Преминаване към основното съдържание
Microsoft Security

Защита и спазване на поверителността с Microsoft Priva

Защитавайте личните данни, автоматизирайте намаляването на рисковете и управлявайте заявките за правата на субект в мащаб.

Човек, който седи на бюро със сгънати ръце и се усмихва към лаптоп.

Решавайте достоверно проблемите на потребителите

Разгледайте защо фирмите, които съчувстват на проблемите с поверителността на клиентите и решават тези проблеми, изграждат по-силен бизнес, разграничават се от конкурентите и трансформират културата на работното място.

Опростяване на управлението на поверителността

Съхранявайте, обработвайте и унищожавайте лични данни в съответствие с местните и глобалните разпоредби.

Идентифициране и разрешаване на рисковете, свързани с поверителността

Оценете положението на поверителността във вашата организация и проактивно намирайте и отстранявайте рискове, свързани с поверителността, като например натрупване на излишни данни, прехвърляне на данни и прекомерно споделяне на данни.

Автоматизиране на заявките за правата на субект

Обработвайте искания от субект на данни и заявки за правата на субект в мащаб с автоматизирано откриване на данни, откриване на конфликти, преглед на място и защитено сътрудничество.

Осигуряване на възможности на служителите да вземат интелигентни решения за обработката на данните

Увеличете информираността за изискванията за поверителността и рисковете, свързани с поверителността, с обучение за поверителността и автоматизирани напомняния за преглед и изтриване на остарели елементи.

Бъдете по-ефективни

Спестете до 60 процента с помощта на изчерпателни решения на Microsoft Security, а не с множество решения в различни точки.1

Открийте семейството продукти на Microsoft Priva

Защитавайте личните си данни и бъдете в крак с непрекъснато променящите се и сложни изисквания за поверителността.

Човек, който използва таблет, свързан с настолен монитор, на който се показват отчети в Microsoft Priva.

Управление на рисковете, свързани с поверителността, на Microsoft Priva

Идентифицирайте личните данни и критичните рискове за поверителността, автоматизирайте смекчаването на риска и дайте възможност на служителите да вземат интелигентни решения за обработка на данни.

Трима души, които провеждат разговор в стая за събрания.

Заявки за правата на субект на Microsoft Priva

Управлявайте заявките за правата на субекта по автоматизиран и защитен начин, който дава възможност за проверки.

Допълнителни ресурси

Блог

Изграждане на работно място с устойчивост по отношение на поверителността

Научете как да отговаряте на изискванията за прехвърляне на данни, да настройвате правила за откриване на прекомерна експозиция и да откривате проблеми, свързани с поверителността, с Microsoft Priva.

Електронна книга

Пет съвета за автоматизиране на заявка за правата на субект

Получете стратегии за управление на заявките за правата на субект в мащаб и научете как да дадете на потребителите по-голям контрол върху техните данни с Microsoft Priva.

Документи

Преглед на възможностите на Microsoft Priva

Прегледайте функциите, опциите за интеграция и техническата документация, които да ви помогнат да направите първите стъпки с Microsoft Priva.

Първи стъпки

Защитете всичко и развийте бъдещето си днес. Започнете безплатното си изпробване.

Следвайте Microsoft