Постигнете управление и много други неща с Microsoft Purview

Решения за управление, защита и съответствие на данните на вашата организация.

Microsoft Purview защитава най-важния ви актив: вашите данни

Не можете да правите иновации, без да знаете къде се намират вашите данни. Получете видимост, управлявайте данните защитено и отидете отвъд съответствието с Microsoft Purview. Защитете всички свои данни на различни платформи, приложения и облаци с изчерпателни решения за защита на инфор­мацията, управление на данни, управление на риска и съответствие.

Разбиране и управление на данните

Никога не е било по-трудно да се разбере и управлява чувствителната информация за организацията. Получете видимост за всичките си данни и управлявайте активите във вашата среда.

Защитавайте данните независимо къде се намират

Защитете чувствителните данни в приложенията, облаците и устройствата— дори ако не се съхраняват на платформи на Microsoft.

Подобряване на положението с риска и съответствието

Идентифицирайте рисковете за данните и управлявайте нормативните изисквания, така че вашата организация да може да остане в съответствие.

Открийте семейството продукти от Microsoft Purview

Защитавайте данните на вашата организация с набор от решения за унифицирано управление на данни, защита на инфор­мацията, управление на риска и съответствието.

 • Съответствие за комуникации

  Насърчавайте безопасно и съвместимо работно място, като откривате чувствително или неподходящо съдържание, споделяно в каналите за комуникация на вашата организация.

 • Мениджър на съответствията

  Намалете риска, като превърнете сложните регулаторни изисквания в конкретни действия за подобрение, които да ви помагат да повишавате резултата си и да проследявате напредъка.

 • Управление на жизнения цикъл на данните

  Класифицирайте и управлявайте данните в мащаб, за да спазвате своите правни задължения, бизнес задължения, задължения за поверителност и задължения за регулаторно съдържание.

 • Защита от загуба на данни

  Автоматично защитавайте чувствителната информация от рисков и неупълномощен достъп в различни приложения, услуги, крайни точки и локални файлове.

 • Карта на данни и каталог с данни

  Увеличете ползата за бизнеса от данните за вашите потребители, като създадете унифицирана карта за автоматизиране и управление на метаданни от хибридни източници. Направете данните лесно откриваеми и разбирайте произхода на вашите данни с интерактивна визуализация на произхода на данните.

 • Откриване на електронни данни

  Откривайте и управлявайте своите данни на място с цялостни работни потоци за вътрешни или правни разследвания.

 • Защита на инфор­мацията

  Откривайте, идентифицирайте, класифицирайте и защитавайте чувствителни данни, които са от решаващо значение за бизнеса, след което ги управлявайте и защитавайте във вашата среда.

 • Управление на вътрешния риск

  Откривайте, разследвайте и предприемайте действия по критични рискове във вашата организация, включително кражба на данни, изтичане на данни и нарушения на правилата за защита.

Gartner® нарича Microsoft „лидер“ в отчета Magic Quadrant™ за архивиране на корпоративна информация за 2022 г.

Gartner нарече Microsoft „лидер“ в отчета Magic Quadrant™за архивиране на корпоративна информация за 2022 г. като признание за нашата възможност за изпълнение и пълнота на видимостта.1

A person smiling.

Разберете какво казват нашите клиенти

Чуйте от ръководителите на Microsoft и клиентите как да отидете отвъд съответствието с Microsoft Purview.

A group of healthcare professionals standing in a huddle having a conversation.

Публикации в блог и събития

1. Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.

GARTNER и Magic Quadrant са регистрирани търговски марки и марки на услуга на Gartner, Inc. и/или нейните клонове в САЩ и в чужбина и се използват тук с разрешение. Всички права запазени. 

Gartner, Magic Quadrant за архивиране на корпоративна информация, от Майкъл Хоек, Джеф Вогел, Чандра Мукхяла. 24 януари 2022 г.