Microsoft Planner

Sắp xếp làm việc nhóm với khả năng quản lý nhiệm vụ đầy tính trực quan, cộng tác và đẹp mắt.

A tablet showing Planner on a web browser, a laptop showing Tasks in Teams, and a mobile device showing a progress circle chart and a buckets bar chart.

Cùng Planner, hoàn thành nhiều việc hơn. Tạo bảng Kanban bằng các thẻ nhiệm vụ có nội dung phong phú cùng với tệp, danh sách kiểm tra, nhãn và nhiều hơn nữa. Cộng tác trong Planner và Microsoft Teams đồng thời kiểm tra các biểu đồ trạng thái hiển thị—tất cả trong đám mây của Microsoft.


Darkened image of a person using a Surface Pro in laptop mode.

Khám phá khả năng quản lý nhiệm vụ đầy tính cộng tác dành cho nhóm

Hỗ trợ mọi người trong nhóm, bất kể vai trò hoặc chuyên môn của họ, để quản lý nhiệm vụ tốt hơn. Planner mang lại cho các nhóm trải nghiệm quản lý nhiệm vụ mang tính trực quan, cộng tác và đẹp mắt để hoàn thành công việc.

Khám phá tài nguyên Planner

Bắt đầu với Planner

Làm theo hướng dẫn từng bước để tạo kế hoạch của bạn.

Truy nhập Microsoft Tech Community

Nhận các mẹo cùng lời khuyên về Planner từ người khác và chuyên gia của Microsoft.

Tham gia UserVoice của Planner

Chia sẻ và bình chọn các ý tưởng để giúp Planner còn cải thiện hơn nữa.

Quản lý nhiệm vụ với Planner và Microsoft 365

Xem cách quản lý nhiệm vụ trong Microsoft 365 hoạt động như một trải nghiệm tích hợp cho phép bạn giao, quản lý và hoàn thành nhiệm vụ ở các ứng dụng yêu thích của mình, gồm cả Planner.

Đọc thêm về khả năng quản lý nhiệm vụ

Theo sát công việc với phần mềm quản lý tác vụ dễ sử dụng

Cách tận dụng tối đa từ nhóm làm việc từ xa của bạn

Tải ngay Planner

Đăng ký ngay hôm nay để bắt đầu với Planner trong Microsoft 365.

TRÒ CHUYỆN VỚI BỘ PHẬN BÁN HÀNG

Nhân viên bán hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn. Giờ làm việc: T2-T6 8:30 sa đến 6:00 ch