Trace Id is missing
Ana içeriğe atla

Sorumlu AI uygulamalarını güçlendirme

Yapay zekanın etik ilkeler doğrultusunda ilerlemesine kendimizi adadık..
İLKELER

Neyin önemli olduğunu tanımlamak

Yapay zeka geliştirme ve kullanımına yol gösteren altı ilke belirledik.

Eşitlik

Yapay zeka sistemleri tüm kişilere adil davranmalı.

Güvenilirlik ve güvenlik

Yapay zeka sistemleri güvenilir ve güvenli bir şekilde çalışmalı.

Gizlilik ve güvenlik

Yapay zeka sistemleri güvenli olmalı ve gizliliğe saygı duymalıdır.

Kapsayıcılık

Yapay zeka sistemleri herkesi güçlendirmeli ve kişilerle etkileşim kurmalıdır.

Şeffaflık

Yapay zeka sistemleri anlaşılır olmalıdır.

Sorumluluk

İnsanlar yapay zeka sistemlerinden sorumlu olmalıdır.
Sorumlu yapay zekayı işlemsel hale getirme
UYGULAMALAR

Sorumlu yapay zekayı işlemsel hale getirme

Microsoft olarak idare, ilke ve araştırma yoluyla sorumlu yapay zeka ilkelerini uygulamaya koymaktayız.
İlke

Yapay zeka ilkesini geliştirme

Microsoft uzmanlarından yapay zeka ilkesine yönelik en son perspektifleri keşfedin.
ARAÇLAR

Sorumlu yapay zekayı destekleyen araçları sunmak

Çalışma kitabı

İnsan-Yapay Zeka Deneyimi (HAX) Çalışma Kitabı

Kuruluşunuzun insan-yapay zeka etkileşimi için en iyi yöntemleri tanımlamasına ve uygulamasına yardımcı olun.
Denetim Listesi

AI Eşitlik Denetim Listesi

Yapay zeka uygulayıcıları yapay zeka sistemleri geliştirirken eşitliği öncelik vermelerine yardımcı olun.
Araç seti

Sorumlu Yapay Zeka Panosu

Özelleştirilmiş, uçtan uca sorumlu bir yapay zeka deneyimi oluşturmanıza yardımcı olacak bir araç paketine erişin.

Sorumlu yapay zekayı ulaşılabilir hale getirmek

Microsoft'un işbirliğini nasıl desteklediğini ve herkesin yapay zekayı sorumlu bir şekilde kullanmasına nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
AI FOR GOOD

Yapay zeka ile dünyayı güçlendirmek

Yapay zekanın çevresel, insani ve kültürel miras girişimlerini desteklemek için nasıl kullanıldığını görün.