Управление на съответствието в облака

Изпълняването на задълженията за съответствие в динамична регулаторна среда е сложно. Ние сме тук, за да ви помогнем да се ориентирате в този непрекъснато променящ се пейзаж.

People with walking through a glass-enclosed atrium of a large modern building. One person is using a mobile device, another is using a tablet device.

Технологични решения от Microsoft

Microsoft 365

Научете за интелигентното съответствие и управление на риска с Microsoft 365.

Microsoft Azure

Опростете съответствието с Microsoft Azure – платформата в облака с над 90 предложения за съответствие.


Допълнителни ресурси

Указания за съответствие по региони

Получете специфична за региона и за страната информация за специалистите по право и съответствие.

Отчети за достъпност

Намерете отчети за съответствието с достъпността по продукти.

Контролен списък за надлежна проверка на услугите в облака

Ясно идентифицирайте своите цели и изисквания преди избора на доставчик на услуги в облака.