Преминаване към основното съдържание
Център за сигурност

В отговор на COVID-19 – вижте какво правим, какво можете да направите и какво можем да направим заедно, за да отговорим на новите предизвикателства.   Научете повече

Предоставянето на възможности започва с доверие

Microsoft предоставя сигурна защита на данните на клиентите. Ние сме прозрачни относно нашите практики и отстояваме правата на нашите клиенти.

Нашият ангажимент към вас

Ние сме прозрачни относно конкретните правила, оперативните практики и технологиите, които ви помагат да гарантирате защитата, съответствието и поверителността на вашите данни в услугите на Microsoft.

  1. Вие управлявате данните си.
  2. Ние сме прозрачни за това къде се намират данните и как се използват.
  3. Ние защитаваме данните при съхранение и при прехвърляне.
  4. Ние защитаваме вашите данни.
Ръководител, който държи таблет и се усмихва.

Microsoft отговаря на обратна връзка от европейски доставчик на услуги в облака с нови програми и принципи.

Допълнителни ресурси

Предложения за съответствие

Поддържайте съответствие в облака с помощта на всеобхватен набор от повече от 90 предложения.

Искания за данни от правоприлагащи органи

Вижте какъв е броят на исканията за клиентски данни, които получаваме от правоприлагащи органи.

Отчет за поръчките на националната сигурност на САЩ

Вижте статистика за исканията, получени от правителството на САЩ съгласно законите за националната сигурност.

Международни контроли за експортиране

Прочетете общ преглед на международните закони и регламенти за контрол на експортирането и Microsoft Office 365.

Следвайте Microsoft 365