Photograph of a person standing in front of a desk and looking at two large desktop monitors

Gói Project 3

Sở hữu khả năng quản lý dự án và phát hành mạnh mẽ trong đám mây, ngoài ra luôn sắp xếp khoa học và đảm bảo theo sát các dự án, tài nguyên cũng như nhóm.
• Sử dụng tính năng theo dõi trạng thái và lập kế hoạch, cũng như lên lịch và tính chi phí hiệu quả và dễ dàng.
• Cộng tác với người khác từ hầu như mọi nơi.
• Gán tài nguyên với các chức năng quản lý tài nguyên.
• Mỗi giấy phép đăng ký người dùng cho phép cài đặt đồng thời tối đa năm bản của ứng dụng Project Online trên máy tính.

Trao đổi với chuyên gia

Để trao đổi với chuyên gia bán hàng, hãy gọi 12032203.Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

USD$30.00 người dùng/tháng
Giá chưa bao gồm thuế.
Tổng quan Yêu cầu

Quản lý dự án trực tuyến linh hoạt

Bắt đầu nhanh với Gói Project 3 và sở hữu các chức năng quản lý dự án mạnh mẽ để lập kế hoạch và quản lý các dự án của tổ chức bạn từ hầu như mọi nơi.

Tính năng

 • Xem đường thời gian được trực quan hóa

  Hiểu rõ mối quan hệ giữa các tác vụ với sự trợ giúp từ đường dẫn tác vụ được tô sáng trong dạng xem đường thời gian.

 • Đơn giản hóa công việc với trải nghiệm trực quan

  Bắt đầu nhanh và làm việc trực quan với trải nghiệm người dùng nhất quán và dễ sử dụng trên toàn Microsoft 365.

 • Sở hữu các mẫu tốt nhất

  Sử dụng các mẫu tích hợp sẵn từ trong Project hoặc truy nhập Office.com để có quyền truy nhập vào các kế hoạch dự án tốt nhất.

 • Cộng tác và liên lạc dễ dàng

  Sử dụng Project và Microsoft Teams* để cộng tác trên các dự án, bao gồm khả năng chia sẻ tệp, trò chuyện, họp và nhiều tính năng khác.

 • Theo dõi lộ trình

  Trực quan hóa tiến độ trên các dự án, chương trình và danh mục dự án bằng cách kết nối các dự án khác nhau trong một dạng xem duy nhất. Chọn những sáng kiến bạn muốn xem và thêm các giai đoạn, mốc và ngày quan trọng.

 • Đưa ra quyết định đủ thông tin

  Sử dụng đường cơ sở để giúp bạn theo dõi và so sánh tiến độ thực tế với kế hoạch dự án ban đầu.

 • Tạo báo cáo

  Nhận thông tin chuyên sâu, truyền đạt thông tin đến các bên liên quan cũng như đạt được kết quả với sự trợ giúp từ các báo cáo tích hợp sẵn mạnh mẽ, như tổng quan về công việc còn lại và tài nguyên.

 • Điều chỉnh hoạt động quản lý dự án của bạn

  Tận dụng Microsoft Power Platform để tùy chỉnh nhu cầu quản lý dự án của bạn sao cho phù hợp nhất với tổ chức bạn.

Tìm hiểu thêm về Gói Project 3

* Giấy phép được bán riêng.

Giá được hiển thị theo tháng. Nếu bạn là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị thanh toán, bạn cần có cam kết hàng năm để mua hàng trực tuyến. Bạn có thể chọn thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm. Trong Trung tâm quản trị Microsoft 365, người quản trị toàn cầu và người quản trị thanh toán có thể chọn các gói cam kết hàng tháng hoặc hàng năm.

Toàn bộ người quản trị không phải là người quản trị toàn cầu và người quản trị thanh toán đều có thể mua trực tuyến đăng ký hàng tháng.