Проверен ИД на Microsoft Entra

Проверете веднъж. Използвайте навсякъде.

A person sitting at their desk using their mobile phone to create a new credential.

Започнете своето пътешествие в децентрализираните самоличности

Осигурете възможности за по-сигурни взаимодействия с „Проверен ИД“ – водеща в отрасъла глобална платформа от Microsoft.

Бързо включвайте служители, партньори и клиенти

Можете да проверявате цифрово инфор­мацията с доставчици за проверка на ИД, за да осигурите надеждно самостоятелно записване и по-бързо включване в система.

Достъп до приложения и ресурси с висока стойност

Бързо проверявайте идентификационните данни и състоянието на отделните лица, за да предоставяте с увереност достъп с най-малко привилегии.

Осигуряване на самостоятелно възстановяване на акаунти

Замествайте обажданията до поддръжката и въпросите, свързани със защитата, с опростен процес на самообслужване за проверка на самоличности.

Работете с партньор на Microsoft

Осигурете безпроблемна и защитена среда за удостоверими идентификационни данни, която е възможна от партньорствата на Microsoft с водещи доставчици за проверка на самоличност.

A child holding up a tablet to show their parent that is sitting at their desk working.

Гледайте видеото

Научете повече за „Проверен ИД“ – платформа с отворени стандарти, предназначена да помага на организациите лесно да проверяват инфор­мацията за самоличност, като същевременно защитават поверителността на хората.

Възможности на „Проверен ИД“

Уверено издавайте и проверявайте идентификационни данни на работното място, образователен статус, сертификати или уникални атрибути за самоличност с „Проверен ИД“.

Лесно настройване и разполагане

Започнете да издавате и приемате удостоверими идентификационни данни за минути, като конфигурирате „Проверен ИД“ във вашия портал за администриране на Microsoft Entra.

Създаване и издаване на идентификационни данни

Персонализирайте и конфигурирайте удостоверими идентификационни данни за отделни лица с помощта на предварително изграден шаблон или ваши собствени правила и файлове за проектиране.

Проверка на идентификационни данни

Разрешете взаимодействия, които уважават поверителността на отделните лица. Проверявайте идентификационните данни на проверения ИД с одобрението им чрез цифровия им портфейл.

Преустановяване или анулиране на идентификационни данни

Анулирайте или преустановявайте активното проверено състояние на идентификационните данни на дадено лице, като същевременно позволявате анулираните идентификационни данни да останат негова собственост.

Помогнете на хората да контролират цифровата си самоличност

Базиран на отворени стандарти, „Проверен ИД“ автоматизира проверката на идентификационните данни за самоличност и позволява взаимодействия със защитена поверителност между организации и потребители.

Как клиентите използват проверен ИД

​​​​​„Проверен ИД“ в момента се предлага безплатно.*

  • Издавайте и проверявайте идентификационни данни на работното място, образователен статус, сертификати или уникални атрибути за самоличност.
  • Дайте възможност на вашите потребители да притежават и управляват своята цифрова самоличност за подобрена поверителност.
  • Намалете организационния риск и опростете процеса на проверка.
  • Предоставяйте на разработчиците безпроблемен начин за създаване на приложения без сървър, ориентирани към потребителите.

Започнете своето пътуване към децентрализираната самоличност, като разрешите „Проверен ИД“ безплатно в центъра за администриране на Microsoft Entra. Бързо включвайте потребители в системата и започнете да издавате и проверявате идентификационни данни за клиентите, като внедрите „Проверен ИД“ с един от нашите партньори.

 

*„Проверен ИД на Microsoft Entra“ е включен към всеки абонамент за Azure Active Directory, включително безплатната версия на Azure AD.

Свързани продукти на Microsoft Entra

Документация и обучение

Защитавайте всичко

Направете бъдещето си по-защитено. Проучете своите опции за защита днес.

Тази диаграма илюстрира участието на три страни във взаимодействие за удостоверими идентификационни данни. Това решение автоматизира проверката на идентификационните данни и изявленията за самоличност.

Проверяващият е организация, която изисква доказателство и при получаването им проверява дали изявленията за идентификационните данни отговарят на изискванията.

Потребителят получава и одобрява заявката за идентификационни данни, получена от издателя, и ги представя на проверяващия. Изявленията за идентификационни данни са подписани криптографски с личния ключ на потребителя.

Издателят е организация, която удостоверява изявленията и предоставя идентификационни данни с цифров подпис на потребителя.

Екосистема от организации, работни места, държавни организации, учебни заведения, институции и лица действа като надеждни издатели и проверяващи за удостоверими идентификационни данни, като потребителите дават разрешение и управляват достъпа чрез своя цифров портфейл.