Windows 10 và Windows 11 trong cấu hình đám mây

Dễ dàng chuyển đổi các PC chạy Windows 10 và Windows 11thành các điểm cuối đám mây được hợp lý hóa và dễ quản lý.

A laptop running Windows 11.

Cấu hình thiết bị được đơn giản hóa cho phương thức làm việc kết hợp

Công việc quản lý được đơn giản hóa

Tất cả ứng dụng, người dùng và hoạt động bảo mật đều được quản lý từ nền tảng quản lý điểm cuối hợp nhất dẫn đầu ngành1.

Được tối ưu hóa cho năng suất

Quyền truy nhập vào các ứng dụng và công cụ mà nhân viên cần có để thành công.

Khả năng bảo mật tích hợp sẵn

Bảo mật được tích hợp trong Microsoft 3652 và Windows 10/11 giúp bảo vệ nhân viên, dữ liệu và tài nguyên của công ty.

Các kịch bản về cấu hình đám mây

Đặt cấu hình cho thiết bị chạy Windows 10 và 11 sử dụng cấu hình được đề xuất cho người dùng có nhu cầu tập trung vào dòng công việc.

Cách thức hoạt động

Thiết bị chạy Windows 10 và Windows 11 trở nên an toàn, hiệu quả và dễ dàng quản lý các điểm cuối với Windows trong cấu hình đám mây bằng cách sử dụng cấu hình thiết bị do Microsoft đề xuất.

1. Danh tính trên nền điện toán đám mây

Nhân viên được đăng ký với Azure Active Directory để có trải nghiệm đăng nhập một lần dễ dàng cùng quyền truy nhập an toàn vào các ứng dụng và tài nguyên của công ty.

2. Khả năng quản lý trên nền điện toán đám mây

Sử dụng Microsoft Endpoint Manager cho các hành động bảo mật điểm cuối, quản lý thiết bị và đám mây thông minh.

3. Các ứng dụng được chọn lọc cho CNTT

Đặt cấu hình thiết bị với Microsoft Edge, Microsoft Teams và dung lượng lưu trữ dữ liệu trong Microsoft OneDrive. Tùy ý cài đặt các ứng dụng Microsoft 365 cùng các ứng dụng lĩnh vực kinh doanh thiết yếu, được cung cấp trực tiếp hoặc thông qua trực quan hóa máy tính/ứng dụng.

Tài nguyên

Hướng dẫn về cấu hình Windows trong đám mây

Tài liệu về cấu hình Windows trong đám mây dành cho Chuyên gia CNTT

Windows Autopilot

Câu hỏi thường gặp

|

Về cơ bản thì cấu hình đám mây chính là cấu hình thiết bị mà Microsoft đề xuất dành cho Windows 10/11, được tối ưu hóa trên đám mây cho những người dùng có nhu cầu đặc thù trong quy trình làm việc. Người quản trị CNTT sử dụng Microsoft Endpoint Manager để áp dụng một cấu hình tiêu chuẩn, trên nền điện toán đám mây, dễ quản lý của Windows 10/11 cho một tập hợp các thiết bị mới hoặc hiện có được chọn. Cấu hình này hoạt động trên các thiết bị chạy Windows 10/11 Pro hoặc Windows 10/11 cho Doanh nghiệp và có thể phù hợp với những nhân viên chỉ cần một số lượng hạn chế các ứng dụng được bộ phận CNTT chọn lọc và phê duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu mục tiêu của họ trong quy trình làm việc. Các tài khoản người dùng được đăng ký trong Azure Active Directory và thiết bị đều được đăng ký để quản lý trên đám mây trong Intune, do đó, chúng được cập nhật tự động với các bản cập nhật sản phẩm và bảo mật liên tục.

Không. Cấu hình đám mây KHÔNG phải là phiên bản hay chế độ mới của Windows, do đó không có sự phụ thuộc nào vào phần cứng mới, cũng không có giới hạn nào về hệ điều hành để bạn phải lo lắng. Nói tóm lại, cấu hình đám mây là một cấu hình chuẩn hóa và dễ quản lý có thể được áp dụng cho các thiết bị PC chạy Windows 10/11 Pro, Windows 10/11 cho Doanh nghiệp hoặc Windows 10/11 cho Giáo dục. Cấu hình này được triển khai qua Microsoft Endpoint Manager.

Bạn có thể dùng mọi phiên bản kênh nửa năm một lần của Windows 10/11 Pro, Windows 10/11 cho Doanh nghiệp hoặc Windows 10/11 cho Giáo dục. Vui lòng xem Tổng quan và hướng dẫn thiết lập để biết chi tiết.

Cấu hình đám mây có thể phù hợp với bất kỳ ai có thể thực hiện vai trò của mình qua việc dùng kết hợp trình duyệt, Microsoft Teams, email, ứng dụng năng suất tùy chọn và một số lượng hạn chế các ứng dụng dòng doanh nghiệp nội bộ được phân phối trực tiếp đến thiết bị hoặc thông qua trực quan hóa máy tính/ứng dụng. Bạn có thể dùng cấu hình chuẩn hóa này cho nhiều trường hợp khác nhau như chuẩn hóa cấu hình thiết bị giữa các phòng ban, hỗ trợ làm việc từ xa với trực quan hóa và cấu hình thiết bị đơn giản hoặc hỗ trợ học viên và giáo viên.

Cấu hình đám mây đã sẵn sàng hoạt động ngay hôm nay và có thể được triển khai cho bất kỳ thiết bị nào mà bạn có giấy phép Windows 10/11 Pro, Windows 10/11 cho Doanh nghiệp hoặc Windows 10/11 cho Giáo dục hợp lệ. Tương tự như cách quản lý thiết bị chạy Windows 10/11 hiện nay, bạn có thể áp dụng, loại bỏ và thay đổi cấu hình đám mây bất kỳ lúc nào bằng Microsoft Endpoint Manager.

Sử dụng kịch bản có hướng dẫn được cung cấp trong Trung tâm quản trị Microsoft Endpoint Manager hoặc bạn có thể tự áp dụng cấu hình theo cách thủ công với các bước được đề xuất trong mục Tổng quan và Hướng dẫn thiết lập.

Sử dụng Windows trong cấu hình đám mây như một phần của giải pháp năng suất, tính di động và bảo mật hoàn chỉnh

1. Gartner đã công nhận Microsoft là Đơn vị dẫn đầu trong Magic Quadrant về Quản lý điểm cuối hợp nhất năm 2020 dựa trên Độ hoàn chỉnh của tầm nhìn và Khả năng thực thi ở thị trường Quản lý điểm cuối hợp nhất.
2. Đăng ký được bán riêng.