Преминаване към основното съдържание
Microsoft Security

Открийте Microsoft Security Copilot: Защитавайте своята организация с машинна скорост и в мащаб с производителен ИИ. Научете повече

Първи стъпки с Microsoft Security

Елиминирайте пропуските и получете опростената, цялостна защита и експертните познания, които ви трябват, за да създавате иновации и да се развивате в един променящ се свят. Започнете днес.

Самоличност и достъп

Azure Active Directory

Защитете своята организация с решението за управление на самоличности и достъп на Microsoft Entra, което свързва хората с техните приложения, устройства и данни.

Хранилище за ключове на Azure

Защитено съхранявайте и получавайте достъп до чувствителна информация – като например API ключове, пароли, сертификати или криптографски ключове – в приложения и услуги в облака.

Управление на разрешения на Microsoft Entra

Управлявайте разрешенията за всички самоличности на потребители и работно натоварване във всички основни инфраструктурни обекти в облака на една унифицирана платформа.

Проверен ИД на Microsoft Entra

Създавайте, издавайте и проверявайте идентификационни данни за самоличност, спазващи поверителността, с решение за проверка на самоличността, което ви помага да разрешите по-защитени взаимодействия с всеки и всичко.

Идентичности на работното натоварване на Microsoft Entra

Управлявайте и помагайте за защитата на самоличностите за цифрови работни натоварвания, като например приложения и услуги. Управлявайте достъпа им до ресурси в облака с правила, базирани на риска, и налагане на най-малко привилегирован достъп.

SIEM и XDR

Microsoft Sentinel

Изградете операции по защитата от следващо поколение с облака и ИИ.

Microsoft Defender за облака

Защитете своите среди в множество облаци и хибридни среди.

Microsoft 365 Defender

Помогнете за спиране на атаките с автоматизираната междудомейнова защита и вградения ИИ.

Microsoft Defender за крайна точка

Откривайте и помогнете за защитаване на устройства с Windows, macOS, Linux, Android, iOS и мрежови устройства срещу сложни заплахи.

Microsoft Defender за Office 365

Помогнете за защитаване на всички в Office 365 срещу разширени заплахи, като напр. компрометиране на бизнес имейл и фишинг на идентификационни данни. Автоматично изследвайте и отстранявайте атаките.

Microsoft Defender за самоличност

Помогнете за опазване на ландшафта за защита на самоличностите.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Подобрете положението и защитете достъпа на вашите приложения в облака.

Разузнаване за заплахи на Microsoft Defender

Помогнете за защитата на вашата организация от съвременни противници с 360-градусов изглед на вашето ниво на уязвимост към заплахи.

Защита в облака

Microsoft Defender за облака

Защитете своите среди в множество облаци и хибридни среди.

Управление на положението на защитата в облака на Defender

Подсилете защитата в среди в няколко облака и хибридни среди с контекстно управление на положението на защитата в облака. Прегледайте предварително функциите в Microsoft Defender за облака.

Defender за DevOps

Получете унифицирано управление на защитата на DevOps в среди с няколко облака и среди с няколко канала. Разрешете в Microsoft Defender за облака, за да преглеждате предварително функциите.

Управление на външна повърхност на атака на Microsoft Defender

Разберете положението си на защитата извън защитната стена.

Защитна стена на Azure

Помогнете за защитаване на данните си с интелигентна защита в облака чрез защитна стена на мрежата.

Защитна стена за уеб приложения на Azure

Разчитайте на мощната защита за уеб приложенията чрез естествена за облака защитна стена за уеб приложения (WAF).

Защитата срещу DDoS на Azure

Помогнете за защитаване на приложенията си от разпределени атаки за отказ на услуга (DDoS).

Разширена защита на GitHub

Бъдете винаги пред проблемите със защитата и идентифицирайте, отстранявайте и предотвратявайте уязвимости с GitHub.

Защита на крайни точки

Microsoft 365 Defender

Помогнете за спиране на атаките с автоматизираната междудомейнова защита и вградения ИИ.

Microsoft Defender за крайна точка

Откривайте и помогнете за защитаване на устройства с Windows, macOS, Linux, Android, iOS и мрежови устройства срещу сложни заплахи.

Microsoft Defender за IoT

Защитете вашите устройства с IoT и операционна технология (OT) с непрекъснато откриване на активи, управление на уязвимости и откриване на заплахи.

Microsoft Defender за бизнеса

Изпробвайте защитата на крайни точки от корпоративен клас, която е рентабилна, лесна за използване и специално проектирана за фирми с до 300 служители.

Microsoft Intune

Преглеждайте, управлявайте и защитавайте всички крайни точки на едно място.

Microsoft Defender за самоличност

Microsoft Defender for Cloud Apps

Защита от заплахи срещу самоличности

Microsoft Defender за самоличност

Помогнете за опазване на ландшафта за защита на самоличностите.

Защитна стена на Azure

Защитна стена за уеб приложения на Azure

Управление на риска и поверителност

Microsoft Purview

Защитете данните си с решения за управление, защита на информацията, управление на риска и съответствие в множество облаци и платформи.

Управление на рисковете, свързани с поверителността, на Microsoft Priva

Настройте правила, които идентифицират рисковете за поверителността във вашата корпоративна среда и позволяват лесно отстраняване.

Заявки за правата на субект на Microsoft Priva

Дайте възможност на служителите да защитават данните с лесни за използване шаблони за правила и функции за автоматизация за по-безпроблемен процес на заявки за правата на субект.

Защита на информацията

Microsoft Purview

Защитете данните си с решения за управление, защита на информацията, управление на риска и съответствие в множество облаци и платформи.

Защитата срещу DDoS на Azure

Управление на крайни точки

Microsoft Intune

Преглеждайте, управлявайте и защитавайте всички крайни точки на едно място.

Управление на разрешения на Microsoft CloudKnox

Следвайте Microsoft 365