Kapsamlı algılama ve yanıt (XDR) nedir?

Kapsamlı algılama ve yanıt (XDR) çözümlerinin tehdit önlemeyi nasıl sağladığını ve iş yükleri genelinde yanıt süresini nasıl azalttığını öğrenin.

Kapsamlı algılama ve yanıt (XDR) tanımı

Genellikle XDR olarak kısaltılan kapsamlı algılama ve yanıt hizmeti, güvenlik ürünlerini ve verilerini basitleştirilmiş çözümlere bütünleştirerek bütünsel, iyileştirilmiş güvenlik sunan bir SaaS aracıdır. İşletmeler çok bulutlu, hibrit ortamlardaki iş gücüyle giderek gelişen bir tehdit ortamı ve karmaşık güvenlik zorluklarıyla karşı karşıya kaldıkça, XDR güvenliği daha verimli ve proaktif bir çözüm sunar. Uç nokta algılama ve yanıt verme (EDR) gibi sistemlerin aksine XDR, korumayı bir kurumun uç noktaları, sunucuları, bulut uygulamaları, e-postaları ve daha fazlasını içeren daha geniş bir ürün yelpazesine bütünleştirerek güvenlik kapsamını genişletir. XDR bunun ardından önleme, algılama, araştırma ve yanıtı birleştirerek görünürlük, analiz, bağıntılı olay uyarıları ve otomatik yanıtlar sağlayarak veri güvenliğini artırır ve tehditlerle mücadele eder.

XDR'nin önemli özellikleri

XDR sistemleri, bir kurumun güvenliğini genişleten çok sayıda özellik, tehdit koruması ve düzeltme özellikleri sunar.

 

Bağıntılı olaylar
XDR, uyarıları toplar ve bağıntılı hâle getirir, bir güvenlik olayının veya saldırısının daha eksiksiz bir resmini oluşturur ve analistlerin daha odaklı araştırmalara zaman ayırmasına olanak tanır.

 

Analiz
XDR sistemleri birden çok kaynaktan (kimlikler, uç noktalar, e-posta, veriler, ağlar, depolama, Nesnelerin İnterneti ve uygulamalar) gelen büyük miktarda veriyi incelediğinden, tehdit etkinliğini anlamak için güçlü analizler gereklidir. XDR'nin sağlam analizi, tehdit zaman çizelgesi görünürlüğüne olanak tanır ve analistlerin, aksi takdirde tespit edilemeyecek tehditleri daha kolay bulmasına yardımcı olur.
 

Otomatik algılama ve yanıt verme
XDR bir kurumun iş yükünü azaltıp basitleştirerek ve tespit edilmesi zor tehditleri yakalayarak bilinen tehditleri gerçek zamanlı bir şekilde otomatik olarak tanımlar, değerlendirir ve düzeltir.


Yapay zeka ve makine öğrenmesi
XDR, yapay zeka ve makine öğrenmesi uygulayarak ölçeklenebilirlik ve verimlilik sağlar. XDR, davranış algılama ve uyarılardan araştırma ve düzeltmeye kadar, tehdit edici davranışları izlemek, olası saldırılara otomatik olarak yanıt vermek ve bunları azaltmak için yapay zeka kullanır. XDR, makine öğrenmesi ile şüpheli davranış profilleri oluşturup bunları analist incelemesi için işaretleyebilir.


Etkilenen varlıkların otomatik olarak iyileştirilmesi
XDR, kötü amaçlı süreçleri sonlandırmak, kötü amaçlı iletme kurallarını kaldırmak ve bir kurumun dizinindeki güvenliği ihlal edilmiş kullanıcıları belirlemek gibi iyileştirme eylemlerini gerçekleştirerek etkilenen varlıkları güvenli bir duruma döndürür.

XDR nasıl işler?

XDR, birleşik bir bakış açısından daha geniş görünürlük sağlamak için otomasyonu kullanır ve tehditlerin bağlamsal olarak anlaşılmasına olanak tanır.


Veri toplama ve bütünleştirme
XDR, uç nokta cihazları ile güvenlik duvarlarından buluta ve bazı üçüncü taraf uygulamalarına kadar birçok yerde bir kurumun teknoloji ortamındaki verileri izler. XDR, ortamdaki olayları ve tehditleri tanımlar, ilgili olayları harmanlayarak güvenlik uyarılarının sayısını iyileştirir, güvenlik ekiplerinin bir siber saldırıyı daha net anlamasını sağlar.


Birleştirilmiş analiz
XDR, bağıntılı olayların analizini otomatik hâle getirerek hızlı ve verimli yanıt ile düzeltmeyi kolaylaştırır. XDR'nin yapay zeka ve makine öğrenmesi özellikleri, kapsamlı veri noktalarını analiz edebilir. Ayrıca, saldırıları ve kötü niyetli davranışları gerçek zamanlı olarak tespit edebilir; bu süreç de olayları manuel olarak bağıntılı hâle getirmeye ve tehditleri gidermeye çalışan güvenlik ekiplerinden çok daha hızlıdır.


Olay yönetimi
XDR kurumların tehdit olaylarına otomatik veya manuel olarak yanıt vermesini sağlar. XDR önceden ayarlanmış koşullara göre, diğer eylemlerin yanı sıra IP adreslerini veya posta sunucusu etki alanlarını engelleyerek cihazları karantinaya alıp tehditleri giderebilir. Güvenlik analistleri ayrıca olay raporlarını ve önerilen çözümleri inceleyip buna göre hareket edebilir.


Popüler XDR kullanım durumları
• Uç nokta cihaz güvenlik açıklarını algılama
• Etki alanları genelindeki tehditleri avlama
• Güvenlik etkinliklerini araştırma
• Uç nokta sistem durumu denetimleri yürütme
• Gelecek saldırıları tahmin etme
• Uyarıları önceliklendirme ve bağıntılı hâle getirme

XDR'nin önemli avantajları

XDR kurumların tehditlere karşı bütünsel, esnek ve verimli bir biçimde korunmasını sağlayan bir dizi güvenlik avantajını sunar.

 • Görünürlükte artış

  XDR bir kurumun bakış açısını genişleterek güvenlik ortamının daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar. XDR birden çok uç nokta, ağ, e-posta, uygulama ve daha fazlasındaki telemetri verilerini bütünleştirerek uyarılar ve olaylar arasındaki ilişkileri açıklığa kavuşturur, tehdit görünürlüğünü genişletir, analist zamanını ve kaynaklarını serbest bırakır.

 • Uyarı yönetimi

  XDR, analistlerin tehditleri manuel olarak araştırırken harcadıkları zamanı azaltır. Bağıntılı uyarılar, bildirimleri kolaylaştırır ve analistlerin gelen kutusundaki kalabalığı azaltır. XDR sistemi, bağıntılı uyarıları bir araya getirerek verimliliği artırır ve olayın daha eksiksiz bir resmini sunar.

 • Olay önceliklendirme

  XDR, olayları değerlendirir, düzeltmeye öncelik vermek ve önemli sektörel veya düzenlemelere dayalı standartlarla ya da bir kurumun özel gereksinimleriyle uyumlu eylemler önermek için ağırlıklı değerlendirmeler sunar.

 • Otomatik görevler

  XDR, yinelenen görevleri otomatikleştiren ve analist iş gücü gereksinimini azaltan araçlar sunar.

 • Verimlilikte artış

  XDR'nin merkezi yönetim araçları, uyarıların doğruluğunu artırır ve analistlerin tehditleri değerlendirmek için erişmesi gereken çözümlerin sayısını azaltır.

 • Gerçek zamanlı tehdit algılama

  XDR, tehditleri gerçek zamanlı olarak tanımlar ve otomatik düzeltmeler uygulayarak bir saldırganın kurumsal verilere ve sistemlere erişimini ortadan kaldırır veya erişebildiği süreyi kısaltır.

 • Birden çok güvenlik aracında bütünleşik yanıt

  XDR, tüm kurumsal güvenlik ürünlerindeki tehditleri giderir ve merkezî analiz, yanıt ve düzeltme sağlar.

XDR'nin uygulanması

Veri depolama ihtiyaçlarını belirleme
XDR sistemi dağıtan kurumlar, XDR'nin depolama alanı gereksinimlerinin net bir şekilde anlaşılması için uygulama gerçekleştirmeden önce günlük kaydı ve telemetri verisi ihtiyaçlarını belirlemelidir.


Aşamalı piyasaya çıkarmayı planlama
Tüm teknolojik ortamı genişletmeden önce XDR sistemini bir dizi hizmetle bütünleştirmeye başlayın.


Temel verileri hesaplama
Doğruluğun sağlanmasına yardımcı olmak için XDR sistemini ve temel verilerini tam olarak değerlendirmek üzere zaman yaratın.

XDR sistemindeki bileşenler

Ön uç
Tipik XDR sistemlerinde, tehdit tanımlama ve yanıt vermeye odaklanan en az üç tane ön uç çözümü bulunur. Bu çözümler arasında uç nokta algılama ve yanıt verme (EDR), ağ algılama ve yanıt verme (NDR), güvenlik hizmetleri ucu (SSE), e-posta güvenliği ve mobil tehdit algılama bulunabilir.


Arka plan
XDR sistemleri arka planda, API bütünleştirme özellikleri, Data Lake Storage, güçlü analiz, otomatik yanıtlar ve bağıntılı uyarılar sunar.

XDR, SIEM ile nasıl çalışır?

XDR mevcut kurumsal güvenlik bilgileri ve olay yönetimi (SIEM) sistemlerini tamamlar. Öncelikle algılama araçları olan SIEM'ler, büyük miktardaki sığ verileri toplar, güvenlik tehditleri ve anormal davranışları tanımlar, ancak tehditlere yanıt veremez veya tehditleri gideremez, genellikle manuel yanıt gerektirir. XDR, bu yanıt özelliğini sunar ve SIEM'lerin sunduğu kapsamlı verilerden yararlanarak kurumun güvenlik portföyünün bir parçası olarak SIEM'lerle birlikte çalışır.

İşletmeler için XDR'nin rolü

XDR sistemleri, giderek karmaşıklaşan bir tehdit ortamında güvenlik uygulama ve düzeltme için kullanılabilecek esnek ve verimli araçlardır. XDR sistemleri, güvenlik analisti süresini ve iş yükünü iyileştirmek isteyen işletmeler için verimliliği en üst düzeye çıkarır ve kötü niyetli bir kullanıcının kurumsal ağda geçirebileceği bekleme süresini azaltır. XDR, bir kurumun mevcut ekosistemiyle iyi bir şekilde bütünleşerek katılım süresini en aza indirir ve verimliliği en üst düzeye çıkarır.

Microsoft Güvenlik hakkında daha fazla bilgi edinin

Sık sorulan sorular

|

XDR platformu, bir kurumun mevcut güvenlik araçlarından yararlanarak bunları merkezî bir güvenlik sistemiyle bütünleştiren SaaS tabanlı bir güvenlik aracıdır. XDR; bulut uygulamaları, e-posta güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi gibi birden çok araçtan ham telemetri verilerini çeker. Yapay zeka ve makine öğrenmesini kullanan XDR, daha sonra gerçek zamanlı olarak otomatik analiz, araştırma ve yanıt gerçekleştirir. XDR ayrıca güvenlik uyarılarını daha büyük olaylarla ilişkilendirerek güvenlik ekiplerinin saldırılara karşı daha fazla görünürlük kazanmasına ve olay önceliklendirmesi sağlayarak analistlerin tehdidin risk düzeyini anlamalarına yardımcı olur.

XDR, öncelikle uç nokta güvenliğine odaklanan uç nokta algılama ve yanıt vermenin (EDR) doğal bir evrimidir. XDR, ağlardan ve sunuculardan bulut tabanlı uygulamalara ve uç noktalara kadar daha geniş bir ürün yelpazesinde bütünleşik güvenlik sunarak EDR'nin kapsamını genişletir. XDR, bir kurumun mevcut güvenlik araçları ve ürünleri yelpazesinde esneklik ve bütünleştirme sunar.

Yerel XDR sistemleri, bir kurumun mevcut güvenlik araçları portföyüyle bütünleştirilirken, hibrit XDR, telemetri verisi toplama için üçüncü taraf bütünleştirmelerinden de yararlanır.

XDR, bir kurumun mevcut SOAR ve SIEM sistemleri, uç noktaları, bulut ortamları ve şirket içi sistemleri dahil olmak üzere bir dizi bütünleştirme sunar.

Yönetilen algılama ve yanıt verme (MDR), insan tarafından yönetilen güvenlik hizmet sağlayıcısıdır. MDR'ler genellikle bir kurumun güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için XDR sistemlerini kullanır.