A person smiling while looking at their mobile device and laptop.

Kullanıcı erişimini yönetin. Kritik kaynakları koruyun

Evrensel bir bulut kimliği platformunun denetim, görünürlük ve güvenlik özelliklerinden faydalanarak mevcut BT sistemlerinizi koruyun ve genişletin.

Birleşik kimlik yönetiminin avantajları

Daha fazla denetim

Hibrit ortamınızda bulut veya veri merkezinde bulunan uygulamalara daha güvenli erişim sağlayın.

Yöneticiler açısından verimli

Tek bir bulut kontrol düzlemi sayesinde çalışanların, iş ortaklarının ve müşterilerin kimlik yönetimini basitleştirin.

Ekosistem dostu

Açık standartlar üzerine inşa edilmiş birleşik kimlik hizmetlerini kullanarak mevcut altyapınızla birlikte çalışabilirliği artırın.

Hearst logo
"Hearst, iş uygulaması dağıtımını hızlandırmak ve kimliklerini korumak için kimlik denetim süreçlerini bulutta birleştirerek BT yönetimi basitleştirdi."

Kimlik yönetimini birleştirmek neden önemlidir?

Merkezi bir kimlik kontrol düzlemi, kurumların güvenlik araçlarını ve hizmetlerini birleştirmelerine, şirket içi ayak izlerini azaltmalarına ve BT için müdahale noktalarını basitleştirmelerine yardımcı olur.

Birleşik kimlik yönetimi hakkında daha fazla bilgi

Two people using a touchscreen desktop monitor.

Dijital dönüşümün temeli

Şirket içi ve bulut kimliği dizinlerini tek bir birleşik altyapıda bir araya getirmek, BT sistemlerinizi modernleştirme yolunda atacağınız ilk adımdır.

A person sitting in an airport using a laptop and headphones.

Çalışan kimliğinin ötesini düşünün

Kurumsal sınırlarınızın ötesinde kimlik yönetimini dikkate alarak tasarım yapmak üretkenliği artırır ve daha derin müşteri ilişkileri sağlar.

A person sitting in a warehouse using a tablet.

Açık kimlik standartlarını benimseyin

Kimliğinizi açık standartları dikkate alarak oluşturmak, birlikte çalışabilirlik ve gelişmiş kullanıcı güvenliği için bir temel oluşturur.

Buluttan birleşik kimlik yönetimi

Azure Active Directory (Azure AD), bulutta çalışan kapsamlı bir kimlik ve erişim yönetimi çözümüdür. Daha güvenli kimlik doğrulamasıyla şirket içi ve bulut uygulamalarına erişim elde edin ve gelişmiş özelliklerden faydalanarak tüm kimliklerinizi yönetin.

Dış Kimlikler

Kurumunuzun dışındaki kişilerin tercih ettikleri kimlikleri kullanarak oturum açtıktan sonra uygulamalarınıza ve kaynaklarınıza erişmesine izin verin.

Hibrit kimlik

Kullanıcılara ortak bir kimlik sağlamak için şirket içi ve bulut dizinlerini eşitleyin.

Kullanıcı ve grup yönetimi

Verimli kullanıcı yönetimi sayesinde uygulama erişim yönetimini ve güvenlik ilkeleri atamalarını ölçeklendirin.

Cihaz yönetimi

Kullanıcıların kurumunuzun varlıklarına herhangi bir noktadan erişmesine olanak tanıyarak bu varlıkların korunmasına yardımcı olun.

Yönetilen kimlikler

Azure kaynakları için kimlik bilgilerini otomatik olarak yönetin, döndürün ve koruyun.

Azure AD'nin özelliklerine yakından bakın