Trace Id is missing
Преминаване към основното съдържание
Microsoft Security

Първи стъпки с Microsoft Security

Елиминирайте пропуските и получете опростената, цялостна защита и експертните познания, които ви трябват, за да създавате иновации и да се развивате в един променящ се свят. Започнете днес.

ИИ за защита

Microsoft Copilot за защита

Защита със скоростта и мащаба на генеративен ИИ асистент, задвижван от изкуствен интелект.

Самоличност и достъп

Microsoft Entra ID (преди Azure Active Directory)

Управлявайте и защитете потребителите, приложенията, работните натоварвания и устройствата.

Хранилище за ключове на Microsoft Azure

Защитено съхранявайте и получавайте достъп до чувствителна информация – като например API ключове, пароли, сертификати или криптографски ключове – в приложения и услуги в облака.

Управление на Microsoft Entra ID

Защитавайте, наблюдавайте и проверявайте достъпа до важните активи.

Управление на разрешения на Microsoft Entra

Управлявайте разрешенията за всички самоличности на потребители и работно натоварване във всички основни инфраструктурни обекти в облака на една унифицирана платформа.

Проверен ИД на Microsoft Entra

Създавайте, издавайте и проверявайте идентификационни данни за самоличност, спазващи поверителността, с проверка на самоличността, които ви помагат да улесните безопасното взаимодействие с всеки или всичко.

ИД на работното натоварване на Microsoft Entra

Управлявайте и помагайте за защитата на самоличностите за цифрови работни натоварвания, като например приложения и услуги. Управлявайте достъпа им до ресурси в облака с правила, базирани на риска, и налагане на най-малко привилегирован достъп.

XDR и SIEM

Microsoft Sentinel

Преглеждайте и спирайте заплахите в цялото си предприятие чрез интелигентен анализ на защитата.

Microsoft Defender за облака

Защитете средите с няколко облака и хибридните среди с цялостна защита през целия жизнен цикъл – от разработването до времето на изпълнение.

Microsoft Defender XDR

Помогнете за спиране на кибератаките с автоматизираната междудомейнова защита и вградения ИИ.

Microsoft Defender за крайна точка

Откривайте и помогнете за защитаване на устройства с Windows, macOS, Linux, Android, iOS и мрежови устройства срещу сложни киберзаплахи.

Microsoft Defender за Office 365

Защитете Office 365 срещу разширени киберзаплахи, като напр. компрометиране на бизнес имейл и фишинг на идентификационни данни. Автоматично разследвайте и лекувайте кибератаките.

Microsoft Defender за самоличност

Защитете своите локални идентичности с прозрения и интелигентност на всеки етап от жизнения цикъл на кибератаката.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Модернизирайте начина, по който защитавате приложенията си, защитавате данните си и повишавате положението на приложенията си със защита на софтуера като услуга (SaaS).

Разузнаване за заплахи на Microsoft Defender

Защитете вашата организация от съвременни противници с изчерпателен изглед на вашето излагане на киберзаплахи. 

Управление на нивото на уязвимост на Microsoft Security

Намалете риска и ограничете нивото на уязвимост на вашите най-критични активи с унифицирано управление на експонацията, което предоставя цялостна видимост на активите и пътищата на кибератаките.

Управление на уязвимости на Microsoft Defender

Свържете работните потоци между екипите по сигурността и ИТ и намалете риска с едно решение за откриване, приоритизиране и мониторинг на уязвимости.

Защита в облака

Microsoft Defender за облака

Защитете средите с няколко облака и хибридните среди с цялостна защита през целия жизнен цикъл – от разработването до времето на изпълнение.

Управление на положението на защитата в облака на Microsoft Defender

Подсилете защитата в среди в няколко облака и хибридни среди с контекстно управление на положението на защитата в облака.

Microsoft Defender за DevOps

Получете унифицирано управление на защитата на DevOps в среди с множество облаци и среди с няколко канала. Активирайте това в Microsoft Defender за облака, за да преглеждате предварително функциите.

Управление на външна повърхност на атака на Microsoft Defender

Вижте бързо променящата се глобална външна повърхност на кибератака в реално време.

Microsoft Azure Firewall

Помогнете за защитаване на данните си с интелигентна защита в облака чрез защитна стена на мрежата.

Защитна стена за уеб приложения на Microsoft Azure

Защитете уеб приложенията от често срещани техники за уеб хакерство, като например SQL инжекции и от уязвимости в защитата, като кръстосано скриптиране между сайтове.

Защитата срещу DDoS на Microsoft Azure

Помогнете за защитаване на приложенията си от разпределени кибератаки за отказ на услуга (DDoS).

Разширена защита в GitHub за Microsoft Azure DevOps

Бъдете винаги пред проблемите със защитата и идентифицирайте, отстранявайте и предотвратявайте уязвимости с GitHub.

Защита и управление на крайна точка

Microsoft Defender XDR

Издигнете защитата си с унифицирана видимост, проучване и реакция по веригата за кибератака с водещо в отрасъла разширено откриване и реакция (XDR).

Microsoft Defender за крайна точка

Откривайте и помогнете за защитаване на устройства с Windows, macOS, Linux, Android, iOS и мрежови устройства срещу сложни киберзаплахи.

Microsoft Defender за IoT – корпоративен IoT

Защитете всички ваши корпоративни устройства за интернет на нещата (IoT).

Microsoft Defender за IoT – оперативна технология

Защитете операциите си със защита за вашите производствени системи, производствени процеси и критична инфраструктура.

Microsoft Defender за бизнеса

Помогнете за защитата на вашите устройства и сървъри от онлайн киберзаплахи, като например рансъмуер и злонамерен софтуер, със защита от корпоративен клас за фирми с до 300 служители.

Microsoft Intune Suite

Обединете важните за мисията усъвършенствани решения за управление и защита на крайни точки. 

Microsoft Intune Suite включва „Дистанционна помощ на Microsoft Intune“, „Управление на привилегии при крайни точки на Microsoft Intune“, „Разширен анализ на Microsoft Intune“, „Управление на корпоративни приложения на Microsoft Intune“, „PKI в облака на Microsoft“ и разширени възможности в Microsoft Intune (план 2).

Microsoft Defender for Cloud Apps

Защита от заплахи срещу самоличности

Microsoft Defender за самоличност

Защитете своите локални идентичности с прозрения и интелигентност на всеки етап от жизнения цикъл на кибератаката.

Защитна стена на Azure

Защитна стена за уеб приложения на Azure

Управление на риска и поверителност

Microsoft Purview

Защитете данните си с решения за управление, защита на информацията, управление на риска и съответствие в множество облаци и платформи.

Управление на рисковете, свързани с поверителността, на Microsoft Priva

Защитавайте личните данни, автоматизирайте намаляването на рисковете и управлявайте заявките за правата на субект в мащаб.

Заявки за правата на субект на Microsoft Priva

Дайте възможност на служителите да защитават данните с лесни за използване шаблони за правила и функции за автоматизация за по-безпроблемен процес на заявки за правата на субект.

Защита на информацията

Microsoft Purview

Защитете данните си с решения за управление, защита на информацията, управление на риска и съответствие в множество облаци и платформи.

Защитата срещу DDoS на Azure

Следвайте Microsoft