Photograph of four people seated around a conference table having a conversation

Gói Project 5

Dẫn dắt mọi dự án bằng giải pháp quản lý dự án và danh mục dự án trên nền điện toán đám mây phù hợp với những người quản lý tài nguyên và danh mục dự án cũng như những người quản trị giải pháp.

Gói Project 5 tích hợp tất cả chức năng của Gói Project 3, cộng với:

• Quản lý nhu cầu
• Quản lý tài nguyên doanh nghiệp
• Phân tích và tối ưu hóa danh mục dự án

Trao đổi với chuyên gia

Để trao đổi với chuyên gia bán hàng, hãy gọi 12032203.Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

USD$55.00 người dùng/tháng
cam kết hàng năm
Giá chưa bao gồm thuế.
Tổng quan Yêu cầu

Quản lý danh mục đầu tư dự án trực tuyến

Bắt đầu nhanh với Gói Project 5 và sở hữu các chức năng quản lý dự án mạnh mẽ để lập kế hoạch, ưu tiên và quản lý các khoản đầu tư dự án và danh mục dự án của tổ chức bạn từ hầu như mọi nơi.

Tính năng

 • [Noalt]

  Chọn dạng xem của bạn

  Làm việc với người khác trên cùng một dự án bằng cách sử dụng dạng xem dự án bạn thích dù đó là dạng xem lưới, bảng hay đường thời gian.

 • [Noalt]

  Tổng hợp tài nguyên

  Có được một dạng xem duy nhất về tất cả các tài nguyên của bạn để hiểu nguồn lực và tình trạng sẵn có nhằm thực thi danh mục dự án.

 • [Noalt]

  Truy nhập mọi lúc, mọi nơi

  Cho phép các nhóm xem, chỉnh sửa, gửi và cộng tác trên dự án, danh mục dự án và công việc hàng ngày từ mọi nơi.

 • [Noalt]

  Làm việc với các ứng dụng Office

  Tận hưởng khả năng kết nối phong phú và đạt điều nhiều thành quả hơn nữa cùng các ứng dụng quen thuộc như Word, Excel và PowerPoint, cộng thêm Teams, OneDrive và SharePoint trong Microsoft 365.

 • [Noalt]

  Theo dõi lộ trình

  Trực quan hóa tiến độ trên các dự án, chương trình và danh mục dự án bằng cách kết nối các dự án khác nhau trong một dạng xem duy nhất. Chọn những sáng kiến bạn muốn xem và thêm các giai đoạn, mốc và ngày quan trọng.

 • [Noalt]

  Tạo báo cáo

  Có được thông tin chuyên sâu và thông tin hữu dụng có thể được truyền đạt đến các bên liên quan và cổ đông với các báo cáo tích hợp sẵn mạnh mẽ như tổng quan về tài nguyên và công việc còn lại.

 • [Noalt]

  Cộng tác và liên lạc dễ dàng

  Sử dụng Project và Microsoft Teams* để cộng tác trên các dự án, bao gồm khả năng chia sẻ tệp, trò chuyện, họp và nhiều tính năng khác.

 •   

    

Tìm hiểu thêm về Gói Project 5

* Giấy phép được bán riêng.