Microsoft Project

Làm quen với ứng dụng Project đơn giản, mạnh mẽ, được định hình lại dành cho tất cả mọi người.

Animated sequence showing a timeline being adjusted in Microsoft Project.

Luôn sắp xếp khoa học, tập trung và nắm quyền kiểm soát. Giải quyết mọi thứ từ các dự án nhỏ đến các sáng kiến ​​lớn. Có thể bạn là người quản lý dự án hoặc không, tuy nhiên giờ đây bạn có khả năng trở thành người chỉ huy của mọi dự án với một ứng dụng mạnh mẽ, dễ sử dụng.


Sức mạnh để đơn giản hóa việc quản lý dự án

Animated sequence showing task start dates being revised in Project

Dễ dàng theo sát tiến độ

Dễ dàng lập kế hoạch cho dự án của bạn với sức mạnh của chức năng lên lịch biểu linh động, dựa trên nỗ lực cần thiết, thời gian dự án và các thành viên nhóm được phân bổ.

Cải thiện tầm nhìn và kết quả của bạn với nghiệp vụ thông minh

Tạo bảng điều khiển tương tác để xem trạng thái tổng thể và truy sâu xuống chi tiết của các dự án và chương trình, sử dụng hình ảnh trực quan hóa Power BI*.

Two people seated at a workstation looking at a monitor
Animation showing parts of a workflow involving Project and Teams

Sử dụng sức mạnh để đổi mới

Xây dựng trải nghiệm trên máy tính hoặc thiết bị di động bạn muốn và dễ dàng tạo quy trình làm việc tự động. Tất cả với một nền tảng bảo mật, linh hoạt được xây dựng trên Azure, đám mây doanh nghiệp đáng tin cậy của thế giới.

Bắt đầu sử dụng Project


Theo dõi Project

*Được bán riêng.