Trace Id is missing
Преминаване към основното съдържание
Microsoft Security

Предварителен преглед на „Интернет достъп чрез Microsoft Entra“

Защитете достъпа до всички интернет ресурси, SaaS приложения и приложения на Microsoft 365 с „Интернет достъп чрез Microsoft Entra“ – решение за защитен уеб шлюз (SWG), ориентирано към самоличността.

Нова представа за защитения достъп с Microsoft Entra

Запознайте се с последните иновации в самоличността и достъпа и научете как да засилите защитата си с Microsoft Entra.

Уеднаквяване на контролите за достъп

Защитавайте срещу злонамерен интернет трафик, опасно или несъвместимо съдържание и други заплахи.

Разширяване на условния достъп с мрежови условия

Подсилете положението със Zero Trust на вашата организация, като елиминирате пропуските в защитата с холистични, адаптивни правила за достъп, които събират условен достъп, непрекъснат анализ на достъпа и контроли за защита на мрежата на едно място.

Модернизиране на защитата на мрежата

Защитавайте се от злонамерен интернет трафик и други заплахи от отворения интернет с изчерпателен набор от инструменти за защита на мрежата, предоставен в облака, който включва филтриране на уеб съдържание, защитна стена в облака и други възможности.

Подобряване на защитата и видимостта за достъп до Microsoft 365

Разрешете най-добрата в класа си защита и видимост в средите на Microsoft 365, както и бърз и безпроблемен достъп до приложенията на Microsoft 365, за да повишите продуктивността за всеки потребител и от всяко място.

Получете решение, ориентирано към самоличността

Прилагайте единни контроли за адаптивен достъп, опростете защитата на мрежовия достъп и предоставяйте навсякъде страхотна среда за работа на потребителите с „Интернет достъп чрез Microsoft Entra“ – част от решението Security Service Edge (SSE) на Microsoft.

Video container

Възможности на „Интернет достъп чрез Microsoft Entra“

Подобряване на защитата и видимостта за достъп до Microsoft 365

Улеснете по-лесното и по-бързо откриване на заплахи за приложенията и ресурсите на Microsoft 365 чрез обогатени регистрационни файлове.

Универсален условен достъп

Разширете универсално контролите за адаптивен достъп чрез предоставяне на условен достъп и непрекъснат анализ на достъпа до всяко мрежово местоназначение.

Универсално ограничение на клиенти

Разрешете универсално ограничение на клиенти на всички управлявани устройства и мрежови клонове независимо от операционната система (ОС) и платформата на браузъра.

Съвместима мрежа

Не позволявайте на потребителите да заобикалят защитения периметър на мрежата при достъп до приложения в облака и се защитавайте от атаки с повторно изпълнение на маркери.

Възстановяване на IP адреса на източника

Осигурете обратна съвместимост на проверките ви за надеждно местоположение в правила за условен достъп и непрекъснат анализ на достъпа.

Назад към разделите

Разгледайте семейството продукти на Microsoft Entra

Защитете връзките между хора, приложения, ресурси и устройства с продуктите за самоличности и мрежов достъп в множество облаци.

Управление на самоличности и достъп

 • Microsoft Entra ID (бивш Azure Active Directory)

  Управлявайте и защитете потребителите, приложенията, работните натоварвания и устройствата.

 • Microsoft Entra ID Governance

  Защитавайте, наблюдавайте и проверявайте достъпа до важните активи.

 • Microsoft Entra External ID

  Осигурете на клиентите и партньорите си защитен достъп до всяко приложение.

Нови категории самоличности

 • Microsoft Entra Verified ID

  Издавайте и проверявайте идентификационните данни за самоличностите въз основа на отворени стандарти.

 • Управление на разрешения на Microsoft Entra

  Управлявайте разрешенията за самоличностите във вашата инфраструктура в множество облаци.

 • Microsoft Entra Workload ID

  Погрижете се приложенията и услугите да имат защитен достъп до ресурсите в облака.

Мрежов достъп

 • Microsoft Entra Internet Access

  Защитен достъп до интернет, софтуер като услуга и приложенията на Microsoft 365.

 • Microsoft Entra Private Access

  Позволете на потребителите да се свързват защитено с лични приложения от всяко място.

Ресурси и документация

Блог

Обявяване на решението SSE на Microsoft

Научете повече за „Интернет достъп чрез Microsoft Entra“ – част от решението SSE на Microsoft.

Лист с данни

Лист с данни за „Интернет достъп чрез Microsoft Entra“

Научете повече за основните предимства на „Интернет достъп чрез Microsoft Entra“.

Инфографика

Инфографика за SSE

Научете повече за основните компоненти на решението SSE на Microsoft.

Документация

Документация за интернет достъп чрез Microsoft Entra

Научете как да управлявате, конфигурирате и разполагате „Интернет достъп чрез Microsoft Entra“ от центъра за администриране на Microsoft Entra.

Първи стъпки

Защитете всичко и развийте бъдещето си днес.

Следвайте Microsoft