В отговор на COVID-19 – вижте какво правим, какво можете да направите и какво можем да направим заедно, за да отговорим на новите предизвикателства.

Предоставянето на възможности започва с доверие

Microsoft предоставя сигурна защита на данните на клиентите. Ние сме прозрачни относно нашите практики и отстояваме правата на нашите клиенти.

Нашият ангажимент към вас

Ние сме прозрачни относно конкретните правила, оперативните практики и технологиите, които ви помагат да гарантирате защитата, съответствието и поверителността на вашите данни в услугите на Microsoft.

 

1. Вие управлявате данните си.
2. Ние сме прозрачни за това къде се намират данните и как се използват.
3. Ние защитаваме данните при съхранение и при прехвърляне.
4. Ние защитаваме вашите данни.

An executive holding a tablet and smiling.
A cafeteria in an office with many people working in comfortable chairs and at tables.

„Защитата и съответствието никога не са местоназначение, това винаги е пътуване. Вярваме, че инструментите и услугите в облака на Microsoft предлагат чудесна помощ, докато се придвижваме по този път на непрекъснато подобрение.“

Марк Елкинс, вицепрезидент, главен сътрудник и главен директор по съответствието, Cerner

A worksite with large machinery.

„Microsoft напълно подкрепя нашия ангажимент за защита и поверителност на данните, както е определено от вътрешни и клиентски изисквания... Това беше важна отличителна черта за нас.“

Питър Бейкър, главен директор по ИТ, EMCOR Group

A cityscape with lines connecting buildings indicating a connected city.

„Считаме данните и поверителността на потребителите, защитата при проектирането и етичното използване на ИИ като ключови елементи за популяризиране на дигитализация, ориентирана към хората, и знаем, че Microsoft споделя тази визия заедно с нас.“

Енрике Бланко, главен технически и информационен директор (CTIO), Telefonica

Microsoft надхвърля съществуващите ангажименти за съхранение на данни, за да даде възможност за обработка и съхранение на данни в ЕС.

Допълнителни ресурси

Предложения за съответствие

Поддържайте съответствие в облака с помощта на всеобхватен набор от повече от 90 предложения.

Искания за данни от правоприлагащи органи

Вижте какъв е броят на исканията за клиентски данни, които получаваме от правоприлагащи органи.

Отчет за поръчките на националната сигурност на САЩ

Вижте статистика за исканията, получени от правителството на САЩ съгласно законите за националната сигурност.

Международни контроли за експортиране

Прочетете общ преглед на международните закони и регламенти за контрол на експортирането и Microsoft Office 365.