So sánh các giải pháp quản lý dự án

Giải pháp trên nền điện toán đám mây Giải pháp tại chỗ
Biểu đồ so sánh
  Gói Project 1 Gói Project 3 Gói Project 5

Bạn đang tìm thêm thông tin?

USD$10.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
USD$30.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
USD$55.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Bắt đầu nhanh chóng và quản lý dự án dễ dàng thông qua trình duyệt web.

Thực hiện các dự án một cách dễ dàng với các công cụ lên lịch quen thuộc thông qua trình duyệt web hoặc ứng dụng khách trên máy tính mà bạn chọn.

Tối ưu hóa danh mục dự án của bạn để ưu tiên các sáng kiến và có được kết quả mong muốn thông qua trình duyệt web hoặc ứng dụng khách trên máy tính bạn chọn.

Tính năng sản phẩm      

Trang đầu Project

Bắt đầu bằng dạng xem tập trung, dễ dàng tạo dự án mới, nhanh chóng truy nhập các dự án quan trọng, cần lưu tâm hàng đầu hoặc mở các dự án mới làm gần đây nhất.

Bao gồm
Bao gồm

Bao gồm

Dạng xem lưới

Lập kế hoạch và quản lý dự án, sử dụng danh sách tác vụ được sắp xếp theo thứ tự.

Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm

Dạng xem bảng

Theo dõi các tác vụ dự án một cách trực quan để có quy trình làm việc và trạng thái tốt hơn, sử dụng các bảng tác vụ sẵn dùng và tùy chỉnh.

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Dạng xem đường thời gian (Gantt)

Theo dõi và hiểu rõ ngày tháng, nhiệm vụ cũng như mối quan hệ giữa các tác vụ dự án trong dạng xem đường thời gian trực quan.

Bao gồm

Bao gồm
Bao gồm

Cộng tác và giao tiếp

Cùng nhau thực hiện các dự án với Microsoft Teams.

Bao gồm

Bao gồm
Bao gồm

Đồng tác giả

Làm việc cùng các bên liên quan và thành viên nhóm để đồng thời chỉnh sửa và cập nhật danh sách tác vụ, lịch biểu dự án cùng nhiều nội dung khác.

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Lập kế hoạch và lên lịch cho dự án

Bao gồm các công cụ lên lịch quen thuộc để giao các tác vụ dự án cho thành viên nhóm và sử dụng các dạng xem khác nhau, như Lưới, Bảng và Đường thời gian (biểu đồ Gantt) để giám sát lịch biểu.

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Báo cáo

Sử dụng báo cáo được dựng sẵn để theo dõi tiến độ các dự án, tài nguyên, chương trình và danh mục dự án của bạn.

Không bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Lộ trình

Xây dựng lộ trình trực quan, mang tính tương tác bằng cách tổng hợp các loại dự án khác nhau trong toàn tổ chức của bạn để quan sát tốt hơn.

Quyền truy nhập chỉ đọc

Bao gồm

Bao gồm

Gửi bảng chấm công hàng tuần

Ghi lại thời gian đã sử dụng trong và ngoài dự án để phục vụ cho việc lập bảng lương, hóa đơn và các tác vụ kinh doanh khác.

Không bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Quản lý tài nguyên

Xác định nhóm dự án, yêu cầu tài nguyên cho dự án, rồi giao tác vụ dự án cho những tài nguyên đó.

Không bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Ứng dụng khách trên máy tính

Sử dụng ứng dụng Project trên máy tính, được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật. Một giấy phép sử dụng được cho tối đa 5 PC với mỗi người.

Không bao gồm

Included

Trên tối đa 5 PC

Included

Trên tối đa 5 PC

Lựa chọn và tối ưu hóa danh mục dự án

Đặt ra các kịch bản danh mục dự án khác nhau để xác định con đường chiến lược tốt nhất bằng cách xem xét kỹ các đề xuất dự án dựa trên các yếu tố thúc đẩy kinh doanh chiến lược.

Không bao gồm

Không bao gồm

Bao gồm

Quản lý nhu cầu

Thu thập và đánh giá các ý tưởng dự án từ mọi nơi trong tổ chức thông qua một quy trình tiêu chuẩn hóa.

Không bao gồm

Không bao gồm

Bao gồm

Lập kế hoạch và quản lý tài nguyên doanh nghiệp

Xem và so sánh cách các tài nguyên được sử dụng trong các dự án để tối ưu hóa nhiệm vụ.

Không bao gồm

Không bao gồm

Bao gồm

USD$10.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
USD$30.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
USD$55.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

  

  

  

Bạn đang tìm thêm thông tin?

* Các sản phẩm có trong Gói Project 3 và Gói Project 5 bao gồm:
• Project cho web
• Project Online
• Ứng dụng khách Project Online trên máy tính
​​​​​
Tìm hiểu thêm về các sản phẩm có trong những gói này.

Theo dõi Project

Theo dõi blog Project

Theo dõi Project trên Twitter

Theo dõi Project trên Facebook

Theo dõi Project trên LinkedIn

Tìm thông tin dành cho

Chuyên gia CNTT

Nhà phát triển