Преминаване към основното съдържание
Microsoft Security

Microsoft Security е лидер в отрасъла

Влиятелни анализатори непрекъснато признават решения на Microsoft в областта на защитата, съответствието и управлението на самоличности.

Признание в отрасъла

Gartner

Лидер в два отчета Gartner® Magic Quadrant™.

Forrester

Лидер в три категории на Forrester Wave™.

MITRE ATT&CK

Лидер в оценката MITRE Engenuity ATT&CK® за 2022 г.

IDC

Лидер в IDC MarketScape: модерна защита на крайни точки в световен мащаб.

 • Gartner® Magic Quadrant™ за управление на достъпа

  Прочетете защо Microsoft е наречен „лидер“ за пета поредна година в Magic Quadrant за управление на достъпа за 2021 г.1 2

 • The Forrester Wave™: Endpoint Detection and Response

  Прочетете защо Microsoft Defender за крайна точка е наречен „лидер“ в The Forrester Wave™: доставчици за Endpoint Detection and Response, трим. 2 2022 г.3

 • Водещо в отрасъла разширено откриване и реакция

  За четвъртата поредна година Microsoft 365 Defender демонстрира водеща защита в независимите корпоративни оценки ATT&CK® на MITRE Engenuity.4

 • IDC MarketScape: защита на крайни точки за предприятия

  Научете защо Microsoft е наречен „лидер“ в IDC MarketScape: Оценка на доставчиците на модерна защита на крайни точки за предприятия в световен мащаб за 2021 г.5

 • Магически квадрант за управление на достъпа

  Microsoft е наречен „лидер“ в Magic Quadrant за управление на достъпа за 2021 г.1 2

 • Magic Quadrant за архивиране на корпоративна информация

  Microsoft е наречен „лидер“ в Magic Quadrant за архивиране на информация за 2022 г.1 6

 • The Forrester Wave™: Endpoint Detection and Response

  Microsoft Defender за крайна точка е наречен „лидер“ в The Forrester Wave™: доставчици за Endpoint Detection and Response, трим. 2 2022 г.3

 • The Forrester Wave™: Унифицирано управление на крайни точки

  Microsoft Endpoint Manager е определен за лидер в The Forrester Wave™: унифицирано управление на крайни точки, трим. 4 2021 г.7

 • The Forrester New Wave™: разширено откриване и реакция (XDR)

  Microsoft Defender е наречен „лидер“ в The Forrester New Wave™: разширено откриване и реакция (XDR), трим. 4 2021 г.8

 • Водещо в отрасъла разширено откриване и реакция

  Microsoft 365 Defender демонстрира водеща защита в независимите корпоративни оценки ATT&CK® на MITRE Engenuity.4

 • Лидер в защитата на крайни точки за предприятия

  Microsoft е поставен в категорията „Лидерство“ в IDC MarketScape: Оценка на доставчиците на модерна защита на крайни точки за предприятия в световен мащаб за 2021 г.5

 • Лидер в защитата на крайни точки за малки фирми

  Microsoft е поставен в категорията „Лидерство“ в IDC MarketScape: Оценка на доставчиците на модерна защита на крайни точки за малки и средни фирми в световен мащаб за 2021 г.9

Назад към разделите

Защитавайте всичко

Направете бъдещето си по-защитено. Проучете своите опции за защита днес.
 • [1] Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само доставчиците с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.
  GARTNER и Magic Quadrant са регистрирани търговски марки и марки на услуга на Gartner, Inc. и/или нейните клонове в САЩ и в чужбина и се използват тук с разрешение. Всички права запазени.
 • [2] Gartner Magic Quadrant за управление на достъпа, Майкъл Кели | Abhyuday Data | Енрике Тейшейра, 17 ноември 2021 г.
 • [3] The Forrester Wave™: доставчици за Endpoint Detection and Response, трим. 2 2022 г., Али Мелън, април 2022 г.
 • [4] © 2021 MITRE Corporation. Тази работа се възпроизвежда и разпространява с разрешението на MITRE Corporation.
 • [5] Суби, Майкъл, IDC MarketScape: Оценка на доставчиците на модерна защита на крайни точки за предприятия в световен мащаб за 2021 г., ноември 2021 г.
 • [6] Gartner Magic Quadrant за архивиране на корпоративна информация, Майкъл Хьоф | Джеф Вогъл, 24 януари 2022 г.
 • [7] The Forrester Wave™: Унифицирано управление на крайна точка, 4-то тримесечие на 2021 г., Андрю Хюит, Уил МакКиън-Уайт ноември 2021 г.
 • [8] The Forrester New Wave™: разширено откриване и реакция (XDR), трим. 4 2021 г., Али Мелън, октомври 2021 г.
 • [9] Суби, Майкъл, IDC MarketScape: Оценка на доставчиците на модерна защита на крайни точки за малки и средни фирми в световен мащаб за 2021 г., ноември 2021 г.
Следвайте Microsoft