So sánh các giải pháp và chi phí quản lý dự án

Bạn đang tìm thêm thông tin?

 

Project Online Essentials1


Dùng thử ngay cùng đối tác

Gói Project 1

Gói Project 1 USD$10.00
người dùng/tháng
Giá chưa bao gồm thuế.

Bắt đầu nhanh chóng và quản lý dự án dễ dàng thông qua trình duyệt web.

Gói Project 3

Gói Project 3 USD$30.00
người dùng/tháng
Giá chưa bao gồm thuế.

Thực hiện các dự án một cách dễ dàng với các công cụ lên lịch quen thuộc thông qua trình duyệt web hoặc ứng dụng khách trên máy tính mà bạn chọn.

Gói Project 5

Gói Project 5 USD$55.00
người dùng/tháng
Giá chưa bao gồm thuế.

Tối ưu hóa danh mục dự án của bạn để ưu tiên các sáng kiến và có được kết quả mong muốn thông qua trình duyệt web hoặc ứng dụng khách trên máy tính bạn chọn.

So sánh các tính năng sản phẩm Microsoft Office
Tên tính năng Gói Project 1 Gói Project 3 Gói Project 5
Tính năng sản phẩm      

Trang đầu Project

Bắt đầu bằng dạng xem tập trung, dễ dàng tạo dự án mới, nhanh chóng truy nhập các dự án quan trọng, cần lưu tâm hàng đầu hoặc mở các dự án mới làm gần đây nhất.

Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm

Dạng xem lưới

Lập kế hoạch và quản lý dự án, sử dụng danh sách tác vụ được sắp xếp theo thứ tự.

Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm

Dạng xem bảng

Theo dõi các tác vụ dự án một cách trực quan để có quy trình làm việc và trạng thái tốt hơn, sử dụng các bảng tác vụ sẵn dùng và tùy chỉnh.

Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm

Dạng xem đường thời gian (Gantt)

Theo dõi và hiểu rõ ngày tháng, nhiệm vụ cũng như mối quan hệ giữa các tác vụ dự án trong dạng xem đường thời gian trực quan.

Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm

Cộng tác và giao tiếp

Cùng nhau thực hiện các dự án trong Microsoft Teams.

Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm

Đồng tác giả

Làm việc cùng các bên liên quan và thành viên nhóm để đồng thời chỉnh sửa và cập nhật danh sách tác vụ, lịch biểu dự án cùng nhiều nội dung khác.

Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm

Lập kế hoạch và lên lịch cho dự án

Bao gồm các công cụ lên lịch quen thuộc để giao các tác vụ dự án cho thành viên nhóm và sử dụng các dạng xem khác nhau, như Lưới, Bảng và Đường thời gian (biểu đồ Gantt) để giám sát lịch biểu.

Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm

Báo cáo

Sử dụng báo cáo được dựng sẵn để theo dõi tiến độ các dự án, tài nguyên, chương trình và danh mục dự án của bạn.

Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm

Lộ trình

Xây dựng lộ trình trực quan, mang tính tương tác bằng cách tổng hợp các loại dự án khác nhau trong toàn tổ chức của bạn để quan sát tốt hơn.

Quyền truy nhập chỉ đọc

Bao gồm
Bao gồm

Gửi bảng chấm công hàng tuần3

Ghi lại thời gian đã sử dụng trong và ngoài dự án để phục vụ cho việc lập bảng lương, hóa đơn và các tác vụ doanh nghiệp khác.

  Bao gồm

Bao gồm
Bao gồm

Quản lý tài nguyên

Xác định nhóm dự án, yêu cầu tài nguyên cho dự án, rồi giao tác vụ dự án cho những tài nguyên đó.

Không bao gồm

Bao gồm
Tích hợp

Ứng dụng khách trên máy tính

Sử dụng ứng dụng Project trên máy tính, được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật. Một giấy phép sử dụng được cho tối đa 5 PC với mỗi người.

không tích hợp

Included

Trên tối đa 5 PC

Included

Trên tối đa 5 PC

Lựa chọn và tối ưu hóa danh mục dự án

Đặt ra các kịch bản danh mục dự án khác nhau để xác định lộ trình tốt nhất bằng cách xem xét kỹ các đề xuất dự án dựa trên các yếu tố thúc đẩy kinh doanh chiến lược.

không bao gồm

không tích hợp

Tích hợp

Quản lý nhu cầu

Thu thập và đánh giá các ý tưởng dự án từ mọi nơi trong tổ chức thông qua một quy trình chuẩn hóa.

không tích hợp

không tích hợp

Tích hợp

Lập kế hoạch và quản lý tài nguyên doanh nghiệp

Xem và so sánh cách các tài nguyên được sử dụng trong các dự án để tối ưu hóa nhiệm vụ.

không tích hợp

không tích hợp

Bao gồm

Bao gồm các ứng dụng*4

Chọn gói phù hợp nhất với các nhu cầu quản lý dự án của tổ chức.

Project cho web

Project Online Essentials3

Included

Project cho web

Project Online

Ứng dụng khách Project Online trên máy tính

Included

Project cho web

Project Online

Ứng dụng khách Project Online trên máy tính

Bạn đang tìm thêm thông tin?

 

Project Online Essentials1


Dùng thử ngay cùng đối tác

* Giá được hiển thị theo tháng. Nếu bạn là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị thanh toán, bạn cần có cam kết hàng năm để mua hàng trực tuyến. Bạn có thể chọn thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm. Trong Trung tâm quản trị Microsoft 365, người quản trị toàn cầu và người quản trị thanh toán có thể chọn các gói cam kết hàng tháng hoặc hàng năm. Tất cả những người khác có thể mua đăng ký hàng tháng trực tuyến.
1. Để xem các câu hỏi thường gặp về Project, bao gồm Project Online Essentials, hãy truy nhập trang câu hỏi thường gặp.
2. Cần có thẻ tín dụng để bắt đầu bản dùng thử một tháng. Khoảng thời gian của bản dùng thử thay đổi theo tháng bạn đăng ký. Ngày hết hạn sẽ xuất hiện trên trang chi tiết đăng ký bản dùng thử trong Trung tâm quản trị Microsoft 365. Sau khi bản dùng thử một tháng kết thúc, bạn sẽ thanh toán theo phí đăng ký hiện hành. Bạn có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào để không bị tính phí thêm.
3. Gói 1 bao gồm các chức năng của Project Online Essentials, cộng với Project cho web. Xem mục Project Online trong phần mô tả dịch vụ Project.
4. Để biết thêm thông tin chi tiết về các đăng ký, hãy xem phần mô tả dịch vụ Project.