Trace Id is missing
Преминаване към основното съдържание
Microsoft Security

Постигнете управление и много други неща с Microsoft Purview

Научете повече за управлението, защитата и съответствието на данните на вашата организация.

Постигнете защита на данните и много други неща с Microsoft Purview

Открийте нови възможности, които ще трансформират начина, по който защитавате данните на вашата организация в различни облаци, устройства и платформи.

Позволете на Microsoft Purview да защитава вашите данни

Знайте къде са данните ви, и стимулирайте иновациите. Получете видимост, управлявайте данните защитено и отидете отвъд съответствието с Microsoft Purview. Защитете всички свои данни на различни платформи, приложения и облаци с изчерпателни решения за защита на информацията, управление на данни, управление на риска и съответствие.

Разбиране и управление на данните

Никога не е било по-трудно да се разбере и управлява чувствителната информация за организацията. Получете видимост за всичките си данни и управлявайте активите във вашата среда.

Защитавайте данните независимо къде се намират

Защитете чувствителните данни в приложенията, облаците и устройствата— дори ако не се съхраняват на платформи на Microsoft.

Подобряване на положението с риска и съответствието

Идентифицирайте рисковете за данните и управлявайте нормативните изисквания, така че вашата организация да може да остане в съответствие.

Гледайте видеото

Чуйте от ръководителите на Microsoft и клиентите как да отидете отвъд съответствието с Microsoft Purview.

Преглед на семейството продукти на Microsoft Purview

Защитавайте данните на вашата организация с набор от решения за унифицирано управление на данни, защита на информацията, управление на риска и съответствието.

Проверка

Поддържайте съдебни разследвания и спазвайте регулаторните изисквания с критични събития от регистрационните файлове за проверка и персонализирани правила за съхранение.

Съответствие за комуникации

Насърчавайте безопасно и съвместимо работно място, като откривате чувствително или неподходящо съдържание, споделяно в каналите за комуникация на вашата организация.

Мениджър на съответствията

Намалете риска, като превърнете сложните регулаторни изисквания в конкретни действия за подобрение, които да ви помагат да повишавате резултата си и да проследявате напредъка.

Управление на жизнения цикъл на данните

Класифицирайте и управлявайте данните в мащаб, за да спазвате своите правни задължения, бизнес задължения, задължения за поверителност и задължения за регулаторно съдържание.

Защита от загуба на данни

Автоматично защитавайте чувствителната информация от рисков и неупълномощен достъп в различни приложения, услуги, крайни точки и локални файлове.

Карта на данни и каталог с данни

Увеличете ползата за бизнеса от данните за вашите потребители, като създадете унифицирана карта за автоматизиране и управление на метаданни от хибридни източници. Направете данните лесно откриваеми и разбирайте произхода на вашите данни с интерактивна визуализация на произхода на данните.

Откриване на електронни данни

Откривайте и управлявайте своите данни на място с цялостни работни потоци за вътрешни или правни разследвания.

Защита на информацията

Откривайте, идентифицирайте, класифицирайте и защитавайте чувствителни данни, които са от решаващо значение за бизнеса, след което ги управлявайте и защитавайте във вашата среда.

Управление на вътрешния риск

Откривайте, разследвайте и предприемайте действия по критични рискове във вашата организация, включително кражба на данни, изтичане на данни и нарушения на правилата за защита.

Бъдете по-ефективни

Спестете до 60 процента, като използвате Microsoft Security, а не множество решения в различни точки.1

Активиране на адаптивна защита с Microsoft Purview

Автоматично оптимизиране на защитата на данните.

Признание в отрасъла

Вижте защо анализаторите в отрасъла и други експерти по сигурност са признали Microsoft за лидер в защитата и съответствието.

Справяне с най-големите предизвикателства в защитата на данните

Научете четири стратегии за решаване на често срещани проблеми, с които организациите се сблъскват, когато моделите на работа се променят и защитата срещу рисковете, свързани с данни, става по-сложна.

Жена, която гледа отгоре към екран, докато седи на бюро.

Разберете какво казват нашите клиенти

Публикации в блог и събития

Блог

Бъдещето на управлението на данните

Научете повече за Microsoft Purview, новите възможности на продукта и начина, по който днешната работна среда оформя пейзажа на данните. 

Уебинар

Четири подхода към съответствието и защитата на данните

Управлението на съответствието никога няма да бъде лесно, но има начини да го направите по-опростено и по-прозрачно.

Електронна книга

Бърз курс по Microsoft Purview

Защитавайте и управлявайте най-важния си актив – вашите данни. 

Блог

Три стратегии за стартиране на план за управление на данните

Разгледайте основните стъпки, за да управлявате данните във вашата организация.

Първи стъпки

Защитете всичко и развийте бъдещето си. Започнете безплатното си изпробване днес.

[1] Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само доставчиците с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.

GARTNER и Magic Quadrant са регистрирани търговски марки и марки на услуга на Gartner, Inc. и/или нейните клонове в САЩ и в чужбина и се използват тук с разрешение. Всички права запазени.

Gartner, Magic Quadrant за архивиране на корпоративна информация, от Майкъл Хоек, Джеф Вогел, Чандра Мукхяла. 24 януари 2022 г.

Следвайте Microsoft