Projekt Notebook pre každého žiaka sa rozširuje aj do „rómskej“ školy

Publikované: 20. septembra 2009

Zástupcovia spoločností Microsoft Slovakia, Lenovo a občianskeho združenia Slovenka dnes odovzdali 9 notebookov žiakom “rómskej“ málotriednej školy v obci Abranovce. V rámci iniciatívy Potenciál bez hraníc spoločnosť Microsoft podporuje nielen školstvo ale aj komunity so sťaženým prístupom k technológiám. Tieto dve oblasti sa stretávajú v projekte Notebook pre každého žiaka, ktorý sa dnešným odovzdaním notebookov rozšíril už do piatej školy na Slovensku.


Po úspechoch projektu Notebook pre každého žiaka na základných školách v Trstenej a v Bošanoch sa vyučovanie metódou 1:1 computingu rozšírilo aj do ďalších škôl. Do dnešného dňa boli do projektu zapojené už štyri školy na Slovensku, okrem spomínaných dvoch sú to aj Základná škola Jána Švermu v Humennom a Cirkevná základná škola v Žiari nad Hronom.

Pozitívne skúsenosti zapojených škôl inšpirovali partnerské spoločnosti projektu Notebook pre každého žiaka – spoločnosti Microsoft, Lenovo a eTechnology k tomu, aby úspešnosť projektu overili v spolupráci s občianskym združením Slovenka aj v špecifickom prostredí – v základnej škole v obci Abranovce, neďaleko Prešova, ktorej väčšina žiakov je rómskeho pôvodu. Tridsaťpäť žiakov a dvaja učitelia málotriednej školy v Abranovciach si dnes prevzali 9 notebookov Lenovo ThinkPad rady R a ďalšie technické vybavenie. Notebooky škole venovala spoločnosť Lenovo. Spoločnosť Microsoft a eTechnology zabezpečili projektor a interaktívnu tabuľu a spoločne budú podporovať učiteľov na škole formou školení a vzdelávania v práci s touto technikou.

Keďže počet žiakov v triede je 35, v Abranovskej škole nepôjde o klasický 1:1 computing. Cieľom partnerov je vyskúšať možnosti vyučovania s pomocou technológií v špecifických podmienkach tejto školy. Triedny učiteľ Juraj Platko bude čerpať zo skúseností učiteľov zapojených do projektu, ktoré sú prezentované na webovej stránke www.notebookprekazdehoziaka.sk. Ako inšpirácia a zdroj cenných skúseností pre vyučovanie s technológiami mu poslúži predovšetkým geograficky najbližšia škola, ZŠ Jána Švermu v Humennom, v ktorej triedny učiteľ Jozef Mocák využíva notebooky na vyučovaní od decembra minulého roku.

Podporu v projekte Notebook pre každého žiaka vnímam veľmi emotívne a s nadšením. Na škole sme doteraz mali 5 počítačov, ktoré maximálne využívame. Notebooky, ktoré sme dnes dostali, budem so svojimi žiakmi využívať na hodinách prvouky, slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy a matematiky,“ hovorí učiteľ Juraj Platko, s ktorého pomocou rómski žiaci z Abranoviec dosiahli veľmi úspešné umiestnenia v celoslovenskej súťaži Supertrieda v ostatných troch rokoch a sám postúpil do finále súťaže o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku, Zlatý Amos 2009.

Občianske združenie Slovenka sa venuje aktivitám zlepšenia vzdelávania rómskych detí. Teší nás, že naše aktivity inšpirovali aj partnerov projektu Notebook pre každého žiaka a veľmi radi v projekte pomôžeme našimi skúsenosťami,“ hovorí pani Mária Reháková, riaditeľka občianskeho združenia Slovenka.

V spoločnosti Microsoft veríme, že moderné technológie dokážu meniť životy obyčajných ľudí. Touto aktivitou v projekte Notebook pre každého žiaka chceme prispieť do celospoločenskej diskusie o tom, ako pomôcť učiteľom a školám, ktoré navštevujú deti s rómskym pôvodom, poskytnúť im lepšie vzdelanie a tým lepšiu budúcnosť,“ hovorí Roman Baranovič, manažér vzdelávacích projektov spoločnosti Microsoft Slovakia.

Sme radi, že našimi notebookmi môžeme opäť prispieť k iniciatíve, ktorá pomáha školám zaisťovať  lepšiu a zaujímavejšiu výučbu pre žiakov. Veríme, že naša spolupráca s projektom Notebook pre každého žiaka sa bude úspešne rozvíjať aj v budúcnosti,“ uviedol Peter Oravec, Reseller sales manager spoločnosti Lenovo.

Fotografia

Fotografia

Roman Baranovič zo spoločnosti Microsoft odovzdáva žiakom z Abranoviec notebooky

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Peter Kmoško, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Kateryna Matušková, Neopublic Porter Novelli
tel.: +421 2 33 070 541
e-mail: katkam@neo.sk