"Ако не можем да защитим хората, значи не заслужаваме тяхното доверие."

– Брад Смит, председател и главен юрисконсулт 

 

Защитата, поверителността и съответствието са основните принципи н начина, по който помагаме на организациите да служат по-добре на своите клиенти.

Photograph showing several people working in a large, open office area. One person sits at a high table working on a laptop.

Принципи на запазването на целостта на данните в облака

EMCOR logo

Microsoft напълно подкрепя нашия ангажимент за защита и поверителност на данните, както е определено от вътрешни и клиентски изисквания... Това беше важна отличителна черта за нас.

Питър Бейкър, главен директор по ИТ, EMCOR Group

Прочетете тяхната история

Блогове за защита, поверителност и съответствие


Допълнителни ресурси

Предложения за съответствие

Поддържайте съответствие в облака с помощта на всеобхватен набор от над 90 предложения.

Искания за данни от правоприлагащи органи

Вижте какъв е броят на исканията за клиентски данни, които получаваме от правоприлагащи органи.

Отчет за поръчките на националната сигурност на САЩ

Вижте статистика за исканията, получени от правителството на САЩ съгласно законите за националната сигурност.