Trace Id is missing
Ana içeriğe atla
Microsoft Güvenlik

Kapsamlı algılama ve yanıt (XDR) nedir?

Kapsamlı algılama ve yanıt (XDR) çözümlerinin tehditlere karşı korumayı nasıl sağladığını ve iş yükleri genelinde yanıt süresini nasıl azalttığını öğrenin.

XDR tanımı

Genellikle XDR olarak kısaltılan kapsamlı algılama ve yanıt, yapay zeka ve otomasyon kullanan birleşik bir gizlilik olayı platformudur. Gelişmiş siber saldırılara karşı koruma sağlamak ve yanıt vermek üzere kuruluşların başvurabileceği bütünsel ve verimli bir yol sunar.

Kuruluşlar çoklu bulut ve hibrit ortamlarda her geçen gün daha fazla faaliyet göstermekte ve burada sürekli değişen bir siber tehdit ortamı ve karmaşık güvenlik zorluklarıyla karşılaşmaktadır. Uç noktada algılama ve yanıt verme (EDR) gibi hedefe yönelik sistemlerinaksine, XDR platformları daha karmaşık siber saldırı türlerine karşı koruma sağlamak için kapsamı genişletir. Bir kuruluşun uç noktaları, hibrit kimlikleri, bulut uygulamaları ve iş yükleri, e-posta ve veri depoları dahil olmak üzere daha geniş bir etki alanı yelpazesinde algılama, araştırma ve yanıt verme özelliklerinin tümünü barındırır. Ayrıca gelişmiş siber saldırı zinciri görünürlüğü, yapay zeka destekli otomasyon ve analitik ve geniş tehdit istihbaratı ile güvenlik operasyonlarında (SecOps) verimliliği artırırlar.

XDR'nin nasıl çalıştığı, önemli özellikleri ve avantajları ve ortaya çıkan XDR eğilimleri dahil olmak üzere XDR güvenliğine genel bir bakış edinmek için bu makaleyi okuyun.

Önemli XDR Özellikleri

XDR platformları, bir kuruluşun tüm dijital varlığındaki siber tehdit algılama ve yanıt verme süreçlerini koordine eder. Çeşitli güvenlik araçlarını tek bir platformda sorunsuz bir şekilde birleştirerek, siber tehdit korumasını geliştirmek için geleneksel güvenlik silolarını yıkarak siber saldırıları hızla durdurmaya yardımcı olurlar. Beş temel XDR özelliği aşağıda verilmiştir:

 • Olay tabanlı araştırma

  XDR, düşük seviyeli uyarıları toplar ve bunları olaylarla ilişkilendirerek güvenlik analistlerine her potansiyel siber saldırının kapsamlı bir resmini daha hızlı bir şekilde sunar. Analistlerin artık siber tehdit faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve anlamak için rastgele bilgi parçalarını incelemesi gerekmiyor, bu da verimliliği artırıyor ve daha hızlı yanıt verilmesini sağlıyor.

 • Gelişmiş siber saldırılar otomatikman engellenir

  Yüksek doğrulukta güvenlik sinyalleri ve yerleşik otomasyon kullanan XDR, devam etmekte olan siber saldırıları tespit eder. Ardından, saldırganları engellemek için güvenliği ihlal edilmiş cihazları ve kullanıcı hesaplarını izole etmek de dahil olmak üzere etkili olay yanıtı eylemlerini başlatır. Kuruluşlar bu özellikleri kullanarak riski önemli ölçüde düşürebilir, olay patlama yarıçapını sınırlandırarak olay sonrası araştırma ve temizleme işlemlerini azaltarak süreci basitleştirebilir.

 • Siber saldırı zinciri görünürlüğü

  XDR daha geniş bir kaynak kümesinden uyarı alır, analistler nokta güvenlik çözümleri tarafından algılanmamış olabilecek gelişmiş bir saldırının tam siber saldırı zincirini görüntüleyebilir. Daha fazla görünürlük, araştırma süresini azaltır ve tam siber saldırıların başarıyla düzeltilme olasılığını artırır.

 • Etkilenen varlıklar otomatik iyileştirilir

  Yerleşik otomasyon özelliklerini kullanan XDR, fidye yazılımı, kimlik avı ve kurumsal e-posta kampanyaları nedeniyle risk altında olan varlıkları güvenli bir duruma döndürür. Kötü amaçlı işlemleri sonlandırma, kötü amaçlı yönlendirme kurallarını kaldırma ve etkilenen cihazları ve kullanıcı hesaplarını kapsama gibi iyileştirme eylemleri gerçekleştirir. Güvenlik ekiplerinin yinelenen, el ile gerçekleştirilen görevleri artık gerçekleştirmesi gerekmez ve böylece daha karmaşık ve yüksek riskli siber tehditleri çözmeye odaklanabilirler.

 • Yapay zeka ve makine öğrenmesi

  XDR’nin yapay zeka ve makine öğrenimi uygulaması sayesinde siber güvenlik için yapay zeka ölçeklenebilir ve etkin olur. XDR, tehdit içeren davranışları izlemek ve uyarılar göndermekten araştırma ve düzeltmeye kadar, olası siber saldırıları otomatik olarak algılamak, bunlara yanıt vermek ve hafifletmek için yapay zekayı kullanır. XDR, makine öğrenmesi ile şüpheli davranış profilleri oluşturup bunları analist incelemesi için işaretleyebilir.

XDR nasıl çalışır?

XDR, bir kuruluşun teknoloji ortamındaki çok sayıda alanı izlemek, uyarıları tanımlamak ve bunları olaylarla ilişkilendirmek ve en yüksek riski oluşturan olaylara öncelik vermek için yapay zeka ve gelişmiş analiz özelliklerini kullanır. Her bir siber saldırıyı daha geniş bir bağlamda görebilen güvenlik ekipleri, eldeki tehlikeyi daha net ve hızlı bir şekilde anlayabilir ve en iyi nasıl yanıt verileceğini belirleyebilir.

XDR sistemi adım adım şu şekilde çalışır:

 1. Verileri toplar ve normalleştirir.

  Sistem, birden çok kaynaktan tanılama verilerini otomatik olarak alır. Analiz için tutarlı, yüksek kaliteli verilerin kullanılabilirliğini sağlamak için verileri temizler, düzenler ve standardize eder.

 2. Verileri ayrıştırır ve ilişkilendirir.

  Sistem, verileri otomatik olarak analiz etmek ve uyarıları olaylarla ilişkilendirmek için makine öğrenmesi ve diğer yapay zeka özelliklerini kullanır. Kapsamlı veri noktalarını analiz edebilir ve uyarıları el ile ilişkilendirmeye ve tehditleri düzeltmeye çalışan güvenlik ekiplerinden çok daha hızlı bir şekilde siber saldırıları ve kötü niyetli davranışları gerçek zamanlı olarak tespit edebilir.

 3. Olay yönetimini kolaylaştırır.

  Sistem, yeni olayları önem derecelerine göre önceliklendirir ve daha fazla bağlam sağlayarak güvenlik personelinin en önemli siber tehditleri daha hızlı bir şekilde önceliklendirmesine, ardından kabul etmesine ve bunlara yanıt vermesine yardımcı olur. Mevcut koşullara bağlı olarak, personelin kendisi yanıt verebilir veya sistemin otomatik olarak yanıt vermesine izin verebilir, örneğin cihazları karantinaya alarak veya IP adreslerini ve posta sunucusu alan adlarını engelleyerek bunu gerçekleştirebilir. Güvenlik analistleri ayrıca olay raporlarını ve önerilen çözümleri inceleyip buna göre hareket edebilir.

 4. Gelecekteki olayları önlemeye yardımcı olur.

  Bazı XDR sistemleri, kapsamlı tehdit analizi yoluyla, siber saldırgan teknikleri ve bunların ele alınması için önerilen eylemler de dahil olmak üzere, bir kuruluşun belirli bir ortamına yönelik ayrıntılı siber tehdit bilgilerini sağlar. Güvenlik ekipleri bu içgörüleri kullanarak operasyonları için en büyük risk teşkil eden siber tehditlere karşı proaktif koruma sağlar.

Önemli XDR avantajları

XDR kurumların tehditlere karşı bütünsel, esnek ve verimli bir biçimde korunmasını sağlayan bir dizi güvenlik avantajını sağlar. İşletmeler ekiplerini, araçlarını ve süreçlerini XDR sistemleriyle birleştirerek siber güvenliği çeşitli şekillerde iyileştirebilirler. XDR'nin yedi avantajı aşağıda verilmiştir:
 • Görünürlükte artış

  XDR bir kurumun bakış açısını genişleterek güvenlik ortamının daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Ayrıca, uç noktalar, kimlikler, e-posta, bulut uygulamaları ve iş yükleri, veriler ve diğer kaynaklar dahil olmak üzere birden fazla alandan gelen tanılama verilerini entegre ederek XDR, aksi takdirde algılanmayacak tehditleri ortaya çıkarır.

 • Daha hızlı tehdit analizi ve yanıt

  XDR, alanlar arası tehditleri gerçek zamanlı olarak tanımlar ve otomatik yanıt eylemleri uygular. Bu özellikler, siber saldırganların kurumsal veri ve sistemlere erişim süresini sıfıra indirir veya azaltır.

 • Kolaylaştırılmış SecOps iş akışları

  Uyarıları otomatik olarak ilişkilendiren XDR, bildirimleri kolaylaştırarak analistlerin gelen kutularındaki gürültüyü ve tehditleri manuel olarak araştırmak için harcadıkları zamanı azaltır.

 • Azaltılmış operasyonel karmaşıklık ve maliyet

  XDR, birden fazla tedarikçinin araçlarını uygun maliyetli tek bir XDR platformunda birleştirerek güvenlik operasyonları genelinde araştırma ve yanıtı basitleştirir.

 • Gelişmiş olay önceliklendirme

  XDR, analistlerin derhal araştırması gereken yüksek riskli, devam etmekte olan olayları değerlendirir ve öne çıkarır. Ayrıca, temel sektörel ve yasal standartların yanı sıra bir kuruluşun özel gereksinimleriyle de uyumlu eylemler önerir.

 • Daha hızlı SOC içgörüleri

  XDR, güvenlik işlemleri merkezine (SOC) karmaşık tehditlerin önüne geçmek için gereken yapay zeka ve otomasyon özelliklerini sağlar. Buna ek olarak, bulut tabanlı bir XDR platformu ile SOC, siber tehditler geliştikçe operasyonlarını buna göre hızla değiştirebilir ve ölçeklendirebilir.

 • Geliştirilmiş üretkenlik ve verimlilik

  XDR, tekrarlayan görevleri otomatikleştiren ve varlığın kendi kendini iyileştirmesini sağlayan, işgücünü azaltan ve analistlere daha yüksek değerli faaliyetler gerçekleştirmeleri için zaman kazandıran özellikler sunar. Ayrıca, merkezi yönetim araçları uyarı doğruluğunu artırır ve analistlerin tehditleri araştırmak ve düzeltmek için erişmesi gereken çözüm sayısını basitleştirir.

XDR’nin uygulanması

Başarılı bir XDR uygulaması, kurumsal operasyonlar genelinde güvenlik ve verimlilik sağlayabilir. Bununla birlikte, bir XDR platformundan en yüksek değeri elde etmek için geniş bir XDR stratejisi oluşturmaktan sistem performansını ölçmeye kadar tüm aşamalarda dikkatli bir planlama gerekir. Başarılı bir XDR uygulaması sağlamak için şu adımları izleyin:

 1. Güvenlik ihtiyaçlarını değerlendirin.

  Kuruluşunuzun özel güvenlik gereksinimlerini değerlendirerek ve belgeleyerek işe başlayın. Ağ boyutunu, veri türlerini, cihaz türlerini ve erişim konumlarını dikkate alarak en büyük risk alanlarını belirleyin. Ayrıca veri koruma ve uymanız gereken diğer yönetmelik ve gereklilikleri de göz önünde bulundurun.

 2. Stratejik hedefler belirleyin.

  Kuruluşunuzun daha büyük güvenlik stratejisini destekleyen bir XDR stratejisi ve yol haritası oluşturun. Mevcut siber güvenlik gelişmişlik düzeyinize ve özellik setlerinize, mimarinize ve araçlarınıza ve bütçe kısıtlamalarınıza göre gerçekçi hedefler belirleyin.

 3. Araştırın ve bir XDR sistemi seçin.

  Gelişmiş yapay zeka ve otomasyon özelliklerine ve gerçek zamanlı görünürlük sağlayan kullanıcı dostu bir arabirime sahip güçlü bir XDR platformu bulun. Mevcut sistemlerle uyumlu, hızla devreye alınabilen ve artan veri hacimlerine uyum sağlayacak şekilde ölçeklendirilebilen bir çözüm bulun. En önemlisi, uzman hizmetler ve destek sunan deneyimli bir satıcıyla çalışın.

 4. Uygulamayı planlayın.

  İlgili rol ve sorumlulukların tanımlanması da dahil olmak üzere XDR sisteminin dağıtılması, yapılandırılması ve yönetilmesi için kapsamlı bir plan geliştirin. Sistemin mevcut altyapıya, araçlara ve iş akışlarına nasıl bağlanacağını ana hatlarıyla belirtin. Ayrıca, günlük ve tanılama verileri için depolama gereksinimlerini belirleyin ve otomatik uyarı ve olay önceliklendirmesi için risk değerlendirme mekanizmaları oluşturun.

 5. Aşamalı bir piyasaya çıkarma süreci gerçekleştirin.

  Operasyonel aksaklıkları en aza indirmek için sistemi aşamalı olarak uygulayın ve test edin. XDR sistemini tüm teknolojik ortama dağıtmadan önce seçtiğiniz uç noktalar ile test ederek başlayın. Sistem kurulup çalışmaya başladıktan sonra, olay yanıtı akış planınızdaki otomatik senaryoları çalıştırın ve kuralları gerektiği gibi ayarlayın. 

 6. Eğitim ve destek sağlayın.

  Güvenlik ekibinizi XDR platformunun ana bileşenlerini ve işlevlerini etkin bir şekilde kullanmaları ve yönetmeleri için eğitin. Ayrıca, ekibin uyarıları yorumlama ve tehditlere yanıt verme becerisindeki bilgi ve beceri eksikliklerini değerlendirin ve ele alın. Ekibe uygulama sonrası zorluklarda yardımcı olmak için sürekli destek sağlayın.

 7. Performansı sürekli olarak izleyin ve iyileştirin.

  Doğruluğun sağlanmasına yardımcı olmak için XDR sistemini ve temel verilerini tam olarak değerlendirmek üzere düzenli olarak zaman yaratın. Ayrıca, sistem daha fazla geçmiş veri aldıkça ve yeni siber güvenlik riskleri ortaya çıktıkça akış planlarını ve kuralları ayarlayın.

XDR sistemindeki bileşenler

XDR, çeşitli güvenlik ürünlerini siber tehditlere karşı proaktif olarak koruyan tek bir bulut tabanlı platformda birleştirir. Bir XDR platformu genellikle aşağıdaki temel bileşenleri içerir:
 • Uç noktada algılama ve yanıtlama araçları

  Uç noktada algılama ve yanıtlama (EDR) araçları, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları dahil olmak üzere çeşitli uç noktaları izler. EDR, kuruluşların antivirüs yazılımını atlatan şüpheli etkinlikleri tespit etmesine, analiz etmesine, araştırmasına ve bunlara yanıt vermesine yardımcı olur.

 • Yapay zeka ve makine öğrenmesi

  XDR platformları, anomalileri otomatik olarak algılamak, aktif tehditlere öncelik vermek ve uyarılar göndermek için en son yapay zeka ve makine öğrenimi özelliklerini kullanır. Ayrıca yanlış alarmları filtrelemek için kullanıcı ve varlık davranış analizleri de sunarlar.

 • Diğer tehdit algılama ve yanıtlama araçları

  E-posta güvenliği ve kimlik koruma özellikleri, kullanıcı hesaplarını ve iletişimlerini yetkisiz erişime, kayba veya tehlikeye karşı korur. Bulut güvenliği ve veri güvenliği araçları, bulut tabanlı sistemleri ve verileri veri ihlali olayları gibi dahili ve harici güvenlik açıklarından korumaya yardımcı olur. Mobil tehdit algılama, kurumsal ağa bağlı kişisel cihazlar da dahil olmak üzere tüm cihazlar için görünürlük ve koruma sağlar.

 • Güvenlik analizi altyapısı

  Bir analiz altyapısı, çok sayıda uyarının üzerinde tek tek geçmek ve bunları olaylarla ilişkilendirmek için yapay zeka ve otomasyon kullanır. Bu altyapı, devam etmekte olan ve diğer tehdit edici saldırılar hakkında ayrıntılı, bağlamsal bilgileri içeren siber tehdit bilgileri ile algılama işlemlerini zenginleştirir. Tehdit analizi hem XDR platformlarında yerleşiktir hem de harici genel beslemelerden alınır.

 • Veri toplama ve depolama

  Güvenli ve ölçeklenebilir bir veri altyapısı, kuruluşların büyük hacimli ham verileri toplamasını, depolamasını ve işlemesini sağlar. Çözüm, bulut, şirket içi ve hibrit ortamlardaki üçüncü taraf uygulamalar ve araçlar da dahil olmak üzere birden fazla veri kaynağına bağlanmalı ve farklı veri türlerini ve biçimlerini desteklemelidir.

 • Otomatik yanıt akış planları

  Akış planları güvenlik ekiplerinin tehdit yanıtlarını otomatikleştirmek ve düzenlemek için kullanabilecekleri bir düzeltme eylemleri koleksiyonudur. Akış planları belirli olay veya uyarı türlerine yanıt olarak manuel olarak çalıştırılabilir veya bir otomasyon kuralı tarafından tetiklendiğinde otomatik olarak çalıştırılabilir.

Yaygın XDR kullanım örnekleri

Siber tehditler, farklı algılama, araştırma ve çözüm yöntemleri gerektirecek şekilde önem ve tür bakımından çeşitlilik gösterir. XDR ile kuruluşlar, BT ortamlarında çok çeşitli siber güvenlik sorunlarını ele almak için daha fazla esnekliğe sahip olurlar. Bazı yaygın XDR kullanım örnekleri şunlardır:

Siber tehdit avcılığı

XDR ile kuruluşlar, bir kuruluşun güvenlik ortamında bilinmeyen veya algılanmamış tehditler için proaktif arama olan siber tehdit avcılığını otomatikleştirebilir. Siber tehdit avcılığı araçları, güvenlik ekiplerinin bekleyen tehditleri ve devam etmekte olan saldırıları önemli bir zarar meydana gelmeden önce engellemelerine de yardımcı olur.

Gizlilik olayı araştırması

XDR, saldırı yüzeylerinde otomatik olarak veri toplar, anormal uyarıları ilişkilendirir ve kök neden analizi gerçekleştirir. Merkezi bir yönetim konsolu, karmaşık saldırıların görselleştirilmesini sağlayarak güvenlik ekiplerinin hangi olayların potansiyel olarak kötü amaçlı olduğunu ve daha fazla araştırma gerektirdiğini belirlemelerine yardımcı olur.

Tehdit bilgileri ve analizi

XDR, kuruluşlara yeni ortaya çıkan veya mevcut tehditler hakkında büyük hacimli ham verilere erişme ve bunları analiz etme olanağı sağlar. Güçlü tehdit analizi özellikleri her gün genel sinyalleri izler ve haritalandırır, bunları analiz ederek kuruluşların sürekli değişen iç ve dış tehditleri proaktif olarak tespit etmesine ve bunlara yanıt vermesine yardımcı olur.

E-posta kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımlar

Çalışanlar ve müşteriler bir kimlik avı saldırısının parçası olduğundan şüphelendikleri e-postalar aldıklarında, genellikle e-postaları manuel inceleme için güvenlik analistleri için atanmış bir posta kutusuna iletirler. XDR ile kuruluşlar e-postaları otomatik olarak analiz edebilir, aralarından kötü amaçlı ekleri olanları belirleyebilir ve kurum genelindeki tüm virüslü e-postaları silebilir. Bu, korumayı artırarak yinelenen görevleri azalttır. Benzer şekilde, XDR'nin otomasyon ve yapay zeka özellikleri ekiplerin kötü amaçlı yazılımları proaktif olarak tespit etmesine ve kontrol altına almasına yardımcı olabilir.

İç tehditler

İster kasıtlı ister kasıtsız olsunlar, iç tehditler hesapların risk altında olmasına, verilerin dışarı sızmasına ve şirket itibarının zedelenmesine neden olabilir. XDR, içeriden gelen tehditlere işaret edebilecek kimlik bilgilerinin kötüye kullanılması ve büyük veri yüklemeleri gibi şüpheli çevrimiçi etkinlikleri belirlemek için davranış analizlerini ve diğer analizleri kullanır.

Uç nokta cihazı izleme

XDR ile güvenlik ekipleri, devam eden ve bekleyen tehditleri algılamak için risk ve saldırı göstergelerini kullanarak otomatik olarak uç nokta sağlık kontrolleri gerçekleştirebilir. XDR ayrıca uç noktalar arasında görünürlük sağlayarak güvenlik ekiplerinin tehditlerin nereden kaynaklandığını, nasıl yayıldığını ve nasıl izole edilip durdurulacağını belirlemesine olanak tanır. 

XDR ile SIEM

XDR ve kurumsal güvenlik bilgileri ve olay yönetimi (SIEM) sistemleri farklı ancak tamamlayıcı özellikler sunar. 

SIEM'ler büyük miktarda veriyi bir araya getirir ve güvenlik tehditlerini ve anormal davranışları tespit eder. Neredeyse her kaynaktan veri alabildikleri için yüksek görünürlük sağlarlar. Ayrıca günlük yönetimini, etkinlik ve olay yönetimini ve uyumluluk raporlamasını da kolaylaştırırlar. SIEM'ler siber tehditlere yanıt vermek için güvenlik bilgileri ve olay yönetimi (SOAR) sistemleriyle birlikte çalışabilir, ancak kapsamlı özelleştirme gerektirir ve otomatik saldırı engelleme özellikleri sunmaz. 

SIEM'lerin aksine, XDR sistemleri yalnızca önceden oluşturulmuş bağlayıcılara sahip kaynaklardan veri alır. Bununla birlikte, çok daha derin ve zengin bir dizi güvenlik tanılama ve etkinlik verisini otomatik olarak toplar, ilişkilendirir ve analiz ederler. Ayrıca, güvenlik ekiplerinin en yüksek öncelikli olaylara odaklanmasını ve hızlı ve hedef odaklı yanıtlar başlatmasını sağlayan alanlar arası siber tehdit görünürlüğü ve bağlamsal uyarılar sağlarlar.

XDR'yi SIEM ile birleştiren kuruluşlar, dijital varlıklarının her katmanında kapsamlı algılama, analiz ve otomatik yanıt özelliklerinin yanı sıra üretici yapay zeka özelliklerini de kullanıma alabilecekleri bir temel elde ederler. Kuruluşlar ayrıca siber saldırı zinciri olarak da bilinen ve yaygın siber suçların aşamalarını özetleyen bir çerçeve olan siber saldırı zincirleri genelinde daha fazla görünürlük elde eder.

Gelecekteki XDR eğilimleri

XDR'nin benimsenmesi artmaya devam ettikçe, satıcılar mevcut XDR özelliklerini geliştirmeye ve yenilerini sunmaya devam eder. İşte kuruluşların sürekli değişen güvenlik zorluklarının önüne geçmelerine yardımcı olabilecek bazı yeni XDR eğilimleri:

Platform birleştirme

Siber güvenlik saldırı zincirinin tamamında görünürlük sağlamak için XDR platformları SIEM çözümleriyle birleştirilecektir. Bu birleşik sistemler, ekiplerin güvenlik açıklarını tespit etmelerine ve tehditleri daha hızlı izleyip düzeltmelerine yardımcı olabilecek gerçek zamanlı analizler ve içgörüler sunan yapay zeka araçlarını kullanmaya başlamak için çok önemlidir. 

Yapay zeka ve otomasyon

XDR platformları, genişleyen veri hacimlerinin ve saldırı yüzeylerinin daha hızlı, daha doğru analiz edilmesini sağlamak için giderek daha güçlü algoritmalar uygulayacaktır. Makine öğrenimi sayesinde, sürekli olarak öğrenecek ve zaman içinde sistem performansını iyileştireceklerdir. XDR ayrıca daha fazla tehdit algılama ve yanıtlama sürecini otomatikleştirerek insan hatalarını ve iş yükünü azaltacak ve yanıtlama işlemlerinin daha iyi sonuçlar vermesini sağlayacaktır.

Buluta özel XDR

Buluta özel XDR platformları, hibrit ve bulut altyapılarını desteklemek için daha yaygın hale gelecektir. Buluta özel XDR sistemleri, farklı kanallar ve ortamlardaki güvenliği güçlendirmek için tasarlanmıştır ve büyük veri hacimlerini toplamak için ölçeklenebilirler. Ayrıca sistem dağıtımını, güncelleştirmelerini ve bakımını da kolaylaştırırlar.

Nesnelerin İnterneti ve işletimsel teknoloji

IoT ve işletimsel teknoloji (İT) cihazlarına bağlantılar gerekli XDR bileşenleri haline gelecektir. Bağlı cihazlardaki güvenlik açıklarını hızlı ve proaktif bir şekilde tespit etmek için XDR kullanabilen kuruluşlar, IoT ve İT ağlarını daha iyi koruyabilir.

Tehdit analizi paylaşımı

Çok sayıda kaynaktan gelen dünya çapındaki tehdit bilgileri, XDR sistemleri aracılığıyla daha kolay paylaşılacak ve kuruluşlara siber suçlular ve faaliyetleri hakkında içgörüler oluşturabilecekleri derin veri havuzları sağlayacaktır. Tehdit bilgileri paylaşımı, güvenlik ekipleri arasında daha fazla işbirliği ve koordinasyon sağlar.

Proaktif tehdit avcılığı

Tehdit avcılığı daha proaktif ve öngörülü hale geliyor. Gelecekte XDR sistemleri, saldırgan desenlerini zaman içinde izleyerek bir sonraki saldırının ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini tahmin etmeye yönelik özellikler ve tehdit analizi sunacaktır. Bu içgörüler sayesinde güvenlik ekipleri onları daha hızlı durdurabilir. 

Kullanıcı davranışı analizleri

Kullanıcı davranışı analizi (UBA), anormal, kötü amaçlı kullanıcı faaliyetlerini belirlemek için alanlar arası verilerin ilişkilendirilmesinde daha büyük bir rol oynayacaktır. Makine öğrenimi ve davranışsal modelleme yoluyla, normal kullanıcı davranışının temel çizgilerinden sapan etkinlikleri belirleyerek güvenliği ihlal edilmiş hesapları ve içeriden gelen tehditleri tespit etmeye yardımcı olacaktır.

Sıfır güven tümleştirmesi

Gelecekte XDR platformları, sadece kurumsal ağa erişimi korumak yerine kimlik doğrulama yoluyla tüm kurumsal kaynakları koruyan Sıfır Güven mimarileriyle tümleştirilebilir. Sıfır Güven özelliklerine sahip XDR platformlarını kullanan işletmeler, uzaktan erişim, kişisel cihazlar ve üçüncü taraf uygulamaları da dahil olmak üzere daha ayrıntılı ve etkili güvenlik elde edebilirler.

Basitleştirilmiş arabirimler, araçlar ve özellikler

XDR platformları daha kullanıcı dostu ve sezgisel hale gelecektir. Gelişmiş görselleştirmeler, güvenlik ekiplerinin tehdit senaryolarını hızla anlamalarına yardımcı olacaktır. Kolaylaştırılmış raporlama ve denetim özellikleri yasal gerekliliklere uygun hareket edilmesine yardımcı olabilir.

İşletmeniz için XDR uygulama

Günümüzün siber güvenlik ortamı karmaşık ve çok katmanlı olup hızla değişmektedir. Neyse ki XDR, nerede gizlenirlerse gizlensinler siber tehditleri proaktif olarak algılamak ve bunlara yanıt vermek için esnek ve bütünsel bir yaklaşım sunuyor. Ayrıca üretkenliği ve verimliliği de artırır.

Bir XDR platformu ve Microsoft'un diğer güvenlik çözümleriyle işletmeniz için XDR'yi uygulamaya başlayın.

Microsoft Güvenlik hakkında daha fazla bilgi edinin

SIEM ve XDR

Teknolojik ortamınız genelinde bütünleşik tehdit koruması edinin.

Microsoft Defender XDR

Birleşik XDR çözümümüzdeki geniş kapsamlı görünürlük ve rakipsiz yapay zeka olanaklarıyla etki alanları arası saldırıların önüne geçin.

Bulut için Microsoft Defender

Çok bulutlu altyapınızı koruma altına alın.

Microsoft Sentinel

Kurumunuzun tamamına yönelik görünürlük kazanın.

Güvenlik için Microsoft Copilot’ı keşfedin

Olaylara karşı makine hızında korunun ve yanıt verin ve üretken yapay zeka ile ölçeklendirin.

Sık sorulan sorular

 • Bir XDR platformu, bir kurumun mevcut güvenlik araçlarından yararlanarak bunları merkezî bir güvenlik sistemiyle bütünleştiren SaaS tabanlı bir güvenlik aracıdır. XDR; bulut uygulamaları, e-posta güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi gibi birden çok araçtan ham tanılama verilerini çeker. Daha sonra XDR, makine öğrenmesini de içeren yapay zekayı kullanarak gerçek zamanlı olarak otomatik analiz, araştırma ve yanıtlama işlemlerini gerçekleştirir. XDR ayrıca güvenlik uyarılarını daha büyük olaylarla ilişkilendirerek güvenlik ekiplerinin saldırılara karşı daha fazla görünürlük kazanmasına ve olay önceliklendirmesi sağlayarak analistlerin tehdidin risk düzeyini anlamalarına yardımcı olur.

 • XDR ile EDR’ı değerlendirirken bu ikisinin benzer ama farklı olduğunu unutmayın. XDR, öncelikle uç nokta güvenliğine odaklanan uç noktada algılama ve yanıt verme (EDR) özelliğinin gelişme sürecinin doğal bir aşamasıdır. XDR, EDR'nin kapsamını genişleterek bir kuruluşun uç noktaları, hibrit kimlikleri, bulut uygulamaları ve iş yükleri, e-posta ve veri depoları dahil olmak üzere daha geniş bir ürün yelpazesinde bütünleşik güvenlik sunar. XDR, bir kurumun mevcut güvenlik araçları ve ürünleri yelpazesinde esneklik ve bütünleştirme sunar.

 • Yerel XDR sistemleri, bir kurumun mevcut güvenlik araçları portföyüyle bütünleştirilirken, hibrit XDR, telemetri verisi toplama için üçüncü taraf bütünleştirmelerinden de yararlanır.

 • XDR, bir kurumun mevcut SOAR ve SIEM sistemleri, uç noktaları, bulut ortamları ve şirket içi sistemleri dahil olmak üzere bir dizi bütünleştirme sunar.

 • Yönetilen algılama ve yanıt verme (MDR), insan tarafından yönetilen güvenlik hizmet sağlayıcısıdır. MDR’ler bir kuruluşun güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için genellikle XDR sistemlerini kullanır.

Microsoft’u takip edin