Cloudová platforma Windows Azure dostupná aj na Slovensku

Publikované: 7. júna 2012

Spoločnosť Microsoft oznámila sprístupnenie platformy Windows Azure pre slovenských používateľov, ktorú navyše rozšírila aj o niekoľko vylepšení. Windows Azure je prehľadný, spoľahlivý a výkonný systém na prevádzkovanie cloud aplikácií, služieb online a webových lokalít. Spoločnostiam rôznych veľkostí prináša výhody vďaka jej škálovateľnosti, dostupnosti a cene.


Cloudová platforma Windows Azure od spoločnosti Microsoft bude prístupná aj na Slovensku. Firmám prináša výhody najmä vďaka širokým možnostiam škálovateľnosti a cene, a umožňuje tak vytvárať moderné zákaznícke riešenia. Okrem štandardizovaných procesov v cloude umožňuje používať úložiská s obrovskou kapacitou, či rýchlo a lacno vytvárať, testovať a distribuovať webové služby.

Spoločnosť Microsoft službu spustila pred dvoma rokmi, postupné sprístupnenie na slovenský trh a v ďalších vyše 40 krajinách v priebehu mesiaca jún, oznámila dnes. Od 7. júna ju navyše doplnila o ďalšie nové služby, vďaka ktorým je ešte flexibilnejšia, otvorenejšia a jednoduchšia na ovládanie.

„Jednou z priorít spoločnosti Microsoft je rozvoj cloudových služieb a sprostredkovanie ich výhod konečným spotrebiteľom. Teší nás, že slovenským zákazníkom budeme môcť ponúknuť nové služby cloudovej platformy Windows Azure, vďaka ktorým budú môcť svoje podnikanie zefektívniť,“ povedal Peter Jirsák, manažér divízie serverov Microsoft Slovakia.

Nové služby Windows Azure dostupné od 7. júla

  • Infraštruktúra ako služba (Iaas), vrátane služby Windows Azure Virtual Machines, ktorá umožní zákazníkom vytvoriť a manažovať aplikácie bežiace na operačnom systéme Windows a Linux, ako aj Windows Azure Virtual Network, vďaka ktorému bude možné riadiť virtuálne súkromné siete (VPNs) vo Windows Azure a vytvoriť bezpečné prelinkovanie s lokálnou infraštruktúrou
  • Webové lokality Windows Azure, ktoré umožnia vývojárom rýchlo a jednoducho spustiť weby s podporou rôznych platforiem a obľúbených open source aplikácií vrátane ASP.NET, PHP a „Node.js“.
  • Integrovaný portál Windows Azure.

Novinky týkajúce sa Windows Azure zahrňajú aj vylepšenia už existujúcich služieb

  • Aktualizácia interoperability - možnosť tvorby a spustenia aplikácie na Windows Azure v jazyku a na platforme podľa výberu vývojára.
  • Vylepšená vývojárska produktivita s aktualizáciami pre Windows Azure SDK a podporou Visual Studio Team Foundation Services.
  • Zlepšené aplikačné služby vrátane aktualizácie Windows Azure Active Directory, Content Delivery Network (CDN), distribuovaného kešovania a podpore prenosu mediálneho obsahu v službe Media Services.
  • Windows Azure SQL Reporting pre bezpečné, flexibilné a nákladovo efektívne cloudové reportovanie.

Vylepšenia spoločnosť oznámila prostredníctvom online podujatia v San Franciscu, ktoré si mohli záujemcovia pozrieť na stránke www.MeetWindowsAzure.com (US).

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Zdenka Krížová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Michal Krajčír, AMI Communications
tel.: +421 907 673 554
e-mail: michal.krajcir@amic.sk