Trace Id is missing
Преминаване към основното съдържание
Microsoft Security

Мениджър на съответствията на Microsoft Purview

Опростете спазването на съответствие и намалете риска.

Човек, който носи слушалки на ушите си и използва таблет.

Постигнете защита на данните и много други неща с Microsoft Purview

Открийте нови възможности, които ще трансформират начина, по който защитавате данните на вашата организация в различни облаци, устройства и платформи.

Станете съвместими, останете съвместими и мащабирайте съответствието

Отговаряйте на изискванията за съответствие в множество облаци с глобалните, индустриалните или регионалните разпоредби и стандарти с помощ от мениджъра на съответствията.

Интуитивно управление

Получете цялостни възможности за управление на съответствието, като например лесно внедряване, управление на работни потоци, внедряване на контроли и каталогизиране на доказателства.

Мащабируеми оценки

Възползвайте се от готовите за използване и персонализируеми шаблони за регулаторно оценяване в много облаци, за да отговорите на вашите бизнес изисквания и регулаторни нужди.

Вградени възможности

Намалете рисковете за съответствието с възможностите в самия продукт, като резултат за съответствие, нанасяне на актуализации в контролите, създаване на версии и непрекъснати оценки на контролите.

Научете как да бъдете в крак с променящия се пейзаж на съответствието и риска.

Основни функции на „Мениджър на съответствията на Microsoft Purview“

Списък с шаблони за оценка в „Мениджър на съответствията“

Регулаторни оценки в множество облаци

Изберете от над 320 готови за използване и персонализируеми шаблони за регулаторна оценка, които помагат да се изпълнят изискванията за съответствие в множество облаци с Microsoft 365 или продукти или услуги, които не са на Microsoft.

Екранът, описващ подробно как да създадете и приложите правила за съхранение в „Съответствие в Microsoft 365“.

Непрекъснато оценяване на контролите

Получавайте непрекъснато резултати за състоянието и автоматичните кредити за техническите контроли, тъй като „Мениджър на съответствията“ сканира вашата среда и открива системните настройки.

Екранът, показващ актуализация на базовата линия за защита на данните за Microsoft 365 в „Съответствие в Microsoft 365“.

Непрекъснати регулаторни актуализации

Бъдете в крак с най-новите указания за промените в регулаторните изисквания, продуктите или съпоставянето на контролите и предприемайте подходящи действия за подобрение, за да отговорите на съответните изисквания за сертифициране.

Екранът, показващ как да разрешите самостоятелното нулиране на парола в „Съответствие в Microsoft 365“.

Общо нанасяне на промени в контроли

Мащабирайте програмата си за съответствие, като предприемете едно действие и изпълните множество изисквания в няколко разпоредби и стандарти, елиминирайки необходимостта от актуализиране на една и съща контрола няколко пъти.

Таблото на „Мениджър на съответствията“ в „Съответствие в Microsoft 365“.

Резултат за съответствие

Получете количествена мярка за съответствието, за да можете да приоритизирате по-лесно действията, които оказват най-голямо влияние. Този базиран на риска резултат може да бъде филтриран за конкретен регламент или стандарт или конкретна категория решения.

Назад към разделите

Справяне с най-големите предизвикателства в защитата на данните

Научете четири стратегии за решаване на често срещани проблеми, с които организациите се сблъскват, когато моделите на работа се променят и защитата срещу рисковете, свързани с данни, става по-сложна.

Жена, която гледа към екран, докато седи на бюро.

Какво казват клиентите

Webber Wentzel
„Мениджър на съответствията на Microsoft Purview“ в общи линии е чадър, който управлява какво защитаваме – от многофакторното удостоверяване до нашите правила за защита от загуба на данни. С тази надстройка можем да намалим комбинираните разходи за защита и работа с около 10 процента.“

– Бетуел Лебепе, анализатор на ИТ защитата.

Съответствие в Microsoft 365 E5

Originally starting from €11.20 now starting from €11.20

€11.20 €11.20

потребител/месец

(годишен абонамент – автоматични подновявания)

 

„Мениджър на съответствията на Microsoft Purview“ е част от пакета Microsoft 365 E5 Compliance

Microsoft предлага всеобхватни решения за съответствие и управление на данните, за да помогне на вашата организация да управлява рисковете, да защитава и управлява чувствителни данни, както и да отговаря на нормативните изисквания.

* Клиентите, които в момента са лицензирани за Enterprise Mobility Security + Office E3, Microsoft 365 E3 или за версия на тези пакети, която не включва Microsoft Teams, отговарят на условията за закупуване или изпробване на E5 Compliance. Трябва да сте глобален администратор, администратор на съответствието или администратор на фактуриране, за да стартирате това безплатно изпробване. Ако нямате необходимия продукт или роля, свържете се с „Продажби“.

Допълнителни ресурси

Блог

Блог за мениджъра на съответствията

Вижте най-новите съобщения за „Мениджър на съответствията“.

Документи

Техническа документация

Разгледайте техническата документация за „Мениджър на съответствията“.

Ръководство

Интерактивно ръководство за „Мениджър на съответствията“

Научете как да използвате „Мениджър на съответствията“.

Електронна книга

Бърз курс по Microsoft Purview

Ръководство за защита и управление на вашите данни.

Защитавайте всичко

Направете бъдещето си по-защитено. Проучете своите опции за защита днес.

Следвайте Microsoft