Контролен списък за надлежна проверка на услугите в облака

Ясно идентифицирайте своите цели и изисквания преди избора на доставчик на услуги в облака.

Как да използвате контролния списък

Microsoft създаде контролен списък за надлежна проверка, инструкции и работен лист за услугите в облака, за да отговори на нуждите на фирмите със стандартизиран подход.

Photograph of person wearing headphones seated at a counter touching the screen of a laptop
Photograph of two people standing in a high-end factory space talking and pointing while one holds a Surface in tablet mode

Формализирани спецификации на услугите

След като знаете своите цели и изисквания, можете да създадете формализирани спецификации на услугите, за да посочите бизнес нуждите, на които доставчиците на услуги в облака трябва да дадат подходящ отговор.

Как контролният списък помага на организациите да упражняват надлежна проверка

Контролният списък популяризира напълно проучено прехвърляне към облака, предоставя структурирани указания и последователен, повторяем подход за избор на доставчик на услуги в облака.

 

Приемането на облака вече не е просто технологично решение. Тъй като изискванията в контролния списък засягат всички аспекти на организацията, те служат за събирането на всички важни хора от организацията, които участват във вземането на решение – както ИТ ръководителя и ръководителя по информационна сигурност, така и юристите и специалистите по управление на риска, доставянето и съответствието. Това ще увеличи ефективността на процеса на вземане на решения и полагането на основата за взимане на решенията по обоснован начин, като по този начин намали вероятността от непредвидени пречки за усвояването. В случая на Convergent Computing – базираната на ИТ консултантска фирма от Сан Франциско, те са използвали контролния списък, за да постигнат консенсус в иначе хаотичния процес на вземане на решение и са намалили цикъла на вземане на решение от шест месеца на шест седмици.

 

Научете как контролният списък за надлежна проверка на услугите в облака ви помага да се защитите.

Изтеглете, за да разберете как контролният списък помага за защита на организациите

Контролният списък предоставя

Основни теми за вземащите решения

Подчертава ключовите теми за обсъждане от вземащите решения в началото на процеса на усвояване на облака.

Поддръжка за задълбочени бизнес обсъждания

Контролният списък предоставя поддръжка за задълбочени бизнес обсъждания относно нормативните изисквания и целите.

Помощ за идентифициране на потенциални проблеми

Контролният списък помага на организациите да идентифицират всички потенциални проблеми, които могат да повлияят на проекта за облака.

Съгласувани въпроси

Съгласувани въпроси за всеки доставчик на услуги в облака, за да опростите сравняването на различните предложения.

Резултати от изследване на Forrester Research

Инфографика за споразумението за услуги в облака

Видео за споразумението за услуги в облака

Microsoft поръча на Forrester Consulting да оцени текущото състояние на споразуменията в облака спрямо елементите на стандарта ISO/IEC 19086-1. Прегледайте резултатите от проучването в кратко видео.

Отчет за споразумението за услуги в облака

Защо Microsoft създаде контролния списък за надлежна проверка

Microsoft разработи контролния списък за надлежна проверка на услугите в облака, за да помогне на организациите да упражняват надлежна проверка, когато смятат да се прехвърлят към облака. Той предоставя структура за организация от всякакъв размер и тип – частни фирми и организации от публичния сектор, включително държавни организации на всички нива и организации с нестопанска цел – за да идентифицира собствената си производителност, услуга, управление на данни и цели и изисквания за управление. Това позволява да се сравнят предложенията на различни доставчици на услуги в облака, като в крайна сметка се формира основата за споразумение за услуги в облака.

Контролният списък предоставя рамка, която отговаря клауза по клауза на новия международен стандарт за споразумения за услуги в облака ISO/IEC 19086. Този стандарт предлага единен набор от съображения за организациите, за да им помогне да вземат решения относно усвояването на облака, както и да създаде обща база за сравняване на предложенията за услуги в облака.

Microsoft беше активен член на групата от експерти, която разработваше този стандарт за период от три години. Контролният списък отсява 37-те страници на стандарта в по-прост документ от две страници, който организациите могат да използват, за да преговарят за споразумение за услуги в облака, което отговаря на техните бизнес цели. Тъй като се основава на новия стандарт, контролният списък става за всяка услуга и всеки доставчик и може да се приложи за всяка организация, която изисква услуги в облака, и всеки доставчик на услуги в облака.

Стандарт ISO/IEC 19086-1 Рамка за споразумение за услуги в облака ISO/IEC 19086-1

|

ISO/IEC 19086-1 е първият от новия международен стандарт от четири части, който установява рамка и терминология за споразуменията за услуги в облака. Той предлага единен набор от съображения за организации, които обмислят усвояването на облака, и често срещана терминология, така че те да могат по-лесно да сравняват услугите в облака и доставчиците и в крайна сметка да стигнат до споразумение за услуги.

Стандартът е създаден от Международната организация по стандартизация (ISO) и Международната електротехническа комисия (IEC). ISO е независима неправителствена организация и е най-големият разработчик на доброволни международни стандарти в света. IEC е водещата организация в света за подготовка и публикуване на международните стандарти за електронни, електрически и свързани технологии. За няколко години съвместната подкомисия по ISO/IEC създаде ISO/IEC 19086-1; Microsoft беше една от многото организации, които участваха.

Целта беше да се създаде по-прост документ, който организациите, които обмислят преместване в облака, както и доставчиците на услуги в облака, биха могли да използват, за да създадат споразумение за услуги в облака. Microsoft участва в групата експерти, които разработиха стандарта ISO/IEC 19086 и се зае да отсее 37-те страници на стандарта в контролния списък за надлежна проверка на услугите в облака от две страници. Обърнете внимание обаче, че това не е специфичен за Microsoft контролен списък; той важи за всички организации и доставчици на услуги в облака.

Организациите трябва да свикат заинтересувани лица от цялата фирма, за да обсъдят как всяка точка в контролния списък засяга организацията, и по-конкретно проекта в облака. Екипът може да определи минимални изисквания, да прецени важността на всяка точка в списъка и да определи отговорност за всеки елемент. Организациите след това са в по-добра позиция, за да поискат от доставчиците да отговорят на всяко от съображенията в списъка, да сравняват отговорите и да решат кой доставчик най-добре отговаря на целите на организацията.


Допълнителни ресурси

Graphic icon of a shield with an exclamation point in the middle

Защита за вас

Как контролният списък за надлежна проверка на услугите в облака ви помага да се защитите.

Graphic icon of three stacked boxes with checkmarks

Гледайте ръководство с инструкции

Ръководство с инструкции за контролния списък за надлежна проверка на услугите в облака.

Контролен списък за надлежна проверка на услугите в облака