A person using a laptop, and two people having a conversation

Интелигентна защита

Microsoft помага за защитата на хората от киберзаплахи с вградено автоматизиране и разузнаване.