Управление на рисковете, свързани с поверителността, на Microsoft Priva

Защита на личните данни и създаване на работно място с устойчива поверителност.

A person analyzing data being shown on a monitor at their desk.

Изграждане на работно място с устойчивост по отношение на поверителността

Идентифицирайте личните данни и критичните рискове за поверителността, автоматизирайте смекчаването на риска и дайте възможност на служителите да вземат интелигентни решения за обработка на данни.

Идентифициране на критични рискове и конфликти за поверителността

Получете видимост за личните си данни и свързаните с тях рискове за поверителността на данните, произтичащи от прекомерната експозиция, съхранението и прехвърлянето, с автоматизирано откриване на данни и свързани сигнали за риска.

Автоматизиране на смекчаването на риска и предотвратяване на инциденти, свързани с поверителността

Ефективно намалявайте рисковете за поверителността и предотвратявайте инциденти, свързани с поверителността, с автоматизирани правила и препоръчителни действия на потребителите.

Осигуряване на възможности на служителите да вземат интелигентни решения за обработката на данните

Насърчавайте проактивна култура на поверителност, като повишите информираността и отчетността за инцидентите и рисковете, свързани с поверителността, без да възпрепятствате продуктивността на служителите.

Основни функции на „Управление на рисковете, свързани с поверителността, на Microsoft Priva“

Actionable insights in Microsoft Priva.

Прозрения за действия, свързани с поверителността

Оценете положението с поверителността на вашата организация – колко лични данни съществуват в средата, къде се намират, как се преместват и какви са откритите рискове за поверителността.

A policies dashboard in Microsoft 365 compliance center showing policy status, alerts, issues, templates, and other information.

Минимизиране на данни

Откривайте неизползвани лични данни, изпращайте на потребителите имейл бюлетини, за да преглеждат и изтриват остарели елементи, и предоставяйте обучение за поверителността, за да намалите складирането на данни.

An in-the-moment personal data transfer prevention in Teams.

Прехвърляне на данни

Откривайте преместванията на лични данни между персонализируеми граници, като например географски местоположения или отдели, и блокирайте рисковите прехвърляния в почти реално време.

A GIF showing a Word document in an email being selected and a prompt to provide a business justification for retention of the document.

Прекомерна експозиция на данни

Откривайте прекомерно споделяне на лични данни, информирайте собствениците на файлове, за да преглеждат и настройват достъпа, и предоставяйте обучение за поверителността, за да се намалят инцидентите с прекомерна експозиция.

Actionable insights in Microsoft Priva.

Прозрения за действия, свързани с поверителността

Оценете положението с поверителността на вашата организация – колко лични данни съществуват в средата, къде се намират, как се преместват и какви са откритите рискове за поверителността.

A policies dashboard in Microsoft 365 compliance center showing policy status, alerts, issues, templates, and other information.

Минимизиране на данни

Откривайте неизползвани лични данни, изпращайте на потребителите имейл бюлетини, за да преглеждат и изтриват остарели елементи, и предоставяйте обучение за поверителността, за да намалите складирането на данни.

An in-the-moment personal data transfer prevention in Teams.

Прехвърляне на данни

Откривайте преместванията на лични данни между персонализируеми граници, като например географски местоположения или отдели, и блокирайте рисковите прехвърляния в почти реално време.

A GIF showing a Word document in an email being selected and a prompt to provide a business justification for retention of the document.

Прекомерна експозиция на данни

Откривайте прекомерно споделяне на лични данни, информирайте собствениците на файлове, за да преглеждат и настройват достъпа, и предоставяйте обучение за поверителността, за да се намалят инцидентите с прекомерна експозиция.

Novartis за осигуряването на най-модерната защита с Microsoft Priva

Novartis изпробва Microsoft Priva, за да предотврати прекомерно споделяне на данни и да помогне на екипите за защита да увеличат ефективността и да намалят рисковете, свързани с поверителността. Според ранните резултати Priva е силно ефективна с всяка мярка.

Novartis„Microsoft Priva ще ни помогне да идентифицираме и предотвратяваме критични рискове, свързани с поверителността, които възникват от прехвърлянето на лични данни през границите и прекомерното споделяне. Ще дадем възможност на нашите служители да намалят сами рисковете, като освободим нашите ИТ ресурси, за да се съсредоточат върху по-спешни рискове с висока степен на сериозност.“


Бени Гелзер, ръководител „Поверителност на данните“ (Швейцария), Novartis

Управление на рисковете, свързани с поверителността, на Priva

нова цена €4.20 потребител/месец
Цената е без ДДС.

(годишен абонамент – автоматично подновяване)

Използвайте „Управление на рисковете, свързани с поверителността, на Microsoft Priva“, за да:

  • Получите видимост за личните данни във вашата среда на Microsoft 365 (Exchange Online, SharePoint, OneDrive за бизнеса и Microsoft Teams) и свързаните рискове за поверителността.
  • Използвате шаблоните за правила за поверителност по подразбиране, включително минимизиране на данни, прекомерна експозиция на данни и прехвърляне на данни, или да ги персонализирате, за да отговарят на вашите уникални организационни нужди.
  • Получавате препоръчителни действия за възстановяване, за да намалявате проактивно рисковете, свързани с поверителността.
  • Се ангажирате с информационните работници с пакета за продуктивност и да стимулирате промяна на поведението. 


„Управление на рисковете, свързани с поверителността, на Microsoft Priva“ се предлага като добавка за отговарящите на условията клиенти на Microsoft 365 и Office 365. Научете повече.

Сродни продукти

Ресурси

Първи стъпки

Защитете всичко и развийте бъдещето си днес. Започнете безплатното си изпробване.