Ngày xuất bản:
Ngày có hiệu lực: 15/8/2022
Thỏa thuận dịch vụ của Microsoft
Quyền bảo mật của bạnQuyền bảo mật của bạn1_YourPrivacy
Tóm tắt

1. Quyền bảo mật của bạn. Quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng đối với chúng tôi. Vui lòng đọc Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) ("Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft") vì tài liệu này mô tả các loại dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn và thiết bị của bạn ("Dữ liệu"), cách bạn sử dụng Dữ liệu và các cơ sở pháp lý chúng tôi phải xử lý Dữ liệu của bạn. Điều khoản về Quyền riêng tư cũng mô tả cách Microsoft sử dụng nội dung của bạn, tức là nội dung bạn trao đổi với những người khác; bài đăng do bạn gửi cho Microsoft qua Dịch vụ; cùng tệp, ảnh, tài liệu, âm thanh, tác phẩm kỹ thuật số, truyền trực tuyến và video mà bạn tải lên, lưu trữ, truyền phát hoặc chia sẻ thông qua Dịch vụ ("Nội dung của bạn"). Khi việc xử lý được dựa trên sự chấp thuận và phạm vi pháp luật cho phép, bằng việc đồng ý với những Điều khoản này, bạn đồng ý với việc Microsoft thu thập, sử dụng và công bố Nội dung và Dữ liệu của bạn như mô tả trong Điều khoản về Quyền riêng tư. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo riêng và yêu cầu bạn đồng ý như được nhắc đến trong Điều khoản về Quyền riêng tư.

Nội dung đầy đủ
Nội dung của bạnNội dung của bạn2_yourContent
Tóm tắt

2. Nội dung của bạn. Nhiều Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn lưu trữ hoặc chia sẻ Nội dung của bạn hoặc nhận tài liệu từ những người khác. Chúng tôi không có quyền sở hữu Nội dung của bạn. Nội dung của bạn vẫn là Nội dung của bạn và bạn chịu trách nhiệm đối với nội dung đó.

 • a. Khi bạn chia sẻ Nội dung của mình với người khác, bạn hiểu rằng họ có thể sử dụng, lưu, ghi, tái bản, truyền phát, truyền, chia sẻ và hiển thị Nội dung của bạn nhằm mục đích rằng bạn cung cấp Nội dung công khai trên các Dịch vụ, mà không phải bồi thường cho bạn. Nếu bạn không muốn người khác có khả năng đó thì đừng sử dụng Dịch vụ để chia sẻ Nội dung của bạn. Bạn chứng nhận và đảm bảo rằng trong thời hạn của các Điều khoản này, bạn có (và sẽ có) mọi quyền cần thiết để Nội dung của mình được tải lên, lưu trữ hoặc chia sẻ trên hoặc qua Dịch vụ và rằng việc thu thập, sử dụng và lưu giữ Nội dung của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ luật lệ hoặc quyền nào của người khác. Microsoft không sở hữu, kiểm soát, xác mình, thanh toán cho, xác nhận hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Nội dung của bạn và không thể chịu trách nhiệm cho Nội dung của bạn hoặc các tài liệu mà những người khác tải lên, lưu trữ hoặc chia sẻ bằng cách sử dụng Dịch vụ.
 • b. Trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn và những người khác, để bảo vệ bạn và Dịch vụ và để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft, bạn cấp cho Microsoft giấy phép sở hữu trí tuệ toàn cầu và không độc quyền để sử dụng Nội dung của bạn, ví dụ: để sao chép, giữ lại, truyền, định dạng lại, hiển thị và phân phối Nội dung của bạn qua các công cụ giao tiếp trên Dịch vụ. Nếu bạn xuất bản Nội dung của mình trong các lĩnh vực của Dịch vụ khi được cung cấp rộng rãi trực tuyến mà không có hạn chế, Nội dung của bạn có thể xuất hiện trong các trình diễn hoặc tài liệu quảng bá Dịch vụ. Một số Dịch vụ được hỗ trợ bằng quảng cáo. Kiểm soát cách Microsoft cá nhân hóa quảng cáo có tại https://choice.live.com. Chúng tôi không sử dụng nội dung bạn nói trong email, trò chuyện, cuộc gọi video hoặc thư thoại hay tài liệu, ảnh hoặc tệp cá nhân khác của bạn để nhắm mục tiêu quảng cáo tới bạn. Chính sách quảng cáo của chúng tôi được đề cập chi tiết trong Điều khoản về Quyền riêng tư.
Nội dung đầy đủ
Quy tắc ứng xửQuy tắc ứng xử3_codeOfConduct
Tóm tắt

3. Quy tắc Ứng xử.

 • a. Khi đồng ý với các Điều khoản này, bạn đồng ý rằng trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ tuân theo các quy tắc sau:
  • i. Không làm gì bất hợp pháp.
  • ii. Không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào nhằm lợi dụng, hãm hại hoặc đe dọa xâm hại đến trẻ em.
  • iii. Không gửi spam hoặc tham gia vào hành vi lừa đảo. Spam là email hàng loạt, bài đăng, yêu cầu liên hệ, SMS (tin nhắn văn bản), tin nhắn tức thì hoặc các phương tiện liên lạc điện tử tương tự không mong muốn. Lừa đảo là hành vi gửi email hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác để lôi kéo người nhận tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm một cách gian lận hoặc trái phép, chẳng hạn như mật khẩu, ngày sinh, Số an sinh xã hội, số hộ chiếu, thông tin thẻ tín dụng, thông tin tài chính hoặc thông tin nhạy cảm khác, hoặc để có quyền tiếp cận hồ sơ hoặc sổ sách, rò rỉ tài liệu hoặc thông tin nhạy cảm khác, khoản thanh toán và/hoặc lợi ích tài chính.
  • iv. Không hiển thị công khai hoặc sử dụng Dịch vụ để chia sẻ nội dung hoặc tài liệu không phù hợp (ví dụ: ảnh khỏa thân, loạn dâm với súc vật, khiêu dâm, ngôn từ xúc phạm, hình ảnh bạo lực hoặc hoạt động tội phạm) hoặc Nội dung hay tài liệu không tuân thủ luật pháp hoặc quy định của địa phương.
  • v. Không tham gia vào hoạt động gian lận, sai trái hoặc gây hiểu lầm (ví dụ: hỏi xin tiền theo cách lừa đảo, mạo danh người khác, thao túng Dịch vụ để tăng số lượt chơi hoặc tác động đến thứ hạng, mức đánh giá hoặc nhận xét) hoặc phỉ báng hay bôi nhọ.
  • vi. Không phá hủy bất kỳ hạn chế nào về quyền truy cập hoặc khả năng cung cấp Dịch vụ.
  • vii. Không tham gia vào hoạt động gây nguy hại cho bạn, các dịch vụ hoặc hành vi khác (ví dụ: truyền vi-rút, đeo bám, đăng nội dung khủng bố hoặc bạo lực nghiêm trọng, phát ngôn có tính chất thù ghét hoặc ủng hộ hành vi bạo lực với người khác).
  • viii. Không vi phạm quyền của người khác (ví dụ như chia sẻ bất hợp pháp nhạc có bản quyền hoặc tài liệu có bản quyền khác, bán lại hoặc cách phát tán khác cho Bản đồ Bing hoặc ảnh).
  • ix. Không tham gia vào hoạt động vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền bảo vệ dữ liệu của người khác.
  • x. Không giúp người khác vi phạm các quy tắc này.
 • b. Thực thi. Nếu bạn vi phạm các Điều khoản này, chúng tôi có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn hoặc chúng tôi có thể đóng tài khoản Microsoft của bạn theo quyết định của riêng mình. Chúng tôi cũng có thể chặn việc gửi liên lạc (như email, chia sẻ tệp hoặc tin nhắn tức thời) đến hoặc từ Dịch vụ như là một phần nỗ lực thực thi các Điều khoản này hoặc chúng tôi có thể xóa hay từ chối xuất bản Nội dung của bạn vì bất kỳ lý do nào. Khi điều tra các vi phạm cáo buộc về các Điều khoản này, Microsoft giữ quyền xem xét Nội dung của bạn để giải quyết vấn đề và bạn ủy quyền cho việc xem xét đó ở đây. Tuy nhiên, chúng tôi không thể giám sát toàn bộ Dịch vụ và không cố gắng làm như vậy.
 • c. Đăng ký Dịch vụ Xbox. Nhấp vào đây (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868531) để biết thêm thông tin về cách áp dụng Quy tắc ứng xử này cho tất cả các Dịch vụ Xbox, bao gồm các trò chơi của Xbox Game Pass, Games for Windows Live và Xbox Game Studios, ứng dụng, dịch vụ và nội dung do Microsoft cung cấp. Sự vi phạm Quy tắc ứng xử qua Dịch vụ Xbox (được nêu trong mục 13.a.i) có thể dẫn đến biện pháp tạm ngưng hoặc cấm tham gia Dịch vụ Xbox, bao gồm cả việc tịch thu giấy phép nội dung, khoảng thời gian là Thành viên Vàng Xbox và số dư trong tài khoản Microsoft được liên kết với tài khoản.
 • d. Nguyên tắc cho cộng đồng Microsoft Start. Nguyên tắc cho cộng đồng Microsoft Start (https://www.msn.com/en-au/community/guideline) chi phối hoạt động tương tác của người dùng đã đăng ký với các tin tức và nội dung được tạo chuyên nghiệp trên dịch vụ đó. Sự vi phạm Quy tắc ứng xử qua Nguyên tắc cho cộng đồng Microsoft Start có thể dẫn đến biện pháp tạm ngưng hoặc cấm bình luận trong cộng đồng hay chấm dứt hoạt động của tài khoản Microsoft.
Nội dung đầy đủ
Sử dụng Dịch vụ & Hỗ trợSử dụng dịch vụ & Hỗ trợ4_usingTheServicesSupport
Tóm tắt

4. Sử dụng Dịch vụ và Hỗ trợ.

 • a. Tài khoản Microsoft. Bạn cần có tài khoản Microsoft để truy cập nhiều Dịch vụ. Tài khoản Microsoft của bạn cho phép bạn đăng nhập vào sản phẩm, trang web và dịch vụ do Microsoft và một số đối tác của Microsoft cung cấp.
  • i. Tạo tài khoản. Bạn có thể tạo một tài khoản Microsoft bằng cách đăng ký trực tuyến. Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ thông tin sai trái, không chính xác hoặc sai lệch nào khi đăng ký tài khoản Microsoft. Trong một số trường hợp, bên thứ ba, như nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn có thể đã gán tài khoản Microsoft cho bạn. Nếu bạn nhận tài khoản Microsoft từ bên thứ ba, bên thứ ba đó có thể có các quyền bổ sung đối với các tài khoản của bạn như khả năng truy cập hoặc xóa tài khoản Microsoft của bạn. Hãy xem lại bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà bên thứ ba đã cung cấp cho bạn vì Microsoft không chịu trách nhiệm liên quan tới các điều khoản bổ sung này. Nếu bạn tạo tài khoản Microsoft thay cho một thực thể như doanh nghiệp hoặc người sử dụng lao động của bạn, bạn cam kết rằng bạn có thẩm quyền pháp lý để ràng buộc thực thể đó với các Điều khoản này. Bạn không được chuyển thông tin đăng nhập tài khoản Microsoft của mình cho người dùng hoặc tổ chức khác. Để bảo vệ tài khoản của bạn, hãy giữ bí mật mật khẩu và thông tin chi tiết về tài khoản của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả hoạt động diễn ra trong tài khoản Microsoft của mình.
  • ii. Sử dụng Tài khoản. Bạn phải sử dụng tài khoản Microsoft để giữ cho tài khoản luôn hoạt động. Điều này nghĩa là bạn phải đăng nhập vào ít nhất một lần trong khoảng thời gian 2 năm để giữ tài khoản Microsoft và các Dịch vụ có liên quan của mình hoạt động trừ khi chính sách về hoạt động của tài khoản Microsoft (có tại https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738) hay một đề nghị sử dụng có trả phí một phần Dịch vụ quy định về khoảng thời gian dài hơn. Nếu bạn chưa đăng ký trong thời gian này, chúng tôi sẽ giả dụ tài khoản Microsoft của bạn không hoạt động và sẽ đóng tài khoản này cho bạn. Vui lòng xem mục 4.a.iv.2 để biết hậu quả tài khoản Microsoft bị đóng. Bạn phải đăng nhập vào hộp thư đến Outlook.com và OneDrive (riêng biệt) của mình ít nhất một năm một lần, nếu không chúng tôi sẽ đóng hộp thư đến Outlook.com và OneDrive. Nếu chúng tôi có lý do nghi ngờ về nguy cơ tài khoản Microsoft đang bị một bên thứ ba sử dụng theo cách gian lận (ví dụ: do xâm phạm tài khoản), Microsoft có thể tạm ngừng tài khoản của bạn cho tới khi bạn có thể xác nhận lại quyền sở hữu. Dựa trên bản chất của hành vi xâm phạm, chúng tôi có thể được yêu cầu vô hiệu hóa quyền truy cập vào một số hoặc tất cả Nội dung của Bạn. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi truy cập tài khoản Microsoft của mình, vui lòng truy cập trang web sau: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.
  • iii. Trẻ em và tài khoản. Bằng việc tạo tài khoản Microsoft hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản này và tuyên bố rằng bạn đủ tuổi "thành niên" hoặc "chịu trách nhiệm pháp lý" tại nơi bạn sinh sống hoặc bạn có cha mẹ/người giám hộ hợp pháp đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các Điều khoản này thay mặt bạn. Nếu bạn không biết mình đã đến tuổi thành niên hoặc phải "chịu trách nhiệm pháp lý" tại nơi bạn sinh sống hay chưa hoặc bạn không hiểu mục này, vui lòng yêu cầu cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp giúp đỡ. Nếu bạn là cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên, bạn và trẻ vị thành niên chấp nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các Điều khoản này và chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động sử dụng tài khoản Microsoft hoặc Dịch vụ, kể cả các lần mua hàng, dù tài khoản của trẻ vị thành niên hiện đang mở hay được tạo sau.
  • iv. Đóng tài khoản của bạn.
   • 1. Bạn có thể hủy Dịch vụ cụ thể hoặc đóng tài khoản Microsoft của mình bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào. Để đóng tài khoản Microsoft của bạn, vui lòng truy cập https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Khi yêu cầu chúng tôi đóng tài khoản Microsoft của bạn, bạn có thể chọn đặt tài khoản ở trạng thái tạm ngưng trong 30 hoặc 60 ngày trong trường hợp bạn thay đổi quyết định. Sau khoảng thời gian 30 hoặc 60 ngày đó, tài khoản Microsoft của bạn sẽ bị đóng. Vui lòng xem mục 4.a.iv.2 bên dưới để biết giải thích về những việc sẽ diễn ra khi tài khoản Microsoft của bạn bị đóng. Đăng nhập lại trong khoảng thời gian tạm ngưng đó sẽ kích hoạt lại tài khoản Microsoft của bạn.
   • 2. Nếu tài khoản Microsoft của bạn bị đóng (dù là do bạn hay do chúng tôi) thì một số việc sẽ xảy ra. Trước tiên, quyền sử dụng tài khoản Microsoft của bạn để truy cập vào Dịch vụ sẽ ngừng ngay lập tức. Thứ hai, chúng tôi sẽ xóa Dữ liệu hoặc Nội dung của bạn được liên kết với tài khoản Microsoft hay nói cách khác là ngắt liên kết nội dung đó với bạn và tài khoản Microsoft của bạn (trừ khi chúng tôi bắt buộc phải giữ, trả lại hoặc chuyển nội dung đó cho bạn theo luật hoặc một bên thứ ba được bạn xác định). Bạn nên có kế hoạch sao lưu thông thường vì Microsoft sẽ không thể truy xuất Nội dung hoặc Dữ liệu của mình sau khi tài khoản của bạn bị đóng. Thứ ba, bạn có thể mất quyền truy cập vào sản phẩm mà bạn nhận được.
 • b. Tài khoản cơ quan hoặc trường học. Bạn có thể đăng nhập vào các dịch vụ nhất định của Microsoft bằng địa chỉ email của cơ quan hoặc trường học. Nếu thực hiện việc này, bạn đồng ý rằng chủ sở hữu miền liên kết với địa chỉ email của bạn có thể được thông báo về sự tồn tại của tài khoản Mircosoft của bạn cũng như là các gói đăng ký liên quan đến tài khoản. Chủ sở hữu miền cũng có quyền kiểm soát và quản trị tài khoản, truy cập và xử lý Dữ liệu, bao gồm nội dung trao đổi và các tệp của bạn. Bên cạnh đó, Microsoft có thể thông báo cho chủ sở hữu miền nếu tài khoản hay Dữ liệu bị xâm phạm. Bạn cũng đồng ý thêm rằng việc bạn sử dụng các dịch vụ Microsoft có thể phải chịu sự chi phối của các thỏa thuận giữa Microsoft với bạn hoặc tổ chức của bạn cũng như việc các Điều khoản này có thể không áp dụng. Nếu bạn đã có tài khoản Microsoft và bạn sử dụng địa chỉ email của cơ quan hoặc trường học riêng để truy cập Dịch vụ được đề cập trong các Điều khoản này thì bạn có thể được nhắc cập nhật địa chỉ email được liên kết với tài khoản Microsoft của mình để tiếp tục truy cập các Dịch vụ đó.
 • c. Thiết bị/gói dữ liệu bổ sung. Để sử dụng nhiều Dịch vụ, bạn cần có kết nối Internet và/hoặc gói dữ liệu/gói di động. Bạn cũng có thể cần thêm thiết bị như tai nghe, máy ảnh hoặc micrô. Bạn chịu trách nhiệm cung cấp tất cả kết nối, gói và thiết bị cần thiết để sử dụng Dịch vụ và trả phí do nhà cung cấp kết nối, gói và thiết bị của bạn tính. Các khoản phí đó là khoản phí bổ sung cho mọi khoản phí mà bạn đã trả cho Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi sẽ không hoàn lại cho bạn khoản phí đó. Hãy kiểm tra với nhà cung cấp để xác định xem liệu có bất cứ khoản phí nào như vậy có thể được áp dụng cho bạn hay không.
 • d. Thông báo Dịch vụ. Khi có thông báo chúng tôi cần phải cho bạn biết về Dịch vụ bạn sử dụng, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo về Dịch vụ. Nếu bạn đã cung cấp địa chỉ email hoặc số điện thoại liên quan đến tài khoản Microsoft của mình cho chúng tôi thì chúng tôi có thể gửi thông báo về Dịch vụ cho bạn qua email hoặc qua SMS (tin nhắn văn bản), bao gồm cả việc xác minh danh tính của bạn trước khi đăng ký số điện thoại di động và xác minh giao dịch mua hàng của bạn. Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn thông báo về Dịch vụ bằng các cách khác (ví dụ như bằng tin nhắn trong sản phẩm). Mức cước dữ liệu hoặc nhắn tin có thể được áp dụng khi nhận thông báo qua SMS.
 • e. Hỗ trợ. Hỗ trợ khách hàng đối với một số Dịch vụ có tại support.microsoft.com (https://support.microsoft.com). Các Dịch vụ nhất định có thể cung cấp hỗ trợ khách hàng riêng biệt hoặc bổ sung, tùy theo các điều khoản có tại www.microsoft.com/support-service-agreement, trừ khi được chỉ định. Hỗ trợ có thể không có sẵn cho các phiên bản xem trước hoặc beta của các tính năng hoặc Dịch vụ. Dịch vụ có thể không tương thích với phần mềm hoặc các dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp. Ngoài ra, bạn chịu trách nhiệm tự làm quen với các yêu cầu tương thích.
 • f. Kết thúc các Dịch vụ của bạn. Nếu Dịch vụ của bạn bị hủy (dù là do bạn hay do chúng tôi), trước tiên, quyền truy cập vào các Dịch vụ của bạn sẽ ngừng ngay lập tức và giấy phép đối với phần mềm của bạn liên quan đến Dịch vụ cũng kết thúc. Thứ hai, chúng tôi sẽ xóa Dữ liệu hoặc Nội dung của bạn liên kết với Dịch vụ, hoặc ngắt liên kết nội dung đó với bạn và tài khoản Microsoft của bạn theo những cách khác (trừ khi theo luật, chúng tôi bắt buộc phải giữ, trả lại hoặc chuyển nội dung đó cho bạn hoặc một bên thứ ba được bạn xác định). Kết quả là bạn không còn có thể truy cập vào bất kỳ Dịch vụ nào nữa (hoặc vào Nội dung của bạn mà bạn đã lưu trữ trong các Dịch vụ đó). Bạn nên có kế hoạch sao lưu thường xuyên. Thứ ba, bạn có thể mất quyền truy cập vào sản phẩm mà bạn nhận được. Nếu bạn đã hủy tài khoản Microsoft và không có tài khoản nào khác có thể truy cập vào Dịch vụ thì Dịch vụ của bạn có thể bị hủy ngay lập tức.
Nội dung đầy đủ
Sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ của Bên thứ baSử dụng Ứng dụng và Dịch vụ của Bên thứ ba5_usingThird-PartyAppsAndServices
Tóm tắt

5. Sử dụng Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba Dịch vụ có thể cho phép bạn truy cập hoặc nhận các sản phẩm, dịch vụ, trang web, liên kết, nội dung, tài liệu, trò chơi, kỹ năng, tích hợp, bot hoặc ứng dụng từ các bên thứ ba độc lập (các công ty hoặc những người không phải là Microsoft) ("Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba"). Nhiều Dịch vụ của chúng tôi cũng giúp bạn tìm, đưa ra yêu cầu hoặc tương tác với Ứng dụng và Dịch vụ của Bên Thứ ba hoặc cho phép bạn chia sẻ Nội dung hay Dữ liệu của mình. Ngoài ra, bạn hiểu rằng khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn hướng dẫn các dịch vụ này cung cấp Ứng dụng và Dịch vụ của Bên Thứ ba cho bạn. Các Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba cũng có thể cho phép bạn lưu trữ Nội dung hoặc Dữ liệu của bạn với nhà xuất bản, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba. Ứng dụng và Dịch vụ của Bên Thứ ba có thể cung cấp cho bạn chính sách về quyền riêng tư hoặc yêu cầu bạn chấp nhận các điều khoản của họ trước khi bạn có thể cài đặt hoặc sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ của Bên Thứ ba. Xem mục 13.b để biết thêm điều khoản bổ sung cho các ứng dụng nhận được qua một số Store do Microsoft hay chi nhánh của hãng sở hữu/vận hành (bao gồm nhưng không giới hạn ở Office Store, Microsoft Store trên Xbox và Microsoft Store trên Windows). Bạn nên xem lại các chính sách về quyền riêng tư và điều khoản của bên thứ ba trước khi nhận, sử dụng, yêu cầu hoặc liên kết Tài khoản Microsoft với bất kỳ Ứng dụng và Dịch vụ nào của Bên Thứ ba. Mọi điều khoản của bên thứ ba không sửa đổi các Điều khoản này. Microsoft không cấp phép bất kỳ sở hữu trí tuệ nào cho bạn dưới dạng một phần của bất kỳ Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba. Bạn đồng ý gánh chịu mọi rủi ro và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng các Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba này và rằng Microsoft không chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Microsoft không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc những người khác về thông tin hoặc dịch vụ do bất kỳ Dịch vụ và Ứng dụng của Bên thứ ba nào cung cấp.

Nội dung đầy đủ
Tính khả dụng của Dịch vụTính khả dụng của Dịch vụ6_serviceAvailability
Tóm tắt

6. Tính khả dụng của Dịch vụ.

 • a. Dịch vụ, Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba hoặc tài liệu hay sản phẩm được cung cấp thông qua Dịch vụ có thể không khả dụng theo từng thời điểm, có thể được cung cấp giới hạn hoặc có thể thay đổi tùy vào khu vực hoặc thiết bị của bạn. Nếu bạn thay đổi vị trí được liên kết với tài khoản Microsoft của mình, bạn có thể cần phải nhận lại tài liệu hoặc ứng dụng được cung cấp cho bạn và trả phí ở khu vực trước của bạn. Bạn đồng ý không truy cập hoặc sử dụng tài liệu hay Dịch vụ bất hợp pháp hoặc không được cấp phép để sử dụng ở quốc gia mà bạn truy cập hoặc sử dụng tài liệu hoặc Dịch vụ như vậy hoặc không giấu giếm hay tuyên bố sai vị trí hay danh tính của bạn để truy cập hoặc sử dụng tài liệu hoặc Dịch vụ như vậy.
 • b. Chúng tôi cố gắng duy trì Dịch vụ luôn ở trong tình trạng hoạt động; tuy nhiên, mọi dịch vụ trực tuyến đôi lúc sẽ bị gián đoạn và mất dịch vụ và Microsoft không chịu trách nhiệm pháp lý về bất cứ sự gián đoạn hoặc mất mát nào mà bạn có thể phải chịu do những gián đoạn hoặc mất mát đó gây ra. Trong trường hợp ngừng hoạt động, bạn có thể truy xuất Nội dung hoặc Dữ liệu mà bạn đã lưu trữ. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên sao lưu Nội dung và Dữ liệu mà bạn lưu trữ trong Dịch vụ hoặc lưu trữ bằng Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba.
Nội dung đầy đủ
Thông tin cập nhật về Dịch vụ hoặc Phần mềm và Các thay đổi với những Điều khoản nàyThông tin cập nhật về Dịch vụ hoặc Phần mềm và Các thay đổi với những Điều khoản này7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Tóm tắt

7. Cập nhật cho Dịch vụ hoặc Phần mềm và Thay đổi đối với các Điều khoản này.

 • a. Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào và sẽ thông báo cho bạn tại thời điểm thực hiện việc đó. Sử dụng Dịch vụ sau khi thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản mới. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, bạn phải dừng sử dụng Dịch vụ, đóng tài khoản Microsoft và nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ, hãy đóng tài khoản Microsoft giúp con ở tuổi vị thành niên của bạn.
 • b. Đôi khi, bạn cần phải cập nhật phần mềm để có thể tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi có thể tự động kiểm tra phiên bản phần mềm của bạn và tải xuống bản cập nhật phần mềm hoặc thay đổi về cấu hình. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cập nhật phần mềm để tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Những cập nhật đó đều tuân theo các Điều khoản này trừ khi có điều khoản khác đi kèm với cập nhật; trong trường hợp đó, các điều khoản đi kèm sẽ được áp dụng. Microsoft không có nghĩa vụ phải đưa ra bất cứ cập nhật nào và không bảo đảm rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ phiên bản hệ thống mà bạn đã mua hoặc cấp phép cho phần mềm, ứng dụng, nội dung hoặc các sản phẩm khác. Các cập nhật đó có thể không tương thích với phần mềm hoặc dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp. Bạn có thể thu hồi chấp thuận nhận cập nhật phần mềm trong tương lai vào bất kỳ lúc nào bằng cách gỡ cài đặt phần mềm.
 • c. Ngoài ra, đôi khi chúng tôi có thể cần loại bỏ hoặc thay đổi các tính năng hoặc chức năng của Dịch vụ hoặc dừng cung cấp một Dịch vụ hay quyền truy nhập toàn bộ các Ứng dụng và Dịch vụ bên thứ ba. Ngoại trừ phạm vi được luật áp dụng yêu cầu, chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp bản tải xuống lại hay bản thay thế cho bất kỳ tài liệu, Hàng hóa kỹ thuật số nào (được nêu trong mục 13.i) hay các ứng dụng đã mua trước đây. Chúng tôi có thể tung ra các Dịch vụ hoặc các tính năng của dịch vụ ở dạng phiên bản beta hoặc bản xem trước, chúng có thể hoạt động không đúng cách hoặc không theo đúng như cách mà bản chính thức có thể hoạt động.
 • d. Để bạn có thể sử dụng các tài liệu được bảo vệ bằng công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số (DRM), như một số bản nhạc, trò chơi, phim, sách, v.v..., phần mềm DRM có thể tự động liên hệ với máy chủ quyền trực tuyến, tải xuống và cài đặt dữ liệu cập nhật DRM.
Nội dung đầy đủ
Giấy phép phần mềmGiấy phép phần mềm8_softwareLicense
Tóm tắt

8. Giấy phép Phần mềm. Trừ khi đi kèm với thỏa thuận cấp phép riêng biệt của Microsoft (ví dụ: nếu bạn đang sử dụng ứng dụng của Microsoft được bao gồm và là một phần của Windows thì Điều khoản Cấp phép Phần mềm Microsoft dành cho Hệ Điều hành Windows sẽ chi phối phần mềm đó), mọi phần mềm mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng một phần của Dịch vụ sẽ tuân theo các Điều khoản này. Mục 13.b.i bên dưới điều chỉnh các ứng dụng nhận được qua một số Store do Microsoft hay chi nhánh của hãng sở hữu/vận hành (bao gồm nhưng không giới hạn ở Office Store, Microsoft Store trên Windows và Microsoft Store trên Xbox).

 • a. Nếu bạn tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi cấp cho bạn quyền cài đặt và sử dụng một bản sao phần mềm cho mỗi thiết bị trên toàn cầu cho một người sử dụng duy nhất tại một thời điểm như là một phần của việc sử dụng Dịch vụ. Đối với một số thiết bị, phần mềm đó có thể được cài đặt sẵn để bạn sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Phần mềm hoặc trang web là một phần của Dịch vụ có thể bao gồm mã của bên thứ ba. Mọi mã hoặc tập lệnh của bên thứ ba được liên kết hoặc tham chiếu từ phần mềm hoặc trang web đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba sở hữu mã đó, chứ không phải bởi Microsoft. Thông báo, nếu có, về mã của bên thứ ba được bao gồm chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho bạn.
 • b. Phần mềm được cấp phép sử dụng, không được bán và Microsoft giữ tất cả các quyền đối với phần mềm chưa được cấp một cách rõ ràng bởi Microsoft, dù theo cách ngụ ý, biện pháp ngăn cản hợp pháp, hoặc các cách khác. Giấy phép này không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào để và bạn không được:
  • i. vượt qua hoặc bỏ qua mọi biện pháp bảo vệ bằng công nghệ hoặc liên quan đến phần mềm hoặc Dịch vụ;
  • ii. tháo rời, dịch ngược, giải mã, tấn công, mô phỏng, khai thác hoặc thiết kế đối chiếu mọi phần mềm hay khía cạnh khác của Dịch vụ được bao gồm hoặc có thể truy cập được qua Dịch vụ, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi luật bản quyền hiện hành cho phép làm như vậy;
  • iii. các thành phần riêng của phần mềm hoặc Dịch vụ để sử dụng trên các thiết bị khác nhau;
  • iv. xuất bản, sao chép, thuê, cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hoặc cho mượn phần mềm hoặc Dịch vụ, trừ khi Microsoft ủy quyền rõ ràng cho bạn để làm vậy;
  • v. chuyển phần mềm, mọi giấy phép phần mềm hoặc mọi quyền để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ;
  • vi. sử dụng Dịch vụ dưới bất cứ hình thức trái phép nào mà có thể làm ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của người khác hoặc giành quyền truy cập vào bất cứ dịch vụ, dữ liệu, tài khoản hoặc hệ thống mạng nào;
  • vii. cho phép truy cập Dịch vụ hoặc sửa đổi mọi thiết bị do Microsoft ủy quyền (ví dụ: bảng điều khiển Xbox, Microsoft Surface, v.v.) bằng ứng dụng bên thứ ba chưa được cấp phép.
Nội dung đầy đủ
Điều khoản thanh toánĐiều khoản thanh toán9_paymentTerms
Tóm tắt

9. Điều khoản Thanh toán. Nếu bạn mua Dịch vụ, các điều khoản thanh toán sau được áp dụng cho giao dịch mua của bạn và bạn đồng ý với các điều khoản đó.

 • a. Chi phí. Nếu có một khoản chi phí đi kèm với một phần Dịch vụ thì bạn đồng ý thanh toán khoản chi phí đó bằng đơn vị tiền tệ được chỉ định. Mức giá được quy định đối với Dịch vụ chưa bao gồm tất cả các loại thuế và chi phí hối đoái được áp dụng, trừ khi có quy định khác. Tất cả giá cho các sản phẩm trả phí của Skype bao gồm thuế hiện hành trừ khi được quy định khác. Bạn tự chịu trách nhiệm đối với việc thanh toán các loại thuế đó hoặc các chi phí khác. Skype tính thuế dựa vào địa chỉ chỗ ở được liên kết với thông tin thanh toán của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng địa chỉ này cập nhật và chính xác. Trừ các sản phẩm của Skype, thuế được tính dựa vào vị trí của bạn vào thời điểm đăng ký tài khoản Microsoft của bạn trừ khi luật địa phương yêu cầu cơ sở tính toán khác. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc hủy bỏ Dịch vụ nếu chúng tôi không nhận được khoản thanh toán đầy đủ, đúng hạn của bạn. Sự đình chỉ hoặc hủy bỏ Dịch vụ do việc không thanh toán có thể dẫn đến việc mất quyền truy cập vào và sử dụng tài khoản và nội dung của tài khoản đó. Kết nối Internet qua mạng công ty hoặc mạng cá nhân khác che giấu vị trí của bạn có thể làm cho các chi phí khác với các chi phí được hiển thị cho vị trí thực của bạn. Tùy thuộc vào vị trí của bạn, một số giao dịch có thể yêu cầu chuyển đổi ngoại tệ hoặc được xử lý ở một quốc gia khác. Ngân hàng của bạn có thể tính thêm phí đối với các dịch vụ đó khi bạn sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Hãy liên hệ với ngân hàng của bạn để biết thông tin chi tiết.
 • b. Tài khoản Thanh toán của bạn. Để thanh toán các khoản chi phí cho Dịch vụ, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một phương thức thanh toán tại thời điểm đăng ký sử dụng Dịch vụ đó. Đối với các Dịch vụ không phải Skype, bạn có thể truy cập và thay đổi thông tin thanh toán cũng như phương thức thanh toán của mình trên trang web quản lý tài khoản Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618281) và đăng nhập vào cổng thông tin tài khoản tại https://skype.com/go/myaccount đối với phần mềm và sản phẩm Skype. Ngoài ra, bạn đồng ý cho phép Microsoft sử dụng bất cứ thông tin tài khoản nào được cập nhật liên quan đến phương thức thanh toán đã chọn của bạn do ngân hàng mở tài khoản cung cấp hoặc mạng thanh toán được áp dụng. Bạn đồng ý cập nhật ngay tài khoản và các thông tin khác của mình, bao gồm địa chỉ email và thông tin chi tiết về phương thức thanh toán, để chúng tôi có thể hoàn tất các giao dịch của bạn cũng như liên hệ với bạn về các giao dịch khi cần thiết. Những thay đổi đối với tài khoản thanh toán của bạn sẽ không ảnh hưởng đến các khoản chi phí mà chúng tôi thông báo vào tài khoản thanh toán của bạn trước khi chúng tôi có thể có hành động hợp lý đối với những thay đổi cho tài khoản thanh toán của bạn.
 • c. Thanh toán. Bằng việc cung cấp cho Microsoft một phương thức thanh toán, bạn (i) chứng nhận rằng bạn được phép sử dụng phương thức thanh toán mà bạn đã cung cấp và mọi thông tin thanh toán bạn cung cấp đều đúng và chính xác; (ii) cho phép Microsoft tính phí Dịch vụ hoặc nội dung có sẵn cho bạn bằng phương thức thanh toán; và (iii) cho phép Microsoft tính phí đối với bất cứ tính năng Dịch vụ trả tiền nào mà bạn chọn đăng ký hoặc sử dụng trong thời gian các Điều khoản này có hiệu lực thực thi. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn thanh toán (a) trước; (b) tại thời điểm mua hàng; (c) ngay sau khi mua hàng; hoặc (d) định kỳ đối với các Dịch vụ thuê bao. Đồng thời, chúng tôi có thể tính phí đến tối đa số tiền mà bạn đã chấp nhận và chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về bất cứ sự thay đổi nào đối với số tiền phí sẽ tính cho các Dịch vụ thuê bao thanh toán định kỳ. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn thanh toán một lần cho nhiều hơn một kỳ thanh toán trước đó của bạn đối với các khoản chưa được thanh toán trước đó.
 • d. Thanh toán Định kỳ. Khi bạn mua Dịch vụ theo đăng ký (ví dụ: hàng tháng, 3 tháng một lần hoặc hàng năm), bạn đồng ý rằng bạn đang ủy quyền thanh toán định kỳ và bạn sẽ thực hiện thanh toán cho Microsoft bằng phương thức và vào khoảng thời gian định kỳ mà bạn đã đồng ý, cho tới khi bạn hoặc Microsoft chấm dứt đăng ký cho Dịch vụ đó. Bạn phải hủy bỏ các Dịch vụ trước ngày thanh toán tiếp theo để dừng việc tính phí tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn về cách bạn có thể hủy Dịch vụ. Khi ủy quyền thanh toán định kỳ, bạn ủy quyền cho Microsoft xử lý các thanh toán đó bằng khoản ghi nợ điện tử hoặc chuyển tiền hoặc dưới dạng các bản nháp điện tử từ tài khoản được chỉ định của bạn (dành cho Hệ thống thanh toán tự động hoặc các thanh toán tương tự) hoặc dưới dạng các khoản phí cho tài khoản được chỉ định của bạn (dành cho thẻ tín dụng hoặc các thanh toán tương tự) (gọi chung là "Thanh toán Điện tử"). Phí đăng ký thường được tính trước thời gian đăng ký áp dụng. Nếu mọi khoản thanh toán chưa được trả hoặc nếu bất kỳ thẻ tín dụng hay giao dịch tương tự bị từ chối, Microsoft hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Microsoft giữ quyền thu mọi khoản phí trả lại mặt hàng, từ chối hoặc khoản tiền thiếu đồng thời xử lý mọi khoản thanh toán như vậy dưới dạng Thanh toán Điện tử.
 • e. Bản sao kê Trực tuyến và Sai sót. Đối với mọi Dịch vụ không phải Skype, Microsoft sẽ cung cấp cho bạn bản sao kê thanh toán trực tuyến trên trang web quản lý tài khoản Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618282), nơi bạn có thể xem và in bản sao kê của mình. Đối với Skype, bạn có thể truy cập bản sao kê trực tuyến bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn tại www.skype.com (https://www.skype.com). Đây là bản kê thanh toán duy nhất mà chúng tôi cung cấp. Nếu chúng tôi có sai sót trên hóa đơn thanh toán của bạn thì bạn phải thông báo cho chúng tôi biết trong vòng 90 ngày kể từ ngày xuất hiện sai sót đó lần đầu tiên trên hóa đơn của bạn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra khoản chi phí. Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi trong khoảng thời gian đó thì chúng tôi không phải chịu bất kỳ trách nhiệm và khiếu nại nào đối với tổn thất do sai sót đó gây ra và chúng tôi sẽ không cần phải khắc phục sai sót đó hoặc hoàn lại tiền, trừ trường hợp được pháp luật yêu cầu. Nếu Microsoft phát hiện ra sai sót thanh toán thì chúng tôi sẽ đính chính sai sót đó trong vòng 90 ngày. Chính sách này không ảnh hưởng đến mọi quyền pháp lý có thể được áp dụng.
 • f. Chính sách Hoàn lại tiền. Trừ khi có quy định khác theo luật pháp hoặc theo điều khoản của một đề nghị cung cấp Dịch vụ cụ thể, tất cả các giao dịch mua hàng đều là cuối cùng và không được hoàn lại tiền. Nếu bạn cho rằng Microsoft đã tính sai cho bạn, bạn phải liên hệ với chúng tôi trong vòng 90 ngày về khoản chi phí đó. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cho mọi khoản chi phí vượt quá 90 ngày, trừ trường hợp được pháp luật yêu cầu. Chúng tôi giữ quyền cấp khoản hoàn trả hoặc tín dụng theo quyết định của riêng mình, trừ trường hợp luật pháp yêu cầu. Nếu chúng tôi cấp khoản hoàn trả hoặc tín dụng, chúng tôi không có nghĩa vụ cấp khoản hoàn trả tương tự trong tương lai. Chính sách hoàn lại tiền này không ảnh hưởng đến mọi quyền pháp lý có thể được áp dụng. Để biết thêm thông tin về việc hoàn lại tiền, vui lòng xem chủ đề trợ giúp của chúng tôi (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283). Nếu bạn sinh sống tại Đài Loan hoặc Israel, xin lưu ý rằng theo Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng cùng các quy định có liên quan của Đài Loan/Israel thì tất cả các giao dịch mua có liên quan đến nội dung kỹ thuật số ở dạng vô hình và/hoặc dịch vụ trực tuyến đều là giao dịch mua không thể thay đổi cũng như không được hoàn lại tiền khi các nội dung hoặc dịch vụ đó được cung cấp trực tuyến. Bạn sẽ không có quyền yêu cầu bất kỳ giai đoạn thăm dò hoặc lần hoàn lại tiền nào.
 • g. Hủy Dịch vụ. Bạn có thể hủy Dịch vụ bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do. Việc hủy Dịch vụ có trả phí sẽ dừng các khoản phí tiếp tục sử dụng Dịch vụ trong tương lai. Để hủy Dịch vụ và yêu cầu hoàn lại tiền trong trường hợp bạn có quyền làm như vậy, hãy truy cập trang web quản lý tài khoản Microsoft. Đối với Skype, vui lòng hoàn tất Biểu mẫu Rút lại sử dụng thông tin được cung cấp tại đây (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618286). Bạn phải tham khảo lại ưu đãi mô tả về các Dịch vụ như (i) bạn có thể không nhận được khoản hoàn tiền tại thời điểm hủy bỏ dịch vụ; (ii) bạn có thể phải có nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí hủy bỏ; (iii) bạn có thể phải có nghĩa vụ thanh toán tất cả các khoản chi phí được tính vào tài khoản thanh toán của mình cho các Dịch vụ trước ngày hủy bỏ; và (iv) bạn có thể mất quyền truy cập và sử dụng tài khoản của mình khi hủy bỏ Dịch vụ; hoặc nếu bạn sinh sống tại Đài Loan hay Israel, (v) bạn có thể được hoàn lại khoản tiền tương đương với chi phí bạn đã thanh toán cho Dịch vụ nhưng chưa sử dụng tính đến thời điểm hủy bỏ dịch vụ. Nếu sống tại Israel, bạn có thể hủy bằng bất kỳ hình thức nào nêu trên https://support.microsoft.com/help/4027815. Vui lòng liên hệ với đại diện Microsoft qua điện thoại để lấy khoản hoàn trả nếu bạn đủ điều kiện nhận. Chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu của bạn như được mô tả phía trên trong phần 4. Nếu bạn hủy thì quyền truy cập Dịch vụ của bạn sẽ kết thúc tại thời điểm kết thúc thời hạn sử dụng Dịch vụ hiện thời hoặc nếu chúng tôi tính phí vào tài khoản của bạn theo định kỳ, vào thời điểm kết thúc của thời hạn sử dụng dịch vụ mà bạn hủy. Nếu bạn yêu cầu hoàn phí hoặc hoàn trả khoản thanh toán Dịch vụ với ngân hàng của mình, chúng tôi sẽ coi như bạn đã hủy dịch vụ kể từ ngày thực hiện khoản thanh toán ban đầu, đồng thời bạn cho phép chúng tôi hủy ngay lập tức dịch vụ của bạn và/hoặc thu hồi bất cứ nội dung nào đã được cung cấp cho bạn để đổi lấy khoản thanh toán đó.
 • h. Đề xuất Thời hạn Dùng thử. Nếu tham gia vào bất cứ giai đoạn dùng thử dịch vụ nào, thì bạn có thể phải hủy (các) Dịch vụ dùng thử đó trong khung thời gian đã thông báo khi bạn chấp nhận đề xuất để tránh bị tính phí tiếp tục sử dụng (các) Dịch vụ vào thời điểm kết thúc giai đoạn dùng thử.
 • i. Ưu đãi Quảng cáo. Đôi khi, Microsoft có thể cung cấp Dịch vụ miễn phí trong khoảng thời gian dùng thử. Microsoft giữ quyền tính phí Dịch vụ đó cho bạn (ở mức cước bình thường) nếu Microsoft xác định (theo quyết định hợp lý) rằng bạn đang lạm dụng thời hạn của ưu đãi.
 • j. Thay đổi Giá. Chúng tôi có thể thay đổi giá của Dịch vụ bất cứ lúc nào nếu bạn mua hàng định kỳ và sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc cách thức hợp lý khác tối thiểu 15 ngày trước khi có sự thay đổi giá. Nếu bạn không đồng ý với sự thay đổi giá đó, bạn phải hủy và ngừng sử dụng Dịch vụ trước khi thay đổi giá có hiệu lực. Nếu trong đề nghị cung cấp Dịch vụ của bạn có ấn định về thời gian hiệu lực và giá thì giá đó sẽ vẫn có hiệu lực cho hết thời gian cố định đó.
 • k. Các Khoản thanh toán cho Bạn. Nếu chúng tôi nợ bạn một khoản thanh toán, thì bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi một cách kịp thời và chính xác bất cứ thông tin nào mà chúng tôi cần để thu xếp khoản thanh toán đó cho bạn. Theo luật hiện hành, bạn chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản thuế và chi phí nào có thể phát sinh do việc thanh toán này. Bạn cũng phải tuân thủ các điều kiện khác mà chúng tôi áp dụng đối với quyền lợi của bạn về bất cứ khoản thanh toán nào. Nếu bạn nhận được một khoản thanh toán có sai sót, chúng tôi có thể hoán đổi hoặc yêu cầu trả lại khoản thanh toán. Bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi trong các nỗ lực thực hiện công việc này. Chúng tôi cũng có thể trừ khoản thanh toán cho bạn mà không cần thông báo điều chỉnh cho bất cứ khoản thanh toán quá hạn nào trước đó.
 • l. Thẻ Quà tặng. Việc đổi điểm và sử dụng thẻ quà tặng (ngoài thẻ quà tặng của Skype) phải chịu sự điều chỉnh của Điều khoản và Điều kiện về Thẻ Quà tặng của Microsoft (https://support.microsoft.com/help/10562/microsoft-account-gift-card-terms-and-conditions). Thông tin về thẻ quà tặng của Skype có trên trang Trợ giúp (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=615383) của Skype.
 • m. Phương thức Thanh toán qua Tài khoản Ngân hàng. Bạn có thể đăng ký tài khoản ngân hàng đủ điều kiện bằng tài khoản Microsoft để sử dụng làm phương thức thanh toán. Tài khoản ngân hàng đủ điều kiện bao gồm các tài khoản mở tại tổ chức tài chính có thể nhận mục nhập ghi nợ trực tiếp (ví dụ: tổ chức tài chính ở Hoa Kỳ hỗ trợ mục nhập hệ thống thanh toán tự động ("ACH"), tổ chức tài chính châu Âu hỗ trợ Khu vực Thanh toán đồng Euro Duy nhất ("SEPA") hoặc "iDEAL" ở Hà Lan). Các điều khoản bạn đã đồng ý khi thêm tài khoản ngân hàng làm phương thức thanh toán trong tài khoản Microsoft của bạn (ví dụ: "ủy nhiệm" trong trường hợp là SEPA) cũng được áp dụng. Bạn chứng nhận và đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng bạn đã đăng ký dưới tên bạn hoặc bạn được phép đăng ký và sử dụng tài khoản ngân hàng này làm phương thức thanh toán. Khi đăng ký hoặc chọn tài khoản ngân hàng của bạn làm phương thức thanh toán, bạn cho phép Microsoft (hoặc đại lý của Microsoft) bắt đầu một hoặc nhiều khoản ghi nợ cho tổng số chi phí mua hàng hoặc đăng ký (theo các điều khoản của dịch vụ đăng ký) từ tài khoản ngân hàng của bạn (và nếu cần thiết, bắt đầu một hoặc nhiều khoản tín dụng từ tài khoản ngân hàng của bạn để sửa lỗi, cấp khoản hoàn trả hay mục đích tương tự) và bạn ủy quyền cho tổ chức tài chính nắm giữ tài khoản ngân hàng của bạn khấu trừ khoản ghi nợ đó hoặc chấp nhận khoản tín dụng đó. Bạn hiểu rằng ủy quyền này sẽ vẫn hoàn toàn có giá trị và có hiệu lực cho tới khi bạn xóa tài thông tin tài khoản ngân hàng khỏi tài khoản Microsoft của bạn. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng như đã nêu trong mục 4.e sớm nhất có thể nếu bạn cho rằng mình đã bị tính phí do nhầm lẫn. Luật hiện hành ở quốc gia bạn cũng có thể giới hạn trách nhiệm pháp lý của bạn với mọi giao dịch gian lận, sai sót hoặc trái phép từ tài khoản ngân hàng của bạn. Khi đăng ký hoặc chọn tài khoản ngân hàng làm phương thức thanh toán, bạn xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản này.
Nội dung đầy đủ
Đơn vị ký hợp đồng, lựa chọn luật và địa điểm giải quyết tranh chấpĐơn vị ký hợp đồng, lựa chọn luật và địa điểm giải quyết tranh chấp10_contractingEntityChoiceOfLaw
Tóm tắt

10. Pháp nhân Ký hợp đồng, Lựa chọn Luật và Địa điểm Giải quyết Tranh chấp. Đối với việc sử dụng các Dịch vụ miễn phí và trả phí mang thương hiệu Skype dành cho cá nhân, nếu bạn không sống tại châu Âu, Trung Đông hay châu Phi, thì bạn đang ký hợp đồng với Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, trừ phi có quy định khác bên dưới. Đối với các Dịch vụ miễn phí hoặc trả phí dành cho cá nhân mang thương hiệu Skype, nếu bạn không sống tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi, luật pháp Luxembourg điều chỉnh việc giải thích các Điều khoản này và các khiếu nại về hành vi vi phạm Điều khoản, bất kể nguyên tắc về xung đột pháp luật. Luật pháp của tỉnh hoặc quốc gia nơi bạn cư ngụ sẽ điều chỉnh tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự). Nếu bạn không sống tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi, bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền chuyên biệt và địa điểm xét xử của các tòa án Luxembourg đối với mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Dịch vụ mang thương hiệu Skype dành cho cá nhân. Đối với mọi Dịch vụ khác, đơn vị mà bạn ký hợp đồng, luật áp dụng và địa điểm giải quyết tranh chấp được quy định bên dưới:

 • a. Canada. Nếu bạn sinh sống ở (hoặc, đối với doanh nghiệp, nếu địa điểm kinh doanh chính của bạn là ở) Canada và bạn đang sử dụng Dịch vụ có thương hiệu Skype dành cho người dùng trả phí hoặc nếu bạn đang sử dụng phần miễn phí của Microsoft Teams, thì bạn đang ký hợp đồng với Skype Communications US Corporation, 2215-B Renaissance Drive, Las Vegas, NV 89119, Hoa Kỳ. Đối với mọi Dịch vụ dành cho khách hàng miễn phí và trả phí khác, bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Hoa Kỳ. Luật pháp tại khu vực bạn sống (hoặc địa điểm kinh doanh chính đối với doanh nghiệp) chi phối việc giải thích các Điều khoản này, các khiếu nại về sự vi phạm và tất cả các khiếu nại khác (bao gồm khiếu nại dân sự, cạnh tranh không công bằng và bảo vệ người tiêu dùng), bất kể sự xung đột của các quy định pháp luật. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử của các tòa án tại Ontario đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ.
 • b. Khu vực Bắc Mỹ hoặc Nam Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. Nếu bạn đang sống ở (hoặc, đối với doanh nghiệp, nếu địa điểm kinh doanh chính của bạn là ở) Bắc hoặc Nam Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ và Canada, thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Washington, Hoa Kỳ. Luật pháp của Tiểu bang Washington sẽ chi phối việc giải thích các Điều khoản này và các khiếu nại về vi phạm, bất kể sự lựa chọn quy định luật pháp. Luật pháp của quốc gia mà chúng tôi hướng dẫn cho Dịch vụ của bạn sẽ chi phối tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự).
 • c. Trung Đông, châu Phi hoặc châu Âu. Nếu bạn đang sống ở (hoặc nếu là doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn ở) Trung Đông, châu Phi hoặc châu Âu nhưng không thuộc Liên minh châu Âu (EU), Iceland, Lichtenstein, Na Uy, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh và đang sử dụng các phần miễn phí của Dịch vụ (như Bing và MSN), bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A, ngoại trừ trường hợp bạn đang sử dụng các phần miễn phí của Skype, bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Nếu trả phí để sử dụng một phần Dịch vụ, bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Đối với tất cả Dịch vụ miễn phí và trả phí, luật của Ireland chi phối việc giải thích các Điều khoản này và khiếu nại đối với vi phạm, bất kể sự xung đột các quy định của pháp luật. Luật pháp của quốc gia mà chúng tôi hướng dẫn cho Dịch vụ của bạn sẽ chi phối tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự). Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử của các tòa án tại Ireland đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ.
 • d. Châu Á hoặc Nam Thái Bình Dương, trừ khi quốc gia của bạn được nêu tên cụ thể dưới đây. Nếu bạn đang sống ở (hoặc, đối với doanh nghiệp, nếu địa điểm kinh doanh chính của bạn là ở) châu Á (trừ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Đài Loan) hoặc ở khu vực Nam Thái Bình Dương và bạn đang sử dụng các phần miễn phí của Dịch vụ (như Bing và MSN), thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Washington, Hoa Kỳ. Nếu bạn trả phí để sử dụng một phần Dịch vụ hoặc đang sử dụng dịch vụ Outlook.com miễn phí ở Singapore hoặc Hồng Kông, bạn thì đang ký hợp đồng với Microsoft Regional Sales Pte Ltd., một công ty được tổ chức theo luật của Singapore, có địa chỉ đăng ký tại 182 Cecil Street, #13-01, UOB Plaza, Singapore 069547, với điều kiện là bạn đang sống ở (hoặc, đối với doanh nghiệp, nếu địa điểm kinh doanh chính của bạn là ở) Australia, thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Pty Ltd, 1 Denison St, North Sydney, NSW 2060, Australia; và nếu bạn đang sống ở (hoặc, đối với doanh nghiệp, nếu địa điểm kinh doanh chính của bạn là ở) New Zealand, thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft New Zealand Limited, Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 New Zealand. Đối với các Dịch vụ miễn phí và trả phí, luật pháp Tiểu bang Washington sẽ chi phối việc giải thích các Điều khoản này và các khiếu nại về vi phạm, bất kể sự xung đột các quy định của luật pháp. Luật pháp của quốc gia mà chúng tôi hướng dẫn cho Dịch vụ của bạn sẽ chi phối tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự). Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ ngoài Skype, kể cả các vấn đề liên quan đến tính tồn tại, tính hiệu lực hoặc việc chấm dứt sẽ được đệ trình lên và chịu sự phán quyết cuối cùng của trọng tài tại Singapore theo Quy tắc Hòa giải của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC), các quy tắc được kết hợp vào điều khoản này làm tài liệu tham chiếu. Tòa án hòa giải sẽ bao gồm một trọng tài do Chủ tịch SIAC chỉ định. Ngôn ngữ sử dụng trong hòa giải sẽ là tiếng Anh. Quyết định của trọng tài sẽ là cuối cùng, có tính ràng buộc và không thể chối cãi và có thể được sử dụng làm cơ sở cho việc xét xử ở bất cứ quốc gia hoặc khu vực nào.
 • e. Nhật Bản. Nếu bạn đang sống ở (hoặc, đối với doanh nghiệp, nếu địa điểm kinh doanh chính của bạn là ở) Nhật Bản và bạn đang sử dụng các phần miễn phí của Dịch vụ (như Bing và MSN), thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Washington, Hoa Kỳ. Nếu bạn trả phí để sử dụng một phần Dịch vụ, thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Đối với các Dịch vụ miễn phí và trả phí, luật pháp của Nhật Bản sẽ chi phối các Điều khoản này và mọi vấn đề phát sinh từ chúng hoặc Dịch vụ. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền chính thức duy nhất và địa điểm xét xử của các Tòa án cấp Quận ở Tokyo đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ.
 • f. Hàn Quốc.
  • i. Nếu bạn đang sống ở (hoặc, đối với doanh nghiệp, nếu địa điểm kinh doanh chính của bạn là ở) Hàn Quốc và bạn đang sử dụng các phần miễn phí của Dịch vụ (như Bing và MSN), thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Washington, Hoa Kỳ. Nếu bạn trả phí để sử dụng một phần Dịch vụ, thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Korea, Inc., 12th Floor, Tower A, The K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 03142. Đối với các Dịch vụ miễn phí và trả phí, luật pháp Hàn Quốc chi phối các Điều khoản này và mọi vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến chúng hay Dịch vụ. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền nguyên bản, không độc quyền và địa điểm xét xử của Tòa án Quận Trung tâm Seoul đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ.
  • ii. Nếu bạn đang sống ở Hàn Quốc, thì theo luật, bạn có thể có một số quyền nhất định, không chịu sự hạn chế của hợp đồng như các Điều khoản này. Các Điều khoản này không được biên soạn để hạn chế các quyền đó hay hạn chế nghĩa vụ của Microsoft theo luật. Ngoại trừ những gì trái ngược có trong tài liệu này, các Điều khoản này sẽ có hiệu lực trong phạm vi được luật pháp cho phép. Mọi sự thay đổi đối với các Điều khoản này (và mọi sự thay đổi số tiền phí được tính cho các Dịch vụ thuê bao thanh toán định kỳ, nếu có) sẽ được thực hiện phù hợp với yêu cầu của luật pháp.
 • g. Đài Loan. Nếu bạn đang sống ở (hoặc, đối với doanh nghiệp, nếu địa điểm kinh doanh chính của bạn là ở) Đài Loan và bạn đang sử dụng các phần miễn phí của Dịch vụ (như Bing và MSN), thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Washington, Hoa Kỳ. Nếu bạn trả phí để sử dụng một phần Dịch vụ, thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Taiwan Corp., 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Đài Loan. Đối với các Dịch vụ miễn phí và trả phí, luật pháp Đài Loan sẽ điều chỉnh các Điều khoản này và mọi vấn đề phát sinh từ Điều khoản hoặc Dịch vụ. Để biết thêm chi tiết về Microsoft Taiwan Corp., vui lòng xem trang web do Bộ Kinh tế Đài Loan (https://gcis.nat.gov.tw/mainNew/) cung cấp. Bạn và chúng tôi không hủy ngang việc chỉ định Tòa án cấp Quận ở Đài Bắc là sự lựa chọn tòa án đầu tiên có thẩm quyền về mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ với phạm vi tối đa được pháp luật của Đài Loan cho phép.

Luật tiêu dùng địa phương của bạn có thể yêu cầu một số luật địa phương để chi phối hoặc cấp quyền giải quyết tranh chấp trong diễn đàn khác bất kể các Điều khoản này. Nếu vậy, lựa chọn áp dụng luật pháp và các điều khoản của diễn đàn trong mục 10 nhiều nhất có thể theo luật tiêu dùng địa phương cho phép.

Nội dung đầy đủ
Bảo hànhBảo hành11_Warranties
Tóm tắt

11. Bảo đảm.

 • a. MICROSOFT VÀ CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC, NGƯỜI BÁN LẠI, NHÀ PHÂN PHỐI VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG ÁP DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, DIỄN ĐẠT RÕ HOẶC NGỤ Ý, BẢO ĐẢM HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN. BẠN HIỂU RẰNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY LÀ BẠN PHẢI TỰ MÌNH GÁNH CHỊU RỦI RO VÀ CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ NÀY TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”, "CÒN CÓ LỖI" VÀ “CÓ SẴN”. MICROSOFT KHÔNG ĐẢM BẢO ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC KỊP THỜI CỦA DỊCH VỤ. BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN NHẤT ĐỊNH THEO LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CỦA MÌNH. KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY NHẰM MỤC ĐÍCH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN ĐÓ, NẾU ĐƯỢC ÁP DỤNG. BẠN XÁC NHẬN RẰNG CÁC HỆ THỐNG MÁY VI TÍNH VÀ VIỄN THÔNG KHÔNG PHẢI LÀ CÁC HỆ THỐNG KHÔNG BAO GIỜ BỊ LỖI VÀ ĐÔI KHI PHẢI TẠM DỪNG DO GẶP SỰ CỐ. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG BỊ LỖI HOẶC VIỆC MẤT NỘI DUNG SẼ KHÔNG XẢY RA. NGOÀI RA, CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM MỌI KẾT NỐI VỚI HOẶC TRUYỀN TỪ MẠNG MÁY TÍNH.
 • b. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN CHO PHÉP, CHÚNG TÔI LOẠI TRỪ BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH NGỤ Ý NÀO, BAO GỒM ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA SẢN PHẨM, CHẤT LƯỢNG THỎA MÃN, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, NỖ LỰC HOÀN THIỆN VÀ KHÔNG VI PHẠM.
 • c. Đối với người tiêu dùng sống ở Úc: Hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi đi kèm các đảm bảo bắt buộc phải có theo Luật Tiêu dùng Úc. Nếu dịch vụ có lỗi nghiêm trọng, bạn có quyền:
  • hủy hợp đồng dịch vụ với chúng tôi; và
  • được nhận tiền hoàn lại đối với phần chưa sử dụng hoặc được bồi thường vì giá trị dịch vụ bị sụt giảm.

  Bạn cũng có quyền chọn cách hoàn tiền hoặc thay thế hàng hóa bị lỗi nghiêm trọng. Nếu hàng hóa hoặc dịch vụ bị lỗi nhưng chưa tới mức nghiêm trọng, lỗi đó sẽ được khắc phục trong khoảng thời gian hợp lý. Nếu việc này chưa được thực hiện, bạn sẽ nhận tiền hoàn lại cho hàng hóa, hủy hợp đồng dịch vụ và nhận tiền hoàn lại cho bất kỳ phần nào chưa sử dụng. Bạn cũng sẽ được bồi thường cho mọi tổn thất hay thiệt hại nào khác có thể dự báo trước một cách hợp lý phát sinh từ hàng hóa hoặc dịch vụ bị lỗi.

 • d. Đối với người tiêu dùng sinh sống ở New Zealand, bạn có các quyền pháp lý theo Đạo luật Bảo đảm cho Người tiêu dùng New Zealand và không có mục nào trong các Điều khoản này có mục đích tác động đến các quyền đó.
Nội dung đầy đủ
Giới hạn trách nhiệm pháp lýGiới hạn trách nhiệm pháp lý12_limitationOfLiability
Tóm tắt

12. Giới hạn Trách nhiệm pháp lý.

 • a. Trong phạm vi luật hiện hành cho phép, nếu bạn có bất cứ cơ sở nào để khôi phục thiệt hại (bao gồm vi phạm các Điều khoản này) thì bạn đồng ý rằng biện pháp khắc phục riêng của bạn là để khôi phục các thiệt hại trực tiếp từ Microsoft hoặc bất kỳ đơn vị liên kết, người bán lại, nhà phân phối, nhà cung cấp Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba nào tối đa bằng chi phí hàng tháng của Dịch vụ cho tháng xảy ra mất mát hoặc vi phạm (hoặc tối đa 10,00 đô la Mỹ nếu Dịch vụ là miễn phí).
 • b. Trong phạm vi luật hiện hành cho phép, bạn không thể khôi phục bất kỳ (i) mất mát hoặc thiệt hại do hậu quả; (ii) mất lợi nhuận thực hoặc dự kiến (cho dù trực tiếp hay gián tiếp); (iii) mất thu nhập thực hoặc dự kiến (dù trực tiếp hay gián tiếp); (iv) mất hợp đồng hoặc kinh doanh hoặc các mất mát hay thiệt hại khác bắt nguồn từ việc bạn sử dụng Dịch vụ trong khả năng phi cá nhân; (v) các mất mát hoặc thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên hay mang tính trừng phạt và (vi) trong phạm vi được luật pháp cho phép, các mất mát hoặc thiệt hại trực tiếp vượt quá giới hạn được chỉ định trong mục 12.a ở trên. Các giới hạn và ngoại trừ này được áp dụng nếu biện pháp khắc phục này không đền bù cho bạn một cách đầy đủ các tổn thất hoặc sai lệch mục đích cơ bản của nó hoặc nếu chúng tôi đã biết hoặc nên biết về khả năng thiệt hại. Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, các giới hạn và ngoại lệ này áp dụng cho bất kỳ điều gì hoặc mọi khiếu nại liên quan đến các Điều khoản này, Dịch vụ hoặc phần mềm liên quan đến Dịch vụ.
 • c. Microsoft không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này trong phạm vi lỗi hoặc trì hoãn do các trường hợp vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của Microsoft (chẳng hạn như tranh chấp lao động, các thiên tai, hoạt động chiến tranh hoặc kẻ khủng bố, thiệt hại nguy hiểm, tai nạn hoặc tuân thủ với mọi luật hiện hành hoặc lệnh của chính phủ). Microsoft sẽ cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng của mọi sự kiện này và thực hiện các nghĩa vụ không bị ảnh hưởng.
Nội dung đầy đủ
Điều khoản dành riêng cho Dịch vụĐiều khoản dành riêng cho Dịch vụ13_service-SpecificTerms
Tóm tắt

13. Điều khoản dành riêng cho Dịch vụ. Các điều khoản trước và sau mục 13 thường áp dụng cho tất cả Dịch vụ. Mục này chứa các điều khoản dành riêng cho dịch vụ ngoài các điều khoản chung. Các điều khoản dành riêng cho dịch vụ này sẽ chi phối nếu có bất kỳ xung đột nào với các điều khoản chung.

Nội dung đầy đủ
XboxXbox13a_XboxLive
Tóm tắt
 • a. Xbox.
  • i. Sử dụng cá nhân, phi thương mại. Dịch vụ trực tuyến của Xbox, các trò chơi của Xbox Game Studios (kể cả Mojang Games) (https://www.xbox.com/xbox-game-studios), ứng dụng, gói đăng ký (ví dụ: ưu đãi dịch vụ đăng ký Xbox Game Pass), dịch vụ (ví dụ: Xbox Cloud Gaming) và nội dung do Microsoft cung cấp (gọi chung là "Dịch vụ Xbox") chỉ là dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn.
  • ii. Dịch vụ Xbox. Khi đăng nhập để nhận Dịch vụ Xbox, thông tin về quá trình chơi, hoạt động và cách sử dụng trò chơi cũng như Dịch vụ Xbox của bạn sẽ được theo dõi và chia sẻ cho các bên thứ ba thích hợp, kể cả nhà phát triển trò chơi, để Microsoft có thể cung cấp Dịch vụ Xbox và các bên thứ ba vận hành trò chơi và dịch vụ không phải của Microsoft. Nếu bạn chọn liên kết tài khoản Dịch vụ Microsoft Xbox với tài khoản của mình trên dịch vụ không phải của Microsoft hoặc đăng nhập vào tài khoản Dịch vụ Xbox của bạn để truy cập Dịch vụ không phải của Microsoft (ví dụ: nhà xuất bản trò chơi không phải của Microsoft gồm Ứng dụng và Dịch vụ của Bên thứ ba), bạn đồng ý rằng: (a) Microsoft có thể chia sẻ thông tin hữu hạn liên quan đến tài khoản và việc sử dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở gamertag, điểm số của người chơi, lịch sử trò chơi và danh sách bạn bè) với bên không phải là Microsoft như được nêu trong Điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft và (b) nếu được cho phép theo mục thiết đặt quyền riêng tư trên Xbox của bạn, bên không phải là Microsoft cũng có thể có quyền truy nhập vào Nội dung của bạn từ phần liên lạc trong trò chơi hoặc ứng dụng khác mà bạn sử dụng khi đăng nhập vào tài khoản của mình với bên không phải là Microsoft đó. Ngoài ra, nếu được phép theo cài đặt quyền riêng tư của Xbox, Microsoft có thể xuất bản tên, thẻ người chơi trò chơi, ảnh người chơi, khẩu hiệu, hình đại diện, clip trò chơi và trò chơi mà bạn đã chơi khi trao đổi thông tin liên lạc với mọi người bạn cho phép.
  • iii. Nội dung của bạn. Là một phần trong việc xây dựng cộng đồng sử dụng Dịch vụ Xbox, bạn cấp cho Microsoft, các đơn vị liên kết cũng như các bên được cấp phép lại quyền sử dụng, sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền phát, chia sẻ và hiển thị Nội dung của Bạn hoặc tên, gamertag, khẩu hiệu hoặc hình đại diện mà bạn đã đăng cho bất kỳ Dịch vụ Xbox nào miễn phí trên phạm vi toàn cầu.
  • iv. Người quản lý Trò chơi. Một số trò chơi có thể sử dụng người quản lý, đại sứ hoặc người chủ trò chơi. Người quản lý và người chủ trò chơi không phải là người phát ngôn do Microsoft ủy quyền. Ý kiến của họ không nhất thiết phản ánh ý kiến của Microsoft.
  • v. Trẻ em trên Xbox. Nếu bạn là trẻ em sử dụng Dịch vụ Xbox, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể có quyền kiểm soát nhiều khía cạnh của tài khoản và có thể nhận báo cáo về việc bạn sử dụng Dịch vụ Xbox.
  • vi. Loại tiền tệ trong Trò chơi hoặc Hàng hóa Ảo. Dịch vụ Xbox có thể bao gồm một loại tiền tệ ảo trong trò chơi (như vàng, tiền xu hoặc điểm) có thể được mua từ hoặc thay mặt cho Microsoft bằng các công cụ tiền tệ thực nếu bạn đến "tuổi thành niên" tại nơi bạn sinh sống. Dịch vụ Xbox cũng có thể bao gồm các mặt hàng hoặc hàng hóa kỹ thuật số ảo có thể được mua từ hoặc thay mặt cho Microsoft bằng các công cụ tiền tệ thực hoặc bằng loại tiền tệ trong trò chơi. Loại tiền tệ trong trò chơi và hàng hóa ảo có thể không bao giờ được đổi lại thành các công cụ tiền tệ thực, hàng hóa hoặc mặt hàng khác có giá trị về tiền tệ từ Microsoft hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác. Ngoài giấy phép không cấp bổ sung, không thể chuyển nhượng, có thể hủy ngang, cá nhân, bị giới hạn để sử dụng tiền tệ và hàng hóa ảo trong trò chơi chỉ trong Dịch vụ Xbox, bạn không có quyền hoặc quyền sở hữu trong hay với bất kỳ tiền tệ hoặc hàng hóa ảo trong trò chơi nào xuất hiện hoặc xuất phát từ Dịch vụ Xbox hoặc bất kỳ thuộc tính khác liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ hoặc được lưu trữ trong Dịch vụ Xbox. Tại bất cứ thời điểm nào, Microsoft có thể tùy ý điều chỉnh, kiểm soát, sửa đổi và/hoặc loại bỏ tiền tệ và/hoặc hàng hóa ảo trong trò chơi có liên quan đến các ứng dụng hoặc trò chơi Xbox nếu thấy cần thiết với phạm vi tối đa được pháp luật tại địa phương bạn cho phép.
  • vii. Bản cập nhật Phần mềm. Với bất kỳ thiết bị nào có thể kết nối với Dịch vụ Xbox, chúng tôi có thể tự động kiểm tra phiên bản phần mềm của bảng điều khiển Xbox hoặc ứng dụng Xbox của bạn và tải xuống bản cập nhật phần mềm ứng dụng Xbox hoặc bảng điều khiển Xbox hay thay đổi cấu hình, bao gồm cả những cập nhật hoặc thay đổi ngăn bạn truy cập vào Dịch vụ Xbox, sử dụng các ứng dụng Xbox hoặc trò chơi Xbox trái phép hoặc sử dụng các thiết bị ngoại vi phần cứng trái phép với bảng điều khiển Xbox.
  • viii. Lừa đảo và Giả mạo Phần mềm. Đối với bất kỳ thiết bị nào có thể kết nối với Dịch vụ Xbox, chúng tôi có thể tự động kiểm tra thiết bị của bạn xem có phần cứng hoặc phần mềm trái phép hỗ trợ lừa đảo hoặc giả mạo vi phạm Quy tắc Hành xử hoặc các Điều khoản này hay không đồng thời tải xuống bản cập nhật phần mềm ứng dụng Xbox hoặc thay đổi cấu hình, bao gồm những phần mềm ngăn bạn truy cập Dịch vụ Xbox hoặc không cho bạn sử dụng phần cứng hay phần mềm trái phép hỗ trợ lừa đảo hoặc giả mạo.
  • ix. Điều khoản và điều kiện bổ sung đối với gói đăng ký. Gói đăng ký Dịch vụ Xbox được áp dụng các điều khoản và điều kiện bổ sung được nêu trong Điều khoản và điều kiện đăng ký Xbox | Xbox (https://www.xbox.com/legal/subscription-terms).
  • x. Gói đăng ký Dịch vụ Xbox không hoạt động. Microsoft có thể tắt chức năng thanh toán định kỳ của bạn và dừng việc tính phí định kỳ ở một số quốc gia nếu bạn không sử dụng gói đăng ký Dịch vụ Xbox của mình trong một khoảng thời gian. Microsoft sẽ gửi thông báo cho bạn trước khi tắt tính năng thanh toán định kỳ. Để biết thêm thông tin, kể cả khoảng thời gian không hoạt động được áp dụng, hãy xem Câu hỏi thường gặp về tình trạng không hoạt động của gói đăng ký | Hỗ trợ Xbox (https://support.xbox.com/en-GB/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-subscription-inactivity-policy).
Nội dung đầy đủ
StoreStore13b_Store
Tóm tắt
 • b. Store. "Store" đề cập đến một Dịch vụ cho phép bạn duyệt, tải xuống, mua cũng như xếp hạng và đánh giá ứng dụng (thuật ngữ “ứng dụng” bao gồm cả trò chơi) cùng với nội dung kỹ thuật số khác. Các Điều khoản này điều chỉnh việc sử dụng một số Store do Microsoft hay chi nhánh của hãng sở hữu/vận hành (bao gồm nhưng không giới hạn ở Office Store, Microsoft Store trên Windows và Microsoft Store trên Xbox). “Office Store” nghĩa là Store đăng các sản phẩm và ứng dụng Office dành cho Office, Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Access và Project (các phiên bản 2013 trở lên) hoặc bất kỳ trải nghiệm nào khác có thương hiệu Office Store. “Microsoft Store trên Windows” nghĩa là một Store do Microsoft hay chi nhánh của hãng sở hữu và vận hành, dành cho các thiết bị Windows như điện thoại, PC và máy tính bảng hoặc bất kỳ trải nghiệm nào khác mang thương hiệu Microsoft Store và có thể truy cập trên thiết bị Windows (chẳng hạn như điện thoại, PC hay máy tính bảng). “Microsoft Store trên Xbox” nghĩa là một Store do Microsoft hay chi nhánh của hãng sở hữu và vận hành, dành cho các máy chơi game Xbox hoặc bất kỳ trải nghiệm nào khác mang thương hiệu Microsoft Store và được cung cấp trên máy chơi game Xbox.
  • i. Điều khoản Giấy phép. Chúng tôi sẽ xác định nhà xuất bản của mỗi ứng dụng hiện có trong Store thích hợp. Trừ khi ứng dụng có các điều khoản cấp phép khác, Điều khoản Cấp phép Ứng dụng Tiêu chuẩn (""SALT"") ở cuối các Điều khoản này là thỏa thuận giữa bạn và nhà xuất bản ứng dụng, trong đó đặt ra các điều khoản cấp phép áp dụng cho ứng dụng bạn tải xuống thông qua mọi Store mà Microsoft hay chi nhánh của hãng sở hữu/vận hành (trừ Office Store). Để làm rõ, các Điều khoản này đề cấp đến việc sử dụng, và các dịch vụ được cung cấp bởi, Dịch vụ của Microsoft. Mục 5 của các Điều khoản này cũng áp dụng cho bất kỳ Ứng dụng và Dịch vụ của Bên Thứ ba nào nhận được qua Store. Các ứng dụng đã tải xuống qua Office Store không bị chi phối bởi SALT và áp dụng các điều khoản riêng biệt.
  • ii. Bản cập nhật. Microsoft sẽ tự động kiểm tra và tải xuống bản cập nhật cho ứng dụng của bạn, ngay cả khi bạn chưa đăng nhập vào Store thích hợp. Bạn có thể thay đổi Store hoặc cài đặt hệ thống của mình nếu bạn không muốn nhận bản cập nhật tự động cho ứng dụng trên Store. Tuy nhiên, nhà phát triển ứng dụng có thể cập nhật một số ứng dụng nhất định của Office Store được lưu trữ trực tuyến toàn bộ hoặc từng phần bất kỳ lúc nào và không yêu cầu quyền cập nhật của bạn.
  • iii. Xếp hạng và Đánh giá. Nếu bạn xếp hạng hoặc đánh giá ứng dụng hay Hàng hóa Kỹ thuật số khác trong Store, bạn có thể nhận được email từ Microsoft với nội dung từ nhà xuất bản ứng dụng hoặc Hàng hóa Kỹ thuật số. Bất kỳ email nào nêu trên đều được gửi từ Microsoft, chúng tôi không chia sẻ địa chỉ email của bạn với nhà xuất bản ứng dụng hoặc Hàng hóa Kỹ thuật số khác mà bạn nhận được qua Store.
  • iv. Cảnh báo về An toàn. Để tránh thương tích, cảm giác khó chịu hoặc mỏi mắt tiềm ẩn, bạn nên định kỳ ngừng sử dụng các trò chơi hoặc các ứng dụng khác, đặc biệt là nếu bạn cảm thấy đau hoặc mệt mỏi khi sử dụng. Nếu bạn thấy khó chịu, hãy ngừng sử dụng. Cảm giác khó chịu có thể bao gồm buồn nôn, cảm giác như say tàu xe, chóng mặt, mất phương hướng, nhức đầu, mệt mỏi, mỏi mắt hoặc khô mắt. Bạn có thể bị phân tâm và không chú ý đến mọi thứ xung quanh khi sử dụng ứng dụng. Tránh các mối nguy hiểm do vấp ngã, cầu thang, trần nhà thấp, các vật dụng dễ vỡ hoặc có giá trị mà có thể bị hỏng. Một phần trăm rất nhỏ người dùng có thể gặp phải cơn tai biến ngập máu khi tiếp xúc với một số hình ảnh trực quan như ánh sáng nhấp nháy hoặc các mẫu có thể xuất hiện trong ứng dụng. Ngay cả khi những người không có tiền sử bị tai biến ngập máu có thể rơi vào tình trạng không chẩn đoán được có thể gây ra các cơn tai biến ngập máu này. Các triệu chứng có thể bao gồm đầu quay cuồng, thay đổi thị lực, co giật, chấn động hoặc rung chân tay, mất định hướng, nhầm lẫn, mất tỉnh táo hoặc rối loạn. Dừng ngay việc sử dụng và thăm khám bác sĩ nếu bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng nào trong các triệu chứng này hoặc tham khảo bác sĩ trước khi sử dụng ứng dụng nếu bạn đã bị các triệu chứng liên quan đến cơn tai biến ngập máu. Phụ huynh nên giám sát việc sử dụng ứng dụng của con để biết dấu hiệu của các triệu chứng.
Nội dung đầy đủ
Các tính năng của Gia đình MicrosoftCác tính năng của Gia đình Microsoft13c_MicrosoftFamily
Tóm tắt
 • c. Các tính năng của Gia đình Microsoft. Phụ huynh và con cái có thể dùng các tính năng gia đình của Microsoft, bao gồm Microsoft Family Safety để tạo dựng sự tin tưởng dựa trên hiểu biết chung về hành vi, trang web, ứng dụng, trò chơi, vị trí thực và mức chi tiêu nào phù hợp cho gia đình họ. Phụ huynh có thể tạo gia đình bằng cách chuyển tới https://account.microsoft.com/family (hoặc bằng cách làm theo hướng dẫn trên thiết bị Windows hoặc bảng điều khiển Xbox) và mời trẻ em hoặc những phụ huynh khác tham gia. Có nhiều tính năng dành cho các thành viên trong gia đình. Vì vậy, vui lòng xem xét kỹ lưỡng thông tin được cung cấp khi bạn đồng ý tạo hoặc tham gia gia đình và khi bạn mua Hàng hóa Kỹ thuật số để có quyền truy cập cho gia đình. Khi tạo hoặc tham gia gia đình, bạn đồng ý sử dụng gia đình theo đúng mục đích của ứng dụng và sẽ không sử dụng trái phép để giành quyền truy cập bất hợp pháp vào thông tin của người khác.
Nội dung đầy đủ
Nhắn tin NhómNhắn tin Nhóm13d_GroupMessaging
Tóm tắt
 • d. Nhắn tin Nhóm. Có nhiều dịch vụ của Microsoft cho phép bạn gửi tin nhắn cho những người khác qua hình thức thoại hoặc SMS ("tin nhắn") và/hoặc cho phép Microsoft cũng như các đơn vị liên kết do Microsoft kiểm soát gửi các tin nhắn như trên cho bạn và cho một hoặc nhiều người dùng khác thay cho bạn. KHI BẠN YÊU CẦU MICROSOFT VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT DO MICROSOFT KIỂM SOÁT GỬI CÁC TIN NHẮN NÊU TRÊN CHO BẠN HOẶC CHO NHỮNG NGƯỜI KHÁC, BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐẢM BẢO VỚI CHÚNG TÔI RẰNG BẠN CŨNG NHƯ CHÍNH CÁ NHÂN BẠN ĐÃ YÊU CẦU CHÚNG TÔI GỬI TIN NHẮN ĐỒNG Ý NHẬN CÁC TIN NHẮN NÀY VÀ BẤT KỲ TIN NHẮN VĂN BẢN QUẢN TRỊ CÓ LIÊN QUAN NÀO KHÁC TỪ MICROSOFT VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT DO MICROSOFT KIỂM SOÁT. "Tin nhắn văn bản quản trị" là các tin nhắn liên quan đến giao dịch định kỳ từ dịch vụ cụ thể của Microsoft, bao gồm nhưng không giới hạn với "tin nhắn chào mừng" hay hướng dẫn về cách dừng nhận tin nhắn. Nếu không còn muốn nhận các tin nhắn này, bạn hoặc các thành viên trong nhóm có thể chọn không nhận thêm tin nhắn từ Microsoft hoặc các đơn vị liên kết do Microsoft kiểm soát bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp. Nếu không muốn nhận các tin nhắn này hoặc không muốn tham gia vào nhóm nữa, bạn đồng ý với tùy chọn không nhận hoặc tham gia theo các hướng dẫn mà các dịch vụ hoặc chương trình áp dụng cung cấp. Nếu có cơ sở cho rằng thành viên trong nhóm không còn muốn nhận các tin nhắn này hoặc không muốn tham gia vào nhóm nữa thì bạn đồng ý với việc xóa họ khỏi nhóm. Bạn cũng xác nhận và đảm bảo với chúng tôi rằng bạn cũng như chính cá nhân bạn đã yêu cầu chúng tôi gửi tin nhắn hiểu rằng mỗi thành viên trong nhóm sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán cước phí tin nhắn bất kỳ theo đánh giá của nhà cung cấp dịch vụ di động của họ, bao gồm bất kỳ phí tin nhắn quốc tế nào có thể áp dụng khi gửi tin nhắn từ các số điện thoại của Hoa Kỳ.
Nội dung đầy đủ
Skype, Microsoft Teams và GroupMeSkype, Microsoft Teams và GroupMe13e_Skype
Tóm tắt
 • e. Skype, Microsoft Teams và GroupMe.
  • i. Dịch vụ khẩn cấp. Không có khác biệt quan trọng giữa dịch vụ điện thoại không dây hoặc điện thoại dây cố định truyền thống và Skype, Microsoft Teams và GroupMe. Microsoft có nghĩa vụ hữu hạn theo luật pháp, quy định hoặc quy tắc áp dụng của địa phương hoặc quốc gia trong việc cung cấp quyền tiếp cận dịch vụ khẩn cấp, như dịch vụ cấp cứu 911 hoặc 112, ("Dịch vụ khẩn cấp") thông qua Skype, Microsoft Teams và GroupMe. Chỉ ở một số phiên bản phần mềm Skype hữu hạn, tính năng Skype đến điện thoại có thể hỗ trợ khả năng gọi điện cho Dịch vụ khẩn cấp ở một số ít quốc gia và tùy theo nền tảng được sử dụng. Bạn có thể tìm thông tin chi tiết về tính khả dụng và cách đặt cấu hình tính năng này tại đây: https://www.skype.com/go/emergency. Nếu cuộc gọi khẩn cấp qua Skype đến điện thoại được kết nối, thì bạn sẽ cần cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm thực tế của mình để dịch vụ khẩn cấp có thể đáp ứng yêu cầu của bạn.
  • ii. API hoặc Truyền phát. Nếu muốn sử dụng các sản phẩm và phần mềm Skype cùng với bất kỳ chương trình truyền phát nào, bạn phải tuân thủ "Điều khoản Dịch vụ Truyền phát" tại https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Nếu muốn sử dụng bất kỳ giao diện chương trình ứng dụng ("API") nào do Skype hiển thị hoặc cung cấp, bạn phải tuân thủ các điều khoản cấp phép hiện hành, có tại www.skype.com/go/legal.
  • iii. Chính sách Sử dụng Công bằng. Chính sách sử dụng hợp lý có thể áp dụng cho việc bạn sử dụng các sản phẩm và phần mềm Skype. Vui lòng xem lại các chính sách này được thiết kế nhằm bảo vệ gian lận và lạm dụng đồng thời đặt ra các giới hạn về loại, thời lượng hoặc âm lượng cuộc gọi hoặc tin nhắn mà bạn có thể thực hiện. Các chính sách này được đính kèm trong các Điều khoản này để tham khảo. Bạn có thể tìm thấy các chính sách này tại https://www.skype.com/go/terms.fairusage/.
  • iv. Dịch vụ bản đồ. Các sản phẩm và phần mềm Skype chứa các tính năng cho phép bạn gửi thông tin tới dịch vụ bản đồ hoặc tự vẽ sơ đồ trên bản đồ bằng dịch vụ đó. Khi sử dụng các tính năng đó, bạn đồng ý với các Điều khoản này và các điều khoản của Google Maps có tại https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html hoặc các điều khoản của Google Maps áp dụng cho quốc gia của bạn.
  • v. Sử dụng cá nhân/phi thương mại. Các sản phẩm và phần mềm Skype dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn. Bạn được phép sử dụng Skype ở cơ quan cho giao tiếp doanh nghiệp của riêng mình.
  • vi. Số Skype/Skype To Go. Nếu Microsoft cung cấp cho bạn số Skype hoặc số Skype To Go, bạn đồng ý rằng mình không sở hữu số hoặc có quyền duy trì số đó vĩnh viễn. Ở một số quốc gia, đối tác Microsoft có thể cung cấp số cho bạn thay vì chính Microsoft và bạn có thể cần phải ký kết thỏa thuận riêng với đối tác đó. Để biết thêm chi tiết về Số Skype, hãy xem https://go.skype.com/home.skype-number.
  • vii. Người quản lý Skype. "Tài khoản Quản trị Skype Manager" do bạn tạo và quản lý, có vai trò là quản trị viên cá nhân của nhóm Skype Manager và không phải là tổ chức kinh doanh. Bạn có thể liên kết tài khoản Microsoft cá nhân của bạn với một nhóm Skype Manager ("Tài khoản được Liên kết"). Bạn có thể chỉ định thêm quản trị viên cho nhóm Skype Manager của mình khi họ chấp nhận các Điều khoản này. Nếu phân bổ Số Skype cho Tài khoản được Liên kết, bạn phải chịu trách nhiệm đối với việc tuân thủ mọi yêu cầu liên quan đến nơi cư trú hoặc vị trí của người dùng Tài khoản được Liên kết của mình. Nếu chọn hủy liên kết Tài khoản được Liên kết khỏi nhóm Skype Manager thì bạn sẽ không thể truy xuất mọi đăng ký đã phân bổ, Số Skype hay Skype Credit cũng như truy cập tài liệu hoặc Nội dung của bạn bằng tài khoản đã hủy liên kết đó. Bạn đồng ý xử lý mọi thông tin cá nhân của người dùng Tài khoản được Liên kết của mình theo mọi luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.
  • viii. Chi phí Skype. Tất cả giá cho các sản phẩm trả phí của Skype bao gồm thuế hiện hành trừ khi được quy định khác. Các khoản phí có thể phải trả để gọi điện thoại bên ngoài đăng ký bao gồm phí kết nối (được tính phí sau mỗi cuộc gọi) và mức giá mỗi phút được nêu trên www.skype.com/go/allrates. Chi phí cuộc gọi sẽ được trừ vào số dư Tín dụng Skype của bạn. Microsoft có thể thay đổi mức cước cuộc gọi bất kỳ lúc nào bằng cách đăng thay đổi đó tại www.skype.com/go/allrates. Mức cước mới sẽ áp dụng cho cuộc gọi tiếp theo của bạn sau khi phát hành mức cước mới. Vui lòng kiểm tra mức cước mới nhất trước khi bạn thực hiện cuộc gọi của mình. Số phút cuộc gọi ở dạng phân số và chi phí phân số sẽ được làm tròn lên toàn bộ đơn vị tiếp theo. Ở một số quốc gia, đối tác địa phương của Microsoft cung cấp các sản phẩm trả phí của Skype và các điều khoản sử dụng của đối tác sẽ áp dụng cho các giao dịch đó. Ngoại trừ những nội dung ở trên, theo luật hiện hành, bạn có thể được hoàn lại tiền (theo yêu cầu) bất kỳ số dư phí đăng ký trả trước nào trong trường hợp bạn chuyển Số Skype của mình sang một nhà cung cấp khác.
  • ix. Tín dụng Skype. Microsoft không đảm bảo rằng bạn sẽ có thể sử dụng số dư Tín dụng Skype của mình để mua tất cả các sản phẩm trả phí của Skype. Nếu bạn không sử dụng Tín dụng Skype trong khoảng thời gian 180 ngày, Microsoft sẽ đặt trạng thái không hoạt động cho Tín dụng Skype của bạn. Bạn có thể kích hoạt lại Tín dụng Skype bằng cách truy cập liên kết kích hoạt lại tại https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Nếu bạn sinh sống ở Nhật Bản và bạn mua Tín dụng Skype từ trang web của Skype, hai tuyên bố trên không áp dụng cho bạn và Tín dụng Skype của bạn sẽ hết hạn sau 180 ngày mua hàng. Sau khi tín dụng của bạn hết hạn, bạn sẽ không còn có thể kích hoạt lại hoặc sử dụng tín dụng này. Bạn có thể bật tính năng Tự động Tính phí lại khi bạn mua Tín dụng Skype bằng cách chọn hộp thích hợp. Nếu được bật, số dư Tín dụng Skype sẽ bị tính phí lại bằng cùng một tài khoản và phương thức thanh toán đã chọn của bạn mỗi lần số dư Skype của bạn dưới ngưỡng do Skype đặt theo từng thời điểm. Nếu bạn đã mua đăng ký bằng phương thức thanh toán không phải là thẻ tín dụng, PayPal hoặc Moneybookers (Skrill) đồng thời bạn đã bật Tự động Tính phí lại, số dư Tín dụng Skype của bạn sẽ bị tính phí bằng số tiền cần thiết để mua đăng ký định kỳ tiếp theo của bạn. Bạn có thể tắt Tự động Tính phí lại bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập và thay đổi cài đặt của mình trong cổng thông tin tài khoản trong Skype.
  • x. Phí tin nhắn quốc tế. GroupMe hiện sử dụng các số điện thoại của Hoa Kỳ cho mỗi nhóm được tạo. Mỗi tin nhắn văn bản được gửi hoặc nhận từ số GroupMe sẽ được tính là tin nhắn văn bản quốc tế được gửi hoặc nhận từ Hoa Kỳ. Tùy theo địa điểm của bạn, Microsoft Teams có thể sử dụng số điện thoại có khả năng làm phát sinh phí tin nhắn văn bản quốc tế. Hãy liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết cước phí quốc tế có liên quan.
  • xi. SMS qua Microsoft Teams. Microsoft Teams có thể sử dụng các số ở Australia do Belgacom International Carrier Services SA. (có địa điểm kinh doanh chính ở Boulevard du Roi Albert II, 27 1030, Bruxelles, Bỉ) ("BICS") cung cấp cho các tin nhắn được gửi đến người nhận sử dụng số điện thoại của Australia. Microsoft và các công ty con của hãng không có liên hệ với BICS.
Nội dung đầy đủ
Bing và MSNBing và MSN13f_BingandMSN
Tóm tắt
 • f. Bing và Microsoft Start (bao gồm MSN).
  • i. Tài liệu về Bing và Microsoft Start. Bài viết, văn bản, ảnh, bản đồ, video, trình phát video và tài liệu của bên thứ ba có trên Bing và Microsoft Start, kể cả qua bot, ứng dụng và chương trình của Microsoft, chỉ là dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Các hình thức sử dụng khác, bao gồm tải xuống, sao chép hoặc phân phối lại các tài liệu này hay sử dụng các tài liệu hoặc sản phẩm này để xây dựng sản phẩm của riêng bạn chỉ được cho phép theo phạm vi được ủy quyền cụ thể của Microsoft hay chủ bản quyền hoặc được cho phép theo luật bản quyền hiện hành. Microsoft hoặc các chủ bản quyền khác giữ tất cả các quyền đối với tài liệu chưa được cấp một cách rõ ràng bởi Microsoft theo các điều khoản cấp phép, dù theo cách ngụ ý, biện pháp ngăn cản hợp pháp, hoặc các cách khác.
  • ii. Bản đồ Bing. Bạn không được sử dụng hình ảnh Bird's eye của Hoa Kỳ, Canada, Mexico, New Zealand, Úc hoặc Nhật Bản đối với các hoạt động sử dụng của chính phủ mà không có sự phê duyệt riêng của chúng tôi bằng văn bản.
  • iii. Bing Places. Khi cung cấp Dữ liệu hoặc Nội dung cho Bing Places, bạn cấp cho Microsoft giấy phép sở hữu trí tuệ toàn cầu và không độc quyền để sử dụng, sao chép, lưu, sửa đổi, tổng hợp, quảng bá, truyền tải, hiển thị hoặc phân phối như một phần của dịch vụ và cấp phép lại những quyền đó cho các bên thứ ba.
Nội dung đầy đủ
CortanaCortana13g_Cortana
Tóm tắt
 • g. Cortana.
  • i. Sử dụng cá nhân và phi thương mại. Cortana là Dịch vụ hỗ trợ cá nhân của Microsoft. Các tính năng, dịch vụ và nội dung do Cortana cung cấp (gọi chung là "Dịch vụ Cortana") chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn.
  • ii. Chức năng và Nội dung. Cortana cung cấp một loạt các tính năng, một số tính năng được cá nhân hóa. Dịch vụ Cortana có thể cho phép bạn truy cập dịch vụ, thông tin hoặc chức năng do Dịch vụ khác của Microsoft hoặc Ứng dụng và Dịch vụ của Bên Thứ ba cung cấp. Các điều khoản dành riêng cho dịch vụ của phần 13 cũng áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ hiện hành của Microsoft được truy cập qua Dịch vụ Cortana. Cortana chỉ cung cấp thông tin này cho các mục đích lên kế hoạch của bạn và bạn nên đưa ra quyết định của riêng mình khi xem xét và dựa vào thông tin này. Microsoft không đảm bảo độ tin cậy, tính sẵn có hay kịp thời của các trải nghiệm cá nhân hóa do Cortana cung cấp. Microsoft không chịu trách nhiệm nếu một tính năng của Cortana gây trở ngại hoặc ngăn bạn nhận, xem lại hay gửi thông tin liên lạc/thông báo hoặc nhận một dịch vụ.
  • iii. Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba. Cortana có thể đề xuất và giúp bạn tương tác với Ứng dụng và Dịch vụ của Bên Thứ ba (kỹ năng của bên thứ ba hoặc dịch vụ được kết nối) trong quá trình cung cấp Dịch vụ Cortana. Nếu bạn muốn, Cortana có thể trao đổi thông tin với Ứng dụng và Dịch vụ của Bên Thứ ba, chẳng hạn như mã zip, truy vấn của bạn cũng như phản hồi do Ứng dụng và Dịch vụ của Bên Thứ ba gửi về để giúp bạn nhận dịch vụ được yêu cầu. Cortana có thể cho phép bạn mua hàng qua Ứng dụng và Dịch vụ của Bên Thứ ba bằng cách sử dụng tùy chọn và cài đặt tài khoản mà bạn đã thiết lập trực tiếp với các Ứng dụng và Dịch vụ của Bên Thứ ba đó. Bạn có thể dừng kết nối giữa Dịch vụ Cortana với Ứng dụng và Dịch vụ của Bên Thứ ba vào bất kỳ lúc nào. Việc bạn sử dụng Dịch vụ Cortana để kết nối với Ứng dụng và Dịch vụ của Bên Thứ ba do mục 5 của các Điều khoản này điều chỉnh. Nhà xuất bản của Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba có thể thay đổi hoặc ngừng chức năng hoặc các tính năng của Dịch vụ và Ứng dụng của Bên Thứ ba hoặc việc tích hợp của họ với Dịch vụ Cortana. Microsoft không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với vi chương trình hoặc phần mềm được nhà sản xuất cung cấp.
  • iv. Thiết bị Hỗ trợ Cortana. Các thiết bị hỗ trợ Cortana là các sản phẩm hoặc thiết bị được phép truy cập vào Dịch vụ Cortana hoặc các sản phẩm hoặc thiết bị tương thích với Dịch vụ Cortana. Các thiết bị hỗ trợ Cortana bao gồm các thiết bị hoặc sản phẩm của bên thứ ba mà Microsoft không sở hữu, sản xuất hoặc phát triển. Microsoft không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về các thiết bị hoặc sản phẩm của bên thứ ba này.
  • v. Bản cập nhật Phần mềm. Chúng tôi có thể tự động kiểm tra phiên bản phần mềm Dịch vụ Cortana của bạn đồng thời tải xuống bản cập nhật phần mềm hoặc thay đổi cấu hình hay yêu cầu bất kỳ nhà sản xuất thiết bị hỗ trợ Cortana nào luôn cập nhật phần mềm Dịch vụ Cortana.
Nội dung đầy đủ
Dịch vụ OfficeDịch vụ Office13h_officeBasedServices
Tóm tắt
 • h. Dịch vụ Office.
  • i. Microsoft 365 Home, Microsoft 365 Personal, Office Online, Sway, OneNote.com và bất kỳ gói đăng ký Microsoft 365 nào khác hoặc Dịch vụ có thương hiệu Office đều dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, trừ khi bạn có quyền sử dụng thương mại theo thỏa thuận riêng biệt với Microsoft. Việc sử dụng các ứng dụng như Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Access và Publisher trong Microsoft 365 Family, Microsoft 365 Personal và bất kỳ Dịch vụ đăng ký Microsoft 365 nào khác đều phải chịu sự điều chỉnh của các thỏa thuận cấp phép bổ sung có tại https://aka.ms/useterms cùng với các Điều khoản này.
  • ii. Outlook. Có thể sử dụng Bản đồ Bing trên Outlook. Bất kỳ nội dung nào cung cấp qua Bản đồ Bing, bao gồm cả mã địa lý, đều chỉ có thể được sử dụng trong phạm vi sản phẩm có nội dung được cung cấp.l. Việc bạn sử dụng Bản đồ Bing phải chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản Sử dụng cho Người dùng Cuối của Bản đồ Bing có tại go.microsoft.com/?linkid=9710837 và Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft tại go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686.
Nội dung đầy đủ
Hàng hóa kỹ thuật sốHàng hóa kỹ thuật số13i_DigitalGoods
Tóm tắt
 • i. Hàng hóa kỹ thuật số. Thông qua Microsoft Groove, Phim & TV của Microsoft, Store, Dịch vụ Xbox và bất kỳ dịch vụ trong tương lai và có liên quan khác, Microsoft có thể cho phép bạn nhận, nghe, xem, chơi hoặc đọc (tùy theo từng trường hợp) nhạc, hình ảnh, video, văn bản, sách, trò chơi hoặc các tài liệu khác ("Hàng hóa kỹ thuật số") mà bạn có thể nhận ở dạng số. Hàng hóa Kỹ thuật số chỉ dành cho mục đích giải trí cá nhân, phi thương mại của bạn. Bạn đồng ý không phân phối lại, truyền phát, trình diễn công khai hoặc hiển thị công khai hay chuyển nhượng bất kỳ bản sao nào của Hàng hóa Kỹ thuật số. Hàng hóa Kỹ thuật số có thể do Microsoft hoặc bên thứ ba sở hữu. Trong mọi trường hợp, bạn hiểu và thừa nhận rằng quyền của bạn đối với Hàng hóa kỹ thuật số bị giới hạn bởi các Điều khoản này, luật bản quyền và các Quy tắc sử dụng có tại https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Bạn đồng ý không tìm cách sửa đổi Hàng hóa Kỹ thuật số bất kỳ mà mình nhận được qua bất kỳ Dịch vụ nào vì bất kỳ lý do gì, bao gồm dành cho mục đích ngụy trang hay thay đổi quyền sở hữu hay nguồn gốc của Hàng hóa Kỹ thuật số. Microsoft hoặc chủ sở hữu của Hàng hóa Kỹ thuật số có thể xóa Hàng hóa Kỹ thuật số khỏi các Dịch vụ theo từng thời điểm mà không cần thông báo.
Nội dung đầy đủ
OneDriveOneDrive13j_OneDrive
Tóm tắt
 • j. OneDrive.
  • i. Cấp phát bộ nhớ. Nếu dung lượng nội dung được lưu trữ trong tài khoản OneDrive của bạn nhiều hơn mức được cung cấp theo các điều khoản áp dụng cho dịch vụ đăng ký OneDrive miễn phí hoặc trả phí và bạn chưa trả lời thông báo sửa tài khoản bằng cách xóa nội dung thừa hoặc chuyển sang gói đăng ký mới với dung lượng bộ nhớ lớn hơn từ Microsoft thì chúng tôi có quyền đóng tài khoản của bạn cũng như xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào Nội dung của Bạn trên OneDrive.
  • ii. Hiệu suất Dịch vụ. Việc duy trì hiệu suất và tính toàn vẹn cho các dịch vụ của Microsoft tùy thuộc vào các yếu tố như thiết bị, kết nối internet của bạn cũng như nỗ lực của Microsoft, vì vậy, đôi khi, bạn có thể gặp phải các sự cố chậm trễ khi tải lên hoặc đồng bộ nội dung trên OneDrive.
Nội dung đầy đủ
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards13k_MicrosoftRewards
Tóm tắt
 • k. Microsoft Rewards.
  • i. Microsoft Rewards ("Chương trình") cho phép bạn kiếm điểm đổi được khi thực hiện các hoạt động như tìm kiếm đủ điều kiện, mua lại cùng với các ưu đãi khác từ Microsoft. Các ưu đãi có thể thay đổi theo thị trường. Tìm kiếm là hành động của người dùng cá nhân nhập văn bản theo cách thủ công với mục đích thành thực là nhận các kết quả tìm kiếm trên Bing cho mục đích nghiên cứu của riêng người dùng đó và không bao gồm bất kỳ truy vấn nào được nhập bởi các công cụ tự động hoặc lừa đảo nào khác dưới bất kỳ hình thức nào ("Tìm kiếm"). Mua lại là quá trình mua hàng hóa hoặc tải xuống và mua giấy phép cho nội dung kỹ thuật số từ Microsoft, cho dù là miễn phí hay có tính phí ("Mua lại"). Điểm thưởng không được tặng cho mọi hoạt động mua hàng từ Microsoft. Microsoft đôi khi có thể mang đến các cơ hội khác để kiếm điểm và mỗi ưu đãi kiếm điểm sẽ không vĩnh viễn sẵn có. Bạn có thể đổi số điểm kiếm được lấy các mặt hàng có trên trang đổi điểm trong phần https://aka.ms/redeemrewards ("Phần thưởng"). Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Phần thưởng tại support.microsoft.com (https://support.microsoft.com) ("Câu hỏi thường gặp").
   • 1. Các yêu cầu của Chương trình. Bạn cần tài khoản Microsoft hợp lệ và thiết bị của bạn phải đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu (https://account.microsoft.com/rewards/). Chương trình được mở cho những người dùng sinh sống tại các thị trường được liệt kê trong Câu hỏi Thường gặp. Các cá nhân không được có nhiều hơn một tài khoản Chương trình, ngay cả khi các cá nhân có nhiều địa chỉ email và các hộ gia đình bị giới hạn là sáu tài khoản. Chương trình chỉ dành cho mục đích cá nhân và phi thương mại của bạn.
   • 2. Điểm. Ngoại trừ việc quyên góp điểm của bạn cho tổ chức phi lợi nhuận được liệt kê trên trang đổi điểm, bạn không được chuyển điểm. Điểm không phải là tài sản cá nhân của bạn và bạn không thể nhận bất kỳ tiền mặt hay đổi điểm lấy tiền. Điểm được tặng cho bạn trên cơ sở khuyến mãi. Bạn không thể mua bán điểm. Microsoft có thể giới hạn số lượng điểm hoặc Phần thưởng mà mỗi người, mỗi hộ gia đình nhận được hoặc trong một khoảng thời gian cố định (ví dụ: một ngày), với điều kiện bạn không bị tước quyền lợi vì thiếu thiện chí. Bạn có thể đổi không quá 550.000 điểm theo năm dương lịch trong Chương trình. Số điểm giành được trong Chương trình sẽ không có giá trị và không thể kết hợp với bất kỳ chương trình nào khác được Microsoft hoặc các bên thứ ba đưa ra. Số điểm chưa đổi sẽ hết hạn nếu bạn không giành hoặc đổi bất kỳ điểm nào trong 18 tháng.
   • 3. Phần thưởng. Bạn có thể đổi điểm hoặc quyên góp điểm cho một tổ chức phi lợi nhuận chính thức bằng cách truy cập vào trang đổi điểm (https://aka.ms/redeemrewards) hoặc đăng ký quyên góp tự động cho các tổ chức phi lợi nhận thông qua một chương trình từ thiện. Có thể có một số lượng hạn chế Phần thưởng cụ thể sẵn có và những Phần thưởng đó sẽ được cung cấp trên cơ sở đến trước được phục vụ trước. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn như địa chỉ gửi thư và số điện thoại của bạn (không phải là số điện thoại miễn phí hoặc VOIP) và bạn cũng có thể được yêu cầu nhập mã tránh gian lận hoặc ký các tài liệu pháp lý khác để đổi điểm lấy Phần thưởng. Sau khi bạn yêu cầu Phần thưởng, bạn không thể hủy hoặc trả lại Phần thưởng đó để hoàn lại điểm ngoại trừ trường hợp sản phẩm bị lỗi hoặc theo yêu cầu của luật pháp hiện hành. Nếu bạn yêu cầu một Phần thưởng đã hết hàng hoặc không có vì lý do khác, chúng tôi có thể thay bằng một Phần thưởng có giá trị tương đương hoặc hoàn lại điểm cho bạn. Microsoft có thể cập nhật Phần thưởng được cung cấp trên trang đổi điểm hoặc dừng việc cung cấp Phần thưởng cụ thể. Một số Phần thưởng có áp dụng điều kiện về tuổi. Mọi yêu cầu sẽ được đưa vào ưu đãi có liên quan. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản thuế liên bang, nhà nước và địa phương và mọi chi phí khác khi chấp nhận và sử dụng Phần thưởng. Phần thưởng sẽ được gửi đến địa chỉ email liên kết với tài khoản Microsoft của bạn, vì vậy hãy luôn cập nhật địa chỉ email của mình. Phần thưởng không thể gửi được sẽ không được phát hành lại và do đó sẽ bị mất. Không được bán lại Phần thưởng. Để biết thêm thông tin về quyên góp điểm cho các tổ chức phi lợi nhuận, hãy xem Những câu hỏi thường gặp về Quyên góp qua Bing (https://www.microsoft.com/rewards/give-mode-overview).
   • 4. Hủy Tham gia Chương trình. Nếu bạn không muốn tham gia chương trình Microsoft Rewards nữa, hãy làm theo hướng dẫn trên trang chọn không tham gia (https://account.microsoft.com/rewards/optout?confirm=false). Nếu chọn không tham gia, bạn sẽ ngay lập tức mất tất toàn bộ số điểm hiện có. Tài khoản Chương trình của bạn có thể bị hủy nếu bạn không đăng nhập ít nhất một lần trong khoảng thời gian 18 tháng. Ngoài ra, Microsoft có quyền hủy tài khoản Chương trình của một người dùng cụ thể nếu có hành vi can thiệp, lạm dụng hoặc lừa gạt Chương trình hay vi phạm các điều khoản này. Khi hủy Chương trình (do bạn hoặc chúng tôi) hoặc nếu Chương trình bị tạm ngừng thì bạn sẽ có 90 ngày để đổi điểm của mình; nếu không, những điểm đó sẽ bị mất. Tại thời điểm hủy, quyền sử dụng Chương trình và số điểm tích lũy trong tương lai của bạn sẽ kết thúc.
   • 5. Các điều kiện khác. Microsoft bảo lưu quyền loại bỏ bạn; vô hiệu hóa quyền truy cập của bạn vào Chương trình hoặc tài khoản Phần thưởng của bạn; và/hoặc điểm giữ lại, đóng góp từ thiện và Phần thưởng, nếu Microsoft tin rằng bạn đang can thiệp hoặc lạm dụng bất kỳ khía cạnh nào của Chương trình, không đủ điều kiện nhận Phần thưởng hoặc vì lý do pháp lý (chẳng hạn như luật xuất khẩu) hoặc có thể đang tham gia vào các hoạt động vi phạm các Điều khoản này.
Nội dung đầy đủ
AzureAzure13l_Azure
Tóm tắt
 • l. Azure. Việc bạn sử dụng dịch vụ Azure được điều chỉnh theo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận riêng biệt mà qua đó bạn nhận được dịch vụ, theo nội dung chi tiết trên trang Thông tin pháp lý về Microsoft Azure có tại https://aka.ms/AA7z67v.
Nội dung đầy đủ
Microsoft SoundscapeMicrosoft Soundscape13m_MicrosoftSoundscape
Tóm tắt
 • m. Microsoft Soundscape. Bạn thừa nhận rằng Microsoft Soundscape (1) không được thiết kế, phát triển hay cung cấp công khai dưới dạng thiết bị y tế, và (2) không được thiết kế hay phát triển để thay thế cho thiết bị y tế hay cho việc chẩn đoán, quyết định hoặc điều trị chuyên ngành và không nên được sử dụng để thay thế cho thiết bị y tế hay cho việc chẩn đoán, quyết định hoặc điều trị chuyên ngành.
Nội dung đầy đủ
Power PlatformPower Platform13n_PowerPlatform
Tóm tắt
 • n. Power Platform. Việc bạn sử dụng dịch vụ Power Platform được điều chỉnh theo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận riêng biệt mà qua đó bạn nhận được dịch vụ, theo nội dung chi tiết trên trang Thông tin pháp lý về Power Platform có tại Microsoft Power Platform (https://powerplatform.microsoft.com/en-us/business-applications/legal/).
Nội dung đầy đủ
Các quy định khácCác quy định khác14_15_16_17_miscellaneous
Tóm tắt

14. Các quy định khác. Mục này và các mục 1, 9 (về các khoản tiền phải chịu trước khi kết thúc các Điều khoản này), 10, 11, 12, 15, 17 và các điều khoản được áp dụng sau khi các Điều khoản này kết thúc sẽ vẫn tồn tại bất kể sự chấm dứt hoặc hủy bỏ các Điều khoản này. Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi có thể nhượng các Điều khoản này, ký hợp đồng phụ các nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này hoặc cấp phép lại các quyền của chúng tôi theo các Điều khoản này, toàn bộ hay từng phần, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn không thể chuyển nhượng các Điều khoản này hoặc chuyển giao bất cứ quyền sử dụng Dịch vụ nào. Đây là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Microsoft về việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Tài liệu này thay thế cho bất kỳ thỏa thuận nào trước đây giữa bạn và Microsoft liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Khi ký kết các Điều khoản này, bạn chưa dựa vào bất kỳ tuyên bố, đại diện, bảo hành, hiểu biết, cam đoan, lời hứa hoặc đảm bảo nào ngoài những nội dung được nêu rõ ràng trong các Điều khoản này. Tất cả các phần của các Điều khoản này được áp dụng trong phạm vi tối đa được luật pháp liên quan cho phép. Nếu tòa án hoặc trọng tài quyết định rằng chúng tôi không thể thực thi một phần của các Điều khoản này như đã được lập, thì chúng tôi có thể thay thế các điều khoản đó bằng các điều khoản tương tự trong phạm vi được phép theo quy định của pháp luật liên quan, nhưng phần còn lại của các Điều khoản này sẽ không thay đổi. Các Điều khoản này được áp dụng riêng cho quyền lợi của bạn và chúng tôi. Các điều khoản này không phục vụ quyền lợi của bất cứ người nào khác, trừ trường hợp đó là những người thừa kế hoặc được ủy nhiệm của Microsoft. Tiêu đề phần chỉ nhằm mục đích tham khảo và không có hiệu lực pháp lý.

15. Khiếu nại phải được gửi trong vòng một năm. Bất cứ khiếu nại nào liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ phải được gửi đến tòa án (hoặc trọng tài nếu áp dụng mục 10.d) được áp dụng) trong vòng một năm kể từ ngày bạn có thể gửi khiếu nại lần đầu tiên, trừ khi pháp luật địa phương của bạn cần một khoảng thời gian dài hơn để gửi đơn khiếu nại. Nếu không khiếu nại trong khoảng thời gian đó, thì việc khiếu nại đó sẽ vĩnh viễn bị từ chối.

16. Luật xuất khẩu. Bạn phải tuân thủ tất cả quy định và luật xuất khẩu trong nước và quốc tế áp dụng cho phần mềm và/hoặc Dịch vụ, bao gồm các hạn chế về điểm đến, người dùng cuối và mục đích sử dụng cuối. Để biết thêm thông tin về hạn chế địa lý và xuất khẩu, hãy truy cập vào https://www.microsoft.com/exporting.

17. Bảo lưu Quyền và Phản hồi. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, Microsoft không cấp cho bạn giấy phép hoặc bất cứ quyền nào khác thuộc bất kỳ loại nào trong bằng sáng chế nào, bí quyết, bản quyền, bí mật thương mại, thương hiệu hoặc tài sản trí tuệ khác do Microsoft hoặc bất kỳ tổ chức có liên quan nào sở hữu hay kiểm soát, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tên, bao bì thương mại, biểu trưng hoặc vật tương đương. Nếu bạn đưa ra bất kỳ ý kiến, đề xuất, gợi ý hoặc phản hồi nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với ý tưởng cho các sản phẩm mới, công nghệ, quảng cáo, tên sản phẩm, phản hồi sản phẩm và cải tiến sản phẩm ("Phản hồi") cho Microsoft, bạn sẽ cấp cho Microsoft quyền tạo, đã tạo, tạo ra tác phẩm phái sinh, sử dụng, chia sẻ và thương mại hóa thông tin Phản hồi của bạn theo bất kỳ cách thức và mục đích nào mà không mất phí, lòng trung thành hay nghĩa vụ khác với bạn. Bạn không được phép cung cấp thông tin Phản hồi theo giấy phép yêu cầu Microsoft cấp phép phần mềm, công nghệ hoặc tài liệu cho bất kỳ bên thứ ba nào vì Microsoft bao gồm thông tin Phản hồi của mình trong đó.

Nội dung đầy đủ
THÔNG BÁOTHÔNG BÁONOTICES
Tóm tắt

Thông báo và quy trình đưa ra khiếu nại về vi phạm sở hữu trí tuệ. Microsoft tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba. Nếu bạn muốn gửi thông báo về vi phạm sở hữu trí tuệ, bao gồm khiếu nại vi phạm bản quyền, vui lòng sử dụng quy trình của chúng tôi để gửi Thông báo về Vi phạm (https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/infringement). TẤT CẢ NHỮNG YÊU CẦU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN QUY TRÌNH NÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LỜI.

Microsoft sử dụng các quy trình nêu trong Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ, Phần 512 để trả lời những thông báo về vi phạm bản quyền. Trong những trường hợp thích hợp, Microsoft cũng có thể vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng các dịch vụ của Microsoft có hành vi vi phạm nhiều lần.

Thông báo và thủ tục có liên quan đến vấn đề về sở hữu trí tuệ trong phần quảng cáo. Vui lòng xem lại Hướng dẫn về Sở hữu Trí tuệ (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) liên quan đến các vấn đề về sở hữu trí tuệ trên mạng quảng cáo của chúng tôi.

Thông báo bản quyền và thương hiệu. Dịch vụ thuộc bản quyền của ©Microsoft Corporation và/hoặc nhà cung cấp trực thuộc, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Hoa Kỳ. Mọi quyền được bảo lưu. Điều khoản bao gồm cả Nguyên tắc về Nhãn hiệu và Thương hiệu của Microsoft (https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/general.aspx) (được sửa đổi bổ sung bất cứ lúc nào). Microsoft và các tên, hình biểu trưng và biểu tượng của mọi sản phẩm, phần mềm cùng với dịch vụ của Microsoft có thể là nhãn hiệu đã hoặc chưa được đăng ký của nhóm các công ty của Microsoft tại Hoa Kỳ và/hoặc các khu vực pháp lý khác. Sau đây là danh sách chưa đầy đủ về các nhãn hiệu của Microsoft tại https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/EN-US.aspx. Tên của các công ty và sản phẩm thực sự có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng. Bất cứ quyền nào không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản này đều được bảo lưu. Phần mềm nhất định được sử dụng ở các máy chủ web của Microsoft có nền tảng một phần dựa trên thành quả của Tập đoàn JPEG Độc lập (Independent JPEG Group). Bản quyền © 1991-1996 Thomas G. Lane. Mọi quyền được bảo lưu. Phần mềm “gnuplot” được dùng trong một số máy chủ web nhất định của Microsoft thuộc bản quyền © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Mọi quyền được bảo lưu.

Thông báo về y tế. Microsoft không đưa ra lời khuyên về thuốc hoặc bất kỳ biện pháp chăm sóc sức khỏe, chẩn đoán hay điều trị nào khác. Luôn tìm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ tiêu chuẩn khác đối với mọi thắc mắc bạn có thể có về điều kiện y tế, chế độ ăn, chương trình thể dục hoặc sức khỏe. Không được bỏ qua lời khuyên về y tế chuyên nghiệp hoặc trì hoãn việc tìm lời khuyên đó vì thông tin mà bạn đã truy cập hoặc thông qua Dịch vụ.

Báo giá chứng khoán và dữ liệu về chỉ số chứng khoán (bao gồm các giá trị của chỉ số). Thông tin tài chính được cung cấp thông qua Dịch vụ chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn. Bạn không được sử dụng bất cứ dữ liệu tài chính nào hoặc nhãn hiệu của bất cứ bên cấp phép thứ ba nào liên quan đến việc phát hành, tạo lập, tài trợ, mua bán, tiếp thị hay quảng cáo bất cứ công cụ tài chính hoặc sản phẩm đầu tư nào (ví dụ: chỉ số, các công cụ phái sinh, sản phẩm cấu trúc, quỹ đầu tư, quỹ hoán đổi danh mục hoặc các danh mục đầu tư, v.v., trong đó giá cả, suất đầu tư và/hoặc hiệu suất của công cụ tài chính hoặc sản phẩm đầu tư đó là dựa vào, có liên quan đến, hoặc nhằm mục đích tuân theo xu hướng phát triển của các dữ liệu tài chính) mà không có thỏa thuận riêng bằng văn bản với bên cấp phép thứ ba.

Thông báo tài chính. Microsoft không phải là nhà môi giới/đại lý hoặc nhà tư vấn đầu tư đã đăng ký theo luật chứng khoán của liên bang Hoa Kỳ hoặc các luật chứng khoán của các hệ thống thẩm quyền pháp lý khác và không tư vấn cho các cá nhân về tính khả thi của việc đầu tư, mua hoặc bán chứng khoán hay các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính khác. Không có điều nào được đề cập trong Dịch vụ là một bản chào mời mua bán bất cứ loại chứng khoán nào. Cả Microsoft và những người cấp phép của Microsoft về các báo giá hoặc các dữ liệu về chỉ số chứng khoán đều không phê duyệt hoặc đề xuất bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính cụ thể nào. Không có điều nào trong Dịch vụ là dành cho mục đích tư vấn mang tính chuyên nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn, tư vấn về đầu tư hoặc thuế.

Thông báo về Tiêu chuẩn H.264/AVC và Video VC-1. Phần mềm có thể bao gồm công nghệ mã hóa H.264/AVC và/hoặc VC-1 được MPEG LA, L.L.C cấp phép. Công nghệ này là một định dạng để nén dữ liệu thông tin video. MPEG LA, L.L.C. yêu cầu có thông báo sau:

SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO GIẤY PHÉP BẢN QUYỀN SÁNG TẠO CỦA BẰNG SÁNG CHẾ H.264/AVC VÀ VC-1 CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỂ (A) MÃ HÓA VIDEO THEO TIÊU CHUẨN ("TIÊU CHUẨN VIDEO") VÀ/HOẶC (B) GIẢI MÃ VIDEO H.264/AVC, HÌNH ẢNH MPEG-4 VÀ VC-1 ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG MÃ HÓA, ĐƯỢC TIẾP CẬN TRONG HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI VÀ/HOẶC NHẬN ĐƯỢC TỪ NHÀ CUNG CẤP VIDEO CÓ QUYỀN CUNG CẤP VIDEO ĐÓ. GIẤY PHÉP KHÔNG ĐƯỢC CẤP HOẶC NGỤ Ý CHO PHÉP SỬ DỤNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC. BẠN CÓ THỂ LẤY THÊM THÔNG TIN TỪ MPEG LA, L.L.C. XEM TRANG WEB MPEG LA (https://www.mpegla.com).

Chỉ với mục đích giải thích, thông báo này không giới hạn hoặc nghiêm cấm việc sử dụng phần mềm được cung cấp theo các Điều khoản này cho những mục đích kinh doanh thông thường mang tính cá nhân, không bao gồm (i) việc phân phối lại phần mềm cho bên thứ ba, hoặc (ii) tạo tài liệu bằng công nghệ tương thích TIÊU CHUẨN VIDEO để phân phối cho các bên thứ ba.

Thông báo về Tiêu chuẩn H.265/HEVC. Phần mềm này có thể bao gồm công nghệ mã hóa H.265/HEVC. Access Advance LLC yêu cầu có thông báo sau:

NẾU ĐƯỢC SỬ DỤNG, CÔNG NGHỆ H.265/HEVC TRONG PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC KIỂM SOÁT THEO MỘT HOẶC NHIỀU TUYÊN BỐ TRONG BẰNG SÁNG CHẾ HEVC ĐƯỢC LIỆT KÊ TẠI: PATENTLIST.ACCESSADVANCE.COM. TÙY THEO CÁCH BẠN NHẬN ĐƯỢC PHẦN MỀM, SẢN PHẨM NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO GIẤY PHÉP BẢN QUYỀN SÁNG TẠO CỦA BẰNG SÁNG CHẾ HEVC ADVANCE.

Nếu phần mềm này được cài đặt trên thiết bị của Microsoft, thì bạn có thể tìm thấy thêm thông tin cấp phép tại: aka.ms/HEVCVirtualPatentMarking.

Nội dung đầy đủ
ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨNĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨNSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Tóm tắt

ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN

MICROSOFT STORE, MICROSOFT STORE ON WINDOWS VÀ MICROSOFT STORE ON XBOX

Những điều khoản cấp phép này là thỏa thuận giữa bạn và nhà xuất bản ứng dụng. Xin vui lòng đọc kỹ. Các điều khoản này áp dụng cho những ứng dụng phần mềm mà bạn tải xuống từ Microsoft Store, Microsoft Store trên Windows hoặc Microsoft Store trên Xbox (lần lượt gọi là "Store" trong những điều khoản cấp phép này), bao gồm cả mọi bản cập nhật hoặc phần bổ sung cho ứng dụng, trừ khi ứng dụng đi kèm các điều khoản riêng biệt. Trong trường hợp đó, các điều khoản riêng biệt đó sẽ áp dụng.

BẰNG VIỆC TẢI XUỐNG HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HOẶC CỐ THỰC HIỆN BẤT KỲ VIỆC NÀO TRONG CÁC VIỆC NÀY, BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN VÀ KHÔNG ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG.

Nhà xuất bản ứng dụng nghĩa là thực thể cấp phép ứng dụng cho bạn như được xác định trong Store.

Nếu tuân theo các điều khoản cấp phép này, thì bạn có các quyền sau đây.

 • 1. CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG QUYỀN; HẾT HẠN. Bạn có thể cài đặt và sử dụng ứng dụng trên thiết bị Windows hoặc máy chơi game Xbox như mô tả trong Quy tắc Sử dụng của Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143). Microsoft có quyền sửa đổi Quy tắc Sử dụng của Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143) bất cứ lúc nào.
 • 2. CÁC DỊCH VỤ DỰA TRÊN INTERNET.
  • a. Đồng ý với các dịch vụ không dây hoặc dựa trên Internet. Nếu ứng dụng kết nối với hệ thống máy tính qua Internet, hệ thống này có thể bao gồm qua mạng không dây, việc sử dụng ứng dụng sẽ hoạt động khi bạn đồng ý truyền thông tin thiết bị tiêu chuẩn (bao gồm nhưng không giới hạn đối với thông tin kỹ thuật về thiết bị, phần mềm hệ thống và ứng dụng cùng thiết bị ngoại vi) cho dịch vụ không dây hoặc dựa trên Internet. Nếu các điều khoản khác được cung cấp liên quan tới việc sử dụng dịch vụ được truy cập bằng ứng dụng, các điều khoản đó cũng được áp dụng.
  • b. Lạm dụng các dịch vụ dựa trên Internet. Bạn không thể sử dụng bất kỳ dịch vụ dựa trên Internet nào theo bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại dịch vụ hay bất kỳ người sử dụng nào hoặc mạng không dây nào. Bạn không được sử dụng dịch vụ để cố tìm cách truy cập trái phép vào bất kỳ dịch vụ, dữ liệu, tài khoản hay mạng bằng bất kỳ phương tiện nào.
 • 3. PHẠM VI CẤP PHÉP. Ứng dụng này được cấp phép, không bán. Thỏa thuận này chỉ cung cấp cho bạn một số quyền để sử dụng ứng dụng. Nếu Microsoft vô hiệu khả năng sử dụng ứng dụng trên thiết bị của bạn tuân theo thỏa thuận của bạn với Microsoft, thì mọi quyền cấp phép liên quan đều chấm dứt. Các nhà xuất bản ứng dụng sẽ bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ trường hợp luật pháp cho phép bạn có thêm nhiều quyền hơn so với giới hạn này, bạn chỉ có thể sử dụng ứng dụng này theo đúng phạm vi được phép trong thỏa thuận này. Khi thực hiện như vậy, bạn phải tuân thủ các giới hạn về kỹ thuật của ứng dụng là chỉ cho phép bạn sử dụng theo một số cách nhất định. Bạn không được:
  • a. Vượt quá bất kỳ giới hạn kỹ thuật nào trong ứng dụng.
  • b. Thiết kế đảo ngược, biên dịch ngược hoặc tách rời ứng dụng, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi được luật pháp cho phép, bất chấp giới hạn này.
  • c. Tạo nhiều bản sao của ứng dụng hơn chỉ định trong thỏa thuận này hoặc được phép theo luật áp dụng; bất chấp giới hạn này.
  • d. Xuất bản hoặc cung cấp ứng dụng cho những người khác sao chép.
  • e. Cho thuê, cho mướn ứng dụng.
  • f. Chuyển ứng dụng hoặc thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 • 4. TÀI LIỆU. Nếu tài liệu được cung cấp cùng ứng dụng, bạn có thể sao chép và sử dụng tài liệu vì mục đích tham khảo cá nhân.
 • 5. HẠN CHẾ VỀ CÔNG NGHỆ VÀ XUẤT KHẨU. Ứng dụng này có thể thuộc quyền kiểm soát của Hoa Kỳ hoặc công nghệ quốc tế hoặc các luật và quy định về xuất khẩu. Bạn phải tuân thủ tất cả các quy định và luật xuất khẩu trong nước và quốc tế áp dụng cho công nghệ được ứng dụng sử dụng hoặc hỗ trợ. Những luật này bao gồm các giới hạn về nơi đến, người sử dụng cuối và việc sử dụng cuối. Để biết thông tin về các sản phẩm có thương hiệu Microsoft, chuyển tới trang web về xuất khẩu của Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868967).
 • 6. DỊCH VỤ HỖ TRỢ. Liên hệ với nhà xuất bản ứng dụng để xác định xem dịch vụ hỗ trợ nào có sẵn. Microsoft, nhà sản xuất phần cứng và nhà cung cấp mạng không dây của bạn (trừ khi một trong số họ là nhà xuất bản ứng dụng) không chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho ứng dụng.
 • 7. TOÀN BỘ THỎA THUẬN. Thỏa thuận này, bất kỳ chính sách về quyền riêng tư hiện hành, bất kỳ điều khoản bổ sung nào đi kèm với ứng dụng và các điều khoản về phần bổ sung và cập nhật là toàn bộ thỏa thuận cấp phép giữa bạn và nhà xuất bản ứng dụng về ứng dụng.
 • 8. LUẬT ÁP DỤNG:
  • a. Hoa Kỳ và Canada. Nếu bạn mua ứng dụng ở Hoa Kỳ hoặc Canada, luật pháp của tiểu bang hoặc tỉnh nơi bạn sinh sống (hoặc nếu doanh nghiệp nơi đặt trụ sở chính của bạn) sẽ chi phối việc giải thích thỏa thuận này và áp dụng cho các khiếu nại về việc vi phạm thỏa thuận và tất cả các khiếu nại khác (bao gồm việc bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự) bất chấp sự xung đột của các quy định pháp luật.
  • b. Bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. Nếu bạn mua ứng dụng này tại bất kỳ quốc gia nào khác, thì luật của quốc gia đó sẽ được áp dụng.
 • 9. HIỆU LỰC PHÁP LÝ. Thỏa thuận này mô tả một số quyền pháp lý nhất định. Bạn có thể có các quyền khác theo luật của tiểu bang hoặc quốc gia bạn. Thỏa thuận này không thay đổi quyền của bạn theo luật pháp của tiểu bang hoặc quốc gia bạn nếu luật pháp của tiểu bang hoặc quốc gia bạn không cho phép việc này.
 • 10. MIỄN TRỪ BẢO HÀNH. Theo luật áp dụng, ứng dụng được cấp phép "nguyên trạng", "có lỗi" và "như hiện có". Bạn tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng ứng dụng. Nhà cung cấp ứng dụng, đại diện cho chính hãng đó, Microsoft (nếu Microsoft không phải là nhà xuất bản ứng dụng), nhà cung cấp dịch vụ mạng không dây của mạng mà ứng dụng này được cung cấp và mỗi chi nhánh trực thuộc tương ứng, nhà cung cấp, đại lý của chúng tôi ("Các bên được Bao gồm") không cung cấp bảo hình, bảo đảm hay điều kiện rõ ràng liên quan đến ứng dụng. Bạn chịu hoàn toàn rủi ro về chất lượng, sự an toàn, sự thoải mái cũng như hiệu suất của ứng dụng. Nếu ứng dụng được chứng nhận là bị lỗi, bạn chịu toàn bộ chi phí cho tất cả việc bảo dưỡng hoặc sửa chữa cần thiết. Bạn có thể có các quyền bổ sung của người tiêu dùng theo luật pháp địa phương mà thỏa thuận này không thể thay đổi. Trong phạm vi được luật pháp địa phương của bạn cho phép, Các bên được Bao gồm loại trừ bất cứ bảo hành hoặc điều kiện ngụ ý nào, bao gồm bảo hành và điều kiện đối với khả năng bán được của sản phẩm, sự phù hợp với mục đích cụ thể, sự an toàn, sự thoải mái và không vi phạm.
 • 11. HẠN CHẾ VÀ LOẠI TRỪ THIỆT HẠI VÀ KHẮC PHỤC. Trong phạm vi luật pháp không ngăn cấm, nếu bạn có bất kỳ cơ sở nào để khôi phục thiệt hại, bạn có thể được nhận bồi thường từ nhà xuất bản ứng dụng chỉ đối với những thiệt hại trực tiếp vượt quá số tiền bạn đã trả cho ứng dụng hoặc 1 đô la Mỹ, bất kể khoản tiền nào lớn hơn. Theo luật áp dụng, bạn sẽ không và khước từ mọi quyền, tìm cách khôi phục mọi thiệt hại nào khác, bao gồm do hậu quả, mất lợi nhuận, các thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc ngẫu nhiên của nhà xuất bản ứng dụng. Nếu luật pháp địa phương bạn đặt ra chính sách bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện trong khi những điều khoản này không áp dụng, thì theo luật áp dụng, thời hạn của chính sách này là trong thời gian 90 ngày kể từ khi bạn tải ứng dụng xuống.

Giới hạn này được áp dụng với:

 • Mọi thứ liên quan đến ứng dụng hoặc dịch vụ có sẵn qua ứng dụng; và
 • Khiếu nại về vi phạm hợp đồng, bảo hành, bảo đảm hay điều kiện; trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sự sơ suất hay vi phạm ngoài hợp đồng khác; vi phạm đạo luật hoặc quy định; việc làm phong phú nội dung không chính đáng; hoặc theo bất kỳ học thuyết nào khác; tất cả trong phạm vi cho phép của luật hiện hành.

Giới hạn cũng được áp dụng nếu:

 • Sự đền bù này không bù đắp hoàn toàn các mất mát của bạn; hoặc
 • Nhà xuất bản ứng dụng biết hoặc lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra thiệt hại.
Nội dung đầy đủ
Dịch vụ được Đề cậpDịch vụ được Đề cậpserviceslist
Tóm tắt

Các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ sau được đề cập bởi Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft nhưng có thể không có sẵn ở thị trường của bạn.

 • Account.microsoft.com
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Bản đồ Bing
 • Bộ sưu tập Microsoft
 • Bộ sưu tập
 • Chiết khấu Bing
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Các trò chơi, ứng dụng và trang web của Xbox Game Studios
 • Các trò chơi, ứng dụng và trang web dành cho Windows do Microsoft xuất bản
 • Công cụ giải Toán của Microsoft
 • Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ của Microsoft dành cho Office 365
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Dictate
 • Du lịch trên MSN
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Gia đình Microsoft
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • Hình nền Microsoft
 • LineBack
 • Liên kết với Windows
 • Liên kết điện thoại
 • Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Basic và các Ứng dụng Microsoft 365*
  • *Cho đến khi thiết lập xong miền thương mại để sử dụng cho những dịch vụ này thì sẽ sử dụng các điều khoản thương mại riêng của Microsoft để thay thế.
 • Microsoft 365 Consumer
 • Microsoft 365 Family
 • Microsoft 365 Personal
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Defender cho cá nhân
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Health
 • Microsoft Launcher
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Pix
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Start
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Translator
 • Microsoft XiaoIce
 • Minecraft Realms Plus and Minecraft Realms
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Premium
 • MSN.com
 • Màn hình Khóa Tiếp theo
 • Người quản lý Skype
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office cho web (trước đây là Office Online)
 • Office in Microsoft 365 Consumer
 • Office in Microsoft 365 Family
 • Office in Microsoft 365 Personal
 • Office Store
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Phim & TV của Microsoft
 • Presentation Translator
 • Rinna
 • rise4fun
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype.com
 • Skype
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Store
 • Sway.com
 • Sức khỏe và Thể chất trên MSN
 • Thư viện Ảnh Windows
 • Thể thao trên MSN
 • Thời tiết trên MSN
 • Thực phẩm và Đồ uống trên MSN
 • Tin tức trên MSN
 • to-do.microsoft.com
 • Trang Bing
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • Trò chơi từ Minecraft
 • Tài chính trên MSN
 • Tài khoản Microsoft
 • Tìm kiếm của Microsoft trong Bing
 • Tìm kiếm Thông minh
 • Từ điển trên Bing
 • UrWeather
 • ux.microsoft.com
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • whiteboard.office.com
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Store
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • Ứng dụng Bản đồ
 • Ứng dụng trên Bing
 • Ứng dụng Tìm kiếm trên Bing
 • Ứng dụng Tình trạng Thiết bị
Nội dung đầy đủ
15/6/20220