Microsoft Defender for Cloud Apps

Подобрете положението и защитете достъпа на вашите приложения в облака.

A person using a mobile phone.

Най-важни предимства

Идентифицирайте и отстранявайте киберзаплахите във вашите услуги в облака с помощта на Defender for Cloud Apps – решение за брокер за защита при достъп до облака (CASB), което предоставя видимост на мултифункционалните възможности, контрол върху движението на данни и подробен анализ.

Открийте и управлявайте приложенията си

Опростете защитата с достъп до облака чрез вградена интеграция. Управлявайте и проверявайте своите приложения и ресурси.

Управлявайте достъпа до приложения и ресурси

Открийте сенчестите ИТ във вашата организация. Разберете и управлявайте своето цифрово информационно имущество.

Направете оценка на съответствието на вашите приложения

Оценявайте спрямо стандартите за съответствие, предотвратявайте изтичане на информация и ограничавайте достъпа до регулирани данни.

Възможности

Cloud Discovery dashboard.

Откривайте и управлявайте използването на сенчести ИТ

Идентифицирайте приложенията и услугите в облака, които използва вашата организация. Оценете нивата на риск и готовността за бизнес и управлявайте над 28 000 приложения, като оценявате повече от 90 рискови фактора.

A list of files stored in the cloud in Microsoft 365 Defender.

Защитавайте своята поверителна информация навсякъде в облака

Разберете, класифицирайте и защитете от риск съхраняваната чувствителна информация или използвайте готови правила и автоматизирани процеси, за да приложите контроли в реално време към данните, до които имат достъп приложенията.

A dashboard showing open alerts, discovered apps, and users to investigate in Microsoft 365 Defender.

Разрешавайте защитена отдалечена работа, защитавайте срещу заплахи

Откривайте необичайно поведение в приложенията в облака, за да идентифицирате рансъмуер, компрометирани потребители или измамнически приложения. Анализиране на използването на приложения и намаляване на рисковете.

A session policy being created in Cloud App Security.

Помогнете за защитата на вашата организация с контроли в реално време

Използвайте контроли в реално време, за да разрешите защита срещу заплахи в точките на достъп на вашата организация.

 

Научете повече

A security configuration dashboard for Azure in Microsoft 365 Defender.

Управление на вашето положение на защитата за приложения в облака

Изследвайте пропуските в конфигурацията на защитата с изглед на вашите приложения във всички облаци и предприемете действия по препоръките за конфигуриране на защитата от Defender for Cloud Apps.

App governance alert dashboard in Microsoft 365 Defender.

Получете представа за поведението на вашите приложения на Microsoft 365

Разгледайте управлението на приложения, възможност за защита и управление на правила, която наблюдава, управлява и защитава приложения с разрешен OAuth, които осъществяват достъп до данни на Microsoft 365 чрез API на Microsoft Graph.

Cloud Discovery dashboard.

Откривайте и управлявайте използването на сенчести ИТ

Идентифицирайте приложенията и услугите в облака, които използва вашата организация. Оценете нивата на риск и готовността за бизнес и управлявайте над 28 000 приложения, като оценявате повече от 90 рискови фактора.

A list of files stored in the cloud in Microsoft 365 Defender.

Защитавайте своята поверителна информация навсякъде в облака

Разберете, класифицирайте и защитете от риск съхраняваната чувствителна информация или използвайте готови правила и автоматизирани процеси, за да приложите контроли в реално време към данните, до които имат достъп приложенията.

A dashboard showing open alerts, discovered apps, and users to investigate in Microsoft 365 Defender.

Разрешавайте защитена отдалечена работа, защитавайте срещу заплахи

Откривайте необичайно поведение в приложенията в облака, за да идентифицирате рансъмуер, компрометирани потребители или измамнически приложения. Анализиране на използването на приложения и намаляване на рисковете.

A session policy being created in Cloud App Security.

Помогнете за защитата на вашата организация с контроли в реално време

Използвайте контроли в реално време, за да разрешите защита срещу заплахи в точките на достъп на вашата организация.

 

Научете повече

A security configuration dashboard for Azure in Microsoft 365 Defender.

Управление на вашето положение на защитата за приложения в облака

Изследвайте пропуските в конфигурацията на защитата с изглед на вашите приложения във всички облаци и предприемете действия по препоръките за конфигуриране на защитата от Defender for Cloud Apps.

App governance alert dashboard in Microsoft 365 Defender.

Получете представа за поведението на вашите приложения на Microsoft 365

Разгледайте управлението на приложения, възможност за защита и управление на правила, която наблюдава, управлява и защитава приложения с разрешен OAuth, които осъществяват достъп до данни на Microsoft 365 чрез API на Microsoft Graph.

Интегрирана защита срещу заплахи със SIEM и XDR

Microsoft осигурява възможности на защитниците на вашата организация, като предоставя правилните инструменти и информация в ръцете на подходящите хора. Комбинирайте информация за защита и управление на събития (SIEM) и разширено откриване и реакция (XDR), за да повишите ефективността, като същевременно защитите цифровото си имущество.

 

Научете повече за защитата от заплахи

Microsoft 365 Defender

 

Предотвратявайте и откривайте атаки във вашите работни натоварвания на Microsoft 365 с вградени възможности за XDR.

Microsoft 365 Defender dashboard highlighting active incidents, active threats and more.

Microsoft 365 Defender

 

Предотвратявайте и откривайте атаки във вашите работни натоварвания на Microsoft 365 с вградени възможности за XDR.

Подходът на Microsoft към CASB

Получете видимост на вашите приложения и услуги в облака, като използвате подробния анализ, за да идентифицирате и отстранявате киберзаплахите. Управлявайте начина, по който се употребяват вашите данни, без значение къде се намират. Defender for Cloud Apps естествено се интегрира с водещи в отрасъла решения за защита и решения за самоличност или всички други решения, които искате да използвате.

Признание в отрасъла

Какво казват клиентите за Defender for Cloud Apps

Сродни продукти

Защитавайте се от киберзаплахи с най-добрата в класа си защита от Microsoft.

Defender for Cloud Apps – документация и обучение

Защитавайте всичко

Направете бъдещето си по-защитено. Проучете своите опции за защита днес.

Проста кръгова диаграма показва как Microsoft въвежда уникален подход към пазара на CASB, като помага на клиентите да постигнат защита Zero Trust. Defender for Cloud Apps използва система за налагане в основата си, предоставяйки оценка на правилата в реално време. Системата предоставя защита чрез анализиране на сигнали, които прилагат правила за цялата организация, и разузнаване на заплахите, като гарантира, че самоличностите са проверени и удостоверени, а устройствата са в безопасност. Тя предоставя достъп до данните, приложенията, инфраструктурата и мрежите според условията, като предоставя непрекъсната и изчерпателна видимост, анализ и автоматизация.

1. The Total Economic Impact™ (TEI) за Microsoft Cloud App Security – възложено проучване, проведено от Forrester Consulting, май 2020 г.
2. The Forrester Wave™: Входни точки за защита в облака, трим. 2 2021 г., Андраш Цер, май 2021 г.