Bilgi Koruması ve Yönetimi

Verileri bulundukları yerden bağımsız olarak koruyun. Farklı bulutlarda, uygulamalarda ve cihazlarda bulunan hassas verileri koruma altına alın.

Information protection and governance

Bilgi koruması ve yönetimi neden kullanılmalı?

Yerleşik, akıllı, birleşik ve genişletilebilir çözümler sayesinde verileriniz nerede olursa olsun onları korumaya ve yönetmeye yardımcı olun.

Yerleşik koruma

Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerinde, Power BI’da, Edge tarayıcıda ve Windows 11 cihazlarında yerleşik olarak bulunan bilgi koruması ve yönetimi özelliklerinden yararlanın.

Birleşik yönetim

Tek bir konsoldan şirket içi ortamınız, Microsoft 365 uygulama ve hizmetleriniz, Microsoft dışı bulut hizmetleriniz ve cihazlarınız genelinde ilkeleri yapılandırıp yönetin ve analizleri görüntüleyin.

Akıllı veriler

Makine öğrenmesi de dahil olmak üzere kapsamlı sınıflandırma özellikleriyle kurumunuzdaki hassas bilgileri doğru şekilde tanımlayın.

Genişletilebilir özellikler

SDK ve bağlayıcıları kullanarak bilgi yönetişimi ve koruma özelliklerini popüler uygulamalara ve hizmetlere tutarlı bir şekilde genişletin.

Bilgi koruması ve yönetimi neden önemlidir?

4 milyon ABD Doları

Maliyet

Veri ihlalinin 2019 yılındaki ortalama maliyeti.1

%88

Veri Kaybı

Hassas veri kaybını önleme güvenilirliği konusunda eksiklik yaşayan kurum yüzdesi.2

Bilgi koruması ve yönetimi ürünleri

Two people looking at a tablet connected to a keyboard and a desktop monitor.

Microsoft Purview Bilgi Koruması

Hassas bilgiler nerede bulunuyor veya nereye taşınıyor olursa olsun bunları bulmanıza, sınıflandırmanıza ve korumanıza yardımcı olması için Bilgi Koruması'nı kullanın.

A person using a laptop.

Microsoft Purview Veri Yaşam Döngüsü Yönetimi

Verilerinizi uyumluluk gereksinimleri veya yasal gereksinimleri karşılaması için yönetmek üzere  Purview Veri Yaşam Döngüsü Yönetimi özelliklerini kullanın.

A person working at their desk.

Microsoft Purview Veri Kaybı Önleme

Hassas verilerde gerçekleşebilecek riskli etkinlikleri izlemek, önlemek ve düzeltmek için bulutta, şirket içi ortamlarda ve uç noktalarda bir dizi tutarlı ilke uygulayın.

Two people looking at a tablet connected to a keyboard and a desktop monitor.

Microsoft Purview Bilgi Koruması

Hassas bilgiler nerede bulunuyor veya nereye taşınıyor olursa olsun bunları bulmanıza, sınıflandırmanıza ve korumanıza yardımcı olması için Bilgi Koruması'nı kullanın.

A person using a laptop.

Microsoft Purview Veri Yaşam Döngüsü Yönetimi

Verilerinizi uyumluluk gereksinimleri veya yasal gereksinimleri karşılaması için yönetmek üzere  Purview Veri Yaşam Döngüsü Yönetimi özelliklerini kullanın.

A person working at their desk.

Microsoft Purview Veri Kaybı Önleme

Hassas verilerde gerçekleşebilecek riskli etkinlikleri izlemek, önlemek ve düzeltmek için bulutta, şirket içi ortamlarda ve uç noktalarda bir dizi tutarlı ilke uygulayın.

Forrester Wave™: Yapılandırılmamış Veri Güvenliği Platformları

Microsoft Güvenlik, Forrester Wave™: Yapılandırılmamış Veri Güvenliği Platformları, Ç2 2021 çalışmasında lider gösterildi.3

One person writing on a whiteboard and two people sitting at a table having a conversation.

Hızlıca büyüyen veri ayak izinizi korumaya ve yönetmeye Microsoft ile yardımcı olun

A person standing up at their desk using a computer.

Microsoft Güvenlik'i kullanmaya başlayın

Microsoft 365 veya Microsoft Azure hakkında daha fazla bilgi almak amacıyla bir görüşme istemek için form doldurun.

1. 2019 Veri İhlali Maliyet Raporu, Ponemon Institute.
2. Forrester, Güvenlik Endişeleri Güvenlik Öncelikleri Araştırması 2020.
3. Forrester Wave™: Yapılandırılmamış Veri Güvenliği Platformları, Ç2 2021, Heidi Shay, Mayıs 2021.