Преминаване към основното съдържание
Microsoft 365
Абониране

Добре дошли в Microsoft Syntex – ИИ за съдържание, интегриран в работния поток

Бизнесът работи със съдържание –предложения, договори, фактури, проекти, планове, правни документи, изображения, видеоклипове за обучение и други. Според IDC до 2025 г. ще има повече от 130 милиарда терабайта съдържание.1 Това съдържание често е неструктурирано, заключено в изолирани хранилища или по-лошо, седи като хартия в склад. Множеството системи и процеси, които нямат връзка помежду си, оставят празнини в класификацията и организацията. Всичко това затруднява ефективното използване на съдържанието в мащаб. А нововъзникващите тенденции в цифровата работа промениха границите на мястото, където работим – като увеличиха нуждите от защита и съответствие, тъй като до съдържанието се осъществява достъп от повече места от всякога. Днес организациите харчат по 46 милиарда долара годишно за съхраняване и управление на съдържание2, а времето, прекарано в търсене на правилното съдържание, може да повлияе на продуктивността с от 11 до 14 процента.3

Само по себе си съхранението не е отговорът. Това, което е необходимо, е нова категория технологични решения, наречени ИИ за съдържание. ИИ за съдържание използва напредъка в облака и ИИ, за да трансформира начина, по който съдържанието се създава, обработва и открива – като осигурява възможности на хората и автоматизира работните потоци в мащаб. Той надгражда платформите на услугите за съдържание в облака и интелигентната обработка на документи с работни потоци, поддържани от ИИ, които трансформират цифровата работа.

Microsoft Syntex

За нас е чест, че клиентите се доверяват на Microsoft със своето съдържание за сътрудничество и критично за мисията съдържание. Всеки работен ден нашите клиенти средно добавят над 1,6 милиарда документи към Microsoft 365.

Днес, на Microsoft Ignite, с гордост стартираме Microsoft Syntex. Microsoft Syntex е ИИ за съдържание, интегриран в работния поток. Той поставя хората в центъра, като съдържанието е безпроблемно интегрирано в сътрудничеството и работните потоци, превръщайки съдържанието от разход в предимство. Syntex автоматично чете, маркира и индексира голям обем съдържание и го свързва там, където е необходимо – в търсенето, в приложенията и като повторно използваеми знания. Той управлява вашето съдържание през целия му жизнен цикъл със стабилен анализ, защита и автоматизирано съхранение.

Независимо дали сте се фокусирали върху транзакциите с клиенти, обработвате фактури, пишете договор, който изисква подпис, или се борите да разберете потока от неструктурирано съдържание, ИИ за съдържание със Syntex може да помогне.

Нека да видим как Syntex ви помага да подобрите, управлявате и свържете вашето съдържание в мащаб.

Подобряване

ИИ без код на Syntex подобрява вашето съдържание, за да ви помогне да разберете и структурирате инфор­мацията, като опростява работните ви потоци. Независимо дали работите със силно структурирано съдържание, като например формуляри, или съдържание с много текст, като например договори, можете да създавате модели, за да разберете съдържанието си по начина, по който го правите. Syntex разширява възможностите на ИИ, като обобщаване и преводи в приложенията на Microsoft 365, които вече използвате, което ви дава възможност да ги използвате в работния поток.

Обработка на документи

Syntex ви помага да разбирате, да обозначавате с етикет и да защитавате инфор­мацията, като интегрирате ИИ от Microsoft Azure, AI Builder и други източници на Microsoft. Syntex вкарва структура във вашето съдържание, което е изцяло част от нашия подход към интелигентна обработка на документи. Вашето съдържание може лесно да бъде класифицирано, обозначено с извлечени данни и защитено с етикети за чувствителност и съхранение. Тези етикети и етикетите за класифициране са интегрирани в Теми на Microsoft Viva, като безпроблемно превръщат съдържанието в знания. Обработката на документи вече е налична.

Потребителският интерфейс за Microsoft SharePoint. Пример за обработка на документи със споразумение за наем.
Figure 1: Document processing in Syntex.

Превод

Тъй като бизнесът обхващащ много страни и култури, Syntex ви позволява да превеждате съдържание на десетки езици.

Потребителският интерфейс за фирмата Contoso Green Energy, предложение за проект Apollo. Избиране на файлове за превод от автоматично открит език на английски.
Figure 2: Document translation in Syntex.

Обобщаване

За да ви помогне да се съсредоточите върху това, което е важно и се нуждае от действие, Syntex използва ИИ, за да генерира резюмета на съдържанието за отделяне на ключови точки – при поискване или чрез правила.

Figure 3: Summarization in Syntex.

Колекция със съдържание

Когато сте готови да създадете нов договор, фактура, писмо или друг документ, Syntex може да ви помогне да генерирате автоматично този документ с шаблони и метаданни с помощта на колекция със съдържание, която сега е налична.

Figure 4: Content assembly in Syntex.

Обработка на изображения, аудио и видео

Изображенията са един от най-често срещаните типове файлове в Microsoft 365. Можете да обработвате и обозначавате с етикети изображения с почти 10 000 готови автоматично разпознати обекта. Ще можете автоматично да извличате текст от изображения в SharePoint и Exchange, като използвате оптично разпознаване на знаци (OCR) за оптимизиране на търсенето и съответствието.

Цифровата мултимедия е основна част от модерното съдържание, поради което правим налична транскрипцията за аудио и видео като част от Syntex. Извличането на текст от аудио, особено събрания, е от решаващо значение за търсенето и съответствието, а ние използваме иновациите от Microsoft Stream, за да създаваме автоматично транскрипции на видео за двадесет и осем различни езика и езиково-географски променливи.

Свързване

Syntex е създаден, за да свързва вашето съдържание – като ви помага да откривате и използвате повторно съдържание с търсене, поддържано от ИИ, електронни подписи и интегриране в бизнес работни потоци, като например за управление на договори и фактури.

Електронен подпис

Допълването на съдържанието е жизненоважен фактор, който ви помага да откривате съдържание и да го използвате повторно в бизнес процеси и приложения. Една от най-бързо растящите транзакции със съдържание е електронният подпис. Можете да изпращате искания за електронен подпис, като използвате Syntex, Adobe Acrobat Sign, DocuSign или някое от другите решения на наши партньори за електронен подпис, и вашето съдържание остава в Microsoft 365, докато се преглежда и подписва.

Подкана да изпратите документ за подпис, като курсорът застава над „Електронен подпис на Syntex“ и показва две други опции: Adobe Acrobat Sign и DocuSign.
Figure 5: Syntex eSignature.

Търсене

Syntex също така предоставя силата на Microsoft Search в ИИ за съдържание. Като част от Syntex, Microsoft Search става още по-прозорлив чрез иновативни модели за задълбочено обучение, които включват семантично разбиране, въпроси и отговори и обработка на естествен език, за да ви помогне интуитивно да откривате информация.

Страница на SharePoint за фирма Contoso Green Energy, с лента за търсене в горната част и заявката „Колко слънчеви панела да се заредят у дома“ и списък с предложен отговор, подходящи файлове и предложен контакт.
Figure 6: Microsoft Search powers AI-driven answers to common questions.

Тези нови инвестиции в Microsoft Search със Syntex ще бъдат налични през 2023 г. и ще включват:

  • Заявки на естествен език, които ви позволяват да задавате конкретни въпроси като „Покажи ми презентации за продажби в Калифорния от миналата година за Contoso Electronics“.
  • Семантичното търсене ви позволява да търсите по концепция вместо по ключова дума, което води до по-добра уместност. 
  • Служителите може да питат ви позволява да разширите търсенето си и да проучите отговорите на свързани въпроси, като използвате ИИ на Microsoft, който автоматично генерира двойки „въпрос – отговор“.

Syntex надгражда Microsoft Search за предоставяне на мощни начини за заявяване, оформяне и откриване на съдържанието и данните, вградени във вашите файлове. Можете да използвате заявки за съдържание, базирани на формуляри, за да се връщате лесно към всеки конкретен документ. Следващата година Syntex ще ви позволи да записвате, споделяте и управлявате заявки за вас и вашите екипи.

Анотация

Можете да използвате анотации, като ръкопис, бележки, редакции, печати и коментари, върху всяко съдържание – не само документи на Office – без да променяте първоначалните файлове, така че да можете да запазите първоначалните записи за критични бизнес процеси.

Figure 7: Annotations and ink.

Компонент за обработка на правилата за съдържание

Компонентът за обработка на съдържание на Syntex ви позволява да създадете прости правила, които да задействат следващото действие, независимо дали става въпрос за транзакция, известие, работен поток, или просто да подадете вашето съдържание в правилните библиотеки и папки.

Създаване на правила за преместване на файлове въз основа на параметри на типа съдържание, показващо споразуменията за наем, които се преместват в папката за архивиране на файлове „Управление на собствеността на Contoso“.
Figure 8: Rules-driven file movement.

Ускорители и шаблони

И накрая, Syntex също така предоставя нарастващ набор от ускорители на решенията за често срещани модели и сценарии, пред които е изправена всяка организация. Днес можете да използвате нашия ускорител на решенията за управление на договори и обявяваме нашето ново решение за Сметки за плащане, което се очаква по-късно тази година.

Ускорител на решенията на Syntex за „Сметки за плащане“, показващ табло, включващо стълбовидна диаграма и кръгова диаграма за поръчки за покупки.
Figure 9: Syntex solution accelerator for Accounts Payable.

Също така инвестираме в нови начини за превръщане на вашите библиотеки, сайтове и процеси в повторно използваеми шаблони, които да можете да разполагате в Microsoft Teams и SharePoint във вашата среда или в множество клиенти.

Интеграции

Услугите Syntex предлагат нови начини за създаване на приложения и процеси, ориентирани към съдържанието. Много услуги на Syntex, като например колекция със съдържание и структурирани модели за обработка на документи, са тясно свързани с Microsoft Power Automate и Microsoft Power Platform. Syntex също така ви позволява да използвате модели на AI Builder за обработка на документи в структурирана и свободна форма заедно с модели на неструктурирани документи.

Повечето важни специализирани бизнес приложения използват и генерират много съдържание. Твърде често обаче тези хранилища на съдържание са изолирани и нямат връзка с Microsoft 365. По-голямата част от съдържанието започва в Microsoft 365 – например изложение за работата – но след като бъде качено във вашата счетоводна система, връзката с облака се прекъсва. Няма ли да е чудесно да можете да използвате платформата за съдържание, която вече имате?

Следващата година ще внедрим нови добавки за интегриране на бизнес приложения, което ще ви позволи да използвате Microsoft 365 като система за съдържание за важни специализирани бизнес системи. Днес всички тези системи работят с и генерират хиляди части от съдържанието, но често изискват несвързано хранилище извън Microsoft 365 или дори място за съхранение в рамките на скъпото хранилище на базата данни на специализираната бизнес система за съхраняване на съдържанието. Syntex ще ви позволи да използвате Microsoft 365 като платформа за съдържание за Dynamics 365 и много други важни специализирани бизнес приложения от други разработчици.

Управление

Microsoft 365 предоставя изключително устойчиво и надеждно място за съхранение, но все повече съдържание в облака изисква нови гъвкави начини за управление. Ето защо Syntex предлага инструменти за управление, архивиране и възстановяване на вашето съдържание. Важно е да получите максимална полза от вашето съдържание, като го запазите в Microsoft 365, но също така разбираме нуждата да управлявате разходите за място за съхранение и да се съобразявате с нуждите от дългосрочно архивиране.

Архивиране и възстановяване

Независимо дали имате нужда от защита от злонамерен софтуер, или запазени копия на файловете от определен момент във времето, архивирането на Syntex може да ви помогне. То запазва състоянието на вашия облак – в Syntex, SharePoint, OneDrive и Exchange – така че да можете да се върнете към инфор­мацията от последното тримесечие, последния месец или последното десетилетие с лекота, като удобно запазите архивното копие в облака на Microsoft. Вашето архивно копие е налично и тясно интегрирано с вашите правила за съдържание.

Потребителският интерфейс на центъра за администриране на SharePoint за избор на настройки за възстановяване, включително дата и час.
Figure 10: Content restore in Syntex.

Място за съхранение на нива

Повечето съдържание изисква гъвкавост на разходите. Следващата година също така ще представим архивирането на Syntex, което ви позволява да установите прости правила за преместване на по-малко критично съдържание от SharePoint и Microsoft Teams към място за съхранение с по-ниски разходи – запазено в облака, с нужните ви възможности за защита и търсене.

Потребителският интерфейс на центъра за администриране на SharePoint – отчет, показващ списък със сайтове, и информация, включително контакти на администратор, използвано място за съхранение, етикет за чувствителност и техните състояния.
Figure 11: Archiving inactive sites.

Управление на защитата и съдържанието

Разбира се, обединяването на съдържанието и процесите в Syntex изисква възможности за управление от световна класа. Това е ролята на Syntex Protector, който помага да се:

  • Гарантира, че само одобрени вътрешни и външни ресурси могат да осъществяват достъп до чувствително съдържание с разширена защита на библиотеките с документи и правила за управление на ограничен достъп.
  • Получават прозрения за сайтовете, където инфор­мацията може да е прекалено споделяна, като ИИ поддържа новия отчет за управление на достъпа до данни.
  • Ангажират собствениците на данни с прегледи на достъпа до сайта за преглед и проверка на съществуващите контроли за разрешения и достъп до сайта за тяхното съдържание, което помага на защитата да отразява бизнес нуждите.
Syntex помага да се гарантира, че чувствителното съдържание е достъпно само от одобрени вътрешни и външни ресурси. Визуализация на известието за ограничаване на достъпа за редактиране.
Figure 12: Applying restricted access control policies.

Екосистемата на Syntex

Партньорите на Microsoft помогнаха за предоставяне на решения за съдържание, базирани на SharePoint и OneDrive, на клиентите, разширявайки го да включва възможности от Microsoft Power Platform, Stream, Microsoft Purview, „Теми на Microsoft Viva“ и сега Microsoft Syntex. За нас е чест да представим нашите партньори за стартиране на Microsoft Syntex:

Набор от 12 емблеми на партньори, представящи партньорите за стартиране на Microsoft Syntex, включително: Adobe, Avanade, AvePoint, Atlas, Colligo, Content Cloud, DocuSign, Lighthouse, Protiviti, RightPoint, SparkHound и TATA Consultancy Services.

Syntex поддържа по-богати възможности за аналитични данни за съдържанието за нашите клиенти, създавайки по-добри среди за търсене и знания и позволявайки по-задълбочена интеграция на процесите в цифровото работно пространство. Лекотата на използване и силата на машинното обучение и ИИ отключват ползи, които по-рано са били недостъпни за много клиенти.

– Джеси Мъри, старши вицепрезидент, среда за работа на служителите, Rightpoint.

Благодарни сме за партньорствата с Adobe, Avanade, AvePoint, ClearPeople, Colligo, Content+Cloud, DocuSign, Lighthouse, Protiviti, Rightpoint, SparkHound, TCS и много други.

Тези партньори и много други работят с Microsoft чрез програмата за партньори на Microsoft за ИИ за съдържание (CAPP). CAPP поддържа нашите партньори, предоставящи решения, които правят трансформацията на вашия подход за управление на съдържанието практическа и постижима. Ако сте партньор, можете да научите повече за програмата, да кандидатствате за присъединяване или да се абонирате за нашия бюлетин.

Клиенти, които използват Syntex

През изминалата година клиентите на програмата за ранно приемане, като например Northumbrian Water Group, London Stock Exchange Groupи Aurecon разчитаха на Syntex за предоставяне на ИИ за съдържание и цифрова трансформация в техните операции, която помага за оформянето и подобряването на продукта. Имаме удоволствието да споделим с вас още повече успехи на клиенти, тъй като сега стартираме Microsoft Syntex.

TaylorMade

Емблема в черно и бяло за TaylorMade Golf Company.

TaylorMade Golf Company, създадена през 1979 г., е световен доставчик на оборудване за голф. TaylorMade има наследството да се откъсне от традицията, за да достигне нови прагове на производителност, и води отрасъла в продуктовите иновации. Те внасят прецизност във всички аспекти на операциите си, създавайки революционни продукти година след година и привличайки много от най-добрите играчи в голфа.

Пътуването на TaylorMade със Syntex започна с техния правен екип и Lighthouse (предпочитан партньор в CAPP на Microsoft). Те се нуждаеха от цялостна система за управление на документи, за да организират и защитават имейли, прикачени файлове и други документи за интелектуална собственост и регистрирани патенти.

Освен за защита и обработка на правни документи, те също така използват Syntex, за да проучат въвеждането на ИИ за съдържание в обработката на поръчки, разписки и други документи за транзакции за техните екипи за сметки за плащане и финансови екипи. Прочетете повече за ТейлърMade и Syntex в нашата нова история на клиент.

Какво следва

Файловете и документите играят важна роля в модерните приложения. Ще продължим да използваме Syntex, за да предоставяме оптимизирано за разработчици място за съхранение за следващото поколение приложения, ориентирани към съдържанието. През 2023 г. ще въведем нови API в Microsoft Graph, за да ви помогнем да интегрирате ИИ за съдържание в потока на вашите приложения, като създадем нови начини за възползване от инвестициите в управление на съдържание на Microsoft директно във вашите приложения. Ако трябва да създавате заявки, които преглеждат цялото ви съдържание в Microsoft 365 – потенциално милиарди файлове – Syntex ще ви позволи да пренесете големи набори от данни в Azure Synapse Analytics за допълнителен анализ и моделиране на данните. Ще имаме повече за споделяне за Syntex за разработчици през 2023 г.

Вече работим със следващата вълна от новатори и партньори за продукти – много от тях, изброени по-горе – за да изградим следващото поколение приложения за съдържание със Syntex. Ако се интересувате да научите повече, ще се радваме да чуем мнението ви – запишете се за Syntex днес.

Първи стъпки в Microsoft Syntex

Microsoft Syntex вече е наличен и включва обработка на документи, анотация, колекция със съдържание, заявка за съдържание, ускорители и други. Очаква се публичен предварителен преглед на още услуги по-късно тази година, а още повече ще станат налични през 2023 г.

Тази седмица, на Microsoft Ignite можете да научите повече в сесията на Джеф Тепър Представяне на Microsoft Syntex – ИИ за съдържание за облака на Microsoft (13 октомври 2022 г. в 11:00 ч. Тихоокеанско време).  Също така прегледайте страницата Първи стъпки в центъра за приемане на Syntex, който обединява цялото ни съдържание на Microsoft Ignite, инструменти за оценяване, семинари, обучение, демонстрации, проучвания, ръководства за приемане и други.

И накрая, можете да научите повече за Microsoft Syntex в днешния подкаст Intrazone с историята на Ян Стори и Крис Макнълти от Microsoft, както и Алън Пелз-Шарпе (основател, Deep Analysis). И не пропускайте новото шоу от Microsoft Mechanics Запознаване с Microsoft Syntex с Омар Шахин от Microsoft.