No Data Available

Üretim İçin Microsoft Bulut ile tanışın

Açık standartlar ve ekosistemler aracılığıyla daha esnek ve sürdürülebilir bir gelecek için üretin.

Şimdi sürdürülebilir bir gelecek için üretin

Üretim için Microsoft Bulut, sektörün temel süreçlerini ve gereksinimlerini destekleyen özellikler sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu uçtan uca üretim çözümleri; kurumların daha dayanıklı olmaları için kişileri, varlıkları, iş akışını ve iş süreçlerini sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan yayımlanmış ve yeni özellikleri içerir.

İş gücünüzü dijital olarak güçlendirin

Yeni dijital deneyimlerle çalışanlarınıza yeni beceriler kazandırın ve müşteri memnuniyetini artırın.

Güvenli ve çevik fabrikalar işletin

Endüstriyel IoT, bulut, yapay zeka ve karma gerçeklikle geleceğin üretken ve akıllı fabrikasını kurun.

Daha esnek tedarik zincirleri oluşturun

Uçtan uca tedarik zinciri görünürlüğü, çevikliği ve karlılığını, akıllı planlama ve yürütme, talep değerlendirme ve izlenebilirlik aracılığıyla geliştirin.

Yenilikleri ve yeni hizmetleri ortaya çıkarın

Yeni kurum değeri mühendisliğini, dijital geri bildirim döngüleri ve dijital ikizler kullanarak hızlandırın.

Genel bakış
Guided Tour

Rehberli Tur Giriş Sayfası

Üretim için Microsoft Bulut

Akıllı çözümlerle iş gücünüzü dijital olarak etkinleştirin

Dijital üretimin yeni karmaşıklığına ve hızına güvenle ayak uydurmak için yeni nesil iş gücünüzü gerekli beceriler ve araçlarla donatarak güçlendirin.

Çalışanların ve ekiplerin her yerde üretken olmasını sağlayın

Ön saflardaki çalışanları, ofis çalışanlarını ve müşterileri, uzaktan çalışmayı desteklemek için gereken güvenli işbirliği ve bilgi yönetimi araçlarıyla birbirine bağlayın.

Eğitimi, yükümlülükleri ve bilgi aktarımını yeniden tanımlayın

Etkileşimi en üst düzeye çıkarmak, görüşler elde etmek ve üretkenliği artırmak için karma gerçeklik cihazları ve uygulamaları ile değer zincirleri boyunca beceri açıklarının üstesinden gelin ve çalışan işbirliğini güçlendirin.

İşe güvenli bir şekilde geri dönüşe imkan verin

Akıllıca takip etme, sürekli koruma ve davranışsal bilgileri artırma amaçlı çözümlerle işe duyarlı bir şekilde geri dönerek faaliyetlerinize devam edin.

Geleceğin çevik fabrikasını oluşturun

IoT, bulut tabanlı bilişim, yapay zeka ve karma gerçeklik kullanarak çeviklik, güvenlik, üretkenlik ve yenilik seviyelerini yönetin.

Endüstriyel IoT ve OT güvenliğini basitleştirin

Endüstriyel IoT ve OT ortamlarını sürekli varlık keşfi, güvenlik açığı yönetimi ve tehdit algılama ile koruyun.

Çalışanları, ürünleri ve süreçleri birbirine bağlayın

Operatörlerin sorunları analiz etmesine ve iş akışı verimliliğini artırmasına olanak tanıyan genel tesis sistemleri ve iş akışının 360 derecelik bir görünümünü sağlayın.

Genel ekipman etkinliğini (OEE) iyileştirin

Maliyetleri azaltırken, üretim hacmini, kaliteyi ve teslimatı iyileştirmek için çevik fabrikalar ve üretim süreçlerini tahmini teknolojiler, IoT ve karma gerçeklik kullanarak inşa edin

Üretim süreçlerini yapay zeka ile optimize edin

Yapay zeka destekli otomasyon kullanarak, veri bilimcilere gerek olmadan, üretim verimliliğini artırın ve kesinti süresini azaltın.

Tedarik zinciri esnekliğini artırarak tedarik zinciri kesintilerini en aza indirin

Tedarik zincirinin görünürlüğünü sağlamak, planlamanızı optimize etmek ve envanter ihtiyaçlarınızı akıllıca yönetmek için dahili ve harici tedarik zinciri, müşteri ve piyasa verilerini birbirine bağlayın.

Operasyonunuzda daha fazla öngörülebilirlik sağlayın

Çevikliği yönetmek ve pazardaki değişikliklere hızla yanıt vermek için akıllı iş uygulamalarını ve ileri düzey analitik kullanarak, yenilik ve hızdan ödün vermeden, tedarik zincirinizdeki sistemler genelinde verileri birleştirin.

Yeni ürünler ve hizmetler oluşturup sunun.

Yenilikleri, dijital ikizler aracılığıyla ürünler tasarlayarak, simüle ederek ve doğrulayarak hızlandırın.

CAD, PLM ve simülasyon ile ürün geliştirmeyi hızlandırın

Bulutun sınırsız, yüksek performanslı bilişim gücünden yararlanarak ürünleri daha hızlı geliştirin.

Ürünleriniz ve hizmetleriniz için dijital ikizler ile dijital iş parçacığı imkanları oluşturun

Gerçek dünyadaki öğeler, yerler, kurumsal süreçler ve çalışanların dijital bir sunumunu oluşturun.

Yeni dijital hizmetler ve iş modelleri oluşturun

Pazardaki konumunuzu, yeni hizmet modelleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir dijital platform kurarak iyileştirin.

Etkili müşteri sonuçları sunun

Müşteri memnuniyetini, etkileşimi ve kar marjlarını iyileştirmek için pazarlamacılarınızın, satıcılarınızın ve hizmet temsilcilerinizin kanallar arasında uzaktan ve dijital olarak etkileşim kurarken müşteriyi anlamasına yardımcı olun.

Anlamlı eylemleri destekleyin

İşlemsel, davranışsal ve demografik verileri, müşterileriniz için yapay zeka destekli, 360 derecelik bir görünüm oluşturmak üzere gerçek zamanlı olarak bir araya getirin.

Satış sürecini daha etkin biçimde yürütün

Satış ekiplerini hız, öngörülebilirlik ve kârla yeni ve tekrar eden gelirler elde etmeleri için güçlendirin.

Ürün ve hizmetlerle ilgili görüş kazanın

Ekiplerin, müşterileriniz bir sorun olduğunu bile anlamadan, hizmet sorunlarını tahmin ederek, tespit ederek ve çözerek hizmet beklentilerinin üzerine çıkmasını sağlayın.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGav?ver=cd26","imageAlt":"Atanan görevlerini kontrol etmek için tablet kullanan ve PPE takan bir kişi. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":2,"name":"Ön saflardaki çalışanları güçlendirme","videoHref":"","content":"<p>Ön saflardaki çalışanları, ofis çalışanlarını ve müşterileri, uzaktan çalışmayı desteklemek için gereken güvenli işbirliği ve bilgi yönetimi araçlarıyla birbirine bağlayın.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Microsoft Teams'i keşfedin","href":"https://www.microsoft.com/microsoft-teams/frontline-workforce","openInNewTab":true,"title":"Microsoft Teams'i keşfedin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Çalışanların ve ekiplerin her yerde üretken olmasını sağlayın"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"çalışanlara yeni beceriler kazandırma","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ54?ver=f42c","imageAlt":"Adımları öğrenmek ve uygulamak için HoloLens kullanan bir kişi. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":3,"name":"Öğrenme ve bilgi yönetimi","videoHref":"","content":"<p>Etkileşimi en üst düzeye çıkarmak, görüşler elde etmek ve üretkenliği artırmak için karma gerçeklik cihazları ve uygulamaları ile değer zincirleri boyunca beceri açıklarının üstesinden gelin ve çalışan işbirliğini güçlendirin.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dynamics 365 karma gerçeklik uygulamalarını keşfedin","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/mixed-reality/overview/","openInNewTab":true,"title":"Dynamics 365 karma gerçeklik uygulamalarını keşfedin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Eğitimi, yükümlülükleri ve bilgi aktarımını yeniden tanımlayın"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"işe dönüş","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ57?ver=0319","imageAlt":"Contoso’daki bir çalışan hikayesi süreci. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":4,"name":"Sağlık, güvenlik ve zindelik","videoHref":"","content":"<p>Akıllıca takip etme, sürekli koruma ve davranışsal bilgileri artırma amaçlı çözümlerle işe duyarlı bir şekilde geri dönerek faaliyetlerinize devam edin.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Microsoft Power Platform'u keşfedin","href":"https://powerplatform.microsoft.com/en-us/return-to-the-workplace/ ","openInNewTab":true,"title":"Microsoft Power Platform'u keşfedin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"İşe güvenli bir şekilde geri dönüşe imkan verin"}],"arialabel":null,"id":"İş gücü dönüşümü","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ4O?ver=1beb","imageAlt":"Teams’deki bir görüntülü görüşme sırasında cep telefonunun kamerasını kullanarak görüştüğü kişiye bir makine gösteren bir kişi. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"İş gücü dönüşümü","videoHref":"","content":"<p>Dijital üretimin yeni karmaşıklığına ve hızına güvenle ayak uydurmak için yeni nesil iş gücünüzü gerekli beceriler ve araçlarla donatarak güçlendirin.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Üretimdeki yeni normalde beceri açığını ele alma hakkındaki blogu okuyun","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2021/01/19/addressing-the-skills-gap-in-manufacturings-new-normal/ ","openInNewTab":true,"title":"Blogu okuyun"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Akıllı çözümlerle iş gücünüzü dijital olarak etkinleştirin"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"IoT ve OT güvenliği","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy9EB?ver=349f","imageAlt":"Azure Defender IoT kullanarak IoT ve OT ortamlarının korunmasını gösteren bir varlık haritası. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":6,"name":"IoT ve OT güvenliği","videoHref":"","content":"<p>Endüstriyel IoT ve OT ortamlarını sürekli varlık keşfi, güvenlik açığı yönetimi ve tehdit algılama ile koruyun.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"IOT için Azure Defender'ı keşfedin","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-defender-for-iot/ ","openInNewTab":true,"title":"IOT için Azure Defender'ı keşfedin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Endüstriyel IoT ve OT güvenliğini basitleştirin"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Operasyonel Görünürlük","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxJce?ver=5434","imageAlt":"Azure IoT çözüm hızlandırıcısında iğnelerin vurgulandığı bir harita. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":7,"name":"Operasyonel görünürlük","videoHref":"","content":"<p>Operatörlerin sorunları analiz etmesine ve iş akışı verimliliğini artırmasına olanak tanıyan genel tesis sistemleri ve iş akışının 360 derecelik bir görünümünü sağlayın.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Azure IoT'yi keşfedin","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/industry/discrete-manufacturing/","openInNewTab":true,"title":"Azure IoT'yi keşfedin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Çalışanları, ürünleri ve süreçleri birbirine bağlayın"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"varlık üretkenliği","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy9EE?ver=6f58","imageAlt":"Bakım istekleriyle ilgili görüşler. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":8,"name":"Varlık üretkenliği","videoHref":"","content":"<p>Maliyetleri azaltırken, üretim hacmini, kaliteyi ve teslimatı iyileştirmek için çevik fabrikalar ve üretim süreçlerini tahmini teknolojiler, IoT ve karma gerçeklik kullanarak inşa edin</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dynamics 365 Supply Chain Management'ı keşfedin","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/supply-chain-management/overview/","openInNewTab":true,"title":"Dynamics 365 Supply Chain Management'ı keşfedin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Genel ekipman etkinliğini (OEE) iyileştirin"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"otonom kontrol sistemleri","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgl?ver=865a","imageAlt":"Bir üretim tesisindeki makineler. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":9,"name":"Üretim operasyonları","videoHref":"","content":"<p>Yapay zeka destekli otomasyon kullanarak, veri bilimcilere gerek olmadan, üretim verimliliğini artırın ve kesinti süresini azaltın.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Microsoft yapay zeka teknolojisine sahip otonom sistemleri keşfedin","href":"https://www.microsoft.com/en-us/ai/autonomous-systems","openInNewTab":true,"title":"Microsoft yapay zeka teknolojisine sahip otonom sistemleri keşfedin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Üretim süreçlerini yapay zeka ile optimize edin"}],"arialabel":null,"id":"Geleceğin çevik fabrikası","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ8i?ver=afbf","imageAlt":"Dokunmatik ekranlı bir cihazı kullanırken koruyucu gözlük takan bir kişi. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":5,"name":"Geleceğin çevik fabrikası","videoHref":"","content":"<p>IoT, bulut tabanlı bilişim, yapay zeka ve karma gerçeklik kullanarak çeviklik, güvenlik, üretkenlik ve yenilik seviyelerini yönetin.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"\"Endüstri 4.0: IoT geleceğin çevik fabrikalarını inşa etmenin anahtarı\" başlıklı blog iletisini okuyun","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/16/industry-4-0-iot-key-to-building-agile-factories-of-the-future/","openInNewTab":true,"title":"Blogu okuyun"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Geleceğin çevik fabrikasını oluşturun"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Tedarik Zinciri Görünürlüğü","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy9EX?ver=9c81","imageAlt":"Supply Chain Management’ta işlenen master planlama. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":11,"name":"Tedarik zinciri görünürlüğü","videoHref":"","content":"<p>Çevikliği yönetmek ve pazardaki değişikliklere hızla yanıt vermek için akıllı iş uygulamalarını ve ileri düzey analitik kullanarak, yenilik ve hızdan ödün vermeden, tedarik zincirinizdeki sistemler genelinde verileri birleştirin.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dynamics 365 Supply Chain Management'ı keşfedin","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/supply-chain-management/overview/","openInNewTab":true,"title":"Dynamics 365 Supply Chain Management'ı keşfedin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Operasyonunuzda daha fazla öngörülebilirlik sağlayın"}],"arialabel":null,"id":"Tedarik zinciri esnekliği","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSAD?ver=841e","imageAlt":"Raflardaki paketler üzerinde çalışan makineler bulunan büyük bir depo. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Tedarik zinciri esnekliği","videoHref":"","content":"<p>Tedarik zincirinin görünürlüğünü sağlamak, planlamanızı optimize etmek ve envanter ihtiyaçlarınızı akıllıca yönetmek için dahili ve harici tedarik zinciri, müşteri ve piyasa verilerini birbirine bağlayın.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"\"Tedarikçi Yönetimi İçin Yeni Dynamics 365 Üretim Hızlandırıcı\" başlıklı blog iletisini okuyun","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/05/14/new-dynamics-365-manufacturing-accelerator-for-supplier-management/","openInNewTab":true,"title":"Blogu okuyun"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tedarik zinciri esnekliğini artırarak tedarik zinciri kesintilerini en aza indirin"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Ürün Geliştirme","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWMr?ver=6169","imageAlt":"Yolda biri, başka bir arabanın yakınlığı nedeniyle ses çıkaran iki otomobilin simülasyonu. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Ürün geliştirme","videoHref":"","content":"<p>Bulutun sınırsız, yüksek performanslı bilişim gücünden yararlanarak ürünleri daha hızlı geliştirin.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Üretim için Azure HPC'yi keşfedin","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/high-performance-computing/manufacturing/","openInNewTab":true,"title":"Üretim için Azure HPC'yi keşfedin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"CAD, PLM ve simülasyon ile ürün geliştirmeyi hızlandırın"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Dijital ikizler ve dijital iş parçacıkları","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZim?ver=c59e","imageAlt":"Bir depodaki makineler. ","imageHeight":596,"imageWidth":1063,"itemIndex":14,"name":"Dijital ikizler ve dijital iş parçacıkları","videoHref":"","content":"<p>Gerçek dünyadaki öğeler, yerler, kurumsal süreçler ve çalışanların dijital bir sunumunu oluşturun.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Azure Dijital İkizler'i keşfedin","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Azure Dijital İkizler'i keşfedin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ürünleriniz ve hizmetleriniz için dijital ikizler ile dijital iş parçacığı imkanları oluşturun"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Hizmet Olarak Ürün","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxOwo?ver=6dfd","imageAlt":"Azure IoT Central’da \"IoT uygulamanızı oluşturun\" ekranı. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":15,"name":"Hizmet Olarak Ürün","videoHref":"","content":"<p>Pazardaki konumunuzu, yeni hizmet modelleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir dijital platform kurarak iyileştirin.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Azure IoT Central'ı keşfedin","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/iot-central/","openInNewTab":true,"title":"Azure IoT Central'ı keşfedin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Yeni dijital hizmetler ve iş modelleri oluşturun"}],"arialabel":null,"id":"Kurum değeriyle ilgili yenilikler","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxN5l?ver=e272","imageAlt":"Simüle edilmiş mavi resimlere bakan bir makinenin üzerinde ayakta duran bir kişi. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":12,"name":"Dijital yenilik","videoHref":"","content":"<p>Yenilikleri, dijital ikizler aracılığıyla ürünler tasarlayarak, simüle ederek&nbsp;ve doğrulayarak hızlandırın.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"\"Üreticiler dijital ikizlerle rekabet avantajı elde ediyor\" başlıklı blog iletisini okuyun","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/14/manufacturers-gain-a-competitive-advantage-with-digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Blogu okuyun"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Yeni ürünler ve hizmetler oluşturup sunun."},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Müşterinizi tanıyın","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxOwr?ver=d1a9","imageAlt":"Dynamics 365’te solda bir konuşma, sağda ise olay verileri. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":17,"name":"Müşterinizi tanıyın","videoHref":"","content":"<p>İşlemsel, davranışsal ve demografik verileri, müşterileriniz için yapay zeka destekli, 360 derecelik bir görünüm oluşturmak üzere gerçek zamanlı olarak bir araya getirin.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dynamics 365 Customer Insights'ı keşfedin","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/ai/customer-insights/","openInNewTab":true,"title":"Dynamics 365 Customer Insights'ı keşfedin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Anlamlı eylemleri destekleyin"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Dijital satışı devreye sokun","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSB5?ver=d657","imageAlt":"Dynamics 365’te gösterilen Regina Murphy adlı kişinin satış bilgileri özeti. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":18,"name":"Dijital pazarlama","videoHref":"","content":"<p>Satış ekiplerini hız, öngörülebilirlik ve kârla yeni ve tekrar eden gelirler elde etmeleri için güçlendirin.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dynamics 365 Sales'i keşfedin","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/sales/overview/","openInNewTab":true,"title":"Dynamics 365 Sales'i keşfedin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Satış sürecini daha etkin biçimde yürütün"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Proaktif hizmet","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxN6o?ver=6e12","imageAlt":"Dynamics 365’te bir Heat Senser Smart Brew 300’e ait cihaz değerleri. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":19,"name":"Her zaman açık hizmet","videoHref":"","content":"<p>Ekiplerin, müşterileriniz bir sorun olduğunu bile anlamadan, hizmet sorunlarını tahmin ederek, tespit ederek ve çözerek hizmet beklentilerinin üzerine çıkmasını sağlayın.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dynamics 365 Field Service'ı keşfedin","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/field-service/overview/ ","openInNewTab":true,"title":"Dynamics 365 Field Service'ı keşfedin"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ürün ve hizmetlerle ilgili görüş kazanın"}],"arialabel":null,"id":"Müşterilerle etkileşime geçme","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgE?ver=4fd6","imageAlt":"Bir depoda elinde bir tablet tutarken kutulara bakan bir kişi. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":16,"name":"Müşteri etkileşimi","videoHref":"","content":"<p>Müşteri memnuniyetini, etkileşimi ve kar marjlarını iyileştirmek için pazarlamacılarınızın, satıcılarınızın ve hizmet temsilcilerinizin kanallar arasında uzaktan ve dijital olarak etkileşim kurarken müşteriyi anlamasına yardımcı olun.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dynamics 365 uygulamalarının hizmet paketindeki yenilikler hakkındaki bloğu okuyun","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2020/10/06/innovation-on-the-service-suite-of-dynamics-365-applications/","openInNewTab":true,"title":"Blogu okuyun"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Etkili müşteri sonuçları sunun"}],"itemsCount":19}

Kurumların, üretimi nasıl yeniden tasarladığını öğrenin

No Data Available

Verimliliği ve maliyet tasarruflarını artırma

3M, süreçleri düzene koymak ve üretim hattı sorunlarını önceden belirlemek için yeni uç yetenekler kuruyor.

No Data Available

Güvenlik bilincine sahip bir kültürü sürdürme

Alcoa, katı COVID-19 güvenlik protokolleri uygularken çalışanları bir araya getirmek ve operasyonları 24 saat sürdürmek için işbirliği araçlarına güveniyor.

No Data Available

Dünyanın su sorunlarını çözme

Ecolab, dünya genelindeki su sorunlarına yönelik olarak bilinçli önerilerde bulunmak ve süreçleri iyileştirmek için büyük miktarlarda IoT verilerini toplayıp analiz ediyor.

No Data Available

Verilerle çelik üretimini dönüştürme

Outokumpu, veri tabanlı karar verme sürecini küresel operasyonlarının merkezine yerleştirerek dijital dönüşüm alanında sektöre öncülük ediyor.

No Data Available

Geleceğin akıllı fabrikalarını oluşturma

Kennametal, BT ve iş operasyonlarını buluta taşıdı ve modernize etmek, fabrika çıktısını artırmak ve müşterilerine daha iyi çözümler sunmak için IoT'yi benimsedi.

Üretime yönelik tüm iş ortağı uygulamalarını ve hizmetlerini keşfedin

Değerli kaynakları keşfedin

Bir depoda tablet kullanan ve PPE takan bir kişi.

Sektör blogumuzu okuyun

Microsoft üretim uzmanlarından alınan en güncel haberler ve bilgilerden haberdar olun.

Bulut, Üretimde Dijital Dönüşüme Yön Veriyor.

Kurumunuzu bulut teknolojileriyle dönüştürün

Frost & Sullivan'ın, üreticilerin dijital dönüşüme yön vermek için buluta nasıl yöneldiğiyle ilgili raporunu okuyun.

No Data Available

BT ve OT güvenlik risklerini proaktif olarak takip edin

IoT için Azure Defender'ın genel erişilebilirliği hakkında bilgi edinin.

No Data Available

Johnson Controls ve Microsoft, dijital ikizlerle ilgili işbirliklerini duyurdu

Yeni nesil IoT bağlantılı çözümler gerçek dünyayı modelleyecek. 

Honeywell ve Microsoft, binaların performansını optimize etmek için işbirliği yapıyor

Tahmine dayalı bakım uygulamaları, enerji kullanımını optimize edecek.

Rockwell Automation ve Microsoft, endüstriyel dönüşümü basitleştiriyor

Uç tabanlıdan bulut tabanlıya giden çözümler, ekipleri tekil ve güvenilir bir veri ortamı aracılığıyla birbirine bağlayacak.

SAP ve Microsoft, Microsoft Teams'i çözümlerde entegre ediyor

Ortaklığın genişlemesi Azure'da SAP S/4HANA'nın entegrasyonunu hızlandıracak.

PepsiCo ve Microsoft, operasyonel çevikliği geliştirmek için ortaklık yapıyor

İş ortaklığı, operasyonlar ve tüketici deneyimlerinde yeniliklere yön verecektir.

Satya Nadella, Microsoft CEO’su.

Johnson & Johnson’ın Global Lighthouse Network’e yaptığı son eklemeyi kutlayın

Microsoft CEO’su Satya Nadella ve Johnson & Johnson Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Alex Gorsky, COVID-19 salgınının dijitalin benimsenmesini nasıl hızlandırdığını tartışıyor.

Üretim için Microsoft ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Azure

Akıllı fabrikanızın modernizasyonunu hızlandırın.

Dynamics 365

Yeni ürünler, hizmetler ve deneyimler sunun.

HoloLens 2

Karma gerçekliğin, üretimi hangi yollarla değiştirdiğini keşfedin.

Microsoft 365

İş gücünüzü donatın ve geliştirin.

Microsoft Teams

Ön saflardaki iş gücünüzü basit ve güvenli çözümlerle güçlendirin.

Microsoft Power Platform

Az kodlu çözümlerle akıllı uygulamalar oluşturarak süreçleri otomatikleştirin.

Yapay zekaya sahip otonom sistemler

Microsoft yapay zeka teknolojisi ile üretim süreçlerini optimize edin ve yenilikleri yönetin.

Üretim için Microsoft Bulut hakkında bilgi sahibi olun