Преминаване към основното съдържание
Microsoft Security

Първи стъпки с Microsoft Security

Елиминирайте пропуските и получете опростената, цялостна защита и експертните познания, които ви трябват, за да създавате иновации и да се развивате в един променящ се свят. Започнете днес. 

Самоличност и достъп

Azure Active Directory

Защитете своята организация с решението за управление на самоличности и достъп на Microsoft Entra, което свързва хората с техните приложения, устройства и данни.

Хранилище за ключове на Azure

Защитено съхранявайте и получавайте достъп до чувствителна информация – като например API ключове, пароли, сертификати или криптографски ключове – в приложения и услуги в облака.

Управление на разрешения на Microsoft Entra

Управлявайте разрешенията за всички самоличности – потребители и работни натоварвания – на всички основни инфраструктури в облака на една унифицирана платформа.

Проверен ИД на Microsoft Entra

Създавайте, издавайте и проверявайте идентификационни данни за самоличност, спазващи поверителността, с решение за проверка на самоличността, което ви помага да разрешите по-защитени взаимодействия с всеки или всяко нещо.

SIEM и XDR

Microsoft Sentinel

Изградете операции по защитата от следващо поколение с облака и ИИ.

Microsoft Defender за облака

Защитете своите среди в няколко облака и хибридни среди.

Microsoft 365 Defender

Спрете атаките с автоматизираната междудомейнова защита и вградения ИИ.

Microsoft Defender за крайна точка

Откривайте и защитавайте устройства с Windows, macOS, Linux, Android, iOS и мрежови устройства срещу сложни заплахи.

Microsoft Defender за Office 365

Защитете всички в Office 365 срещу разширени заплахи, като напр. компрометиране на бизнес имейл и фишинг на идентификационни данни. Автоматично изследвайте и отстранявайте атаките.

Microsoft Defender за самоличност

Защитете ландшафта за защита на самоличностите.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Подобрете положението и защитете достъпа на вашите приложения в облака.

Защита в облака

Microsoft Defender за облака

Защитете своите среди в няколко облака и хибридни среди.

Защитна стена на Azure

Защитете данните си с интелигентна защита в облака чрез защитна стена на мрежата.

Защитна стена за уеб приложения на Azure

Разчитайте на мощната защита за уеб приложенията чрез естествена за облака защитна стена за уеб приложения (WAF).

Защитата срещу DDoS на Azure

Защитавайте приложенията си от разпределени атаки за отказ на услуга (DDoS).

Усъвършенствана защита на GitHub

Бъдете винаги пред проблемите със защитата и идентифицирайте, отстранявайте и предотвратявайте уязвимости с GitHub.

aa

Microsoft Defender for Cloud Apps

Защита на крайни точки

Microsoft 365 Defender

Спрете атаките с автоматизираната междудомейнова защита и вградения ИИ.

Microsoft Defender за крайна точка

Откривайте и защитавайте устройства с Windows, macOS, Linux, Android, iOS и мрежови устройства срещу сложни заплахи.

Microsoft Defender за IoT

Защитете вашите устройства с IoT и операционна технология (OT) с непрекъснато откриване на активи, управление на уязвимости и откриване на заплахи.

Microsoft Defender за бизнеса

Изпробвайте защитата на крайни точки от корпоративен клас, която е рентабилна, лесна за използване и специално проектирана за фирми с до 300 служители.

Microsoft Endpoint Manager

Получете защита на крайни точки, управление на устройства и интелигентни действия в облака в една единно платформа за управление с Microsoft Intune и Configuration Manager.

Microsoft Defender за самоличност

Microsoft Defender for Cloud Apps

Защита от заплахи срещу самоличности

Microsoft Defender за самоличност

Защитете ландшафта за защита на самоличностите.

Защитна стена на Azure

Защитна стена за уеб приложения на Azure

Управление на риска и поверителност

Управление на вътрешен риск на Microsoft Purview

Откривайте високорискова дейност във вашата организация, за да идентифицирате, проучвате и предприемате бързо действия по рисковете и заплахите за вътрешната информация.

Съответствие за комуникация на Microsoft Purview

Идентифицирайте рисковете за съответствието и нарушенията на правилата за кодекс на поведение във всички управлявани от фирмата имейли, чатове и социални акаунти.

Откриване на електронни данни на Microsoft Purview

Ефективно отговаряйте на правни въпроси или вътрешни разследвания с интелигентни възможности, които намаляват данните само до това, което е подходящо.

Мениджър на съответствията на Microsoft Purview

Опростете съответствието и намалете риска с „Мениджър на съответствията на Purview“.

Управление на риска на Microsoft Priva

Настройте правила, които идентифицират рисковете за поверителността във вашата корпоративна среда и позволяват лесно отстраняване.

Заявки за правата на субект на Microsoft Priva

Дайте възможност на служителите да защитават данните с лесни за използване шаблони за правила и функции за автоматизация за по-безпроблемен процес на заявки за правата на субект.

Защита на информацията

Защита на информацията на Microsoft Purview

Разберете какви данни са чувствителни и критични за бизнеса; след което ги управлявайте и защитавайте във вашата среда.

Управление на жизнения цикъл на данните на Microsoft Purview

Управлявайте жизнения цикъл на информацията и записите си интелигентно, за да спазвате вашите правни задължения, бизнес задължения, задължения за поверителност и задължения, свързани с регулаторно съдържание.

Защита от загуба на данни на Microsoft Purview

Идентифицирайте, наблюдавайте и автоматично защитавайте чувствителната информация, съхранявана в Office 365, One Drive, SharePoint, Microsoft Teams и в крайната точка.

Защитата срещу DDoS на Azure

Управление на устройства

Microsoft Endpoint Manager

Получете защита на крайни точки, управление на устройства и интелигентни действия в облака в една единно платформа за управление с Microsoft Intune и Configuration Manager.

Управление на разрешения на Microsoft CloudKnox

Следвайте Microsoft 365