Заявки за правата на субект на Microsoft Priva

Управлявайте в мащаб и реагирайте уверено с помощта на автоматизирано откриване на данни, откриване на конфликти, преглед и редакция на място и защитено сътрудничество.

A person analyzing data being shown on a monitor at their desk.

Управлявайте в мащаб, реагирайте с увереност

Управлявайте заявките за правата на субекта по автоматизиран и защитен начин, който дава възможност за проверки.

Автоматизирайте откриването на данни и конфликти

Събирайте личната информация на подателя на заявката и откривайте конфликти в данните, като например чувствителна информация или данни, отнасящи се до други потребители.

Сътрудничете си, преглеждайте и реагирайте защитено и ефективно

Пренесете сътрудничеството в защитена платформа, като преглеждате и редактирате файлове в техните основни изгледи с богати прозрения.

Интегрирайте с вашата екосистема за поверителност

Позволете на Microsoft да се включи там, където се намирате, с API на Microsoft Graph, които се свързват с вътрешни решения или решения за поверителност на трети лица.

Ключови възможности на „Заявки за правата на субект на Priva“

Automate data discovery

Автоматизация на откриването на данни

Автоматично намирайте файлове, съдържащи лични данни, като например имейли, съобщения, документи и слайдове.

Detect data conflicts such as confidential information or multiple people’s personal data.

Откриване на конфликти в данните

Автоматично откривайте файлове с етикет „поверително“ или файлове, съдържащи лични данни на много хора, за да избегнете изтичане на данни.

Review an Excel spreadsheet in its native view and redact other people’s personal data.

Лесна за използване среда за преглед на място

Преглеждайте и редактирайте файлове, намиращи се в системата на живо, в техните основни изгледи, без да създавате дублирани копия.

Bring collaboration to a protected platform.

Защитено и съвместимо сътрудничество

Пренесете сътрудничеството в защитена платформа с Microsoft Teams и Microsoft Power Automate, автоматизирайки повтарящи се задачи, като същевременно избягвате разпръсването на лични данни.

Automate data discovery

Автоматизация на откриването на данни

Автоматично намирайте файлове, съдържащи лични данни, като например имейли, съобщения, документи и слайдове.

Detect data conflicts such as confidential information or multiple people’s personal data.

Откриване на конфликти в данните

Автоматично откривайте файлове с етикет „поверително“ или файлове, съдържащи лични данни на много хора, за да избегнете изтичане на данни.

Review an Excel spreadsheet in its native view and redact other people’s personal data.

Лесна за използване среда за преглед на място

Преглеждайте и редактирайте файлове, намиращи се в системата на живо, в техните основни изгледи, без да създавате дублирани копия.

Bring collaboration to a protected platform.

Защитено и съвместимо сътрудничество

Пренесете сътрудничеството в защитена платформа с Microsoft Teams и Microsoft Power Automate, автоматизирайки повтарящи се задачи, като същевременно избягвате разпръсването на лични данни.

Интегрирайте с вашата екосистема за поверителност

Включете във вашите съществуващи процеси, за да управлявате заявките по един и също начин в цифровата собственост. API за заявки за правата на субект на Microsoft Graph интегрира „Заявки за правата на субект на Priva“ с вашите вътрешни или създадени от партньор решения за поверителност.

Интегрирайте с Power Automate и „Защита на инфор­мацията“, което ще ви помогне да автоматизирате заявките за правата на субект.

Вградени шаблони на Power Automate

 

Автоматизирайте повтарящи се задачи, като например добавянето на напомняне в календара, създаването на запис на заявка в ServiceNow или споделянето на маркирани с етикет файлове със заинтересованите лица.

Built-in Power Automate templates

Вградени шаблони на Power Automate

 

Автоматизирайте повтарящи се задачи, като например добавянето на напомняне в календара, създаването на запис на заявка в ServiceNow или споделянето на маркирани с етикет файлове със заинтересованите лица.

Novartis

Novartis за осигуряването на най-модерната защита с Microsoft Priva

„Очаквам, че Priva ще се използва за случаите, в които трябва да извършим търсене в цялата ни среда за неструктурирани данни, включително искания от субект на данни. Решението ще бъде много полезно за ускоряване на налагането на правилата за защита, които бихме искали да използваме в Novartis.“

 

Бени Гелзер, ръководител „Поверителност на данните“ (Швейцария), Novartis

Планове и цени за „Заявки за правата на субект на Microsoft Priva“

Управлявайте заявки в мащаб. Автоматизирайте откриването на данни и откриването на конфликти, работете съвместно по защитен и ефективен начин, преглеждайте и редактирайте файлове в техните основни изгледи и интегрирайте вътрешни или изградени от партньори решения за поверителност.

Заявки за правата на субект на Priva (1)

нова цена €169.20 потребител/година
Цената е без ДДС.

Използвайте „Заявки за правата на субект на Microsoft Priva“, за да:

  • Автоматизирате отговора си на заявки за правата на субект и да ги управлявате в мащаб.
  • Използвате шаблони на Power Automate със съществуващи бизнес процеси (изисква подходящия лиценз за Power Automate).
  • Използвате програмен достъп до API.
  • Си сътрудничите безопасно с други заинтересовани лица чрез Teams (изисква подходящия лиценз за Teams).

 

„Заявки за правата на субект на Priva“ се предлага като добавка за отговарящите на условията клиенти на Microsoft 365 и Office 365. Научете повече.

 

Изпробвайте „Заявки за правата на субект на Priva“ за 90 дни или създайте до 50 заявки за правата на субект (което от двете ограничение изтече първо), без да плащате.

Сродни продукти

Ресурси

Първи стъпки

Защитете всичко и развийте бъдещето си днес. Започнете безплатното си изпробване.

Простата цялостна диаграма показва как Microsoft се включва в съществуващи процеси за управление на заявки за правата на субект чрез интегриране с тяхното вътрешно или създадено от партньор решение за поверителност. Клиентите могат да използват API за заявки за правата на субект, за да автоматизират и мащабират възможностите на своята организация да изпълнява търсения, свързани с права на субект, в Microsoft 365 и да отговаря по-ефективно на отрасловите разпоредби.