Trace Id is missing
Преминаване към основното съдържание
Microsoft Security

Разширен анализ на Microsoft Intune

Издигнете практическата работа на крайните потребители чрез използване на ИИ, анализ на крайна точка и прозрения, свързани с действия, с помощта на разширения анализ на Intune, включени в Microsoft Intune Suite.

Момиче, което седи и гледа екрана на компютър

Три нови продукта вече са част от Microsoft Intune Suite

Разширения анализ на Microsoft Intune, управлението на корпоративни приложения на Microsoft Intune и PKI в облака на Microsoft са общодостъпни и всички
са част от Intune Suite.

Подобряване на потребителския опит на крайните потребители чрез използване на ИИ и анализ

Проактивно откриване и отстраняване на проблеми с крайна точка във вашата среда с помощта на по-задълбочена видимост и прозрения, свързани с действия.

Безпроблемно получаване на холистична видимост за състоянието на устройство

Получете по-пълна видимост за състоянието и конфигурацията на устройството, за да активирате опростено и защитено управление на крайни точки.

Превантивно откриване и предотвратяване на аномалии на устройства и приложения

Идентифицирайте и откривайте смислени модели и тенденции с помощта на ИИ, анализ и машинно обучение и установявайте проблемите, преди да повлияят на продуктивността.

Ефективно отстраняване на неизправности и елиминиране на проблеми, които оказват влияние върху потребителите

Разрешавайте проблемите бързо и намалете времето на престои като използвате прозрения, свързани с действия, получени чрез оценка на състоянието на устройствата и конфигурациите в почти реално време.

Възможности на „Разширен анализ“

Проактивно идентифициране и разрешаване на проблеми, свързани с устройства.

Екран на компютър със съобщение за визуализация на заявка за устройство

Заявка за устройство

Заявявайте състоянието на устройство в почти реално време, за да получавате важна информация, свързана с подробности за конфигурацията и метрики за производителността.

Екранна снимка на екрана за общ преглед на анализа на крайна точка

Откриване на аномалии

Получавайте информация за нередности в приложенията и устройствата, преди те да повлияят на потребителския опит и продуктивността.

Екранна снимка на екран, показващ 48-часов анализ на приложение и система

Кохорти от устройства

Разглеждайте основните причини за аномалии със средна и висока степен на сериозност като изследвате моделите на различни устройства, генерирани чрез модели на машинно обучение.

Екранна снимка на екрана за визуализация на анализ на изправността на батерията в крайна точка

Изправност на батерията

Получете прозрение за изправността на батерията на устройството, тенденциите на използването му и възникващите проблеми, за да оптимизирате използването и закупуването на хардуер.

Екранна снимка на екрана за стартиране на анализ на техническите показатели на крайна точка

Обхвати на устройството

Използвайте етикети за обхват, дефинирани от ИТ за конкретен поднабор от регистрирани устройства, за да сегментирате отчетите за анализ на крайна точка и да получавате персонализирани препоръки, оценки и поетапни прозрения.

Екранна снимка на екрана за анализ на надеждността на приложение в крайна точка

Подобрена времева линия на устройството

Оптимизиране на отстраняването на неизправности чрез обогатена времева линия на устройството с хронология на събитията и минимизирано закъснение на данните.

Назад към разделите

Проучване и признание в индустрията

Емблема на Forrester

Лидер в обединеното управление на крайни точки

Microsoft е обявен за лидер в The Forrester Wave™: Обединено управление на крайни точки, 4-то тримесечие 2023 г.1

Емблема на Forrester

The Total Economic Impact™ на Microsoft Intune Suite

Научете как Intune Suite може да помогне на организациите да спестят пари, да подобрят производителността и да намалят риска за сигурността.2

Емблема на Omdia

Лидер в цифровото управление на работно пространство

Omdia обяви Microsoft за лидер във вселената на Omdia: Цифрово управление на работно пространство/платформи за обединено управление на крайни точки, 2024 г.3

Разширен анализ на Microsoft Intune е част Microsoft Intune Suite

Обединете важните за мисията усъвършенствани решения за управление и защита на крайни точки с Microsoft Intune Suite.

  • Опростете управлението на крайни точки. Унифицирайте своите решения за управление на крайни точки и работни потоци на едно място като намалите сложността за ИТ операциите и операциите по защитата.
  • Подсилете положението на защитата. Осигурете изправност на устройствата и съответствие чрез използване на сигнали за Microsoft Security и разширени възможности за управление на крайни точки, за намаляване на кибер-заплахите и за защита на корпоративните данни.
  • Намалете общата цена. Повишете ефективността чрез консолидиране на доставчиците и пестете повече чрез рентабилно лицензиране. Подобрете продуктивността и производителността на крайните потребители на различни устройства.

Всички продукти, включени в Microsoft Intune Suite, работят безпроблемно с продукти на Microsoft 365 и Microsoft Security. Microsoft Intune Suite включва „Дистанционната помощ на Microsoft Intune“, „Управление на привилегии при крайни точки на Microsoft Intune“, „Разширен анализ на Microsoft Intune“, „Управление на корпоративни приложения на Microsoft Intune“, „PKI в облака на Microsoft“ и разширените възможности в Microsoft Intune (план 2).

Изисква се абонамент за Microsoft Intune (план 1).

Разгледайте продуктите и възможностите на Microsoft Intune

Увеличете максимално продуктивността и опростете администрирането, без да компрометирате управлението и защитата на крайни точки.

Основни възможности на Microsoft Intune

Управлявайте и защитавайте свързани с облака крайни точки в операционните системи Windows, Android, macOS, iOS и Linux.

Microsoft Configuration Manager

Управлявайте локални крайни точки, например компютри с Windows и сървъри.

Дистанционна помощ на Microsoft Intune

Разрешете защитени, базирани на облака връзки между помощен център и потребител.

Управление на привилегии при крайни точки на Microsoft Intune

Позволяване на стандартните потребители да изпълняват задачи, одобрени от ИТ, обикновено запазени за администратори.

Управление на корпоративни приложения на Microsoft Intune

Разполагайте и управлявайте приложения проактивно, лесно и защитено.

Разширен анализ на Microsoft Intune

Подобрете средата на крайните потребители с помощта на ИИ, анализи и прозрения, водещи до действие.

PKI в облака на Microsoft

Опростете и автоматизирайте управлението на сертификати за облака.

Допълнителни ресурси

Microsoft Learn

Първи стъпки в „Разширен анализ“

Получете инструкции „стъпка по стъпка“ за използване на „Разширен анализ“.

Блог

Разберете ползата от Microsoft Intune Suite

Подобрете защитата и ефективността на ИТ с Microsoft Intune Suite – колекция от разширени възможности за управление на крайни точки.

Блог

Обявяване на „Разширен анализ на Microsoft Intune“

Научете как „Разширен анализ на Microsoft Intune“ може да даде възможност на ИТ администраторите да имат данни в почти реално време.

LinkedIn

Следвайте Microsoft Intune в LinkedIn

Бъдете в крак с най-новото от семейството продукти на Microsoft Intune.

Защитавайте всичко

Направете бъдещето си по-защитено. Проучете своите опции за защита днес.

  • [1] The Forrester Wave™: Унифицирано управление на крайни точки, трим. 4 на 2023 г., Андрю Хюит, Глен О'Донъл, Анджела Лозада, Рейчъл Бирел, 19 ноември 2023 г.
  • [2] Нова технология: Прогнозирано общо икономическо влияние (Total Economic Impact™) на Microsoft Intune Suite: Икономия на разходи и ползи за бизнеса, активирани от Microsoft Intune Suite, проучване по поръчка, проведено от Forrester Consulting, Ким Финърти, Сара Лерволд и Клаудия Хини, март 2023 г.
  • [3] Omdia Universe: Управление на цифрови работни области/платформи за унифицирано управление на крайни точки, 2024 г, Адам Холтби, 14 декември 2023 г.

Следвайте Microsoft 365