Microsoft Planner

Sắp xếp làm việc nhóm với khả năng quản lý nhiệm vụ đầy tính trực quan, cộng tác và đẹp mắt.

A tablet showing Planner on a web browser, a laptop showing Tasks in Teams, and a mobile device showing a progress circle chart and a buckets bar chart.

Cùng Planner, hoàn thành nhiều việc hơn. Tạo bảng Kanban bằng các nhiệm vụ có nội dung phong phú với các tính năng bao gồm cả tệp, danh sách kiểm tra và nhãn. Cộng tác trong Planner và Microsoft Teams đồng thời kiểm tra các biểu đồ trạng thái hiển thị—tất cả trong đám mây của Microsoft.


Darkened image of a person using a Surface Pro in laptop mode.

Khám phá khả năng quản lý nhiệm vụ đầy tính cộng tác dành cho nhóm

Hỗ trợ mọi người trong nhóm, bất kể vai trò hoặc chuyên môn của họ, để quản lý nhiệm vụ tốt hơn. Planner mang lại cho các nhóm trải nghiệm quản lý nhiệm vụ mang tính trực quan, cộng tác và đẹp mắt để hoàn thành công việc.

Thúc đẩy việc quản lý công việc với Microsoft Project

Planner giúp nhóm của bạn quản lý công việc đơn giản, dựa trên nhiệm vụ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nâng tầm công việc này, Microsoft Project sẽ cung cấp các công cụ như lên lịch động, báo cáo chi tiết, tùy chỉnh và lập kế hoạch nâng cao.

Các tổ chức này đang thực hiện những việc lớn lao với sự trợ giúp của Planner và ứng dụng Tasks trong Microsoft Teams.

Khám phá tài nguyên Planner

Bắt đầu với Planner

Làm theo hướng dẫn từng bước để tạo kế hoạch của bạn.

Truy nhập Microsoft Tech Community

Nhận các mẹo cùng lời khuyên về Planner từ chuyên gia của Microsoft và các thành viên khác trong cộng đồng.

Có được trải nghiệm trực tiếp và nhận nội dung đào tạo

Khám phá bản demo tự hướng dẫn và trải nghiệm các chức năng quản lý nhiệm vụ đầy đủ của Microsoft 365.

Quản lý công việc với các công cụ phù hợp

Đọc hướng dẫn về thời điểm sử dụng của chúng tôi nhằm xác định các công cụ tốt nhất của Microsoft để quản lý công việc của bạn.

Đọc thêm về khả năng quản lý nhiệm vụ

Sử dụng phần mềm quản lý tác vụ để giảm thời gian lãng phí

4 bước để cải thiện hoạt động làm việc nhóm bằng phần mềm quản lý tác vụ

Cách mà chức năng quản lý nhiệm vụ có thể giúp nhóm của bạn chuyển sang nơi làm việc kết hợp

Đọc bài viết về cách sử dụng giải pháp Kanban để quản lý các nhiệm vụ của nhóm bạn.

Tải ngay Planner

Đăng ký ngay hôm nay để bắt đầu với Planner trong Microsoft 365.

TRÒ CHUYỆN VỚI BỘ PHẬN BÁN HÀNG

Nhân viên bán hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn. Giờ làm việc: T2-T6 8:30 sa đến 6:00 ch