlüğü","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Tedarik zinciri görünürlüğü","videoHref":"https://www.microsoft.com/tr-tr/videoplayer/embed/RWNWql","content":"<p>Çevikliği yönetmek ve pazardaki değişikliklere hızla yanıt vermek için akıllı iş uygulamalarını ve ileri düzey analitik kullanarak, yenilik ve hızdan ödün vermeden, tedarik zincirinizdeki sistemler genelinde verileri birleştirin.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dynamics 365 Supply Chain Management'ı keşfedin.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2175138&clcid=0x41f&culture=tr-tr&country=TR","openInNewTab":true,"title":"Dynamics 365 Supply Chain Management'ı keşfedin","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Operasyonlarınızda daha fazla öngörülebilirlik sağlayın"}],"arialabel":null,"id":"Tedarik zinciri esnekliği","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSAD?ver=841e","imageAlt":"Raflardaki paketler üzerinde çalışan makineler bulunan büyük bir depo. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":9,"name":"Tedarik zinciri esnekliği","videoHref":"","content":"<p>Tedarik zincirinin görünürlüğünü sağlamak, planlamanızı optimize etmek ve envanter ihtiyaçlarınızı akıllıca yönetmek için dahili ve harici tedarik zinciri, müşteri ve piyasa verilerini birbirine bağlayın.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"\"Tedarikçi Yönetimi İçin Yeni Dynamics 365 Üretim Hızlandırıcı\" başlıklı blog iletisini okuyun","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/it/2021/05/18/enable-business-resilience-with-cloud-and-edge-scale-units-in-dynamics-365-supply-chain-management/","openInNewTab":true,"title":"Blogu okuyun","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tedarik zinciri esnekliğini artırarak tedarik zinciri kesintilerini en aza indirin"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Dijital ikizler ve dijital iş parçacıkları","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZim?ver=c59e","imageAlt":"Bir depodaki makineler. ","imageHeight":596,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Dijital ikizler ve dijital iş parçacıkları","videoHref":"","content":"<p>Gerçek dünyadaki öğeler, yerler, kurumsal süreçler ve çalışanların dijital bir sunumunu oluşturun.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Azure Dijital İkizler'i keşfedin","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Azure Dijital İkizler'i keşfedin","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ürünleriniz ve hizmetleriniz için dijital ikizler ile dijital iş parçacığı imkanları oluşturun"}],"arialabel":null,"id":"Kurum değeriyle ilgili yenilikler","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxN5l?ver=e272","imageAlt":"Simüle edilmiş mavi resimlere bakan bir makinenin üzerinde ayakta duran bir kişi. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":12,"name":"Dijital yenilik","videoHref":"","content":"<p>Dijital ikizler ve üretim bulut çözümleri ile ürünleri tasarlayarak, simüle ederek ve doğrulayarak yeniliği hızlandırın.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"\"Üreticiler dijital ikizlerle rekabet avantajı elde ediyor\" başlıklı blog iletisini okuyun","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/14/manufacturers-gain-a-competitive-advantage-with-digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Blogu okuyun","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Yeni ürünler ve hizmetler oluşturup sunun."},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Dijital satışı devreye sokun","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSB5?ver=d657","imageAlt":"Dynamics 365’te gösterilen Regina Murphy adlı kişinin satış bilgileri özeti. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":15,"name":"Dijital pazarlama","videoHref":"","content":"<p>Satış ekiplerini hız, öngörülebilirlik ve karla yeni ve tekrar eden gelirler elde etmeleri için güçlendirin.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dynamics 365 Sales'i keşfedin","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/sales/overview/","openInNewTab":true,"title":"Dynamics 365 Sales'i keşfedin","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Satış sürecini daha etkin biçimde yürütün"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Proaktif hizmet","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":16,"name":"Her zaman açık hizmet","videoHref":"https://www.microsoft.com/tr-tr/videoplayer/embed/RWNosX","content":"<p>Ekiplerin, müşterileriniz bir sorun olduğunu bile anlamadan, hizmet sorunlarını tahmin ederek, tespit ederek ve çözerek hizmet beklentilerinin üzerine çıkmasını sağlayın.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dynamics 365 Field Service'ı keşfedin","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/field-service/overview/ ","openInNewTab":true,"title":"Dynamics 365 Field Service'ı keşfedin","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ürün ve hizmetlerle ilgili görüş kazanın"}],"arialabel":null,"id":"Müşterilerle etkileşime geçme","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgE?ver=4fd6","imageAlt":"Bir depoda elinde bir tablet tutarken kutulara bakan bir kişi. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":14,"name":"Müşteri etkileşimi","videoHref":"","content":"<p>Müşteri memnuniyetini, etkileşimi ve kar marjlarını iyileştirmek için pazarlamacılarınızın, satıcılarınızın ve hizmet temsilcilerinizin kanallar arasında uzaktan ve dijital olarak etkileşim kurarken müşteriyi anlamasına yardımcı olun.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dynamics 365 uygulamalarının hizmet paketindeki yenilikler hakkındaki bloğu okuyun","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2020/10/06/innovation-on-the-service-suite-of-dynamics-365-applications/","openInNewTab":true,"title":"Blogu okuyun","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Etkili müşteri sonuçları sunun"}],"itemsCount":16}

Kurumların, üretimi nasıl yeniden tasarladığını öğrenin

Verimliliği ve maliyet tasarruflarını artırma

3M, süreçleri düzene koymak ve üretim hattı sorunlarını önceden belirlemek için yeni uç yetenekler kuruyor.

Güvenlik bilincine sahip bir kültürü sürdürme

Alcoa, katı COVID-19 güvenlik protokolleri uygularken çalışanları bir araya getirmek ve operasyonları 24 saat sürdürmek için işbirliği araçlarına güveniyor.

Dünyanın su sorunlarını çözme

Ecolab, dünya genelindeki su sorunlarına yönelik olarak bilinçli önerilerde bulunmak ve süreçleri iyileştirmek için büyük miktarlarda IoT verilerini toplayıp analiz ediyor.

Verilerle çelik üretimini dönüştürme

Outokumpu, veri tabanlı karar verme sürecini küresel operasyonlarının merkezine yerleştirerek dijital dönüşüm alanında sektöre öncülük ediyor.

Geleceğin akıllı fabrikalarını oluşturma

Kennametal, BT ve iş operasyonlarını buluta taşıdı ve modernize etmek, fabrika çıktısını artırmak ve müşterilerine daha iyi çözümler sunmak için IoT'yi benimsedi.

Değerli kaynakları keşfedin

Hannover Messe Digital Edition 2021'de kaçırdıklarınızı görün

Çağlayan Arkan ile gerçekleştirilen bu yuvarlak masa oturumunda Microsoft Cloud for Manufacturing hakkında bilgi edinin.

Bulut, Üretimde Dijital Dönüşüme Yön Veriyor.

Bulut teknolojileriyle dönüştürün

Frost & Sullivan'ın, üreticilerin dijital dönüşüme yön vermek için buluta nasıl yöneldiğiyle ilgili raporunu okuyun.

No Data Available

BT ve OT güvenlik risklerini proaktif olarak takip edin

IoT için Microsoft Defender'ın genel erişilebilirliği hakkında bilgi edinin.

Two people standing in front of a piece of machinery and looking at a tablet displaying a part of the machine.

Hannover Messe 2021'den üretim içgörülerini ve çözümlerini keşfedin

Bu yılın dijital etkinliğinde kaçırdığınız her şeyi öğrenin.

Honeywell ve Microsoft, binaların performansını optimize etmek için işbirliği yapıyor

Tahmine dayalı bakım uygulamaları, enerji kullanımını optimize edecek.

Rockwell Automation ve Microsoft, endüstriyel dönüşümü basitleştiriyor

Uç tabanlıdan bulut tabanlıya giden çözümler, ekipleri tekil ve güvenilir bir veri ortamı aracılığıyla birbirine bağlayacak.

Esnek bir gelecek üretmeyi öğrenmek için Microsoft Ignite'ta bize katılın

Microsoft Cloud for Manufacturing un üretkenliği nasıl artırdığını ve güvenliği nasıl iyileştirdiğini keşfedin.

PepsiCo ve Microsoft, operasyonel çevikliği geliştirmek için ortaklık yapıyor

İş ortaklığı, operasyonlar ve tüketici deneyimlerinde yeniliklere yön verecektir.

Satya Nadella, CEO of Microsoft.

Johnson & Johnson’ın Global Lighthouse Network’e yaptığı son katkıyı kutlayın

Microsoft CEO’su Satya Nadella ve Johnson & Johnson Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Alex Gorsky, COVID-19 salgınının dijitalin benimsenmesini nasıl hızlandırdığını tartışıyor.

Üretim için Microsoft ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Azure

Akıllı fabrikanızın modernizasyonunu hızlandırın.

Dynamics 365

Yeni ürünler, hizmetler ve deneyimler sunun.

HoloLens 2

Karma gerçekliğin, üretimi hangi yollarla değiştirdiğini keşfedin.

Microsoft 365

İş gücünüzü donatın ve geliştirin.

Microsoft Teams

Ön saflardaki iş gücünüzü basit ve güvenli çözümlerle güçlendirin.

Microsoft Power Platform

Az kodlu çözümlerle akıllı uygulamalar oluşturarak süreçleri otomatikleştirin.

Yapay zekaya sahip otonom sistemler

Microsoft yapay zeka teknolojisi ile üretim süreçlerini optimize edin ve yenilikleri yönetin.

Microsoft Cloud for Sustainability

Çevreye etkinizi kayıt altına alın, raporlayın ve azaltın.

Microsoft Cloud for Manufacturing hakkında bilgi sahibi olun